Me

MDI Team

Janne Antikainen, FL

Kehitysjohtaja, osakas, hallituksen puheenjohtaja 040 764 1829 janne.antikainen@mdi.fi

Janne on visionäärinen yhteiskuntamaantieteilijä, joka on tutkinut, suunnitellut ja toteuttanut kansallista ja paikallista kehittämispolitiikkaa yli kahden vuosikymmenen ajan. Aiempi työura mm. työ- ja elinkeinoministeriössä on koulinut Jannesta näkemyksellisen pioneerin, joka kannustaa rohkeuteen ja kaavojen rikkomiseen aluekehittämisessä. Viime aikoina Janne on syventynyt etenkin valtionhallinnon uudistamiseen, kuntien kasvuun ja strategiseen kehittämiseen. Janne on karismaattinen puhuja, joka haastaa kuulijat ajattelemaan ja toimimaan toisin.

Rasmus Aro, VTM

Asiantuntija 040 187 1027 rasmus.aro@mdi.fi

Rasmus on pääaineena sosiaalipolitiikkaa ja siinä sivussa valtio-oppia opiskellut valtiotieteen maisteri. Hänen osaamisensa ja kiinnostuksensa koskevat erityisesti aluekehittämistä; tarkemmin alueellisen kilpailukyvyn, elinvoiman, muuttoliikkeen ja väestöllisen kehityksen tarkastelua. Lisäksi hän on erikoistunut väestöennusteisiin ja ennusteiden toteuttamiseen. Rasmus on työskennellyt sivutoimisesti samojen aiheiden parissa lähes koko opintojensa ajan. Laajemmin häntä kiinnostavat lähes kaikki yhteiskunnalliset ja poliittiset ilmiöt, ja hän käyttääkin huomattavan osan vapaa-ajastaan hyvin erilaisiin aiheisiin tutustuen. Hänen harrastuksenaan voisi pitää myös matkustamista tai tulevan matkan suunnittelua.

Timo Aro, VTT

Johtava asiantuntija 045 657 7890 timo.aro@mdi.fi

Timon osaamisalueet liittyvät ensisijaisesti alue- ja väestökehitykseen. Timo on intohimoisesti patasydäminen porilainen, joka on osallistunut aktiivisesti isompien kaupunkien kehittämispolitiikkapohdintoihin, alueiden rakennemuutos- ja elinvoima-analyyseihin sekä kuntarakennetarkasteluihin. Timolle soitetaan ensimmäisenä, kun halutaan tietää mitä Suomen muuttoliikkeessä tapahtuu.

Benjamin Heikkinen, HTM

Asiantuntija 040 410 9310 benjamin.heikkinen@mdi.fi

Benjamin on aluetieteilijä ja hän on perehtynyt erityisesti maaseudun kehittämisen kysymyksiin. Rauhallinen ja herkästi hymyyn hersyvä Benjamin hallitsee laajan joukon arviointimenetelmiä ja verkostoanalyysin salat. Benjamin on tutkinut mm. paikkaperustaisen maaseudun kehittämisen verkostoja. Aluekehittämisen osaamisen ohella Benjaminilla on myös kokemusta hallinto- ja kehittämistehtävistä valtiolla ja kuntapuolella. Vapaa-aikaansa Benjamin viettää mieluusti luonnossa liikkuen ja kulttuuririennoissa.

Marjo Honkaranta, FM, AmO

Asiantuntija 0503294015 marjo.honkaranta@mdi.fi

Marjo on MDI:n viestinnän haltuunsa ottanut humanisti ja viestinnän ammattilainen. Hän on perehtynyt opinnoissaan erityisesti organisaatioiden viestintään, kuluttanut sekä nykysuomen että kasvatustieteen luentosalien penkkejä ja syrjähypännyt taloushallinnon maailmaan. MDI:n omien viestintätehtävien ohella hän on innolla mukana erilaisissa projekteissa, työpajoissa ja leiritoteutuksissa. Yhteistyö muiden kanssa inspiroi valloittavaa Marjoa, ja hän nauttii kaikenlaisten tekstien viilaamisesta äidinkielenopettajamaisella tarkkuudella. Vapaa-ajallaan Marjo lenkkeilee koirien kanssa Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla ja soittaa bassoa.

Sebastian Hovi, YTM, Valtiot. YO

Asiantuntija 0408203342 sebastian.hovi@mdi.fi

Sebastian on koulutukseltaan ja sydämeltään yhteiskuntamaantieteilijä, joka suhtautuu intohimoisesti aluekehittämisen prosesseihin ja ilmiöihin. Aikaisemmin Sebastian on työskennellyt Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatialla, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa Brysselissä sekä aluekehittämisen suunnittelijana Kanta-Hämeen maakuntaliitossa. Sebastian tuntee tarkasti maakuntaliittojen edunvalvonnan prosessit sekä aluekehittämisen ja -suunnittelun toimintakentän. Vapaa-aikanaan Sebastian seuraa erityisen tarkasti Pohjois-Lontoon punaisen joukkueen edesottamuksia ja suuntaa otteluihin paikan päälle aika ajoin. Opintojaan Sebastian on jatkanut Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa, politiikan ja organisaatioiden linjalla.

Jaakko Huttunen, FM

Asiantuntija 044 970 7798 jaakko.huttunen@mdi.fi

Jaakko kuvailee itseään tiedonjanoiseksi aluekehittäjäksi, jonka mielenkiinnonkohteet liittyvät erilaisiin tulevaisuus- ja strategiatöihin, kuten esimerkiksi asumisen, maankäytön suunnittelun ja kaupunkikulttuurin kehittämiseen. Jaakko on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2016, pääaineenaan suunnittelumaantiede. Aiemmalla työurallaan Jaakko on työskennellyt muun muassa Kuuma-seudun tulevaisuuden asumista käsittelevän hankkeen projektikoordinaattorina, työ- ja elinkeinoministeriössä ja Vantaan kaupungilla tutkimusharjoittelijana sekä Demola Tampereella Smart City -konseptikehittäjänä. Siviilissä Jaakko innostuu jalkapallon kuluttamisesta kaikissa mahdollisissa muodoissa, sekä muusta monipuolisesta liikunnasta, ruuanlaitosta, dokumenttielokuvista ja matkustelusta.

