Referenssit

					

Sastamalan kevyt osa-alueittainen väestöennuste

 • Väestö
 • Elinvoima
 • Tulevaisuus

1.11.-15.11.2021

Sastamalan kaupungille ja kaupungin kuudelle eri osa-alueelle tehtiin väestöennuste kolmessa skenaariossa vuosille 2020-2040. Tavoitteena oli…

Lue lisää

					

Maaseuturahaston vaikuttavuus Lapissa -selvitys

 • Maaseutu

5.11.2021 - 28.2.2022

MDI toteuttaa Lapin Leader-ryhmien (Leader Outokaira, Leader Tunturi-Lappi, Leader Pohjoisin Lappi, Peräpohjolan Leader sekä Posion…

Lue lisää

					

Kirittämisväline kuntien ilmasto- ja kiertotalouteen

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Yhteiskunta
 • Ympäristö

15.11.2021-31.5.2022

Kunnilla on ilmasto- ja kiertotaloustyössä ratkaiseva rooli. Kuntien työkaluihin kuuluvat mm. yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen, koulutus,…

Lue lisää

					

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030) - arviointi

 • Hyvinvointi
 • Vaikuttavuus
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

9.11.2021-30.12.2023

MDI toteuttaa yhteistyössä Owal Groupin kanssa TYÖ 2030 ohjelman arvioinnin, jossa vastataan ohjelman tavoitteita, osatavoitteita…

Lue lisää

					

Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman laadinta

 • Hyvinvointi
 • Koulutus
 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus

5.11.2021-13.6.2022

MDI tukee Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman laadintaa. Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelman valmistelussa käytetään useita eri menetelmiä: sisällönanalyysiä, ryhmähaastatteluita, sähköistä…

Lue lisää

					

Selvitys maakunnallisia maahanmuuttostrategioista

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Kasvu
 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen
 • Hallinto

12.10.2021-15.1.2022

Suomessa ei ole ollut saatavilla valtakunnallisesti kattavaa tietoa siitä, millaisia maakunnalliset maahanmuuttostrategiat ovat. MDI selvittää…

Lue lisää

					

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen strategiasparraus

 • Kaupunki
 • Kasvu
 • Yhteiskunta
 • Alueet
 • Verkostot

1.10.-15.12.2021

MDI on mukana päivittämässä Pohjoisen Kasvukäytävän strategiaa sekä sitouttamassa toimijoita sen toteutukseen. Vyöhykkeen toimintaympäristössä on…

Lue lisää

					

Rakennemuutostyökalujen analysointi Suomessa

 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

1.10.2021-31.1.2022

Työssä tehdään selvitys Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joita ovat olleet ÄRM, AIKO ja Silta-sopimukset. Tarkempana…

Lue lisää

					

Barents Region Transport and Logistics (BRTL) -selvitys

 • Alueet
 • Liikenne

12.10.2021- 31.1.2022

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Luoteis-Venäjän pohjoisosien muodostaman Barentsin alueen viralliset yhteistyörakenteet ovat syntyneet tarpeeseen vastata…

Lue lisää

					

KUUMA strategiasparraus

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Kasvu

1.10.-15.12.2021

MDI päivittää Uudenmaan KUUMA-kuntien yhteisen strategian loppuvuoden 2021 aikana. KUUMAn alueella on tehty yhteistyötä vuodesta…

Lue lisää

					

Kulttuurihyvinvoinnin toimintamalliselvitys

 • Hyvinvointi
 • Kulttuuri

1.10.2021-30.1.2022

MDI toteuttaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmälle selvityksen kulttuurihyvinvoinnin palvelumalleista tulevilla hyvinvointialueilla. Selvityksessä…

Lue lisää

					

SustAgeable – Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa

 • Hyvinvointi
 • Vaikuttavuus
 • Viestintä
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Yhteiskunta
 • Työllisyys
 • Tulevaisuus

1.10.2021-30.9.2024

MDI toimii vuorovaikutusvastaavana Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable) -hankkeessa,…

Lue lisää

					

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen sparraus

 • Alueet
 • Innovaatio

14.9.-30.11.2021

Työllä tuetaan Kymenlaakson liittoa älykkään erikoistumisen strategian mukaisen toiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä. Työ koostuu kolmen…

Lue lisää

					

Leader-ryhmien paikallisten kehittämisstrategioiden ennakkoarviointi

 • Vaikuttavuus
 • Rahastot
 • Maaseutu
 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Osallisuus

21.9.2021-1.11.2022

MDI ja TK-eval toteuttavat Leader-ryhmien paikallisten kehittämisstrategioiden 2023-2027 ennakkoarvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on tukea Leader-ryhmien valintakomitean…

Lue lisää

					

Työpöytätutkimus ja kooste monipaikkaiseen asumiseen ja etätyöhön liittyen

 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Digitalisaatio

1.11.-15.12.2021

MDI toteuttaa Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:lle / Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys –hankkeelle etätyöhön liittyvän tilastotarkastelun, työpöytätyön sekä…

Lue lisää

					

Leader JyväsRiihen strategiasparraus

 • Vaikuttavuus
 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Osallisuus

1.11.2021-31.5.2022

MDI tukee Leader JyväsRiihen paikallisen kehittämisstrategian laadintaprosessissa. Työssä tuetaan asiakasta strategiaprosessin osallisuuden järjestämisen suunnitelman laatimisessa…

Lue lisää

					

Tilaisuuden fasilitointi

 • Väestö
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus
 • Verkostot

11.10.-30.11.2021

Kolme Pohjalaismaakuntaa ovat yhteisen haasteen edessä: mistä saadaan lisää tekijöitä maakuntiin? Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa…

Lue lisää

					

Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2023-2027 ennakkoarviointi

 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Alueet

15.10 - 15.12.2021

MDI toteuttaa Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ennakkoarvioinnin TK-Evalin kanssa. Ennakkoarvioinnin tarkoituksena on arvioida Pohjois-Savon alueellisen…

Lue lisää

					

Sidosryhmäkysely ja valtuustoseminaari

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Tulevaisuus

1.10.-5.11.2021

MDI toimii Porvoon kaupungin kumppanina strategian päivittämisessä. Strategian päivityksessä toteutetaan sekä henkilöstö- että sidosryhmäkysely Porvoon…

Lue lisää

					

Kuortaneen valtuuston strategiaseminaari

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Tulevaisuus

1.10.-15.11.2021

Kuortaneen kunta päivittää strategiansa uuden valtuuston aloitettua työskentelynsä. MDI oli neljä vuotta sitten mukana luomassa…

Lue lisää

					

Alueanalyysi rakennemuutosalueen ja sen yritysten resilienssistä

 • Rahastot
 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Innovaatio
 • Digitalisaatio
 • Verkostot

2021

MDI toteutti Oulun yliopiston Kerttu Saalisti-instituutin toimeksiannosta alueanalyysin Interreg Europe -ohjelman rahoittamaan FOUNDATION (Building Regional…

Lue lisää

					

Suomen älykkäin kylä - innovaatioleiri: Vuolijoki 2021

 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Alueet
 • Osallisuus

22.9.-15.11.2021

Vuolijoki voitti vuonna 2020 Maaseutuverkoston ja maa- ja metsätalousministeriön järjestämän Suomen älykkäin kylä -kilpailun. Palkintona…

Lue lisää

					

Jyväskylän kulttuurisuunnitelman päivitys

 • Kaupunki
 • Osallisuus
 • Kulttuuri

17.9.2021-28.2.2022

Kulttuurisuunnitelma päivitetään osana kaupunkistrategian päivitystä. Työhön sisältyy aloituspalaveri ja työn ohjaus yhteistyössä tilaajan kanssa (4…

Lue lisää

					

Pornaisten strategiaprosessin fasilitointi

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tulevaisuus
 • Hallinto

15.9.2021-28.2.2022

MDI auttaa Pornaisten kuntaa päivittämään aiemman strategian ja määrittelemään tavoitteet käynnistyneelle valtuustokaudelle. Strategian sisältöjen täsmentäminen…

Lue lisää

					

Kajaanin tietopalvelun päivitys

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen
 • Digitalisaatio

10.9.

MDI päivittää Kajaanin kaupungille rakennetun aluekehityksen tietopalvelun valmisteltavan uuden kaupunkistrategian tueksi. Strategian, kaupungin talouden ja…

Lue lisää

					

Luonnonsuojelun neuvottelupäivä, webinaari

 • Ympäristö

15.9.

MDI fasilitoi ympäristöministeriön luonnonsuojelun neuvottelupäivän verkkotilaisuuden. Tilaisuus koostui monipuolisista alustuspuheenvuoroista, pyöreän pöydän keskustelusta ja työpajaosuudesta.…

Lue lisää

					

Selvitys Ami-säätiön uusien toimintamuotojen määrittämiseksi

 • Vaikuttavuus
 • Koulutus
 • Elinvoima
 • Yhteiskunta
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus
 • Verkostot

18.8.-15.10.2021

Tällä hetkellä Ami-Säätiön toiminnassa painottuvat 1) Taitotalon omistajaohjaus ja sen aktiivinen kehittäminen sekä oppilaitosintegraation edellyttämä…

Lue lisää

					

Riihimäen osa-alueittainen väestö ja asuntotuotantoennuste

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Tulevaisuus

2.6.-9.8.2021

MDI tuotti Riihimäelle kolme väestöskenaariota tulevasta kaupungin väestönkehityksestä, jotka kuvaavat kaupungin voimakasta kasvua, maltillista kasvua…

Lue lisää

					

Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn vertailu

 • Kaupunki
 • Kasvu
 • Yhteiskunta
 • Liikenne

1.3.-30.6.2021

MDI tutki MAL-suunnittelun näkökulmaa korostaen Helsingin seudun kansainvälistä kilpailukykyä suhteessa Tukholman, Göteborgin, Oslon ja Kööpenhamina-Malmön…

Lue lisää

					

Jyväskylän valtuustoseminaari ja muuttoliikeanalyysin päivitys

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike

1.8.-31.8.2021

Jyväskylän muuttoliikeanalyysi päivitettiin vuoden 2021 muuttoliiketiedoilla. Päivitys tehtiin viime vuoden muuttoliikeanalyysiin. Analyysia myös täydennettiin uusilla…

Lue lisää

					

Posintra, tiedolla johtamisen lähtötilannekartoitus

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

1.8.-10.9.2021

MDI kokosi Posintra Oy:lle tilannekuvan Porvoon lähtötilanteesta aluekehityksen mittareilla tarkasteltuna sekä tukee kehitysyhtiön tiedolla johtamisessa.…

Lue lisää

					

Kokkola, muuttoliikeanalyysi

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Alueet

1.8.-31.8.2021

Kokkolan muuttoliikeanalyysissa tarkasteltiin Kokkolan asemaa maan sisäisessä muuttoliikkeessä 2010-luvun lopussa ja vuoden 2020 aikana. Analyysissä…

Lue lisää

					

Kalajoen strategian laadinta

 • Kaupunki
 • Elinvoima

11.8.-30.11.2021

MDI tukee Kalajoen kaupunkia strategian 2021-2025 päivittämisessä. Kalajoen strategian työstämisessä avainroolissa ovat uudet luottamushenkilöt sekä…

Lue lisää

					

Nokian kulttuuriohjelman valmistelu

 • Hyvinvointi
 • Kaupunki
 • Osallisuus
 • Kulttuuri

19.8.-kevät 2022

MDI tukee Nokian kaupunkia kulttuuriohjelman valmistelussa, jossa erityinen painopiste on sitoutumisen rakentaminen. Kulttuuriohjelmatyö toteutetaan vuorovaikutuksessa…

Lue lisää

					

Fasilitointikoulutus Maaseutuparlamentin järjestäjille

 • Maaseutu

10.8.-18.8.2021

MDI toteutti maaseutuparlamentin järjestäjille iltapäivän pituisen fasilitointikoulutuksen. Maaseutuparlamentti järjestetään lokakuussa 2021 hybriditoteutuksena virtuaalisesti ja monipaikkaisesti.…

Lue lisää

					

Study supporting the monitoring of FEAD – data collection systems implemented by Member States

 • Hyvinvointi
 • Työllisyys
 • Osallisuus

1.8.-30.9.2021

MDI toimii Suomen maavastaavana selvityksessä, joka kohdistuu vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) kansallisesta toimenpideohjelman…

Lue lisää

					

Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutukset maaseudun tietotalouteen, MATTI-hanke

 • Maaseutu

1.8.2021-31.12.2022

MDI toteuttaa tutkimushankkeen, jossa päätavoitteena on tuottaa tietoa monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksista maaseudun kestävään tietotalouteen.…

Lue lisää

					

Kokkolan kaupunkistrategian laadintaprosessin fasilitointi

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Tulevaisuus

1.8.2021-28.2.2022

MDI tukee Kokkolan kaupunkia strategiaprosessissaan. MDI hyödyntää fasilitoinnissa sekä omaa (mm. päivitetyt väestöennusteet) että Kokkolan…

Lue lisää

					

Selvitys Hämeen työmarkkinoiden osaamistarpeiden keräämisestä ja hyödyntämisestä

 • Työllisyys
 • Tiedolla johtaminen

1.8.-31.12.2021

Syksyn ja loppuvuoden 2021 aikana toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen toimialueella selvitystyö, jossa tavoitteena on kerätä tietoa…

Lue lisää

					

Strategiapäivitys

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tulevaisuus
 • Hallinto

28.6.-30.11.2021

Sastamalan kaupunki päivittää strategiansa uuden valtuuston aloittaessa toimintaansa syksyllä 2021. MDI auttaa Sastamalan kaupunkia strategiapäivityksessä…

Lue lisää

					

Päijät-Häme 2060 skenaariotyö

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Tulevaisuus

18.6.-31.9.2021

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuskunnat ovat käynnistäneet Päijät-Hämeen maakunnan rakennemallin ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelman laadinnan.…

Lue lisää

					

Kaupungin elinkeino-ohjelman sparraus

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Elinkeinot

20.4.-30.6.2021

Kauhajoen kaupunki haluaa terävöittää elinkeinopalvelujaan. MDI toimi Kauhajoen kaupungin tukena tuottamalla nykytila-analyysin kaupungin elinkeinoelämästä viimeisimpiin…

Lue lisää

					

Lahden elinkeinotoiminnan uudelleen organisoiminen

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Elinkeinot

15.1.-31.3.2021

Työllä tuettiin Lahden kaupunkia elinkeinotoiminnan uudelleensuuntaamisessa ja mahdollisessa uudelleen organisoitumisessa. Yhteisen työstämisen kautta varmistettiin samalla…

Lue lisää

					

Rakentavan vuorovaikutuksen mielenterveyden tukena (RVMT) -hankkeen koulutuksen arviointi

 • Hyvinvointi
 • Vaikuttavuus
 • Koulutus
 • Elinvoima
 • Osallisuus
 • Verkostot

1.6.2021-31.12.2022

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena –hanke (RVMT-hanke) on STEAn rahoittama koulutus- ja kehityshanke, joka tuo vuorovaikutus-…

Lue lisää

					

Selvitys RAY- ja STEA-avustuksilla rahoitetusta erityisryhmien asumisesta

 • Vaikuttavuus
 • Yhteiskunta
 • Tulevaisuus
 • Hallinto
 • Verkostot

1.8.-31.12.2021

MDI toteuttaa STEAn toimeksiannosta selvityksen, jossa kartoitetaan, millaista on sen erityisryhmiin kohdistamien investointiavustusten vaikuttavuus suomalaisessa…

Lue lisää

					

Invest in Vantaa toimintamalli

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Yhteiskunta
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus
 • Hallinto
 • Innovaatio
 • Verkostot

11.5.-21.6.2021

Vantaa määrittelee omaa invest in -toimintamalliiaan irtauduttuaan pääkaupunkiseudun yhteisestä invest in -toimijasta (HBH). MDI tuki…

Lue lisää

					

Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2014-2020 -selvitys

15.5.-30.10.2021

MDI toteuttaa Lapin Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) kanssa työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen julkisesta tuesta…

Lue lisää

					

Helsingin kotouttamisohjelman valmistelutyö

 • Hyvinvointi
 • Koulutus
 • Kaupunki
 • Väestö
 • Elinvoima
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Osallisuus
 • Kulttuuri
 • Verkostot

21.6.-29.10.2021

Kotouttamislaki säätelee kuntien tehtäviä, joista yksi on kotouttamisohjelman laatiminen. Kuntien kotouttamisohjelmilla pyritään edistämään maahanmuuttajien kotoutumista…

Lue lisää

					

Strategiatyön ohjaus

 • Koulutus

1.5.-30.9.2021

OPSO – Suomen Oppisopimusosaajat ry edistää oppisopimuskoulutusta antavien koulutusorganisaatioiden toimintaa. Yhdistys kehittää oppisopimuskoulutuksen laatua osana…

Lue lisää

					

Kotka-Haminan seudun elinkeinostrategian fasilitointi

 • Kasvu

9.6.

