Monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus ja maaseudun tietotalous (MATTI)

MDI toteuttaa MMM:n rahoituksella tutkimushankkeen, jossa päätavoitteena on tuottaa tietoa monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksista maaseudun kestävään tietotalouteen.

Tietotalous ja sen luomat työpaikat ovat haaste maaseudulle sekä väestöpohjan, osaavan työvoiman, innovaatioekosysteemien että elinkeinorakenteen osalta. Nimittäin korkean teknologian teollisuus sijoittuu tyypillisesti kaupunkialueille, kun taas maaseudulla elinkeinorakenne on ennemmin luonnonvarojen jalostukseen tai alkutuotantoon painottuvaa. Monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn yleistyminen sekä koronapandemian mukanaan tuoman muuttoliikkeen osittainen kääntyminen pääkaupunkiseudulta kohti kehyskuntia ja pienempiä kaupunkiseutuja (MDI väestöennuste 2021) nähdään usein mahdollisuutena sekä kehittää Suomen alue- ja väestörakennetta että maaseudun elinkeinorakennetta. 

MATTI-hankkeessa tarkastellaan monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksia maaseudun kestävään tietotalouteen. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietointensiivisen palvelutoiminnan ja sen edistämisen nykytilan katsaus Suomen maaseudulle sekä kartoittaa ja ehdottaa ohjauskeinoja, joilla monipaikkaista ja paikkariippumatonta tietotyötä ja yrittäjyyttä voidaan edistää maaseudulla. 

Lisää hankkeeseen liittyvää luettavaa:

Blogi: Tietotyön jäljilla maaseuduilla

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. 

Lisätietoja hankkeesta