Anssi Kumpula

Anssi Kumpula, Kaupp. yo

Graafinen suunnittelija 050 357 9252 anssi.kumpula@mdi.fi

Anssi on taitava ja tarkka graafinen suunnittelija, joka tekee jokaisen toimeksiannon isolla liekillä. Anssin käsissä syntyvät talon omat uutislehtiset, esitteet, peli-, käsi- ja pläräyskirjat sekä muut projektien loppuraportit ja viestintämateriaalit. Anssi huolehtii sisällön silmäiltävyydestä ja hypistelemään houkuttelevuudesta niin, että mielenkiinto kohdistuu aina sisältöön — pääsanomat saavat tukea konstailemattomasta visuaalisesta ilmeestä ja kuvituksesta. Tapahtumien valokuvaajana Anssi nauttii aitojen tilanteiden tallentamisesta. Anssin hyväntuulisen ja valloittavan taiteilijasielun kanssa yhteistyö sisältöjen ja muotokielen sovittamisessa on sujuvaa ja mutkatonta.

Eveliina Kuusisto, YTK

Asiantuntija 050 469 3281 eveliina.kuusisto@mdi.fi

Eveliina on kansainvälisen politiikan maisteriopintojensa loppusuoralla oleva yhteiskuntatieteilijä, joka on kiinnostunut erityisesti ympäristö-, ilmasto- ja energiakysymyksistä sekä kestävästä kehityksestä. Tämän lisäksi hän on kartuttanut tietämystä muun muassa aluepolitiikan, valtio-opin ja johtamisviestinnän saralla. Eveliina on vahvimmillaan laadullisten analyysien maailmassa. Aikaisempaa kokemusta löytyy monipuolisista asiakaspalvelutehtävistä niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta, ja myös järjestökenttä on tullut hänelle tutuksi. Vapaa-ajallaan Eveliina nauttii luonnossa liikkumisesta, elokuvista ja valokuvaamisesta.

Valtteri Laasonen, FM

Johtava asiantuntija, osakas 050 533 0604 valtteri.laasonen@mdi.fi

Valtteri on suunnittelumaantieteilijä, jonka osaaminen liittyy tietoperusteiseen ja verkostomaiseen julkishallinnon kehittämiseen. Kestävyysurheilijan sitkeydellä Valtteri on vienyt maaliin vuodesta 2009 kymmeniä julkisen sektorin vuorovaikutteiseen kehittämiseen tähtääviä arviointeja sekä selvitys- ja tutkimushankkeita kansallisiin ja alueellisiin politiikkatoimiin ja kehittämisohjelmiin liittyen. Valtteri on perehtynyt laajasti tiedolla johtamisen kysymyksiin julkishallinnon ja alueiden kehittämisessä ja analysoi mielellään alueiden kehitystä kuvaavia aineistoja. Innostuvana ja tiedonjanoisena tekijänä Valtteri nauttii kuntien ja alueiden elinkeino-, elinvoima- ja strategiatyön tukemisesta eri puolella Suomea. Hän valmistelee Tampereen yliopistossa aluetieteen väitöskirjaa, jossa tarkastellaan Suomen innovaatiopolitiikkaa sekä biotalouteen liittyvää verkostomaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Anna Laiho, VTM

Asiantuntija 040 536 5747 anna.laiho@mdi.fi

Äitiyslomalla 29.1.2020 alkaen.

Anna on opiskellut sosiaalipolitiikkaa ja työskennellyt kuntakonsultoinnin ja markkinatutkimuksen parissa. Hän on erikoistunut kuntien ja alueiden demografisiin kilpailukykyanalyyseihin, ja häntä kiinnostavat erityisesti alueellinen elinvoima sekä julkisten palvelujen kehittäminen. Annan sydäntä lähellä ovat uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen. Vapaa-ajallaan hän joogaa, lukee ja liikkuu luonnossa.

Kaisa Lähteenmäki-Smith, VTT

Johtava asiantuntija 050 513 4810 kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi

Kaisa on Turun yliopistosta väitellyt valtiotieteiden tohtori, jonka missio elämässä on pitää suomalainen hallinto jatkossakin ilmiömäisen laadukkaana ja uudistuskykyisenä. Tätä tavoitetta hän on ennen MDI:tä toteuttanut mm. tutkijana ja arvioitsijana, tiedeasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa ja julkisen sektorin johtamisen parissa Sitrassa. Tiedon käyttö päätöksenteossa ja kaikki ne tavat, joilla saadaan asiantuntijat, päätöksentekijät ja kansalaiset parempaan vuorovaikutukseen, ovat erityisen lähellä hänen sydäntään. Vapaa-ajalla Kaisaa liikuttavat hyvä ruoka, ilmajooga ja kaksi terrieriä, joiden sitkeästä ja myönteisestä elämänasenteesta Kaisa yrittää oppia: tavoitteensa onkin tulla siksi ihmiseksi, joka hänen koiransa jo luulevat hänen olevan.

Samuli Manu, YTM

Asiantuntija 050 356 3980 samuli.manu@mdi.fi

Samuli on yhteiskuntatieteilijä, joka kulki opintopolullaan sosiologian kautta valtio-oppiin. Viime vuosina Samuli on ollut laaja-alaisesti mukana tutkimassa, selvittämässä ja kehittämässä suomalaista julkishallintoa. Töiden ohella tiedollista intressiä löytyy muun muassa yhteiskunnan sekä politiikan filosofiseen ja teoreettiseen tarkasteluun. Samulin vapaa-aika kuluu kunnon kansalaisuuden ja rock’n’roll-elämän välimaastossa tasapainotellessa.