MDI fasilitoi Kotka-Haminan seudun elinkeinostrategian valmistelua kesäkuussa 2021. Seudullinen elinkeinostrategia on mahdollisesti tulevaisuudessa sama kuin…

Lue lisää

					

Uudenmaan yrittäjät, tilastoanalyysi strategiatyön tueksi

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen

25.5.-30.6.2021

MDI tuotti Uudenmaan Yrittäjien strategiatyön tueksi tilastoanalyysin, jossa tarkastellaan Uudenmaan Yrittäjien toimialueen tilannekuvaa alue- ja…

Lue lisää

					

Tulevaisuusseminaari Kokkolan valtuustolle

 • Kaupunki
 • Tulevaisuus

22.6.2021

MDI fasilitoi Kokkolan tulevaisuusseminaari valtuustolle kesäkuussa 2021. Tulevaisuusseminaariin osallistuivat sekä aiemmat että uudet valtuutetut. Tilaisuudessa…

Lue lisää

					

Karttavisualisointeja väestö- ja ikärakenteesta

 • Väestö
 • Tiedolla johtaminen

15.4.-21.6.2021

MDI tarkasteli Pirkanmaan ja Pirkanmaan kuntien väestöä ja ikärakennetta paikkatietopohjaisten karttojen välityksellä. Tarkastelussa hyödynnettiin laaja-alaisesti…

Lue lisää

					

Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelman vaikuttavuustutkimus

 • Hyvinvointi
 • Vaikuttavuus
 • Työllisyys
 • Tiedolla johtaminen

31.5.2021-31.12.2022

Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelma on osa kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa ja siten osa pääministeri Marinin…

Lue lisää

					

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuvan ja työvoiman saatavuuden toimintasuunnitelman laatiminen (POKELY)

 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Yhteiskunta
 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

1.8.-16.12.2020

MDI toteutti loppuvuoden 2020 aikana Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimeksiannosta selvityksen, jossa 1) laadittiin nykytila-analyysi yritysten ja…

Lue lisää

					

Logistiikan digitalisaativerkoston verkkotilaisuuden fasilitointi

 • Liikenne
 • Digitalisaatio

7.5.-24.5.2021

MDI fasilitoi liikenne- ja viestintäministeriön logistiikan digitalisaatioverkoston verkkotilaisuuden. Tilaisuus koostui aloituspuheenvuoroista ja vuorovaikutteisesta työpajaosuudesta. Tilaisuudessa…

Lue lisää

					

MAL 2023 Tulevaisuustarkastelut HSL:lle

 • Kaupunki
 • Yhteiskunta
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus
 • Liikenne

15.4.- 30.9.2021

Työ sisältää HSL:lle kuvauksen vuoteen 2060 asti ulottuvan tulevaistarkastelun ja skenaarioiden laadinnasta. Työtä hyödynnetään MAL…

Lue lisää

					

Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi

 • Kasvu
 • Yhteiskunta
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

1.3.2021-31.3.2022

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama tutkimushanke koostuu neljästä työpaketista: 1) työvoimakoulutuksen kohdentuminen ja vaikuttavuus, 2)…

Lue lisää

					

Vaasan tulevaisuus- ja skenaariotyö

 • Kaupunki
 • Tulevaisuus

15.1.2021-15.6.2021

Työ sisälsi Vaasan kaupungille kuvauksen vuoteen 2040 asti ulottuvasta tulevaistarkastelusta ja skenaarioiden laadinnasta. Työssä tarkasteltiin…

Lue lisää

					

Jatkuvan oppimisen tilannekuva Satakunnassa

 • Koulutus
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

20.1.2021-31.5.2021

MDI auttoi Satakunnan ELY-keskusta jatkuvan oppimisen tilannekuva -raportin työstämisessä. MDI:n tehtävänä oli yhdenmukaistaa raportissa käytettävä…

Lue lisää

					

TETTI – Työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksot) toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana

 • Yhteiskunta
 • Työllisyys
 • Tulevaisuus

1.3.2021-31.3.2022

Opetussuunnitelman mukaan peruskoulun ylimpien vuosiluokkien aikana oppilaille tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja eli TET-jaksoja koulutus- ja…

Lue lisää

					

Työpajat sote-uudistuksen tueksi

 • Yhteiskunta
 • Alueet
 • Tulevaisuus
 • Hallinto

27.4.-31.10.2021

MDI tukee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä (Eksote) sote-uudistuksen valmistelussa fasilitoimalla kaksi työpajaa vuoden 2021 aikana.…

Lue lisää

					

Selvitys etätyön vaikutuksista liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin

 • Tulevaisuus
 • Liikenne
 • Ympäristö

10.3.-1.8.2021

MDI laati Ramboll Finlandin ja Telian kanssa selvityksen etätyön vaikutuksista liikenteen kasvihuonepäästöihin. Työssä tarkasteltiin etätyön…

Lue lisää

					

OmaStadi -teemaraksojen fasilitointi

 • Kaupunki
 • Osallisuus

1.4-22.4.2021

MDI tuki Helsingin kaupungin osallistavaa budjetointia (OmaStadi) fasilitoimalla Zoom-alustalla. Teemaraksa-työpajoihin koottiin eri puolilta kaupunkia samaan…

Lue lisää

					

Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta –hankkeen kehityskeskusteluselvitys

 • Hyvinvointi
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

1.8.2020-31.3.2021

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mällä on käynnissä Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hank­e 1.2.2020-31.1.2023, jonka…

Lue lisää

					

Porvoon muuttoliikeanalyysi

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike

12.4.-12.5.2021

Projektissa tarkasteltiin Porvoon asemaa maan sisäisessä muuttoliikkeessä ja tutkitaan vuoden 2020 vaikutusta Porvoon muuttoliikkeen volyymeihin…

Lue lisää

					

HYMY-hankkeen nykytilaselvitys ja hankearviointi

 • Hyvinvointi
 • Rahastot
 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Tiedolla johtaminen
 • Liikenne

12.4.-30.6.2021

MDI toteutti selvityksen HYMY-hankkeeseen kuuluvien kuntien (Tampereen kaupunkiseudun kunnat, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti) monialaisen hyvinvoinnin…

Lue lisää

					

Lapista poismuuton syyt

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Alueet
 • Tulevaisuus

13.4.-30.5.2021

Lapissa, kuten muissakin maakunnissa, tulevaisuuden avainkysymys on osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman riittävyys tulevaisuudessa. Lähtökohta hankkeelle…

Lue lisää

					

Pirkanmaan ruokafoorumin verkostotyön tuki

 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Alueet
 • Verkostot

6.4.-31.8.2021

Parasta Pirkanmaalta -hankkeessa perustettu Pirkanmaan Ruokafoorumi tuo yhteen alan yrittäjät, tutkijat, vaikuttajat ja kansalaistoimijat maakuntatasolla.…

Lue lisää

					

Pieksämäen kaupungin strategian arviointi ja uudistaminen

 • Elinvoima
 • Tiedolla johtaminen

1.4.-31.10.2021

Strategian arvioinnissa koottiin ja analysoitiin dokumentoitu tieto, kerättiin näkemyksiä kaupungin sisältä kyselyn avulla ja haastateltiin…

Lue lisää

					

Kuntapolitiikan vaihtoehtoja selvittävän hankkeen tilaisuuksien fasilitointi

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Työllisyys
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus
 • Hallinto

1.4.-31.12.2021

Valtiovarainministeriö on asettanut Kuntapolitiikan kokonaisuuden toimenpidevaihtoehtoja valmistelevan työryhmän ja sen alaiset valmistelujaostot toimikaudeksi 9.12.2020 –…

Lue lisää

					

Yrittäjyysbuusti-palvelun kehittäminen

 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

1.4.-14.4.2021

Pirkanmaan TE-toimisto on yhdessä sidosryhmien kanssa kehittänyt maakunnan alueella aloittavien yrittäjien palvelua. Yrittäjyysbuusti-nimellä kulkeva palvelu…

Lue lisää

					

Duoraitioliikenne-webinaari

 • Tulevaisuus
 • Liikenne

1.3.2021-30.3.2021

Duoraitioliikenne mahdollistaa työmatka- ja asiointiliikenteen tehostamisen ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Webinaarissa käsiteltiin joukkoliikenteen tilaamiseen liittyvät teemat…

Lue lisää

					

Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU)

 • Maaseutu
 • Väestö
 • Elinvoima
 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

1.5.2021-30.6.2022

Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU) -hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa uuden työn ja…

Lue lisää

					

Strategiaprosessin tuki

 • Koulutus

19.3.2021-30.6.2021

Raahen koulutuskuntayhtymä päivittää strategiansa vuoden 2021 aikana. MDI tukee Koulutuskeskus Brahea strategiatyössä keräämällä ajatuksia henkilöstöltä…

Lue lisää

					

Webinaaritoteutus, Novia

 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus
 • Innovaatio

1.2.2021-31.3.2021

Novia on mukana kansainvälisessä CE Wood -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää puurakentamisen mahdollisuuksia ja kiertotaloutta.…

Lue lisää

					

KARMA – Koulutusmarkkinat Suomessa

 • Koulutus
 • Yhteiskunta

1.3.2021-31.8.2022

KARMA-hankkeen päätavoitteena on kuvata Suomessa markkinaehtoisesti toteutetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen…

Lue lisää

					

Study on the monitoring data on ERDF and Cohesion Fund operations, and on the monitoring systems operated in the 2014-2020 period

 • Alueet

27.1.2021-31.1.2022

MDI osallistuu euroopanlaajuiseen tutkimukseen EAKR- ja koheesiorahastojen seurantatiedoista ja -järjestelmistä, jonka tilaajana on DG REGIO.…

Lue lisää

					

Nokian strategian arviointi

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

1.3.2021-

Nokian strategian arvioinnissa tarkastellaan kaupungin aiemman strategian toteutumista sekä tilastollisin mittarein että laadullisin haastatteluin. Lisäksi…

Lue lisää

					

Nykytila- ja toimintaympäristöanalyysi, Lempäälä

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen

15.3.2021-

Lempäälän nykytila- ja toimintaympäristöanalyysissa tarkasteltiin Lempäälän kehitystä ja nykytilaa 2010-luvulla tilastojen valossa verrattuna relevantteihin verrokkikuntiin…

Lue lisää

					

HAUS:n Uudistuja-ohjelmaan kolme luentoa kaupungistumisesta

 • Koulutus

26.5., 24.8., 26.8.2021

Toteutetaan kolme heräteluentoa HAUS:n julkisen sektorin johdolle suunnattuun Uudistuja -ohjelmaan. Koulutusohjelma koostuu useita moduuleista. Luennot…

Lue lisää

					

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus

 • Hyvinvointi
 • Vaikuttavuus
 • Tiedolla johtaminen

Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää tutkimushankkeella nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuutta ja palveluiden vaikuttavuutta. Tulosten on määrä…

Lue lisää

					

VASEKin tietopalvelu

 • Viestintä
 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen

27.10.-31.12.2020

MDI toteutti Vaasanseudun Kehitys Oy:lle (VASEK) digitaalisen tietopalvelun, johon on kerätty tärkeimpiä Vaasan seutua kuvaavia…

Lue lisää

					

INNOVA - Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit

 • Kasvu
 • Yhteiskunta
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen
 • Innovaatio
 • Verkostot

11.2.2021-31.12.2021

Innovaatioekosysteemeillä tunnistetaan olevan yhä tärkeämpi merkitys kansallisen, alueellisen ja EU-tason innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa. Ekosysteemien…

Lue lisää

					

Salo, datapaketti sijoittuvalle yritykselle

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen

1.10.2020-28.2.2021

MDI toteutti selkeän tietopaketin Salon alueesta yritysten sijoittumisen ja investointien houkuttelun tueksi. Työn keskeinen tavoite…

Lue lisää

					

Satakunnan TKI-foorumien työpajojen fasilitointi

 • Elinvoima
 • Alueet
 • Tulevaisuus

15.2.2021-31.3.2021

Satakuntaliitto valmistelee maakuntaohjelmaa. Osana valmistelua Satakuntaliitto haluaa hyödyntää TKI-foorumien asiantuntijoita maakuntaohjelman alustavien teemojen ja tavoitteiden…

Lue lisää

					

TEM AI 4.0, valmistavan teollisuuden digitalisaation käyttäjätarinat

 • Koulutus
 • Viestintä
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Yhteiskunta
 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus
 • Innovaatio
 • Digitalisaatio

15.2.2021-15.3.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman toimeenpanoon liittyen AI 4.0 -kehittämiskokonaisuuden, jonka tavoitteena on vahvistaa…

Lue lisää

					

Strategiatyön tuki, Leader Länsi-Saimaa

 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen
 • Verkostot

9.2.2021-15.4.2021

MDI toteutti keväällä 2021 Leader Länsi-Saimaalle kattavan nykytilan analyysin paikallisen kehittämisstrategian 2021-2027 laatimisen tueksi sekä…

Lue lisää

					

Nykytilan kuvaus, Leader Outokaira

 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen
 • Verkostot

2.2.2021-28.2.2021

MDI toteutti helmikuussa 2021 Leader Outokairalle nykytilan analyysin paikallisen kehittämisstrategian 2021-2027 laatimisen tueksi. Kattava nykytilan…

Lue lisää

					

Innovaatiopäiviä pk-yrityksille

 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus
 • Innovaatio

9.11.2020-31.5.2021

MDI toteutti uusmaalaisille pk-yrityksille innovaatiosessioita, jotka räätälöitiin osallistuvien yritysten tarpeisen mukaan. Päivän mittaisiin innovaatiopajoihin osallistui…

Lue lisää

					

Selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisoalaan

 • Hyvinvointi
 • Yhteiskunta
 • Hallinto
 • Osallisuus

9.2.2021-30.6.2021

Projektissa toteutettiin kevyt kirjallisuuskatsaus, sähköinen kysely, fokusryhmähaastattelut nuorisotoimijoille ja projektin tulokset ja analyysin kokoava loppuraportti.…

Lue lisää

					

Fiksu kaupunki -hankkeen arviointimallin ja mittariston laatiminen

 • Vaikuttavuus
 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Elinkeinot
 • Osallisuus
 • Digitalisaatio

15.12.2020-31.3.2021

Forum Virium Helsinki toteuttaa Fiksu Kaupunki – Helsinki Innovation Districts hanketta (2020-2023), jossa Helsingin Kalasatamassa…

Lue lisää

					

Akaan muuttoliikeanalyysin päivitys

 • Väestö
 • Muuttoliike

1.2.2021-1.3.2021

MDI päivitti Akaalle aiemmin tehdyn muuttoliikeanalyysin tuoreimmilla tiedoilla.

