Monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus ja maaseudun tietotalous (MATTI)

MDI toteutti MMM:n rahoituksella tutkimushankkeen, jossa päätavoitteena on tuottaa tietoa monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksista maaseudun kestävään tietotalouteen.

Tietotalous ja sen luomat työpaikat ovat haaste maaseudulle sekä väestöpohjan, osaavan työvoiman, innovaatioekosysteemien että elinkeinorakenteen osalta. Nimittäin korkean teknologian teollisuus sijoittuu tyypillisesti kaupunkialueille, kun taas maaseudulla elinkeinorakenne on ennemmin luonnonvarojen jalostukseen tai alkutuotantoon painottuvaa. Monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn yleistyminen sekä koronapandemian mukanaan tuoman muuttoliikkeen osittainen kääntyminen pääkaupunkiseudulta kohti kehyskuntia ja pienempiä kaupunkiseutuja (MDI väestöennuste 2021) nähdään usein mahdollisuutena sekä kehittää Suomen alue- ja väestörakennetta että maaseudun elinkeinorakennetta.

MATTI-hankkeessa tarkastellaan monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksia maaseudun kestävään tietotalouteen. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietointensiivisen palvelutoiminnan ja sen edistämisen nykytilan katsaus Suomen maaseudulle sekä kartoittaa ja ehdottaa ohjauskeinoja, joilla monipaikkaista ja paikkariippumatonta tietotyötä ja yrittäjyyttä voidaan edistää maaseudulla. 

Loppuraportti

Kuuntele podcast

Kehittävä ote – Jakso 9: Onko maaseudun tietotalous vain etätyötä? Onko maaseudulle kasvamassa oma tietotyösektori?
Keskustelemassa MDI:n asiantuntijat Samuli Manu ja Henrika Ruokonen ja vieraina ovat Sami Tantarimäki maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Jukka Teräs Norrum Oy:stä.

Blogit

Henrika Ruokonen ja Samuli Manu: Miten monipaikkainen ja paikkariippumaton työ voi edistää maaseudun tietotaloutta?

Rasmus Aro, Sari Rannanpää ja Henrika Ruokonen: Tietotyön jäljilla maaseuduilla

Eeva Turunen ja Jukka Teräs: Maaseudun tietotalous ja monipaikkaisuus – Kokemuksia ja oppeja Pohjoismaista

Muut materiaalit

Tiedote: Selvitys maaseudun tietotyöstä suosittaa kansallista etätyöstrategiaa

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. 

Lisätietoja hankkeesta