Minna Mayer, VTT

Johtava asiantuntija 040 709 6898 minna.mayer@mdi.fi

Minna on valtiotieteiden tohtori, jolla on työkokemusta kymmenen vuoden ajalta tutkimustehtävistä niin yliopistomaailmasta kuin julkiseltakin sektorilta. Aikaisemmin hän on työskennellyt esimerkiksi Uudenmaan TE-toimistossa, Helsingin yliopistolla ja Sitrassa. Hän suhtautuu intohimoisesti työelämän tutkimukseen ja kehitykseen. Minna on opettanut yliopistolla tilastollisia tutkimusmenetelmiä ja on kiinnostunut uudenlaisten tilastollisten indikaattoreiden kehittämisestä sekä erilaisista tutkimustiedon visualisointitavoista. Minna on perehtynyt monitasoisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja on väitöskirjassaan tutkinut julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kehitysyhteistyöprojekteissa meteorologian alalla. Tällä hetkellä Minna työskentelee erityisesti työpolitiikkaan sekä ympäristöteemoihin keskittyvissä projekteissa. Tutkimustyön ohella Minna on kokenut tapahtumaorganisoija, hän on järjestänyt kaikenlaisia tapahtumia pienistä työpajoista isoihin kansainvälisiin tutkimuskonferensseihin. Tällä hetkellä hän kehittää omaa osaamistaan työhyvinvointiin ja työpsykologiaan liittyvien teemojen osalta. Vapaa-ajalla hän kirjoittaa uraopasta nuorille ja viettää aikaa elokuvien parissa.

Nanna Nieminen, HTM

Asiantuntija 050 554 5556 nanna.nieminen@mdi.fi

Nanna on hallintotieteilijä, joka tuntee perin pohjin sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan että kunnat ja järjestökentän. Terveydenhuoltoalan koulutus- ja työtaustansa lisäksi Nanna on työskennellyt sosiaalialan järjestössä muun muassa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen, vaikuttamisen sekä hyvinvointialueiden ja järjestöjen välisen yhteistyön parissa. Nanna innostuu kehittämisestä ja verkostotyöskentelystä, mutta hänen suurin kiinnostuksensa kohdistuu ehdottomasti kuntiin – olipa sitten kyse kuntastrategioista, kuntalaisosallisuudesta tai kunta-järjestöyhteistyöstä. Nanna onkin haka hahmottamaan laajat kokonaisuudet ja toimimaan ratkaisukeskeisesti. Vapaa-ajalla Nanna viihtyy parhaiten maaseudun rauhassa, lenkkipoluilla tai lentopallokatsomossa.

Juho Nyman, FM

Asiantuntija 050 321 8790 juho.nyman@mdi.fi

Juho on maantieteilijä, joka on tottunut tekemään töitä erilaisten haastavien selvitys- ja arviointitoimeksiantojen parissa. Juholla vääntö riittää laajojen aineistojen monipuoliseen myllyttämiseen, olivatpa ne tilastoaineistoa tai laadullista materiaalia. Hän tuntee erityistä vetoa rakennerahasto-ohjelmaa kohtaan tutkittuaan ohjelmaa jo gradussaan ja sittemmin eri toimeksiannoissa. Juhon näpeistä irtoaa yksityiskohtaista analyysiä ja tarkkanäköisiä johtopäätöksiä.

Sari Pitkänen, YTM

Asiantuntija 044 781 3185 sari.pitkanen@mdi.fi

Sari on yhteiskuntatieteilijä, jolla on sosiologian lisäksi opintoja sosiaalipolitiikasta ja sosiaalityöstä. Sarilla on kokemusta työllistämiseen, kouluttautumiseen ja kuntoutumiseen liittyvien projektien ja ohjelmien arvioinneista ja selvitystehtävistä, ja häntä kiinnostavat etenkin poikkihallinnolliset ja moniammatillisena yhteistyönä tehtävät palvelut. Monipaikkaisesti asuva Sari pääsee nauttimaan sekä kaupungin vilskeestä ja kulttuuritarjonnasta että pihamaalla touhuamisesta ja kissojen palvelemisesta.

Sinikukka Pyykkönen, HTM, YTK

Asiantuntija 040 846 0846 sinikukka.pyykkonen@mdi.fi

Sinikukka on toimeen tarttuva hallinto- ja yhteiskuntatieteilijä, joka on perehtynyt kehittäviin arviointeihin ja julkishallinnon uudistumisen kysymyksiin. Hänellä on vankka usean vuoden kokemus erilaisten aluekehittämisen ja maaseudun kehittämisen arviointien ja selvitysten laatimisesta. Kuuntelevalla ja aikaansaavalla Sinikukalla on osaamista varsinkin kehittävistä ja sparraavista arviointimenetelmistä. Pariisissa OECD:ssä työskennellyt Sinikukka onnistuu poimimaan tärkeät asiat massasta ja innostuu erityisesti yhteiskunnallisten ilmiöiden tunnistamisesta ja analysoinnista. Sanavalmiina hän on omimmillaan näkökulmia yhdistelevien projektien ja arviointien juoksuttamisessa sekä selkeiden (kehittämis-)viestien muotoilussa. Vapaa-ajallaan hän nauttii lähiluonnosta, nykykirjallisuudesta sekä kuvataiteesta.

Sari Rannanpää, M.Phil.