					

Kirkkonummen muuttoliikeanalyysi

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tiedolla johtaminen

12.12.2020-31.1.2021

MDI tarkasteli Kirkkonummen maan sisäisen muuttoliikkeen volyymia, rakennetta ja suuntautumista ja tämän vaikutuksia kunnan kehitykseen…

Lue lisää

					

Tampereen kaupunkiseudun muuttoliike ja väestönkehitys vuonna 2020

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tiedolla johtaminen

1.1.2021-31.1.2021

MDI tarkasteli Tampereen kaupunkiseudun väestönkehitystä ja etenkin muuttoliikkeessä tapahtuneita muutoksia vuoden 2020 aikana. Osana tarkastelua…

Lue lisää

					

Jyväskylän kaupungin muuttoliike ja väestönkehitys vuonna 2020

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tiedolla johtaminen

1.1.2021-16.2.2021

MDI tarkasteli Jyväskylän kaupungin väestönkehitystä ja etenkin muuttoliikkeessä tapahtuneita muutoksia vuoden 2020 aikana. Osana tarkastelua…

Lue lisää

					

KUUMA-seudun muuttoliike ja väestönkehitys vuonna 2020

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tiedolla johtaminen

1.1.2021-7.2.2021

MDI tarkasteli KUUMA-kuntien (pääkaupunkiseutua kehystävät 10 kuntaa) väestönkehitystä ja etenkin muuttoliikkeessä tapahtuneita muutoksia vuoden 2020…

Lue lisää

					

Vaasan kaupungin muuttoliike ja väestönkehitys vuonna 2020

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tiedolla johtaminen

1.2.2021-31.2.2021

MDI tarkasteli Vaasan kaupungin väestönkehitystä ja etenkin muuttoliikkeessä tapahtuneita muutoksia vuoden 2020 aikana. Osana tarkastelua…

Lue lisää

					

Kuopion kaupungin muuttoliike ja väestönkehitys vuonna 2020

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tiedolla johtaminen

1.2.2021-15.3.2021

MDI tarkasteli Kuopion kaupungin väestönkehitystä ja etenkin muuttoliikkeessä tapahtuneita muutoksia vuoden 2020 aikana. Osana tarkastelua…

Lue lisää

					

Turun seutukunnan muuttoliike ja väestönkehitys vuonna 2020

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

MDI tarkasteli Turun seudun väestönkehitystä ja etenkin muuttoliikkeessä tapahtuneita muutoksia vuoden 2020 aikana. Osana tarkastelua…

Lue lisää

					

Selvitys ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytymisistä

 • Kaupunki

1.12.2020-28.2.2021

ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytyminen aiheuttaa eri osapuolille negatiivisia vaikutuksia, joten on tarve saada tietoa asuntotarjouksista kieltäytymisen syistä…

Lue lisää

					

Stadin osaamiskeskuksen toiminnan vaikuttavuusarviointi

 • Koulutus
 • Elinvoima
 • Työllisyys
 • Verkostot

7.1.2021-15.8.2021

Stadin osaamiskeskuksen vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten Osaamiskeskus on vaikuttanut maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymiseen…

Lue lisää

					

Pirkanmaan väestösuunnite

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

1.1.2021-31.3.2021

MDI tekee Pirkanmaan maakunnalle väestösuunnitteen vuoteen 2050 ja alueen kaikille kunnille suunnitteen vuoteen 2040. Projektissa…

Lue lisää

					

Kirkkonummen kieliryhmittäinen ja osa-alueittainen väestöennuste

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tulevaisuus

1.11.2020-31.12.2020

MDI tuotti Kirkkonummelle 19 kunnan sisäisen alueen väestöennusteen kieliryhmittäin vuoteen 2040 asti. Ennusteessa ennakoitiin, miten…

Lue lisää

					

Hämeenkyrön veto- ja pitovoimaohjelman seurantamittarit ja raportointi

 • Väestö
 • Elinvoima

1.10.2020-15.10.2020 + kvartaalittainen päivitys

Hämeenkyrö tilasi MDI:ltä kvartaaleittain päivitettävät väestön- ja elinvoiman kehityksen mittarit, jotka kuvaavat Hämeenkyrön kehitystä tuoreimmilla…

Lue lisää

					

Nokian väestöennuste ja asiantuntijatuki

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Tulevaisuus

1.6.2020-1.12.2020

MDI teki Nokian kaupungille osa-alueittaisen nykytila-analyysin ja väestöennusteen vuoteen 2040. Nykytila-analyysissa tarkasteltiin Nokian väestönkehityksen dynamiikkaa…

Lue lisää

					

KPEDU, strategiatyöpajat

 • Osallisuus

1.1.2021-31.3.2021

MDI tuki KPEdun strategiatyötä toteuttamalla työpajasarjan, jonka aikana kerättiin ajatuksia strategian sisällöistä KPEdun johdolta, luottamushallinnolta,…

Lue lisää

					

Työllisyydenhoidon kuntakokeilun tiedolla johtamisen valmennukset

 • Vaikuttavuus
 • Koulutus
 • Työllisyys
 • Tiedolla johtaminen

8.12.2020-2021

Oulun seudun kunnat on valittu mukaan maaliskuussa 2021 käynnistyvään Työllisyyden kuntakokeiluun. Kokeilut kestävät 30.6.2023 saakka.…

Lue lisää

					

Ylöjärven elinkeino-ohjelman päivitys

 • Kaupunki
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus

1.12.2020-28.2.2021

Ylöjärven Yrityspalvelut Oy toimii kaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiönä ja vastaa kaupungin yritysneuvonnasta, tonttitarjonnasta ja elinkeinojen…

Lue lisää

					

Turun seudun strategian pikapäivitys

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Tulevaisuus

1.10.2020-30.10.2020

MDI sparrasi Turun seudun kehittämisstrategian valmistelua 2019-2020. Korona toi mukanaan tarpeen tehdä strategiaan vielä päivitys…

Lue lisää

					

Etelä-Savon tilastoanalyysi ja elinvoimatarkastelu

 • Elinvoima
 • Tulevaisuus

15.6.2020-15.8.2020

MDI tarkasteli Etelä-Savon asemaa elinvoiman näkökulmasta, jos Savonlinnan seutukunta irtaantuisi Etelä-Savosta. Tarkastelu koostui tilasto- ja…

Lue lisää

					

Rovaniemen elinvoima-analyysi

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Alueet
 • Elinkeinot

26.2.2020-31.3.2020

Rovaniemen kaupunki teki syksyllä ja talvella 2019-2020 kaksi kyselyä asukkaille liittyen kaupungin brändin uudistamiseen. Asukkailta…

Lue lisää

					

Asiantuntija-artikkeli Akava Worksille

 • Väestö
 • Muuttoliike

Artikkeli Akava Worksille asumistuen ja muuttoliikkeen yhteydestä

					

Akava Works, infograafien toimittaminen

 • Väestö

Infograafien tekeminen Akava Worksille liittyen alue- ja väestönkehitykseen

					

Helsingin omastadi työpajojen fasilitointi

 • Kaupunki
 • Tulevaisuus
 • Hallinto
 • Osallisuus
 • Kulttuuri
 • Digitalisaatio

16.12.2020-4.4.2021

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Kaupunkilaiset saavat ehdottaa ja päättää siitä, miten kaupunki…

Lue lisää

					

Maaseutu2040

 • Maaseutu
 • Alueet
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus

19.11.2020-31.1.2021

MDI toteutti Futures Gardensin kanssa Maaseutu2040-prosessin, jonka aikana luotiin visio suomalaiselle maaseudulle ja kontribuoitiin Euroopan…

Lue lisää

					

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen (KEINO) toiminnan arviointi, vaikutusten arvioinnin kehikon laadinta ja KEINO 2.0 toimintamallin valmistelun tuki

 • Vaikuttavuus
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus

17.11.2020-28.2.2021

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama ja rahoittama KEINO-osaamiskeskus (Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankin-tojen verkostomainen osaamiskeskus) tukee…

Lue lisää

					

Oulun kulttuuripääkaupunkihakemus

 • Viestintä
 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Alueet
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus
 • Kulttuuri

1.10.2020-31.3.2021

Kansainvälinen asiantuntijaraati valitsi Oulun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi (ECoC) 2026. Kyse on Euroopan unionin tunnetuimmasta ja merkittävimmästä…

Lue lisää

					

Strategiasparraus Keukelle

 • Viestintä
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus

15.9.2020-10.12.2020

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy FORUM (Keuke) toimii seitsemän omistajakunnan alueella ja tarjoaa yrityksille neuvontapalveluita koko elinkaaren…

Lue lisää

					

Sulkavan strategiaprosessin suunnittelu

 • Viestintä
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus

1.9.2020-31.10.2020

Sulkavan kunta on päättänyt uudistaa kuntastrategian. MDI auttoi Sulkavan kuntaa rakentamaan strategiaprosessin, jossa yhdistyvät perusteellinen…

Lue lisää

					

Business Finlandin Ihmislähtöisten ohjelmien arviointi

 • Vaikuttavuus
 • Kasvu
 • Elinkeinot
 • Innovaatio

30.11.2019-31.3.2020

MDI toteutti yhteistyössä Owal Groupin ja Melkior Oy:n kanssa Business Finlandin Ihmislähtöisten ohjelmien arvioinnin. Arvioitavana…

Lue lisää

					

European Evaluation Helpdesk for Rural Development , arviointikoulutus DG AGRIn virkamiehille

 • Koulutus
 • Maaseutu
 • Alueet

1.4.2020-26.11.2020

European Evaluation Helpdesk järjesti Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (DG AGRI) virkamiehille koulutusta…

Lue lisää

					

Yritysten innovaatiosessiot Keukelle

 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Innovaatio

1.10.2020-31.12.2021

Keuke toteuttaa toiminta-alueellaan EAKR-rahoitteista RECOIN-hanketta, jonka yhtenä toimenpiteenä toteutetaan innovaatiosessioita alueen yrityksissä. MDI valittiin Keuken…

Lue lisää

					

Nauhoitettu sparrausluento Hyvinkään valtuustowebinaariin

 • Koulutus

1.11.2020-30.11.2020

Hyvinkään kaupunki järjesti joulukuussa valtuustolle webinaarin. MDI teki webinaariin puolen tunnin etukäteen nauhoitetun sparrausluennon, jossa…

Lue lisää

					

Kaupunkipolitiikan tiekartta V

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Työllisyys
 • Tulevaisuus

1.11.2020-28.2.2021

Hankkeessa kuvataan koronakriisin vaikutuksia Suomen suurimpien kaupunkiseutujen väestö- ja työllisyyskehitykseen, asuntomarkkinoihin ja rakennussektoriin kolmella eri…

Lue lisää

					

Lentolan vetovoimatekijät

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Liikenne

11.10.-15.12.2020

MDI sparrasi Business Kangasala OY:tä (Kangasalan kaupunkikonsernin kehittämisyhtiö) Lentolan yritysalueen vetovoimatekijöiden selvittämiseksi. Vetovoimatekijöiden selvittämisen ja…

Lue lisää

					

MDI Akatemia

 • Koulutus
 • Viestintä
 • Verkostot

6.2.-30.10.2020

MDI käynnisti oman koulutusohjelman aluekehittäjille. MDI Akatemia tuki julkishallinnon, sen kehittäjien ja hallinnon kumppanien johtajien…

Lue lisää

					

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyön tuki

 • Alueet
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus

1.12.2020-30.9.2021

MDI tuki Pohjois-Pohjanmaan liiton valmistelijoita maakuntaohjelman 2022-2025 laadinnassa. Prosessi tuotti materiaaleja Pohjois-Pohjanmaan liiton valmistelijoille. Yhteisen…

Lue lisää

					

Saarijärven-Viitasaaren sijoittumisstrategian laatiminen Karstulan kehitykselle

 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Elinkeinot

10.11.-31.12.2020

MDI laati Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:lle seudullisen sijoittumisstrategian. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja…

Lue lisää

					

Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työn potentiaali Kuhmossa ja Kainuussa

 • Maaseutu

13.11.2020-31.1.2021

MDI toteutti Innolink Researchin kanssa taustaselvityksen koskien monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn potentiaalia Kuhmossa ja Kainuussa.…

Lue lisää

					

Espoon kaupungin puitesopimus

 • Kaupunki

Espoon kaupunki hankkii johdon konsultaatiopalveluja ja palvelumuotoilupalveluja puitejärjestelyllä koko kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin…

Lue lisää

					

Etäverkkokuuleminen oikeusministeriölle

5.11.2020

MDI toteutti oikeusministeriölle verkkokuulemisen, jonka aiheena oli naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan valmistelu. Kuuleminen toteutettiin etäyhteydellä,…

Lue lisää

					

Business Finlandin digitalisaatiota edistävien ohjelmien arviointi

 • Digitalisaatio

1.11.2020-31.3.2021

Business Finland (ent. Tekes ja Finpro) on viimeisen 15 vuoden aikana tukenut suomalaisten yritysten liiketoimintojen…

Lue lisää

					

Healthy Kids of Seinäjoki kehitysalustan mallintaminen

 • Hyvinvointi

12.10.2020-21.12.2020

Healthy Kids of Seinäjoki on Seinäjoen kaupungin toimintamalli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Mukana…

Lue lisää

					

Naisnäkökulmasta lisäarvoa kuntien elinvoimapolitiikkaan -pilotin toteutus

 • Maaseutu
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu

15.9.2020-1.2.2021

Naisnäkökulmaa Kainuun elinvoimapolitiikkaan-kokeilu oli edistyksellinen aluekehityksen pilotti, jossa selvitettiin juurisyitä naisten väestökehitykselle. Pilotissa osallistettiin naisia…

Lue lisää

					

Metsätalouden kasvuohjelman valmistelun tilaisuuksien fasilitointi

 • Ympäristö

1.10.-5.11.2020

MDI toteutti Satakuntaliitolle kaksi metsätalouden kasvuohjelman valmistelua tukevaa tilaisuutta. Ensimmäisen oli Satakunnan metsäfoorumi 1.10., jonka…

Lue lisää

					

EU Etelä-Pohjanmaalla & Digitalisaatio -webinaari

 • Digitalisaatio

11.9.2020

MDI fasilitoi Etelä-Pohjanmaan liiton webinaarin aiheesta EU ja digitalisaatio. Webinaarissa keskusteltiin siitä, miten EU tukee…

Lue lisää

					

Kiertotalous puurakennusteollisuudessa -verkkotyöpaja ja webinaari

 • Ympäristö

22.9.2020

MDI fasilitoi verkkotyöpajan ja webinaarin “Kiertotalous – uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle”. Webinaarissa avattiin kiertotalouden liiketoimintamalleja yritysten…

Lue lisää

					

”Kuinka elävöittää kaupunkimaista keskustaa?” – opintomatka Pohjanmaalle.

