Monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus ja maaseudun tietotalous (MATTI)

MDI toteutti MMM:n rahoituksella tutkimushankkeen, jossa päätavoitteena on tuottaa tietoa monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksista maaseudun kestävään tietotalouteen.

Tietotalous ja sen luomat työpaikat ovat haaste maaseudulle sekä väestöpohjan, osaavan työvoiman, innovaatioekosysteemien että elinkeinorakenteen osalta. Nimittäin korkean teknologian teollisuus sijoittuu tyypillisesti kaupunkialueille, kun taas maaseudulla elinkeinorakenne on ennemmin luonnonvarojen jalostukseen tai alkutuotantoon painottuvaa. Monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn yleistyminen sekä koronapandemian mukanaan tuoman muuttoliikkeen osittainen kääntyminen pääkaupunkiseudulta kohti kehyskuntia ja pienempiä kaupunkiseutuja (MDI väestöennuste 2021) nähdään usein mahdollisuutena sekä kehittää Suomen alue- ja väestörakennetta että maaseudun elinkeinorakennetta.

MATTI-hankkeessa tarkasteltiin monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksia maaseudun kestävään tietotalouteen. Tavoitteena oli lisäksi tuottaa tietointensiivisen palvelutoiminnan ja sen edistämisen nykytilan katsaus Suomen maaseudulle sekä kartoittaa ja ehdottaa ohjauskeinoja, joilla monipaikkaista ja paikkariippumatonta tietotyötä ja yrittäjyyttä voidaan edistää maaseudulla. 

Loppuraportti

Final report

Kuuntele podcast

Kehittävä ote – Jakso 9: Onko maaseudun tietotalous vain etätyötä? Onko maaseudulle kasvamassa oma tietotyösektori?


Keskustelemassa MDI:n asiantuntijat Samuli Manu ja Henrika Ruokonen ja vieraina ovat Sami Tantarimäki maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Jukka Teräs Norrum Oy:stä.

Muut materiaalit

Tiedote: Selvitys maaseudun tietotyöstä suosittaa kansallista etätyöstrategiaa

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. 

Maaseudun tietotalous ja monipaikkaisuus – Kokemuksia ja oppeja Pohjoismaista

MDI ja Norrum toteuttavat 2021–2022 MATTI -tutkimushanketta (Monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus ja maaseudun tietotalous), jossa tuotetaan tietoa monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksista maaseudun kestävään tietotalouteen. Osana hanketta toteutettiin vertaileva selvitys Ruotsin ja Norjan monipaikkaisuudesta maaseudulla. Tässä blogissa esitellään muutamia hyviä käytäntöjä Ruotsista ja Norjasta sekä pohditaan, miten Ruotsin ja Norjan kokemuksia voisi hyödyntää Suomessa. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lue lisää Maaseudun tietotalous ja monipaikkaisuus – Kokemuksia ja oppeja Pohjoismaista