Johtava asiantuntija 050 523 6872 sari.rannanpaa@mdi.fi

Sari on maaseudun kehittämisen ja ohjelma-arvioinnin ammattilainen, jonka kansainvälinen koulutus ja työkokemus tuovat eurooppalaisia tuulia Suomen arviointikulttuuriin. Sari on seurannut maaseudun kehittämispolitiikkaa aitiopaikalta Euroopan komissiossa ja on tiiviisti mukana tukemassa ja kehittämässä maaseudun kehittämisohjelmien arviointia Euroopassa. Sari on tehokas ja käytännönläheinen konsultti, joka tuntee arviointimetodit ja -prosessit, loogisen viitekehyksen sekä maaseutuohjelman ja sen hallinnoinnin. Hän on parhaimmillaan jäsentäessään suuren määrän tietoa tiiviksi, priorisoiduksi kokonaisuudeksi. Sari on innostava kouluttaja ja fasilitaattori. Hän nauttii koulutusten vetämisestä sekä työpajojen, seminaarien ja konferenssien suunnittelusta sekä fasilitoimisesta osallistavia menetelmiä käyttäen. Hänen erityistaitonsa on tiivistää ryhmäkeskustelun olennaisimmat seikat sanallisesti ja visuaalisesti.

Tommi Ranta, KTT

Toimitusjohtaja, osakas 040 588 2839 tommi.ranta@mdi.fi

Tommi on liiketaloustieteilijä, joka on horjahtanut aluekehittämisen kiehtovaan maailmaan. Numeroita rakastava melkein matemaatikko Tommi on kartuttanut osaamistaan työskentelemällä aiemmin pankissa, yliopistossa ja kehitysyhtiössä ja nyt yrittäjänä MDI:ssä ja Jakamossa. Verkostoista väitellyt Tommi on tehnyt toistakymmentä vuotta töitä ohjelmaperusteisen aluekehittämisen, verkostojohtamisen ja innovaatioympäristöjen kehittämisen parissa. Tommi nauttii itsensä haastamisesta, onnistumisista, näkyvien tulosten aikaansaamisesta ja intohimoisesti työhönsä suhtautuvista ihmisistä.

Henrika Ruokonen, HM

Asiantuntija 040 848 5557 henrika.ruokonen@mdi.fi

Henrika on laaja-alainen aluekehittämisen asiantuntija, joka on perehtynyt erityisesti tiedolla johtamisen kysymyksiin. Tietoperusteisella otteellaan Henrika ottaa haltuunsa kunta- ja aluejohtamisen kysymykset kaikkine sävyineen. Hyvät analysointitaidot yhdistettynä havainnolliseen ja kuvaavaan ilmaisuun ovat Henrikan vahvuuksia. Aiemmissa tehtävissään Henrika on ollut mukana muun muassa innovaatiopolitiikan kehittämishankkeissa, maakunnallisessa strategia- ja ennakointityössä sekä kehittämässä kuntien johtamiskäytäntöjä. Vapaa-ajallaan Henrika yrittää useimmiten tehdä jotakin järkevää kuten liikkua, lukea tai viimeistellä käsityöprojektejaan.

Kirsi Siltanen, HM

Asiantuntija 040 667 4678 kirsi.siltanen@mdi.fi

Kirsi on koulutukseltaan hallintotieteen maisteri, jonka aluetieteen väitöskirjatyö käsittelee aluekehittämisen toimintakulttuureita. Monialaisena ja loputtoman uteliaana Kirsi on parhaimmillaan selvittämässä eri alojen yli levittyviä monimutkaisia kokonaisuuksia. Kirsi on perehtynyt erityisesti taiteen ja kulttuurin kysymyksiin, onpa kyse sitten kulttuurin strategioista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä tai luovien alojen kehittämisestä. Kirsi on kouluttautunut aluekehittämiseen erikoistuneeksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaksi. Aiemmin Kirsi on työskennellyt mm. tutkijana yliopistolla, verkostokoordinaattorina valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa sekä projektipäällikkönä maakuntavalmistelussa.

Janne Sinerma, YTM

Asiantuntija 040 861 7670 janne.sinerma@mdi.fi

Janne on koulutukseltaan yhteiskuntamaantieteilijä, jonka erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat alueiden rakennemuutokset sekä paikallinen muutosjoustavuus. Aikaisemmin Janne on työskennellyt muun muassa Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatialla sekä Päijänne-Leaderin ja Etpähä ry:n yhteisenä työntekijänä. Hänellä on myös vahvaa osaamista strategisen kehittämisen maailmasta. Urheiluhulluna ihmisenä Janne seuraa monia eri lajeja, joista jalkapallo on hänen suurin rakkautensa.

Ilppo Soininvaara, FM

Asiantuntija 050 411 0980 ilppo.soininvaara@mdi.fi

Ilppo on jatko-opintojaan suorittava suunnittelumaantieteilijä, joka on kiinnostunut laajasti poliittisista ja yhteiskunnallisista teemoista sekä erityisesti kaupunkeja, niiden kehittymistä sekä kehittämistä koskevista kysymyksistä. Erilaiset laadulliset analyysit ja etenkin tulevaisuustarkastelut ovat Ilpon monipuolisen osaamisen vahvinta kärkeä. Työtehtävissään Ilppo innostuukin erityisesti strategisesta suunnittelusta ja menetelmien kehittämisestä sekä suurten kokonaisuuksien hallinnasta. (Penkki)urheilu on erottamaton osa Ilpon vapaa-aikaa.

Satu Tolonen

Satu Tolonen, FM

Asiantuntija 040 704 3247 satu.tolonen@mdi.fi

Satu on suunnittelumaantieteilijä, joka hallitsee erinomaisesti dokumentti-, tilasto- ja paikkatietoanalyysit. Laajat tietoaineistot piirtyvät Satun työpöydällä kehitystä kuvaaviksi kartoiksi ja graafeiksi. TEMissä aiemmin työskennellyt Satu taitaa ja tuntee kansallisen ja eurooppalaisen aluekehittämisen ja -tutkimuksen. Tarkka ja perusteellinen Satu tekee viimeisteltyä ja visuaalisesti selkeää materiaalia, olipa kyse sitten kysely- tai haastatteluanalyyseistä, verkostoanalyyseistä tai projektien loppuraporteista.  Satu tykkää työssään syvällistä perehtymistä vaativista projekteista ja nauttii yhdessä tekemisestä.