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Alueet
 • Elinkeinot

15.9.-24.9.2020

Iisalmen alueen kehittäjät halusivat järjestää opintomatkan Pohjanmaalle ja tutustua erilaisten suomalaisten seutukaupunkien malleihin suunnitella ja…

Lue lisää

					

Fingon vaikuttamistyön väliarviointi 2020

24.6.-30.11.2020

Fingo on suomalainen kattojärjestö 300:lle kehitysyhteistyötä, kestävää kehitystä ja globaalikasvatusta tekevälle jäsenjärjestölle, joka perustettiin Kehitysyhteistyön…

Lue lisää

					

Seinäjoen vetovoimatekijöiden selvitys

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

1.6.2020-31.8.2020

MDI selvitti Seinäjoen kaupungin vetovoimatekijöitä. Analyysissa huomioitiin muun muassa alueen kilpailuetuja, väestön rakennetta ja muuttoliikettä,…

Lue lisää

					

Mellunkylän visiotyö

 • Kaupunki

MDI laati yhdessä Uusi Kaupunki -kollektiivin kanssa visiotyön Mellunkylän alueelle. Visiotyön tarkoituksena oli kuvata Mellunkylän…

Lue lisää

					

Maakuntakierros EU:n elpymisvälineen käytöstä

 • Alueet

21.9.-28.10.2020

Suomi on saamassa osansa EU:n 750 miljardin euron elpymispaketista. Marinin hallitus linjasi budjettiriihessä Suomen kestävän…

Lue lisää

					

Kainuun maakuntakuvatutkimus

 • Maaseutu
 • Alueet

1.10.-30.11.2020

Kainuussa on tehty maakuntakuvatutkimus neljän vuoden välein vuodesta 2000 lähtien. Tutkimus on tehty puhelinhaastatteluna ja…

Lue lisää

					

ESPON Lakes -alueanalyysi

 • Alueet

ESPON LAKES on kohdennettu alueellinen analyysi Euroopan suurten järvien alueellisesta kehityksestä ja integroiduista kehitysmahdollisuuksista” .…

Lue lisää

					

Tillväxtanalys, studie om investeringsfrämjande i Finland

 • Elinkeinot
 • Verkostot

1.10.-30.10.2020

MDI selvitti toimeksiantona ruotsalaiselle Tillväxtanalysille, miten Suomessa toimittiin Northvolt akkutehtaan investoinnin edistämiseksi Kotka-Hamina seudulle ja…

Lue lisää

					

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian arviointi

 • Kaupunki
 • Alueet
 • Tulevaisuus

1.10.-28.2.2021

Työn päätavoitteena on tehdä kokonaisvaltainen arviointi Tampereen kaupunkiseudun Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian toteutumisesta. Tampereen seudun kuntien…

Lue lisää

					

Forssan palvelumallikokeilun arviointi

 • Työllisyys

1.9.2020-30.11.2020

MDI toteuttaa syksyn 2020 aikana yhdessä Owal Group Oy:n ja Melkiorin kanssa Hämeen TE-toimiston uuden…

Lue lisää

					

JOUSTE Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus

 • Työllisyys

1.8.2020-31.12.2022

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma tähtäävät työllisyysasteen nostoon vuoteen 2023 mennessä. Työllisyyden edistäminen…

Lue lisää

					

Neljän maakuntaohjelman vertaisarviointiprosessin fasilitointi

 • Alueet

1.9.-30.11.2020

Varsinais-Suomen liitto yhdessä Uudenmaan liiton, Hämeen liiton ja Kymenlaakson liiton kanssa toteuttivat maakuntaohjelmiensa arvioinnin liittojen…

Lue lisää

					

Etelä-Pohjanmaan liikennepäivä -webinaari

 • Liikenne

6.10.2020

MDI fasilitoi Etelä-Pohjanmaan liikennepäivä -webinaarin Etelä-Pohjanmaan liitolle. Päivän teemana oli liikenteen tulevaisuus, ja tavoitteena on…

Lue lisää

					

Kotkan-Haminan seudun asuntomarkkinatilanne & asuntopolitiikka -selvitys

 • Väestö
 • Alueet

1.9.-30.11.2020

Selvitystyön päätavoitteena on tuottaa tietoa Kotkan-Haminan seudun asumisen kehittämisen tueksi. Työssä selvitetään, mikä on asumiseen…

Lue lisää

					

Tutkimus kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin (EU) 2019/904 ja alusjätedirektiivin (EU 2019/883) toimeenpanosta kalastusvälineiden osalta

1.2.-30.6.2020

MDI toimi Suomen maaeksperttinä kansainvälisessä konsortiossa, joka toteutti Euroopan komission meri- ja kalatalouden pääosastolle tutkimuksen…

Lue lisää

					

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen ja skenaarioiden päivitys

 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

10.8.2020-30.11.2020

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia (RIS3) päivitettiin vuoden 2020 aikana. Lisäksi päivitettiin vuosina 2018-2019 tehdyn laajan…

Lue lisää

					

Leader Pohjois-Kymen Kasvu, Etpähä, Päijänne-Leader strategiatyön tuki

 • Maaseutu

1.8.-30.11.2020

MDI tukee Päijät-Hämeen ja Pohjois-Kymenlaakson Leader-ryhmiä seuraavan ohjelmakauden strategiaprosessissa. Työhön sisältyy alueiden nykytilan kuvausten laatiminen,…

Lue lisää

					

Kaupunkipolitiikan koronapäivitys Kuntaliitolle

 • Kaupunki

2.5.-15.6.2020

MDI teki tiiviin katsauksen kaupunkien kehitykseen koronanjälkeisessä ajassa sekä sen tuomiin kaupunkipolitiikan päivitystarpeisiin ja Kuntaliiton…

Lue lisää

					

EDIH-vertailuanalyysi Länsi-Suomen konsortioalueen ja muiden maakuntien välillä

 • Alueet
 • Innovaatio

8.-30.6.2020

MDI toteutti neljän maakunnan (Satakunta, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) alueellisen tilannekuva-analyysin ja vertailun muihin alueisiin…

Lue lisää

					

Keuken tietopalvelu

 • Alueet

1.6.2020-30.9.2020

MDI toteuttaa Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskukselle (KEUKE) digitaalisen tietopalvelun, jonka avulla voidaan seurata KEUKEn ja sen toiminta-alueen…

Lue lisää

					

Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus

 • Tulevaisuus

25.6.2020-28.2.2021

MDI toteutti Suomen sopimuspalokuntien tulevaisuutta tarkastelevan tutkimuksen, jossa luotiin kattava näkemys sopimuspalokuntien toimintaympäristöön vaikuttavista muutoksista,…

Lue lisää

					

Kunteko-ohjelman ulkoinen loppuarviointi

 • Alueet

1.5.2020-30.10.2020

Vuonna 2015 käynnistynyt Kunteko 2020 -ohjelma oli KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämisohjelma,…

Lue lisää

					

Leader Pohjoisin Lappi, itsearvioinnin tuki

 • Maaseutu

1.6.-30.9.2020

MDI tuki Leader Pohjoisinta itsearvioinnissa. Työhön kuului kahden kyselyn (hallituksen jäsenille ja tuensaajille) suunnittelu, toteutus…

Lue lisää

					

Luontosuhdebarometri

 • Ympäristö

26.5.2020-26.6.2020

MDI toteutti Ympäristöministeriölle luontosuhdebarometrikyselyn, jolla selvitettiin suomalaisten suhdetta luontoon ja sen monimuotoisuuden turvaamiseen. Kyselyyn haettiin…

Lue lisää

					

Leader Suupohjan strategiasparraus

 • Maaseutu

1.6.2020-2021

MDI tukee Leader Suupohjaa seuraavan ohjelmakauden strategiatyössä. Työhön sisältyy strategiaprosessin suunnittelu, osallistavien työpajojen fasilitointi, nykytilan…

Lue lisää

					

Pienen kaupungistumisen analyysi (nykytila ja skenaariot) Iisalmeen

 • Väestö

1.6.2020-30.6.2020

MDI teki Iisalmen kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin ja kolme väestöennustetta vuoteen 2040. Tavoitteena oli kuvata,…

Lue lisää

					

Tampereen rakennemallityön valmistelun tuki

 • Väestö

15.5.-30.10.2020

Tampereen kaupunkiseudulla on toteutettu kaksi kuntien yhdessä työstämää rakennesuunnitelmaa vuosina 2011 ja 2014. Niitä on…

Lue lisää

					

Silta-sopimusten arviointi

 • Alueet
 • Hallinto

Selvityksessä tarkasteltiin siltasopimuksen toimintamallia ja prosessia, siltasopimusten vaikutuksia sekä määriteltiin ehdotus kriteeristöksi mahdollisten uusien siltasopimusalueiden…

Lue lisää

					

HYVIS-hanke

 • Hyvinvointi
 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Väestö
 • Elinvoima
 • Osallisuus

14.5.2020-30.9.2021

Hyvän elämän mittaaminen tukee kuntien strategista suunnittelua ja tiedolla johtamista. MDI:n toteuttaman HYVIS-tutkimushankkeen tavoitteena oli…

Lue lisää

					

EDIH-konsortioalueen alue- ja osaamisprofiilit + etäpaja

 • Alueet
 • Innovaatio
 • Digitalisaatio
 • Verkostot

1.4.-30.5.2020

MDI toteutti neljän maakunnan (Satakunta, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) alueellisen tilannekuva-analyysin innovaatiopotentiaalin ja digitaalisen valmiuden…

Lue lisää

					

Toimeentulotuen rahoituksen vaikutus kuntien toimintaan (TOITU)

 • Yhteiskunta

1.3.2020-30.3.2021

Selvitys ‘Kuntien toimintamallit ja rahoitusvastuu toimeentulotukitarpeen ehkäisyssä ja vähentämisessä’ tarkasteli ensimmäistä kertaa, millaisia vaikutuksia perustoimeentulotuen…

Lue lisää

					

ELSA TestBed

 • Hyvinvointi

23.3.-15.5.2020

MDI kehitti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämisen innovaatio- ja testausympäristö Elsa-Testbedin hallintamallia. Elsa-Testbed tarjoaa yrityksille…

Lue lisää

					

European Evaluation Helpdesk for Rural Development temaattinen työryhmä 8, maaseutuohjelmien 2014-2020 loppuarvioinnin ohjeistus

 • Maaseutu

1.3.2020

MDI osallistui EU:n osarahoittamien maaseutuohjelmien 2014-2020 loppuarvioinnin ohjeistuksen laatimiseen asiantuntijatyöryhmän jäsenenä.

					

C23-väestöanalyysi

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike

MDI teki Kuntaliitolle tiiviin tarkastelun vieraskielisten väestödynamiikasta C23-kaupungeissa. Tämän lisäksi MDI teki C23-kaupungeille vieraskielisen väestön…

Lue lisää

					

Keskipiste-Leaderin hallituksen strategiasparraus

 • Maaseutu

Suomi ja suomalaiset Leader-ryhmät valmistautuvat uuteen ohjelmakauteen. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut Leader-ryhmille ohjeet strategioiden…

Lue lisää

					

Laitilan osa-alueittainen nykytila-analyysi

 • Väestö
 • Muuttoliike

20.5.2020-8.6.2020

MDI teki Laitilan kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin, jossa kuvattiin koko kaupungin ja kaupungin sisäistä väestönkehitystä…

Lue lisää

					

Valkeakosken osa-alueittainen nykytila-analyysi

 • Väestö
 • Muuttoliike

1.6.2020-1.8.2020

MDI tekee Valkeakosken kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin, jossa kuvattiin koko kaupungin ja kaupungin sisäistä väestönkehitystä…

Lue lisää

					

Varsinais-Suomen Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus

 • Työllisyys

MDI ja Melkior toteuttavat yhteistyössä tutkimuksen, jossa arvioidaan Varsinais-Suomen tehostetun työnvälityspalvelun tuloksia ja vaikutuksia suhteessa…

Lue lisää

					

Seutukaupungit, pieni kaupungistuminen ja asuntopolitiikka

 • Alueet

6.4.-31.5.2020

Työssä kuvataan tarkemmin väestökehityksen trendiä seutukaupungeissa paikallisella tasolla, eli kuvataan seutukaupunkien sisäistä kehitystä. Vaikka suurimmassa…

Lue lisää

					

Kanta-Hämeen keskussairaalan elinvoimavaikutukset

 • Elinvoima

15.3.-15.6.2020

Projektissa kuvattiin Kanta-Hämeen keskussairaalan merkitystä Kanta-Hämeen ja laajemman alueen elinvoimalle. Kanta-Hämeen sairaalan elinvoimavaikutuksia kuvattiin datavisualisointiin…

Lue lisää

					

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien arviointi

 • Alueet

22.4.-30.9.2020

MDI arvioi Pohjois-Suomen alueen neljän maakunnan (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) maakuntaohjelmat . Arvioinnissa selvitetään…

Lue lisää

					

Esimiesvalmennus Kuntaliitolle

 • Vaikuttavuus
 • Hallinto

18.5.2020

Vaikuttavuuslähtöinen johtaminen ennakoivan hallinnan avulla: Digitaalisesti toteutettu työryhmätyöskentely ja vuorovaikutteinen alustus kuntaliiton esimiehille / johtoryhmälle.…

Lue lisää

					

Virtuaalipajan fasilitointi

 • Hallinto

1.-30.4.2020

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan on päätetty perustaa vanhusasiavaltuutetun virka. Oikeusministeriö on käynnistänyt tehtävän valmistelun.…

Lue lisää

					

Pieksämäen kevyt vaikutusalueanalyysi sekä tietopaketin päivitys

 • Väestö

MDI teki Pieksämäen kaupungille kevyen vaikutusalueanalyysin, jossa tarkasteltiin Pieksämäen 50 ja 100 kilometrin vaikutusalueen väestöpohjaa,…

Lue lisää

					

Kainuun maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 arviointi

 • Maaseutu

1.4.2020-

MDI toteuttaa Kainuun alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014 – 2020 väliarvioinnin. Työssä arvioidaan suunnitelman toteutumista ja…

Lue lisää

					

Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma

 • Kulttuuri

15.4.2020-

MDI toteuttaa Porvoon kaupungille kulttuuriohjelman yhdessä Porvoon kaupungin ja MDI:n kumppanin Krista Petäjäjärven kanssa. Ohjelmassa…

Lue lisää

					

Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (SOMPA)

 • Hyvinvointi
 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Väestö
 • Elinvoima
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

1.4.2020-31.12.2021

MDI toteuttaa Suomen Ympäristökeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa Valtioneuvoston Kanslialle monipaikkaisuuden nykytilaa, kestävyyttä, tulevaisuutta sekä ohjauskeinoja…

Lue lisää

					

Analyysi valtiontuen arvioinnin vaatimuksista

19.2.2020-20.5.2020

MDI toimii Ruotsin ja Suomen kansallisena asiantuntijana Euroopan komission (DG Competition) tilaamassa valtiontuen arviointia koskevassa…

Lue lisää

					

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osaamistarvekartoitus

 • Työllisyys

1.2.-30.9.2020

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työllisyyskehitys on ollut hyvää koko 2010-luvun ajan. Erityisesti vuosikymmenen lopulla työllisyysaste nousi…

Lue lisää

					

Räätälöity tietopalvelu Kajaanille

 • Elinvoima

1.2.-31.3.2020

Kajaanin kaupungin kaupunkistrategian (2019-2022) ohjaamana Kajaani pyrkii vahvistamaan kuntansa elinvoimaa sekä erityisesti väestön hyvinvointia, sekä…

Lue lisää

					

EU ja maakunta -tilaisuudet

1.2.-31.10.2020

Suomi on ollut osa Euroopan unionia 25 vuotta. Etelä-Pohjanmaan liitto halusi järjestää maakunnassa kierroksen, jonka…

Lue lisää

					

Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun muuttoliikeanalyysi

 • Muuttoliike

MDI tarkasteli Riihimäen ja Hämeenlinnan muuttoliikkeen rakennetta ja dynamiikkaa.