Iina Tunkkari, HM

Asiantuntija 040 0194 301 iina.tunkkari@mdi.fi

Iina on Tampereen yliopistosta kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnasta valmistunut hallintotieteiden maisteri, joka on perehtynyt lisäksi muun muassa johtamisviestintään ja strategiatyöhön. Iinaa kiinnostavat etenkin kuntien viestintään liittyvät kysymykset, ja gradussaan hän tutkikin kaupungin viestintää ulkoisen shokin aiheuttamassa kriisissä. Hänellä on aikaisempaa kokemusta niin kunnan hallinnosta, yliopiston tutkimusmaailmasta kuin koulutus- ja konsultointiyrityksestäkin. Vapaa-ajallaan Iina kokeilee erilaisia tanssilajeja ja lenkkeilee true crime -rikospodcasteja kuunnellen.

Mikko Valtakari, FL

Johtava asiantuntija, osakas 040 569 1568 mikko.valtakari@mdi.fi

Mikko on maantieteilijä, joka on erikoistunut tutkimuksellisiin vaikuttavuusarviointeihin ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Mikon erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat innovaatio-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikan kysymykset, joiden parissa hän on työskennellyt viimeisen parinkymmenen vuoden ajan tutkijana ja konsulttina. Mikko on mestari hahmottamaan komplekseja asiakokonaisuuksia ja pureutumaan ilmiöiden juurisyihin.

Jani Varjonen, VTK

Asiantuntija 040 825 9997 jani.varjonen@mdi.fi

Jani on maisteriopintojensa loppusuoralla oleva tuleva ekonomisti Turun yliopistosta. Jani opiskelee pääaineenaan taloustiedettä sekä sivuaineinaan tilastotiedettä ja matematiikkaa. Janin mielenkiinnon kohteet liittyvät laajasti talouteen – erityisesti kaupunkitalouteen. Jani innostuu päästessään erilaisten tilastojen ja tilastollisten analyysien kimppuun. Urheilullisen Janin vapaa-aika kuluu pääsääntöisesti tenniksen sekä muun monipuolisen liikunnan parissa.

Maria Yli-Koski, KTK

Asiantuntija 040 678 5378 maria.yli-koski@mdi.fi

Maria on talousmaantieteilijä, jonka sydäntä lähellä on tutkimusmenetelmällinen osaaminen. Analyyttinen ja iloinen Maria on aiemmissa työtehtävissään perehtynyt mm. kestävän kehityksen periaatteisiin ja ympäristövaikutusten arviointiin sekä Suomen arktisen osaamisen määrittelyyn. Maria on viimeksi kartuttanut osaamistaan Brasiliassa YK:n kehitysohjelmassa. Tanssia harrastava ja moneen taipuva Maria nauttii yksityiskohdista ja itsensä jatkuvasta haastamisesta.

Advisor Team

Kristiina Erkkilä, Ph.D, KM

Neuvonantaja, koulutus ja kaupunkikehittäminen 040 705 3952 kristiina.erkkila@mdi.fi

Kristiina on koulutuksen ja kaupunkikehittämisen kokenut asiantuntija. Kokemustaan hän on kartuttanut laajasti koulutuksen eri tasoilla ja Espoon kaupungin sivistystoimessa sekä sen monissa verkostoissa. Tohtoriopinnot Yhdysvalloissa yrittäjyyskasvatuksen parissa avasivat hänelle ovia kansainvälisiin kumppanuuksiin. Kristiinalla on näyttöä koulutuksen innovaatioiden eteenpäin viemisestä ja kansainvälistymisen edistämisestä. Kristiinaa kiinnostavat mm. kaupunkien strateginen ja kestävä kehittäminen, kokeilukulttuuri, ketterät ekosysteemit ja verkostojen hyödyntäminen. Kristiina innostuu uusien maailmojen avautumisesta, itsensä haastamisesta ja toisten sparraamisesta.

Kari Hannus, DI

Neuvonantaja, MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne) ja kuntien liiketoiminta 050 2970

Kari on laaja-alainen kaupunkikehittämisen asiantuntija. Hänen perusosaamisaluettaan ovat kaavoitus ja maankäyttö sekä asuminen ja liikenneasiat. Kari on perehtynyt syvällisesti myös kuntatekniikkaan ja kuntien liiketoiminnan johtamiseen toimiessaan 26 vuoden ajan Porin apulaiskaupunginjohtajana. Elinvoimajohtaminen ja kaupunkikeskustojen fyysinen ja toiminnallinen kehittäminen ovat aina olleet lähellä Karin sydäntä.

Kristiina Helenius, KTM

Neuvonantaja, kansainväl. toimintaympäristö, Yhdysvallat 045 122 6051 / +1 202 365 9174

Kristiina on vienyt Suomea ulkomaille ja ulkomaita Suomeen parinkymmenen vuoden ajan. Hän on tehnyt töitä toimittajana, diplomaattina, järjestöjohtajana ja konsulttina ja asunut Keski-Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Hän on avannut ovia ulkomaisille investoinneille ja osaamiselle mm. Invest in Finlandin hallituksessa, Stubb-Ollilan maabrändityöryhmässä ja Amchamin Finlandin toimitusjohtajana. Nordic West Officen Yhdysvalloista vastaavana johtajana hän haluaa varmistaa, että pohjoismainen ääni kuuluu supervallan pääkaupungissa. Hänen missionaan on helpottaa suomalaisten toimijoiden elämää Yhdysvalloissa.

Eero Holstila

Eero Holstila, VTM

Neuvonantaja, kaupunkipolitiikka 050 567 2087 eero.holstila@mdi.fi

Eero on suomalaisen kaupunkipolitiikan uranuurtaja, joka edelleen osallistuu myös eurooppalaiseen kaupunkikehittämisen keskusteluun. Sosiologin taustalla maailmaa monisävyisenä tulkitseva Eero on aiemmin toiminut mm. Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtajana, elinkeinojohtajana ja Culminatumin toimitusjohtajana. Skarpin ja sujuvasanaisen Eeron ammatillisia bravuureja ovat kaupunkikehittäminen ja kaupunkien strategiasparraus sekä elinvoima- ja innovaatiopolitiikka. Vapaa-ajalla Eeron intohimoja ovat klassinen musiikki ja urheilu.

Timo Hämäläinen

Timo Hämäläinen, FM, M.A.

Neuvonantaja, kaupunkipolitiikka 040 510 0313 timo.hamalainen@mdi.fi

Timo on kaupunki- ja aluesuunnittelukysymyksiin sekä kulttuuripolitiikkaan erikoistunut maantieteilijä ja kaupunkikehittäjä. Timo tunnetaan terävä-älyisenä ja -kynäisenä mielipidevaikuttajana, jonka blogi, urbanfinland.com, analysoi suomalaista kaupunkikehittämistä. Timo hallitsee erinomaisesti kaupunkien kehittämisen uusimmat trendit, erilaiset kansalaisvaikuttamisen ja osallisuuden muodot sekä asemanseutujen ja keskustojen erityiskysymykset. Timo on yksi Urban Helsinki -kollektiivin perustajista.

Petri Jalasto

Petri Jalasto, DI

Neuvonantaja, liikennepolitiikka petri.jalasto@mdi.fi

Petri on liikennejärjestelmien ja -politiikan tuntija, joka on vuosien varrella liikenne- ja viestintäministeriössä vaikuttanut keskeisesti suomalaisen liikenteen infrastruktuuriin ja kehittymiseen erityisesti kaupunkiseuduilla. Petri innostuu erityisesti tulevaisuustarkasteluista, ja hän on ollut mukana murtamassa sisältäpäin ministeriöiden välisiä siiloja esimerkiksi kaupunkipolitiikassa. Petri on seikkaillut sopimuksellisen kehittämisen viidakoissa ja osaa opastaa, miten ne saadaan toimimaan. Viime aikoina Petri on innostunut liikenteen palveluistumisesta ja näkee tämän ”pehmeän” puolen mullistavan liikenteen kentän lähiaikoina.

Jari Kolehmainen, HT

Neuvonantaja, alue- ja kaupunkikehittäminen 040 584 9077 jari.kolehmainen@mdi.fi

Jari on aluetieteilijä ja osaamisperustaisen aluekehittämisen ammattilainen. Päätyökseen hän toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopistossa. Jarilla on lähes parinkymmenen vuoden kokemus erilaisista alueelliseen innovaatiotoimintaan, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan sekä alueiden strategiseen kehittämiseen liittyvistä hankkeista. Tutkimustyön lisäksi hän on sukeltanut syvälle erilaisiin alue- ja kaupunkikehittämisen käytännön prosesseihin kouluttajana, sparraajana ja asiantuntijana. Aluetieteilijät ovat erikoistuneita generalisteja – eikä Jari tee tässä poikkeusta!

Lauri Lamminmäki, VTM

Neuvonantaja, kuntasektori 044 971 5300 lauri.lamminmaki@outlook.com

Lauri on kokenut ja käytännönläheinen kunta-ammattilainen, jonka vahvoja osaamisalueita ovat kuntajohtaminen, kuntarakenteen ja -palvelujen kehittäminen sekä sote- ja elinvoima-asiat. Kuntasektorin kehityksen iso kuva on Laurilla hyvin hallussa. Kuntien päätöksentekomekanismit ja arjen toimintatavat ovat tulleet matkan varrella tutuiksi. Lauri on työskennellyt kuntien hyväksi sekä paikallisella, valtakunnan, että EU:n tasolla. Työura alkoi Helsingin seutukaavaliiton tutkijana, ja kuntajohtamisen ja kehittämisen kokemusta on karttunut mm. Juankosken vs. kunnanjohtajan, Kirkkonummen elinkeinoasiamiehen sekä Kuusankosken ja Kouvolan kaupunginjohtajan tehtävissä. Lainsäädäntövalmisteluun, edunvalvontatyöhön ja asiakkuuksien johtamiseen Lauri on osallistunut Kuntaliiton asiantuntijana ja Brysselin toimiston johtajana. Vapaa-aikana Laurin löytää usein mökiltä, metsältä tai muikkuverkoilta.

Natalia Rincon, arkkit., Ph.D.-jatko-opiskelija

Neuvonantaja, kaupunkipolitiikka 040 9359 824

Natalia on arkkitehti ja tietojärjestelmätieteen insinööri, joka innostuu kansalaisten osallistumisesta, kaupunkisuunnittelusta ja fiksuista kaupungeista. Hän on perustanut ja toimii CHAOS architects -yrityksen toimitusjohtajana. Yritys on kehittänyt sähköisen alustan yhdistämään kansalaiset, kaupungit ja kehittäjät sekä tuottaa dataa osallistumisesta ja ennakoinnista. Natalia kirjoittaa työn ohella kaupunkisuunnittelun väitöskirjaansa Aalto-yliopistolle. Vapaa-ajallaan hän osallistuu Tampereella kaupunkisuunnittelutoimikuntiin ja toimii Vihreiden varavaltuutettuna.