					

Keuruun kevyt elinvoima-analyysi

 • Elinvoima

1.10.2019-30.10.2019

Keuruun kaupunki tilasi kevyen elinvoima-analyysin, jossa MDI analysoi Keuruun elinvoimaa ja vertasi Keuruun asemaa muihin…

Lue lisää

					

Tuusulan alueprofilointi

 • Väestö
 • Alueet

Tuusula halusi brändätä kunnan eri osa-alueet, minkä johdosta MDI profiloi Tuusulan eri alueet perustuen västön…

Lue lisää

					

iPAAC Cancer Screening Conference, työpajan ja yhteiskehittelysession fasilitointi

5.12.2019

Fasilitoimme työpajan ja yhteiskehittelysession ”new openings of cancer screening in Europe".

					

MRL:n uudistukseen liittyvä kysely koskien viranomaisyhteisytyötä alueidenkäytön suunnittelussa

 • Alueet

1.8.-15.10.2019

Ympäristöministeriö valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista. Osana valmistelua haluttiin toteuttaa verkkopohjainen kysely, jolla selvitettiin viranomaisyhteistyön…

Lue lisää

					

THL:n tulossopimuspajaveto

 • Hallinto

9-10/2019

MDI fasilitoi syksyllä 2019 kaksi STM:n ja THL:n välistä tulossopimusta valmistelevaa pajaa. Pajoihin osallistui molempien…

Lue lisää

					

Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman laatimisen tuki

 • Maaseutu

1.3.-31.12.2020

MDI tuki Maaseutupolitiikan neuvostoa (MANE) Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021 – 2027 laatimisprosessissa fasilitoimalla osallistavia työpajoja sekä…

Lue lisää

					

Tampereen seudun asuntopolitiikka

 • Kaupunki

24.2.2020-31.3.2021

Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksasta kunnasta muodostuva Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu, jonka tavoitteena on kasvaa kestävällä…

Lue lisää

					

NääsMaas Part 2

 • Liikenne

1.12.2019-1.8.2020

Tampereen alueella kokeillaan usean urheiluseuran yhteistä liikkumispalvelua lapsille ja nuorille. Vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020…

Lue lisää

					

Selvitys saaristoalueen ja saaristokunnan kriteereistä

 • Maaseutu

5.2.2020-31.12.2020

MDI ja Ubigu toteuttivat maa- ja metsätalousministeriölle selvityksen, joka tukee Saaristoasian neuvottelukuntaa saariston käsitteen ja…

Lue lisää

					

Naantalin osa-alueittainen nykytila-analyysi ja väestöskenaariot

 • Väestö
 • Tulevaisuus

MDI teki Naantalin kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin ja kolme väestöennustetta vuoteen 2040. Tavoitteena on kuvata,…

Lue lisää

					

Leader Tunturi-Lapin itsearvioinnin tuki

 • Maaseutu

20.1.-23.3.2020

MDI tuki Leader Tunturi-Lappia itsearvioinnissa. Työhön kuului kolmen kyselyn (hallituksen jäsenille, tuensaajille sekä avoin kysely…

Lue lisää

					

Sote-ostopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

 • Hyvinvointi

1.1.2020-15.4.2020

MDI toteutti kevään 2020 aikana Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ostopalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn. Työn tavoitteena…

Lue lisää

					

Pirkanmaan TE-toimiston strategiasparraus

 • Työllisyys

1.2.-13.3.2020

MDI toteutti Pirkanmaan TE-toimistolle konsultointityön, jossa tuettiin TE-toimistoa strategian laadinnassa. Tavoitteena oli kirkastaa TE-toimiston strategia…

Lue lisää

					

Valtion ohjaus 2020-luvulla (OHJAUS2020)

 • Yhteiskunta

20.2.2020-20.2.2021

Ohjaus 2020 -hanke (VN TEAS) tuotti kokonaiskuvan valtion ohjaustoiminnan kehityksestä ja nykytilasta Suomessa sen yhteiskunnallisessa…

Lue lisää

					

Oulun UIA -hankehakemus

 • Kulttuuri

18.11.-12.12.2019

MDI laati Oulun kaupungille Urban Innovation Action (UIA) EU-hankehakemuksen liittyen teemaan Culture and Cultural Heritage.…

Lue lisää

					

CAP-strategiasuunnitelman ennakkoarviointi

 • Maaseutu

7.10.2019-1.10.2020)

MDI johtaa konsortiota (MDI Public Oy, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia ja Gaia Consulting), joka toteuttaa…

Lue lisää

					

TEM-uraohjauskartoitus

 • Työllisyys

29.9.-31.1.2019

Tutkimuksessa selvitettiin elinikäistä ohjausta ja urasuunnittelua tukevien TE-hallinnon palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162117

Lue lisää

					

Naantalin kaupunginosaennuste

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Alueet

MDI tuottaa Naantalin kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin ja osa-alueittaisen väestöennusteen vuoteen 2040. Tavoitteena on kuvata,…

Lue lisää

					

Kestävä digitaalinen teollisuus -strategiaprosessi

 • Digitalisaatio

MDI fasilitoi TEM:n Kestävä digitaalinen teollisuus strategiaprosessia, joka tuottaa jaettua tulevaisuuskuvaa ja tiekartan kestävyyttä edistävälle…

Lue lisää

					

Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arviointi ja kehittäminen

 • Kaupunki

23.1.2020-

MDI toteuttaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arvioinnin ja kehittämisen hanketta, jossa…

Lue lisää

					

Fiksu Kalasatama -hankkeen vaikuttavuusarviointi

 • Vaikuttavuus
 • Kaupunki

MDI toteuttaa parhaillaan vaikuttavuusarviointia Helsingin kaupungin Forum Viriumin Fiksu Kalasatama -hankkeesta sen viiden vuoden toiminta-ajalta…

Lue lisää

					

Selvitys työllisyyden parantamiseksi tehtyjen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuudesta

 • Työllisyys

Työelämän jatkuva muutos, nopeasti muuttuvat osaamistarpeet ja osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus aiheuttavat merkittäviä haasteita…

Lue lisää

					

Kirjallisuuskatsaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista sote-sektoriin

 • Hyvinvointi
 • Ympäristö

MDI toteuttaa yhdessä Tietotakomon Marko Nurmisen kanssa SOSTE:lle kirjallisuuskatsauksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista sote-sektoriin. Katsauksessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen…

Lue lisää

					

Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu

 • Tulevaisuus

2.1.2020-31.5.2020

MDI toteutti Etelä-Karjalan liitolle tulevaisuustarkastelun, joka sisälsi 4 skenaariovaihtoehtoa ja niiden varautumissuunnitelmat. Lisäksi luotiin maakunnan…

Lue lisää

					

STEA Asiantuntijapalvelu järjestöjen TKI-selvitystyöstä

 • Hyvinvointi
 • Innovaatio

18.12.2019-30.4.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut arviointi- ja avustusjaoston esityksestä selvityksen STEA-avustusta saavien järjestöjen tutkimus-, kehittämis-…

Lue lisää

					

Leader Liiverin lisäarvon arviointi

 • Maaseutu
 • Alueet

13.1.2019-

MDI toteuttaa Leader Liiverille arvioinnin, jossa tarkastellaan Liiverin tuottamaa lisäarvoa sekä Liiverin erityisroolia aluekehityksessä.

					

Culture Finland -kattohankkeen arviointi

 • Kulttuuri

31.12.2019-28.2.2020

MDI arvioi Visit Finlandille (Business Finland) kulttuurimatkailun koordinaatiota edistävän Culture Finland -kattohankkeen

					

Vaikuttavuusviestintäkoulutus Pirkanmaan Leader-ryhmille

 • Vaikuttavuus
 • Viestintä

28.11.2019

MDI suunnitteli ja veti vaikuttavuusviestintäkoulutuksen viidelle pirkanmaalaiselle Leader-ryhmälle 28.11.2019 Sappeessa. Koulutuksessa käytiin läpi vaikuttavuuden todentamisen…

Lue lisää

					

Pielisen Karjalan elinkeino-ohjelman päivitys

 • Elinkeinot

1.12.2019-31.3.2020

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, joka vastaa kuntaliitoksella laajentuneen Nurmeksen kehittämisestä, on tilannut MDI:ltä elinkeino-ohjelma…

Lue lisää

					

FAMEn viestintäkonseptin arviointi

 • Vaikuttavuus
 • Viestintä

25.11.-31.12.2019

MDI arvioi FAMEn (Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation Helpdesk) viestintäkonseptin ja viestinnän toteutuksen sekä…

Lue lisää

					

Alueellistamisstrategiaan liittyvä asiantuntijatuki

 • Alueet

21.11.2019-31.3.2020

VM käynnisti loppuvuodesta 2019 alueellistamisen uusien strategialinjausten valmistelun. Alueellistamisella tarkoitetaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista…

Lue lisää

					

Vaikuttavuus sote- ja kasvupalvelujen ohjauksessa (VASKO)

 • Vaikuttavuus
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Hallinto

1.2.-31.12.2019

Toiminnan vaikuttavuus ja sitä kautta vaikuttavuusperusteinen ohjaus on noussut monella tavalla tarkastelun keskiöön julkisen sektorin…

Lue lisää

					

Skenaarioprosessi Satakuntaliitolle

 • Tulevaisuus

20.11.2019-31.10.2020

MDI tuotti Satakuntaliitolle skenaariotarkastelun, joka sisälsi 4-5 skenaariovaihtoehtoa ja niiden varautumissuunnitelmat. Työ toteutettiin vuorovaikutteisena prosessina…

Lue lisää

					

Leader Aisaparin indikaattorisparraus

 • Maaseutu

19.11.2019

Leader Aisapari on sisällyttänyt ohjelmakauden 2014–2020 strategiaansa sosiaalisen tilinpidon budjetin. MDI sparrasi Aisaparia indikattoreiden muotoilussa…

Lue lisää

					

Vaikuttavuusviestinnän koulutuspäivä

 • Vaikuttavuus
 • Viestintä

4.11.2019

MDI suunnitteli ja veti vaikuttavuusviestintäkoulutuksen maaseuturahastosta rahoitetuille valtakunnallisille hankkeille sekä EIP- ja koordinaatiohankkeille Helsingissä 4.11.2019.…

Lue lisää

					

Rakennerahastojen vaikuttavuusarviointi Etelä-Pohjanmaalla

 • Vaikuttavuus
 • Rahastot

1.11.2019-31.3.2020

MDI arvioi Etelä-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta Etelä-Pohjanmaalla toteutetun rakennerahastotoiminnan vaikuttavuutta. Arvioinnissa tuotetaan tietoa mm. ohjelmakaudella toteutetun…

Lue lisää

					

Ennakointityön koordinointi Oulun Eteläisen alueelle

 • Koulutus
 • Tulevaisuus

22.9.2019-31.1.2020

Monikampus -hankkeessa kehitetään alueen koulutuksen saavutettavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on luoda alustapohjainen kumppanuuskampus-malli, joka…

Lue lisää

					

Yritysvaikutusten arvioinnin koulutus Raahen kaupungille

 • Elinkeinot

22.9.-13.12.2019

Raahen kaupunki päätti ottaa yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön kaikissa esityksissään vuoden 2020 alusta. Kaupunginhallitukselle, -valtuustolle sekä…

Lue lisää

					

Suomen Kasvukäytävän 2020 alkavan sopimuskauden valmistelu

 • Alueet
 • Verkostot

24.9.2019-28.2.2020

MDI sparrasi Suomen kasvukäytävä -verkostoa uuden järjestäytymisen ja organisoitumisen sekä uuden toimintakauden sopimuksen sisällöllisessä pohdinnassa.…

Lue lisää

					

Työvoiman saatavuus Keski-Karjalassa 2021 ja 2030 - ennusteet ja ehdotukset Keski-Karjalan työvoiman saatavuuden toimintasuunnitelmaksi.