Chris Smith, VTL

Neuvonantaja 040 757 7573 chris.smith@mdi.fi

Chris on terveydenhuollon hallintoon ja hallintaan erikoistunut politiikan tutkija. Julkaisuissa hänen mielenkiintonsa kohdistuu tulevaisuuden tutkimuksen ”villeihin kortteihin”; yleishyödyllisiin palveluihin, eurooppalaiseen sosiaalipolitiikkaan, vertailevaan terveydenhuollon uudistusprosessiin sekä terveydenhuollon saavutettavuuteen ja yksityistämiseen. Chrisillä on mittava kokemus opettamisesta ja tutkimusprojekteista kansainvälisessä ympäristössä. Hän on työskennellyt aiemmin niin yliopistosektorilla Britanniassa kuin pohjoismaisessa kontekstissa aluesuunnittelun alalla. Hänen tohtoriopintojensa keskeiset teemat Tampereen yliopistossa ovat agenda setting -teoria ja julkisten palvelujen tuotantoon liittyvä kokonaisuus. Chris on nykyään innokas urheilufani, ja ystävien kanssa oleminen sekä zen-hetket koirien kanssa ovat hänelle erittäin tärkeitä.

Osmo Soininvaara, VTL

Neuvonantaja

Valtiotieteen lisensiaatti Osmo on ikoninen ja ilmeikäs ajattelija, puhuja ja kynäilijä, joka piikikkäillä ja rohkeilla puheenvuoroillaan joka kerta herättää keskustelua ja mielipiteitä. Hän on pitkän kansanedustajauran ja peruspalveluministeriyden jälkeen nyt täyspäi(väi)nen tietokirjailija ja ammattiluennoija. Hän on keskittynyt erityisesti kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen, toimien nykyisin mm. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana. Osmo on aktiivinen kaupunkipoliittinen mielipidevaikuttaja: kolumnit Suomen Kuvalehdessä käsittelevät usein kaupunkien kehittämistä ja hän on juuri tehnyt yhdessä Mikko Särelän kanssa Evan julkaiseman pamfletin Kaupunkien voitto.

Antti Suvanto, VTT

Neuvonantaja, talous- ja rahoitusasiat

Antti on ekonomisti ja hänellä on takanaan pitkä ura Suomen Pankissa. Kansainvälistä työkokemusta hänellä on Suomen EU-lähetystöstä Brysselissä ja OECD:n sihteeristöstä Pariisissa. Lisäksi hän on ollut vierailevana tutkijana London School of Economicsissa, New York Universityssä sekä European University Institutessa. Ennen keskuspankkiuraansa hän ehti työskennellä Säästöpankkikeskuksessa, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa, Yrjö Jahnssonin säätiössä ja Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä hänellä on vierailevan tutkijan kiinnitys Helsingin yliopistoon. Vuoden 2020 alusta hän toimii Yrjö Jahnssonin säätiön puheenjohtajana. Antti on innokas lukija, konsertissa kävijä ja hän viihtyy pitkiä aikoja Fiskarsin ruukkikylässä. Alkusyksyn huveihin kuuluu jokivarsipyöräily Manner-Euroopassa.

Eila Valtanen, MH, eMBA

Neuvonantaja, kunnat, metsä- ja puuklusteri, pohjoinen 040 056 9716 lentualta@gmail.com

Eila on työskennellyt mm. Kainuun metsäkeskuksen johtajana ja Kuhmon kaupunginjohtajana. Hän vei eteenpäin kehittämisen pesää Woodpolista ja Kuhmon globaalisti ainutlaatuista puuklusteria. Työn tuloksena rakennettiin Suomen ensimmäinen moderni puuelementtikoulu Kuhmoon. Kainuun ja Lapin aluekehittämisestä kuten Kainuun hallintokokeilusta hänelle on kertynyt syvällistä kokemusta. Strateginen ajattelu on Eilan osaamisen ydintä. Hän on loistava puhuja, tilaisuuksien vetäjä ja fasilitaattori, myös saksaksi ja englanniksi. Eila kirjoittaa säännöllisesti blogia ja kolumneja. Lapin matkailubuumiin hän on mennyt mukaan palveluyrittäjänä. Luovan ja monipuolisen naisen sydäntä lähellä ovat pohjoinen luonto, Kuhmon kamarimusiikki ja Sodankylän elokuvajuhlat.

Tapio Varmola, KT

Neuvonantaja, koulutus- ja korkeakoulupolitiikka 0408304100 tapiovarmola@outlook.com

Tapio on korkeakoulupolitiikan pitkäaikainen vaikuttaja, jonka osaamisalueisiin kuuluvat laajemminkin koulutuskentän kuviot. Alueelliseen kilpailukykyyn liittyvät kysymykset ovat hänen kiinnostuksensa kohteita. Kansainvälinen toiminta ja verkostot ovat tulleet hänelle tutuiksi korkeakoulukentällä. Vapaa-ajalla liikkuessaan Tapio on "perinteisen tyylin mies" – erityisesti hiihdossa. Myös kuorolaulu kuuluu hänen aktiiviharrastuksiinsa.

Matti Vatilo, Arkkitehti

Neuvonantaja mattivatilo@gmail.com

Matti on kaavoitukseen, kaupunkikehittämiseen, kunta-asioihin ja asuntokysymyksiin perehtynyt moniosaaja. Ympäristöministeriössä hän on johtanut kaavoituksesta, maapolitiikasta ja aluesuunnittelusta vastaavaa yksikköä. Matti tunnetaan maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) kunta-valtio-kumppanuuden kehittäjänä. Valtion erityistehtäväyhtiö A-Kruunun hallituksen puheenjohtajana hän on hyvin perillä asuntopolitiikan kulloisistakin käänteistä. Mattia kiinnostavat myös kulttuuriympäristöasiat ja rakennetun ympäristön kestävä kehittäminen.