 • Väestö
 • Työllisyys

2.5.2019-16.9.2019

MDI työsti toimenpidesuunnitelma Keski-Karjalan työllisyyden kehittämiseksi. Työhön liittyi MDI:n väestöennusteisiin perustuva työllisen työvoiman ja työpaikkojen…

Lue lisää

					

EK: sotemenot nykyhetkessä ja vuonna 2040

 • Hyvinvointi
 • Väestö

18.9.2019-6.10.2019

MDI arvioi Elinkeinoelämän keskusliitolle sosiaali- ja terveysmenojen nykytilaa ja kehitystä vuoteen 2040 kunnittain ja ikäluokittain.…

Lue lisää

					

Malmin kehittämisen skenaariotyö

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Alueet
 • Tulevaisuus
 • Kulttuuri
 • Liikenne
 • Ympäristö

12.4.-30.9.2019

Malmi on Helsingin uudessa yleiskaavassa yksi kantakaupungin ulkopuolisista suurista liike- ja palvelukeskusta-alueista. Alueen kehittämisen käynnistämiseksi…

Lue lisää

					

Moreeni-Rastikangas-työpajatoteutus

 • Elinkeinot

1.6.-30.9.2019

MDI toteutti Linnan kehitys Oy:lle työpajan, jonka tarkoituksena oli tukea Moreeni-Rastikangas -yritysalueen kehittämistä. Työpajassa oli…

Lue lisää

					

Kokkolan strategian facelift

 • Alueet
 • Tulevaisuus
 • Digitalisaatio

15.11.2019-31.1.2020

MDI oli sparraamassa Kokkolan kaupungin strategiaa vuonna 2017. Valtuustokauden puolivälissä tehdään tarkastelu strategian toteutumiseen. Ainakin…

Lue lisää

					

Evijärven elinkeinopalvelujen kehittäminen

 • Elinkeinot

Evijärven kunnalle rakennettiin elinkeinopalveluiden palvelupolut ja kehitettiin palvelupolku-työkalu yrittäjien tarpeisiin. Evijärvellä on vahvaa mikro- ja…

Lue lisää

					

Pohjois-Karjalan innovaatioympäristöt

 • Innovaatio
 • Verkostot

1.5.-30.11.2019

Työn tarkoituksena oli Pohjois-Karjalassa toimivien innovaatioalustojen toiminnan aktivointi ja yhteistyön tukeminen, jotka osaltaan mahdollistaisivat vahvemman…

Lue lisää

					

Essote-tarvevakioidut sote-menot

 • Hyvinvointi
 • Väestö

9.9.2019-10.9.2019

MDI tuotti Essotelle tilastoja ja karttoja Etelä-Savon sosiaali- ja terveysmenoista asukasta kohden ja tarvevakioituina asukasta…

Lue lisää

					

Selvitys nopeiden kokeilujen mallin toimintaedellytyksistä (Oulu)

9.9.2019-20.1.2020

MDI selvitti Nopeiden Kokeilujen toimintamallin edellytyksiä pysyvänä toimintamallina Oulun kaupungissa. Selvityksessä luotiin toimintamallin arvioinniksi ja…

Lue lisää

					

Kirjastojen ilmiöiltapäivä

 • Yhteiskunta
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

22.10.2019

Fasilitoimme kirjastojen tietojohtamisen syysseminaarin ilmiötyöpajassa session ilmiölähtöisyydestä ja systeemisestä ajattelusta julkisten kirjastojen verkoston käyttöön. Työpajassa…

Lue lisää

					

Demographic Change, Equality and Wellbeing- työpajaveto ja alustus

 • Väestö
 • Yhteiskunta
 • Tulevaisuus
 • Hallinto
 • Osallisuus

30.10.2019

Osana eurooppalaista Joint Programming Initiative:a ”More Years, Better Lives” MDI fasilitoi työpajan demografisesta muutoksesta ja…

Lue lisää

					

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely

 • Hyvinvointi

9.9.-29.11.2019

MDI kartoitti syksyn 2019 aikana Vantaan kaupungille asiakastyytyväisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palveluihin. Työn tavoitteena…

Lue lisää

					

Rauman kiertotaloustiekartan laadinta

 • Ympäristö

15.9.2019-31.12.2019

MDI sparrasi Rauman kaupunkia kiertotaloustiekartan laadinnassa. Työssä pyrittiin konkretisoimaan kiertotalouden tavoitteet, toimenpiteet, potentiaaliset kasvualat ja…

Lue lisää

					

Koululaisten turvallisuus (KOTA) hankkeen arviointi

1.9.2019-10.1.2020

MDI loi ennakoivan arvioinnin viitekehyksen Koululaisten turvallisuus-hankkeelle ja järjesti työpajan Turun kaupungissa hankkeen tärkeimmille sidosryhmille…

Lue lisää

					

Etelä-Savon Leader-ryhmien hallitusten sparraus

 • Maaseutu

20.9.2019

Eteläsavolaiset Leader-ryhmät valmistautuvat hyvissä ajoin tulevaan ohjelmakauden vaihdokseen. Uuden kauden valmistelun eräänlaisena käynnistyslaukauksena MDI toteutti…

Lue lisää

					

Kuopion asumisen trendit ja potentiaaliset asukasryhmät

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Alueet
 • Ympäristö

29.8.-15.11.2019

MDI toteutti Kuopion kaupungille työn, jossa tarkasteltiin kuopiolaisten asumispreferenssejä sekä selvitettiin Kuopion ja erityisesti kaupungin…

Lue lisää

					

NääsMaas - I LIKE LIIKE – Tampereen koululaisten kyytipalvelu kouluista harrastuksiin ja takaisin kouluille - konseptikehitys

 • Hyvinvointi
 • Kaupunki
 • Osallisuus
 • Liikenne

15.5.-30.9.2019

Työn keskeisenä ideana on ratkaista 2000 tamperelaisen urheilevan juniorin liikkumishaaste yhteiskuljetuksen periaattein. Työn toinen keskeinen…

Lue lisää

					

Plan4Blue -konferenssin fasilitointi

 • Verkostot

14.5.-5.6.2019

MDI fasilitoi kansainvälisen merialuesuunnittelukonferenssin, joka järjestettiin 4.-5.6.2019 Helsingissä. MDI työsti seminaarissa erityisesti valtioiden yhteistyön teemoja…

Lue lisää

					

Hämeen ja Riihimäen elinvoimaselvitys

 • Koulutus
 • Elinvoima
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Hallinto
 • Verkostot

1.5.2019-24.10.2019

MDI toteutti Hämeen liitolle ja Riihimäen kaupungille selvityksen, jossa tarkasteltiin Riihimäen elinvoiman osatekijöitä sekä toiminnallista…

Lue lisää

					

VALUMA - Verkostoyhteistyön aluemalli

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Yhteiskunta
 • Alueet
 • Hallinto
 • Verkostot

1.5.2019-29.2.2020

Valtioneuvosto tilasi selvityshankkeen, joka tuottaa tietoa erilaisista toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista aluekehittämisen verkostoyhteistyölle. Tarkoituksena oli tukea…

Lue lisää

					

Turun kaupungistumisen voima

 • Kaupunki
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus
 • Verkostot

15.5.-30.11.2019

MDI toteutti toukokuu 2019-marraskuu 2019 välillä Turun kaupungistumisen trendeihin ja ilmiöihin liittyvän hankkeen yhteistyössä Turun…

Lue lisää

					

Mustasaaren väestö- ja kieliennuste

 • Väestö

21.3.2019-8.5.2019

MDI laski Mustasaaren kunnalle väestöennusteen, jossa tarkasteltiin väestönkehityksen lisäksi eri kieliryhmien kehitystä (suomen- ruotsin- ja…

Lue lisää

					

Etelä-Pohjanmaan väestöennuste

 • Väestö

18.3.2019-12.4.2019

MDI laski Etelä-Pohjanmaan liitolle Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kunnille väestöennusteen vuosille 2018-2040. Väestöennusteessa tarkasteltiin väkiluvun, demografian…

Lue lisää

					

C21+2 väestöennuste ja rakentaminen

 • Väestö

18.3.2019-8.4.2019

MDI laski C21+2 kaupungeille väestöennusteen, ja vertasi väestöennustetta kaupunkien omiin väestöennusteisiin, sekä arvioi kaupunkien tulevaa…

Lue lisää

					

Nykyinen ja tuleva alue- ja väestönkehitys Satakunnassa

 • Väestö

17.12.2018-28.3.2019

MDI tarkasteli Satakunnan väestönkehityksen tilannekuvaa, trendejä tilastoanalyysin perusteella sekä tulevaisuutta väestöennusteen avulla.

Lue lisää

					

Kirkkonummen väestöennuste

 • Väestö
 • Muuttoliike

13.5.2019-5.6.2019

MDI laski Kirkkonummen kunnalle väestöennusteen, jossa tarkasteltiin väestön kehitystä, demografisia muutoksia sekä väestönkehityksen osatekijöitä

Lue lisää

					

Porvoon kieliennuste

 • Väestö

6.5.2019-6.6.2019

MDI laski Porvoon kaupungille kieliryhmittäisen väestöennusteen vuosille 2018-2040

					

Elinikäisen oppimisen väestö, ennakointi ja kohtaanto -selvitys

 • Koulutus
 • Väestö
 • Yhteiskunta
 • Alueet

1.8.2019-31.12.2019

MDI laati Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle (SITRA) elinikäisen oppimisen väestö, ennakointi ja kohtaanto -selvityksen. Selvitys piti…

Lue lisää

					

Työpaja strategisten verkostojen tunnistamiseksi

 • Innovaatio
 • Verkostot

3.10.2019

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana eurooppalaisessa älykkään erikoistumisen alustassa, joka keskittyy ruoka-alan innovaatiotoiminnan edistämiseen. S3 Agri-food…

Lue lisää

					

Akaan kaupungin tulo- ja lähtömuuttajakysely

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima

1.8-30.10.2019

Akaa on kärsinyt viime vuosina muuttotappiota ja halusi pureutua tarkemmin muuttotappion syihin ja selvittää, millaisilla…

Lue lisää

					

Hollannin VM:n arviointikäytänteiden kehittämisarviointi CSES.uk:lle

1.8.-30.10.2019

Työssä toteutettiin vertailuanalyysi arviointikäytäntöjen parantamisesta päätöksenteossa. MDI oli vastuussa Ruotsin benchmark-tutkimuksesta. Tutkimuksen tilasivat Euroopan komissio…

Lue lisää

					

ERDF & ESF Evaluation helpdesk, kansallinen asiantuntija

 • Rahastot

1.10.2019-

MDI toimii Applican alihankkijana Suomen ja Ruotsin maa-asiantuntijana Evaluation Helpdesk-palvelun tuottamisessa. Euroopan komission Evaluation Helpdesk-palveluun…

Lue lisää

					

Euroopan maaseutuverkostojen itsearvioinnin sparraus

 • Maaseutu
 • Verkostot

15.5.2019-31.1.2020

MDI tuki Euroopan maaseutuverkostoja (ENRD- ja EIP-AGRI -verkostot) itsearvioinnissa, jossa tarkasteltiin verkostojen yhteisen strategian etenemistä…

Lue lisää

					

Tolkkupaja-hankkeen ulkoinen arviointi

 • Vaikuttavuus
 • Työllisyys
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus

4.10.2019-2021

MDI arvioi Seinäjoen kaupungin toteuttaman Tolkkupaja-hankkeen (ESR) vaikutuksia. Ulkoisessa arvioinnissa jäsennetään hankkeelle ennakoivan vaikuttavuuden malli,…

Lue lisää

					

Savonlinnan kulttuuristrategia

 • Kaupunki
 • Kulttuuri

11.9.2019-31.1.2020

Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon liitto hyödyntävät MDI:n asiantuntemusta kulttuuristrategian laadinnassa. MDI toteuttaa strategiaprosessin, jossa kootaan…

Lue lisää

					

Korjausrakentamisen ja rakennusten energiatehokkuuden neuvonnan arviointi

 • Ympäristö

20.5.-2.9.2019

MDI arvioi korjausrakentamisen ja rakennusten energiatehokkuuden neuvonnan saatavuutta, hyödynnettävyyttä, käytettävyyttä ja toimivuutta. Arvioinnin tulokset palvelevat…

Lue lisää

					

Leader-toimintaryhmien sparrauskoulutus indikaattoreista

 • Maaseutu

1.8-4.9.2019

MDI suunnitteli ja toteutti paikallisen strategian ja hankkeiden edistymisen mittareita koskevan sparrauspäivän kaikille Suomen Leader-ryhmille.…

Lue lisää

					

6Aika-strategian loppuarviointi

 • Kaupunki

1.6.2019-31.9.2020

6Aika-strategian loppuarvioinnissa strategian tuloksia ja niiden arvoa peilattiin suhteessa käytettyihin resursseihin, asetettuihin tavoitteisiin ja toiminnan…

Lue lisää

					

NoICE-hankkeen arviointi

 • Ympäristö

1.9.2019-

MDI toteuttaa Interreg Botnia-Atlantica ohjelma, Pohjanmaan liiton ja Västerbottenin läänin rahoittaman jäätymisosaamisen kehittämistä edistävän NoICE…

Lue lisää

					

Suomen kasvukäytävän arviointi

 • Kaupunki
 • Alueet
 • Verkostot

26.6.2019-

MDI arvioi Suomen kasvukäytävä -verkoston toimivuutta ja toimintamallia. Arviointi keskittyy sekä verkoston sisäiseen toimivuuteen että…

Lue lisää

					

Vilja-alan yhteistyöryhmän hanketoiminnan arviointi

 • Maaseutu

25.6.2019-7.11.2019

MDI arvioi Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:n vuosien 2015 – 2019 hanketoiminnan. Arvioinnissa todettiin, että VYR on…

Lue lisää

					

Pirkanmaan innovaatioekosysteemin tiedolla johtamisen työpajat

 • Tiedolla johtaminen
 • Innovaatio

4.6.2019-28.6.2019

Pirkanmaan liitto on osatoteuttajana 6Aika: Kasvun ekosysteemit-hankkeessa, jossa on tarkoituksena kehittää digitaalinen työkalu Pirkanmaan innovaatioekosysteemin…

Lue lisää

					

Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa (MONET)

 • Hyvinvointi
 • Vaikuttavuus
 • Väestö
 • Yhteiskunta
 • Työllisyys
 • Osallisuus

1.1.2019-31.1.2020

VN TEAS -hankkeessa tuotettiin eri näkökulmista ja eri menetelmiä hyväksi käyttäen uutta tutkimuksellista tietoa ja…

Lue lisää

					

Business Tampere - yritysvierailujen tietopaketti

 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen

20.12.2018-31.4.2019

MDI toteutti Business Tampereen pyynnöstä digitaalisen tietopalvelun, jossa kohtaan yhteen tärkeimmät tiedot kuvaamaan Tampereen seudun…

Lue lisää

					

Lapin Leader-päivien fasilitointi

 • Vaikuttavuus
 • Maaseutu
 • Alueet

5.5.2019-6.6.2019

MDI suunnitteli ja toteutti Lapin Leader-päivät Sodankylässä 5.-6-6.2019. Leader-päivien tavoitteena oli käydä yhteisesti läpi asiakkaan…

Lue lisää

					

KaakonKantri Vaikuttavuus esiin! -koulutus

 • Vaikuttavuus
 • Viestintä
 • Maaseutu

4.4.2019-10.5.2019

MDI suunnitteli ja veti Vaikuttavuus esiin! koulutuksen Kaakkois-Suomen maaseudun Leader- ja hanketoimijoille Kotkassa 10.5.2019. Kouluksessa…

Lue lisää

					

Orimattilan kaupungin muuttoliikeanalyysi

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

23.3.2019-3.5.2019

Analyysissä selvitettiin Orimattilan negatiiviseksi muuttuneen väestönkehityksen syitä tarkastelemalla kaupungin määrällistä ja laadullista muuttoliikettä 2010-luvulla.

Lue lisää

					

Akaan kaupungin väestönkehitys- ja muuttoliikeanalyysi sekä väestöennuste

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Alueet
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

16.4.2019-24.5.2019

Analyysissä tarkasteltiin Akaan kaupungin sisäistä ja ulkoista väestönkehitystä sekä määrällistä ja laadullista muuttoliikettä 2010-luvulla. Lisäksi…

Lue lisää

					

Järvi-Suomen vesi- ja ilmasto-ohjelma

 • Maaseutu
 • Ympäristö

8.4.2019 -

MDI ja Luke tukivat Järvi-Suomen alueen (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi ja Keski-Suomi) ELY-keskuksia. Ohjelma tuotti…

Lue lisää

					

Leader-työn kehittämisen sparraus

 • Maaseutu

10.3.2019-23.3.2019

MDI suunnitteli ja fasilitoi työpajan Leader-ryhmien arviointiryhmälle. Työpajan aikana laadittiin Leader-ryhmien tuensaajille kysely, jota kaikki…

Lue lisää

					

Kalatalouden viestintäverkoston kick-off -työpaja

 • Viestintä
 • Maaseutu
 • Verkostot

2.4.2019-10.5.2019

MDI suunnitteli ja fasilitoi kalatalouden viestintäverkoston ensimmäisen työpajan, jossa sovittiin verkoston työtavoista sekä yhteisesti viestittävistä…

Lue lisää

					

Maksuttoman esiopetuksen laajentamisen vaikutukset

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Yhteiskunta
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

27.3.2019-31.8.2019

Tampereen kaupunkiseudun 5-vuotiaiden maksutonta esiopetusta koskevassa selvityksessä kuvattiin kaupunkiseudun kuntien esiopetuksen nykytila, arvioitiin ja kehitettiin…

Lue lisää

					

Kaarinan ja viiden muun kunnan elinvoimaseminaari

 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Elinkeinot

1.4.2019-15.4.2019

Kaarina ja viisi muuta kuntaa järjesti yhteisen elinvoimaseminaarin kuntien päättäjille huhtikuussa. Inspiroivien puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa…

Lue lisää

					

Turun kaupungin väestöennuste vuoteen 2040

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

1.3.2019-29.3.2019

MDI laski vuoteen 2040 asti Turun kaupungille väestöennusteen, jossa laskettiin kaupungin väestönkehitys 2017–2040, ja kuvattiin…

Lue lisää

					

KUUMA-kuntien ja alueen yhteinen väestöennuste vuoteen 2040

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike

1.3.2019-29.3.2019

MDI laski väestöennusteen vuoteen 2040 asti KUUMA-kunnille yhteensä sekä jokaiselle kunnalle erikseen. Ennusteessa laskettiin kyseisen…

Lue lisää

					

Porvoon kaupungin väestöennuste vuoteen 2040

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

1.3.2019-29.3.2019

MDI laski vuoteen 2040 asti Porvoon kaupungille väestöennusteen, jossa laskettiin kaupungin väestönkehitys 2017–2040, ja kuvattiin…

Lue lisää

					

10 kaupunkiseudun väestöennuste vuoteen 2040

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

1.10.2018-22.2.2019

Tilastokeskus julkaisi vuoden 2018 lopulla uuden väestöennusteen, jonka mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun 2030-luvulle tultaessa.…

Lue lisää

					

Raahen tulevaisuusskenaariot

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tulevaisuus

15.2.2019-15.4.2019

Raahen kaupunki laati kasvustrategiaa, joka asemoituu kaupunkistrategian ja hallintokuntien pitkän aikajänteen operatiivisen toiminnan väliin. Kaupunki…

Lue lisää

					

6Aika, data-analyysi ja perustelumuistion laatiminen EU 2021+ -ohjelmakauden valmisteluun

 • Kaupunki

20.2.-13.3.2019

MDI laati vertailuanalyysin kestävän kaupunkikehittämisen ITI-instrumentin (6Aika-toiminnan) laajentamisen vaihtoehdoista kaudella 2021-2027 erilaisten tilastollisten kuvaajien pohjalta.

Lue lisää

					

How to tackle challenges in a future-oriented EU Industrial Strategy: Pirkanmaa case study

 • Yhteiskunta
 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Hallinto

MDI laati lyhyen tapaustutkimuksen Pirkanmaan alueesta ”Miten taklata haasteet tulevaisuusorientoituneessa EU:n teollisuusstrategiassa” hanketta johtavalle CSIL…

Lue lisää

					

Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperustan kehittäminen (KUTILA)

 • Kulttuuri

1.2.2019-30.11.2019

MDI toteutti opetus- ja kulttuuriministeriölle taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperustan kehittämishankkeen. Taiteen ja…

Lue lisää

					

Pirkanmaan start up -allianssin ennakkovaikutusten arviointi

 • Elinkeinot

1.2.2019-15.5.2019

MDI ohjasi ja fasilitoi Pirkanmaan start up -allianssin vaikutusten ennakkoarviointiprosessin sekä koosti prosessin, tausta-aineistojen ja…

Lue lisää

					

Strategiantyön konsultointi ja kumppanuus Sevas Kodit Oy:lle

 • Kaupunki

1.2.2019-

Työssä tehtiin ensin asuntopolitiikan, erityisesti vuokra-asumisen tilannekuva, johon koottiin asuntopolitiikan, erityisesti vuokra-asumisen tilannekuva analysoimalla nykyisen…

Lue lisää

					

Kokkolan kaupunkiympäristötoimialan kehittämissuunnitelman sparraus

 • Kaupunki
 • Ympäristö

1.2.-15.3.2019

MDI sparrasi Kokkolan kaupunkiympäristötoimialaa kehittämissuunnitelman valmistelussa. MDI perehtyi tiedossa olevaan ja tilaajan relevantiksi katsomaan kaupunkitoimintaympäristötoimialan…

Lue lisää

					

Ylä-Savon kehittämissuunnitelman päivitys

 • Elinvoima

1.2.-31.5.2019

Päivitettiin Ylä-Savon kuntien yhteinen elinkeinopoliittinen kehittämissuunnitelma. Työhön sisältyi perehtyminen tuotettuun materiaaliin, nykytila-analyysin päivittäminen, avainhenkilöhaastattelut, kyselyt,…

Lue lisää

					

Telian City Vitality Index -konseptin asiantuntijatuki ja -sparraus

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Väestö

1.2.2019-30.4.2019

Telia kehittää mobiilipaikannukseen perustuvia tuotteita, joita voidaan hyödyntää kaupunkien ja kaupunkiseutujen sekä tapahtumien kehittämisessä. Telian…

Lue lisää

					

Innovaatioympäristöselvitys

 • Hallinto
 • Innovaatio
 • Verkostot

1.2.2019-30.6.2019

Maakunta- ja sote-uudistuksen sekä samaan aikaan muutoksessa olevan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän johdosta on yhä suurempi…

Lue lisää

					

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian päivitys

 • Elinvoima
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus

30.1.-15.6.2019

Työssä päivitettiin Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia. Seudun elinkeinostrategia 2016 – 2019 linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat ja…

Lue lisää

					

Inkoon muuttoliikeselvitys

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Alueet

29.1.-31.3.2019

MDI selvitti, mitkä ovat syyt Inkoon tulo- ja lähtömuuttoon, joka on viime vuosina kallistunut yhä…

Lue lisää

					

Satakunnan maakuntastrategian sparraus

 • Elinvoima
 • Yhteiskunta
 • Alueet

1.2.-30.6.2019

Satakunnassa maakuntastrategian laadinta aloitettiin tammikuussa 2018. Kevään aikana yhteisissä seminaareissa työstettiin mm. tulevan maakunnan arvoja,…

Lue lisää

					

Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskeva selvitys

 • Alueet

18.1.2019-31.3.2019

MDI toteutti yhdessä NHG:n kanssa valtiovarainministeriölle kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskevaa esiselvitystyötä. Maakunta- ja…

Lue lisää

					

Outokaira Tuottamhan ry:n itsearvioinnin sparraus ja strategiapäivien fasilitointi

 • Maaseutu

16.11.2018-30.1.2019

MDI fasilitoi Outokaira Tuottamhan Leader-ryhmän strategiapäivät, joita ennen toteutettiin kysely ryhmän asiakkaille, hallitukselle ja työntekijöille.…

Lue lisää

					

Kulttuurin aluetietoperustan pilotointi

 • Kulttuuri

11.1.2019-15.8.2019

MDI tuki ja sparrasi Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa hankkeessa kulttuurin aluetietoperustan pilotointia viiden maakunnan kanssa.…

Lue lisää

					

Oulun Eteläisen strategiatyön sparraus

 • Elinvoima
 • Alueet

1.1.2019-

MDI sparrasi Oulun eteläisiä seutukuntia valmistelemaan ja päivittämään alueen elinvoiman vahvistamiseen liittyvää strategiaa. Työ toteutettiin…

Lue lisää

					

Kouvolan elinvoima-ajo ja paja

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Kasvu

7.1.-29.1.2019

Kouvolan kehityksen tunnusluvut ovat olleet 2010-luvulla haasteellisia. MDI teki vuonna 2016 Elinvoimakäänne-raportin, jossa oli 10…

Lue lisää

					

Kalatalouden verkostoanalyysi

 • Maaseutu

22.1.2019-

MDI toteutti kalatalouden verkostoanalyysin, jolla luotiin kokonaiskuva kansallisesta kalatalouden verkostosta ja tiedon kulusta sen sisällä.…

Lue lisää

					

Arviointi koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä innovoinnin edistymisestä maaseutuohjelmassa

 • Maaseutu
 • Innovaatio

8.1.2019-30.4.2019

MDI toteutti konsortiossa Spatian ja TK-Evalin kanssa arvioinnin Manner-Suomen Maaseutuohjelman koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja…

Lue lisää

					

Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen

 • Elinkeinot
 • Hallinto
 • Innovaatio

27.2.2019-28.2.2020

MDI oli mukana 4Front Oy:n vetämässä konsortiossa, joka selvitti sääntelyn vaikutuksia innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen.…

Lue lisää

					

Asunnottomuusohjelmien arviointi

 • Vaikuttavuus
 • Väestö
 • Osallisuus

5.12.2018-

MDI toimi alihankkijana kolmen asunnottomuusohjelman arvioinnissa ympäristöministeriön toimeksiannosta. Arviointi toteutettiin yhdessä Kuntoutussäätiön ja Referenssi Oy:n…

Lue lisää

					

Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelman tausta- ja tilastoanalyysi

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Kasvu

1.8.2018-30.9.2018

MDI tuotti Vantaan kaupungin elin- ja vetovoimaohjelman tueksi tausta- ja tilastoanalyysin. Tuotoksena syntyi Vantaan kasvun…

Lue lisää

					

The evaluation of support services for entrepreneurs project

 • Vaikuttavuus
 • Elinkeinot

1.9.2018-31.12.2018

MDI on osallistunut Suomen maavastaavana kansainväliseen konsortioon, jonka tehtävänä on ollut tunnistaa jäsenmaista yrittäjiksi aikovien…

Lue lisää

					

Maakuntien viestintävastaavien paja sekä muutosjohtajien viestintäpaja

 • Viestintä
 • Alueet

15.8.2018-30.9.2018

MDI järjesti syksyllä 2018 kaksi pajaa. Ensimmäisen maakuntien viestintävastaaville ja toisen maakuntien muutosjohtajille. Pajassa käsiteltiin…

Lue lisää

					

SOTE-uudistuksen valmisteluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitesopimus Päijät-Hämeessä. MDI mukana NHG:n kumppanina

 • Hallinto

MDI solmi yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa puitesopimuksen asiantuntijapalveluiden tuottamisesta sote-uudistuksen valmisteluun ja sote-palveluiden…

Lue lisää

					

Uudenkaupungin muuttoliikkeen tulorakenneanalyysi

 • Väestö
 • Muuttoliike

1.9.2018-15.10.2018

MDI tuotti Uudellekaupungille tilastoanalyysin, jossa analysoitiin  Uudenkaupungin muuttoliikkeen ja väestökehityksen määrää sekä muuttoliikkeen rakennetta. Analyysin…

Lue lisää

					

Keski-Suomen alue- ja väestörakenteen tilannekuvapaketti

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Alueet

1.9.2018-15.12.2018

Tilaajille tuotettiin datavisualisointiin perustuva alueprofiili Keski-Suomen maakunnasta eri tunnuslukujen näkökulmasta. Työn tilaajia olivat Keskimaa SOK,…

Lue lisää

					

Keski-Suomen rakennerahastojen vaikuttavuuden arviointi

 • Rahastot
 • Yhteiskunta
 • Hallinto

6.11.2018-25.2.2018

MDI arvioi Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta Keski-Suomen rakennerahastotoiminnan vaikuttavuutta. Arvioinnissa pureuduttiin EAKR- ja ESR-hankkeiden kykyyn tukea…

Lue lisää

					

Nopeat itäradat -aluetaloudellinen merkitys datavisualisoinnin keinoin

 • Yhteiskunta

1.11.2018-15.1.2019

MDI toteutti Itä-Suomen maakuntien liitoille sekä Kouvolan ja Porvoon kaupungeille Nopeat Itäradat -vaikutusarvion ja datavisualisoinnin.…

Lue lisää

					

Esiselvitys tienkäyttömaksujen käyttöönottamisen vaikutuksista kuntien vetovoimaan

 • Yhteiskunta

1.11.2018-15.1.2019

MDI toteutti HSL:n toimeksiannosta esiselvityksen tienkäyttömaksujen vaikutuksesta kuntien vetovoimaan.  Esiselvityksen yhteyteen tehtiin kirjallisuuskatsaus tienkäyttömallien ja…

Lue lisää

					

Kasvu- ja kilpailukykyohjelman diasarja

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu

1.11.2018-30.11.2018

Haminan kaupungille tuotettiin visuaalinen diasarja kasvu- ja kilpailukykyohjelman taustaksi. Diasarjassa tarkasteltiin Haminan kaupungin elinvoimaan ja…

Lue lisää

					

Uudenmaan liiton tulevaisuusskenaariot

 • Tulevaisuus

1.11.2018-

Työssä laadittiin Uudenmaan liiton johtoryhmän kanssa skenaariot Uudenmaan liitolle. Alkuvaiheessa oli tunnistettavissa ainakin neljä erilaista…

Lue lisää

					

Yksityiset palvelutuottajat kasvupalvelutuottajina -selvitys

 • Elinkeinot

1.5.2018-31.9.2018

Maakunta- ja sote-uudistusten* yhteydessä toteutettava kasvupalvelu-uudistus kokoaa vuoden 2020 alusta TE-palvelut ja yrityspalvelut julkiseksi kasvupalveluksi…

Lue lisää

					

Varsinais-Suomen liikennestrategian arviointi

 • Liikenne

1.9.2018-

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ valmistui vuonna 2014. Sen jälkeen useiden suunnitelman toimenpiteiden toteutus on edennyt ja…

Lue lisää

					

Asuntosijoittajan kaupunkiopas

 • Kaupunki

1.9.2018-30.11.2018

MDI tuotti asuntosijoittajan kaupunkioppaan, jossa tarkasteltiin 25 asuntosijoittajan näkökulmasta potentiaalista kaupunkia 12 indikaattorin valossa. MDI…

Lue lisää

					

Oulun kulttuuristrategia

 • Kaupunki
 • Kulttuuri

1.10.2018-

Oulun kaupunki haki Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Hanke oli pitkäkestoinen kulttuuriin perustuva kaupunkikehittämisen hanke, jonka…

Lue lisää

					

HARVA-alueiden alueanalyysi ja -profilointi

 • Maaseutu
 • Tulevaisuus

1.9.2018-31.10.2018

Valtiotalouden tarkastusvirastolle tuotettiin harvaan asutun maaseudun kokonaiskuvaan liittyvä alueprofilointi nykytilasta, kehityksestä ja tulevaisuudesta sekä datavisualisointiin…

Lue lisää

					

Kokkolan kaupungin väestö- ja muuttoliikeanalyysi

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike

15.9.2018-15.10.2018

MDI laati Kokkolan kaupungille laaja-alaisen väestö- ja muuttoliikeanalyysin. Työssä tarkasteltiin Kokkolan väestönkehitystä ja muuttoliikettä yhdistämällä…

Lue lisää

					

Kouvolan kouluverkon lausunto

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Elinvoima

15.9.2018-30.9.2018

MDI laati Kouvolan kaupungille asiantuntijalausunnon perusopetuksen kouluverkon kehittämisestä alueen sisäisen ja ulkoisen elinvoiman näkökulmasta. Työ…

Lue lisää

					

IKEP-työpajat

 • Alueet
 • Tulevaisuus

1.10.-30.11.2018

Innovatiivisuutta ja Kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen tavoitteena oli tulevaisuustyön vahvistaminen sekä tietopohjan laajentaminen alueellisessa päätöksenteossa ja…

Lue lisää

					

Pietarsaaren kaupungin kevennetty elinvoima- ja vetovoima-analyysi ja valtuustoseminaarin prese

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima

1.10.2018-15.12.2018

Analyysissä pureuduttiin Pietarsaaren vetovoimaan väestönkehityksen, muuttoliikkeen ja muuttajien rakenteen näkökulmasta. Pietarsaari on elinvoimainen alue talous-…

Lue lisää

					

Kauhavan kaupungin imagotutkimus

 • Viestintä
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima

1.11.2018 -18.2.2019

MDI toteutti Kauhavan kaupungille imagotutkimuksen, joka palvelee kaupungin vuonna 2019 uudistunutta markkinointi-ilmettä, yhteisöviestinnän kehittämistä ja…

Lue lisää

					

Ehdottavan koulukuljetuspäätöksen automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla

 • Väestö
 • Muuttoliike

1.11.2018-31.1.2019

Tampereen kaupunki kasvaa vauhdilla ja alueella ennustettiin olevan XX prosenttia enemmän kouluikäisiä vuonna 2032 kuin…

Lue lisää

					

Työelämä 2020-hankkeen loppuarviointi

 • Työllisyys
 • Tulevaisuus

1.10.2018-28.2.2019

Työelämä 2020 –hankkeen tehtävänä oli edistää vuonna 2012 valmistuneen työelämästrategian toteutumista. Hankkeen toimeenpano käynnistyi täysipainoisesti…

Lue lisää

					

Valtiovarainministeriön digikuntakokeilun kuntakokeilujen arviointi

 • Alueet
 • Tulevaisuus
 • Digitalisaatio

1.9.2018-31.12.2018.