Timo Widbom,

Neuvonantaja, paikkatieto ja tietopalvelut timo.widbom@gmail.com

Timo on taustaltaan aluetieteilijä ja pitkän linjan paikkatieto- ja tietopalveluammattilainen. Päätyökseen hän toimii tietopalveluasiantuntijana Porin kaupungilla. Timolla on lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus
paikkatietojärjestelmistä, niiden hyödyntämisestä tiedolla johtamisessa ja päätöksenteon tukena sekä siitä, kuinka analysoidut kartat visuaalisesti kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Työnsä ohella Timo valmistelee väitöskirjatyötänsä Tampereen yliopiston teknis-taloudellisessa tietojohtamisen tohtoriohjelmassa Porin yksikössä. Vapaa-aikana Timo harrastaa liikuntaa monipuolisesti eri lajeissa sekä musisoi bändeissä, kun muilta kiireiltään ehtii.

Koetellut kumppanit

Mari Dawe,

Asiakkuusjohtaja 050 441 3209 mari.dawe@bstr.fi

Mari katsoo asioita isosta perspektiivistä ja kyselee koko ajan miksi. Marilla on reilun kymmenen vuoden kokemus mainostoimistomaailmasta ja laajojen asiakkuuksien johtamisesta. Empaattisena asiakaspalvelijana Mari ottaa asiakkaiden toiveet huomioon sekä innostaa ja rohkaisee asiakkaita poikkeamaan tutusta ja turvallisesta. Mari johdossa on syntynyt mm. Seinäjoen kaupungin uusi ilme.

BSTR Luova Konttori on markkinointitoimisto, jonka tärkein tehtävä on löytää asioiden ja asiakkaiden ytimeen. Sukellamme syvälle,
tavoittelemme korkealle ja luomme aikaa kestäviä ilmiöitä. Menestyvät ideat ovat tärkein tuotteemme. Yhdistämme luovuuden ja
markkinointiosaamisen datan ja teknologian avulla. Meitä on 25 ammattilaista, joista rakennamme juuri sopivan tiimin kullekin asiakkaallemme.

Juha Eskelinen, KTT

Yrittäjä, tutkija, konsultti, Melkior Oy 040 0813858 juha.eskelinen@melkior.fi

Juha haluaa tukea yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita tuntemaan potentiaalinsa ja tekemään oikeita valintoja suorituskykynsä parantamiseksi. Juhan erikoisosaamista ovat taloudellisten vaikutusten ja kustannustehokkuuden arvioiminen sekä tilastolliset ja ekonometriset menetelmät. Vuonna 2014 valmistuneessa väitöskirjassaan hän kehitti menetelmiä tehokkuuden arvioimiseksi palvelutoiminnassa. Juha on viime vuosina ollut mukana tilastomenetelmien asiantuntijana muun muassa useassa VN TEAS -selvityksessä työllisyyspolitiikkaan liittyen.

Juha on tutkija ja konsultti omistamassaan Melkior Oy:ssä. Lisäksi hän työskentelee tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Jouko Järnefelt,

Senior Analyst, Ubigu Oy 050 373 3638 jouko.jarnefelt@ubigu.fi

Jouko on strategisen tason kaupunkisuunnittelusta ja aluekehittämisestä, sekä älykaupungeista kiinnostunut särmikäs data-analyytikko. Hänen kapelimestaroimanaan syntyvät visuaalisesti näyttävät digitaaliset tietopalvelut informaatiolähtöisen vaikutustenarvioinnin, johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Visionäärinen Jouko sparraa organisaatioita mielellään monimutkaisten tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen kysymyksissä, kuten alueiden strategisten tavoitteiden, talouden kestävyyden ja palvelutilaverkon yhteensovittamisessa. Älä eksy tieltäsi, Jouko löytää kyllä perille.

Ubigu Oy on paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuria sekä suunnittelu- ja data-analytiikkaa yhdistävä asiantuntijayritys, jonka moottorina toimii vuosikymmenten laaja-alainen kokemus geoinformatiikan sekä maankäytön ja strategisen suunnittelun saralla.

Jouko Luukkonen, HTM, MBA

Omistajayrittäjä, LGR-Consulting Oy 045 189 3138 jouko.luukkonen@kotinet.com

Joukolla on pitkäaikainen kokemus kuntajohtamisesta, verkostotoiminnasta, kuntayhteistyön kehittämisestä ja johtamisesta sekä kuntien yhtiöiden hallitustyöskentelystä. Hän on mm. toiminut Haapaveden kaupunginjohtajana n. 10 vuotta, kuntajakoselvittäjänä sekä muutosjohtajana perustamassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Hänen erityisosaamistaan on myös kunnan ja maakunnan rajapinnat. Hän valmistelee parhaillaan Tampereen yliopistoon väitöskirjaa vuoden 2017 alussa käynnistyneiden maakunnallisten sote-toimijoiden syntyprosesseista.

Minna Utriainen,

COO, Strategist, Avidly 040 834 4482 minna.utriainen@avidlyagency.com

Minna on rautainen ja rohkea strategisen viestinnän asiantuntija, jota eteenpäin ajaa jatkuva uteliaisuus ymmärtää ihmistä ja tuottaa tuloksia – muuttaa vastuullisesti maailmaa. Uusien näkökulmien takana ovat intohimo, asenne ja lähes 20 vuoden kokemus strategisesta viestinnästä ja taktisesta markkinoinnista.

Avidly on markkinointitoimisto, jonka ote on lähellä ja katse kaukana. Avidly toimii yli 240 asiantuntijan voimin pohjoismaissa, 16 paikkakunnalla. Me Avidlyssä olemme seikkailunhaluisia – etsimme jatkuvasti uusia polkuja kohden parempaa huomista.

Hallitus

Janne Antikainen, FL

Kehitysjohtaja, osakas, hallituksen puheenjohtaja 040 764 1829 janne.antikainen@mdi.fi

Jarl Matti Anttila, KTM

Osakas, hallituksen jäsen 041 439 2582 matti.anttila@mdi.fi

Anssi Uitto, DI

Osakas, hallituksen jäsen 040 527 3844 anssi.uitto@mdi.fi