Syksyllä 2016 käynnistettiin digikuntakokeilu -hanke ja useita digikuntakokeiluja kunnissa. Kokeilujen tavoitteena oli edistää kuntien toimintatapojen…

Lue lisää

					

Leader-periaatteiden ja hallintomallin arviointi

 • Maaseutu
 • Hallinto

9.10.2018-

MDI ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttivat Maa- ja metsätalousministeriölle maaseudun paikallisen kehittämisen Leader-toiminnan eli Leader-periaatteiden…

Lue lisää

					

Lähiruokaohjelman arviointi

 • Maaseutu

4.9.2018-12.12.2018

MDI arvioi hallituksen lähiruokaohjelman toteutumista, tuloksia ja alustavia vaikutuksia lähiruokasektorin kehittymiselle yhdessä TK-Evalin kanssa. Arvioinnin…

Lue lisää

					

Interreg Central Baltic -ohjelman arviointi

 • Viestintä
 • Hallinto

1.10.2018-

MDI johti kansainvälistä konsortiota (Safege AS Latviasta, Kontigo Ruotsista ja BSTR), joka toteutti Interreg Central…

Lue lisää

					

Lapin maakuntastrategian sparraus

 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Ympäristö

1.10.2018-

Lapin maakuntastrategiaa valmisteltiin syksyn 2018 aikana. MDI oli yhdessä LGR-Consulting Oy:n kanssa sparraamassa strategiavalmistelua. Strategian…

Lue lisää

					

Nokian kaupungin elinvoimaisuuden tilannekuva

 • Elinvoima
 • Elinkeinot

1.6.-30.6.2018

Nokian kaupunki päivitti elinkeino-ohjelmaansa. Ohjelmavalmistelun tueksi MDI kokosi tuoreimmat tilastotiedot ja teki elinvoima-analyysin koskien erityisesti…

Lue lisää

					

Savonlinnan muuttoliike- ja elinvoima-analyysi

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima

1.5.-31.8.2018

Savonlinnan muuttoliike- ja elinvoima-analyysissä käytiin läpi kaupungin muuttoliikkeen määrällinen kehitys vuosina 2000-2017 ja Savonlinnan tulo-…

Lue lisää

					

Suomen kasvukäytävän alueliikkuvuuden esiselvitys

 • Alueet

1.6.-30.9.2018

MDI teki Suomen kasvukäytävän alueella alueliikkuvuutta koskevan esiselvityksen. Alueliikkuvuus liittyi muuttoliikkeeseen, pendelöintiiin ja työasialiikkuvuuteen. Esiselvityksessä…

Lue lisää

					

Matalapalkkatyön kasvu ja suomalainen sosiaaliturva

 • Yhteiskunta
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus

1.7.2018-28.2.2019

Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistuksen valmisteluhanke, TOIMI-hanke, tuotti tietopohjaa perusturvan nykytilan ja tulevien ratkaisujen vaihtoehtojen kartoituksella.…

Lue lisää

					

KULTA - Metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteet

 • Kulttuuri

12.10.2018-30.6.2019

MDI toteutti valtioneuvoston kanslialle selvityshankkeen, jossa selvitettiin metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Selvityksessä tarkasteltiin metsälappalaisten historiaa ja…

Lue lisää

					

Vantaan kehäradan laajemman vaikuttavuuden mittarit

 • Yhteiskunta

1.6.2018-

Työssä arvioitiin Kehäradan vaikutuksia perinteistä yhteiskuntataloudellista tarkastelua laajemmin. Laajemmassa vaikuttavuuden arvioinnissa käytettiin MDI:n laatimaa kukoistavan…

Lue lisää

					

Uudenmaan väestöskenaariot

 • Väestö
 • Alueet
 • Työllisyys

1.7.-30.12.2018

Uudenmaan liitto teetti taustaselvitykset aluetalouden skenaarioista sekä väestö- ja työpaikkaprojektiot Uusimaa-kaava 2050 ja Uusimaa-ohjelman valmisteluun.…

Lue lisää

					

Luovan henkilöstö- ja sidosryhmätilaisuuksien fasilitointi

 • Hallinto

1.6.-30.11.2018

Maakuntauudistuksen* yhteydessä syntyy kokonaan uusi valtion lupa- ja valvontavirasto Luova, johon kootaan valtion lupa-, ohjaus-…

Lue lisää

					

Tutkimus työkokeilun toimivuudesta ja vaikutuksista

 • Työllisyys

8.8.2018-

Työkokeilu on TE-toimiston henkilöasiakkaalle järjestettävä työllistymistä edistävä palvelu, johon osallistuu yli 40 000 asiakasta vuosittain.…

Lue lisää

					

Perusopetuksen kouluverkon optimointitarkastelu 2033

 • Väestö
 • Tulevaisuus

6.-15.8.2018

Tampereen kaupunki kasvaa vauhdilla ja myös oppilasmäärät ovat lähivuosina kasvussa. Kaupungin kouluverkko ei ole kuitenkin…

Lue lisää

					

Suomen Uusyrityskeskuksen vaikuttavuusselvitys

 • Elinkeinot

1.7.2018-30.1.2019

Suomessa toimii noin 30 alueellista ja paikallista uusyrityskeskusta. Uusyrityskeskusten tehtävänä on edistää neuvonnan ja asiantuntijapalveluiden…

Lue lisää

					

Kasvupotentiaalianalyysi

 • Kaupunki
 • Maaseutu

MDI teki alueellisen kasvupotentiaalianalyysin Harjavalta Oy:n toimeksiannosta. Analyysin tarkoituksena oli tunnistaa kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta…

Lue lisää

					

Tapaustutkimukset torjunta-aineiden kestävästä käytöstä

10.7.-15.8.2018

MDI oli mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka oli saanut Euroopan parlamentilta tehtäväkseen arvioida torjunta-aineiden kestävää käyttöä,…

Lue lisää

					

Diakonia-ammattikorkeakoulun toimipaikkojen alueprofilointi

 • Alueet

1.6.-31.7.2018

Alueprofilointiin liittyvän analyysin kohteena oli nykyinen DIAK-toimipaikkaverkosto Helsingissä, Turussa, Oulussa, Porissa ja Pieksämäellä. Alueprofilointi perustui…

Lue lisää

					

Leader-toimintaryhmien arvioinnin sparrauskoulutus

 • Maaseutu

1.7.-15.9.2018

MDI suunnitteli ja toteutti arvioinnin ja itsearvioinnin sparrauspäivän kaikille Suomen Leader-ryhmille. Päivän ohjelman suunnittelua tukemaan…

Lue lisää

					

Palvelut maalle -innovaatioleiri

 • Maaseutu
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus
 • Innovaatio
 • Digitalisaatio

26.6.-1.12.2018

MDI suunnitteli ja fasilitoi Porvoossa 26-28.11.2018 pidetyn 48 tunnin innovaatioleirin, jonka aikana 46 osallistujaa ideoi,…

Lue lisää

					

Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman vaikuttavuuden arvioinnin ja viestinnän palvelumuotoilu

 • Vaikuttavuus
 • Viestintä
 • Maaseutu

1.6.2018-30.6.2019

MDI toteutti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle toimeksiannon, jossa sparrattiin maaseutuohjelman 2014-2020 vaikuttavuuden arviointia ja viestinnän palvelumuotoilua. Työhön…

Lue lisää

					

Aluekehitys- ja elinvoima-analyysi Vaasa-Mustasaaresta

 • Alueet
 • Tulevaisuus

1.6.2018-30.9.2018

Vaasa ja Mustasaari tekivät kuntaliitosselvitystä (https://liitoskuulumiset.fi). Selvityksen johtoryhmä tilasi MDI:ltä aluekehitys- ja elinvoima-analyysin. Selvityksessä tehtiin…

Lue lisää

					

Selvitys kiinteistö- ja rakennusalan näkemyksistä Jyväskylän asuntopolitiikasta ja asuntomarkkinoista

 • Kaupunki
 • Alueet

1.8.2018-15.12.2018

MDI toteutti Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta selvityksen, jossa kartoitettiin Jyväskylän alueella toimivien rakennusliikkeiden, rakennuttajien ja kiinteistökehittäjien…

Lue lisää

					

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen arviointi

 • Työllisyys

13.8.2018-

MDI toteutti yhteistyössä KPMG:n kanssa Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen arviointia loppuvuoden 2018 aikana sosiaali- ja…

Lue lisää

					

Kirkkonummen elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat

 • Elinvoima

1.6.-31.8.2018

Kirkkonummen kunta laati kuntastrategian vuonna 2017. Vuotta myöhemmin strategiaa konkretisoitiin elinvoima- ja hyvinvointiohjelmilla. MDI auttoi…

Lue lisää

					

Kaakkois-Suomen malli yritysten kasvupalveluihin II

 • Kasvu

15.5.2018-15.6.2018

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa valmistauduttiin kasvupalvelu-uudistukseen rakentamalla kasvupalveluihin liittyviä pilotteja. MDI tuki Kaakkois-Suomen kasvupalvelupilottien valmistelua…

Lue lisää

					

Luonnon monimuotoisuuden edistämisen tehtävät maakunnissa

 • Hallinto
 • Ympäristö

1.6.2018-28.2.2019

Luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja luonnonsuojelun tehtävät muuttuvat maakuntauudistuksen yhteydessä*, kun osa nykyisten ELY-keskusten ympäristöhallinnon tehtävistä…

Lue lisää

					

Selvitys rakennusperintöavustusten taloudellisista vaikutuksista

 • Kulttuuri

15.6.2018-

Hyvin hoidettu rakennettu kulttuuriympäristö lisää ympäristön ja alueen viihtyisyyttä sekä houkuttelevuutta niin asukkaiden, matkailijoiden kuin…

Lue lisää

					

Luomualan kehittämisohjelman arviointi

 • Maaseutu

4.6.2018-2.11.2018

Luomualan kehittämisohjelmasta ja luomualan kehittämisen tavoitteista vuoteen 2020 mennessä annettiin valtioneuvoston periaatepäätös toukokuussa 2013. Luomualan…

Lue lisää

					

Viitostien kansallinen ja alueellinen merkitys

 • Alueet
 • Liikenne

1.5.2018-16.6.2018

MDI toteutti tilasto- ja paikkatietoanalyysin valtatie 5:n eli viitostien kansallisesta ja alueellisesta merkityksestä. Työn tarkoituksena…

Lue lisää

					

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen maaseutusuunnitelman itsearvioinnin sparraus

 • Maaseutu

1.1.-31.12.2018

MDI sparrasi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman itsearviointiprosessia vuoden 2018 ajan. MDI:n rooliin kuului mm.…

Lue lisää

					

Selvitys kehittämisyhtiön paikasta ja roolista

 • Elinvoima
 • Alueet
 • Elinkeinot

1.6.2017-30.4.2018

MDI teki Itä-Uudenmaan kehittämisyhtiölle selvityksen kehittämisyhtiön paikasta ja roolista kehittämisen kentässä. Työllä hahmotettiin missä peliasennossa…

Lue lisää

					

AV-alan tuotantokannustimen vaikutusten arviointi

26.3.2018-

MDI arvioi kevään 2018 aikana yhdessä Ramboll Management Consulting Oy:n kanssa Business Finlandin av-alan tuotantokannustimen…

Lue lisää

					

Elokuvatuotantoihin kohdistuvien julkisten tukien vaikutukset -selvitys

24.11.2017-15.5.2018

MDI käynnisti vuoden 2017 lopulla OKM:n toimeksiannosta arviointitutkimuksen, jossa selvitettiin kotimaiseen elokuvatuotantoon ja riippumattomaan televisiotuotantoon…

Lue lisää

					

Kaupunkipolitiikan tiekartta IV - Kaupunkien mestarien liigaan

 • Kaupunki

1.8.2017-9.1.2018

MDI ehdotti metropolialueelle omaa metropolisopimusta, joka rakentuu nykyisen MAL-sopimuksen päälle. Sopimus on aiempaa laajempi ja…

Lue lisää

					

Seutukaupunkien tilastoanalyysi

 • Väestö
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

1.2.-21.5.2018

MDI toteutti seutukaupunkiverkoston ja SEUTU-ohjelman toimeksiannosta tilastoihin perustuvan analyysin 55 suomalaisen seutukaupungin elinvoimasta ja vetovoimasta.…

Lue lisää

					

Päijät-Häme, kv-asiat paja 7.5.

 • Alueet

1.4.-7.5.2018

Osana maakunta- ja sote-uudistusta* tulevissa maakunnissa yhdistyy uudella tavalla kansainväliset asiat eri toimialoilla. Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen…

Lue lisää

					

Tuki sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun

 • Yhteiskunta
 • Hallinto

23.3.2018-

Pohjanmaan liitto koordinoi maakunta- ja sote-uudistuksen* valmistelua Pohjanmaalla. MDI tuki uudistuksen valmistelua kirkastamalla keväällä 2018…

Lue lisää

					

Kulttuurin aluetietoperusta

 • Hallinto
 • Kulttuuri

1.12.2017-

Meneillään olevat hallinnon muutokset ja politiikkatoimien vaikuttava toteutus ja tietoperusteinen kehittäminen edellyttävät vahvaa ja tarkkaa…

Lue lisää

					

Päijät-Hämeen kuntien elinkeinotoimen organisointi

 • Elinkeinot

1.1.-30.6.2018

MDI teki selvityksen elinkeinotoimen organisoinnista Päijät-Hämeessä. Selvitys luovutettiin tilaajille tiistaina 20.3. ja siinä ehdotetaan kahta…

Lue lisää

					

Kauhavan veto- ja pitovoima

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima

1.2.2018-30.6.2018

MDI oli mukana laatimassa Kauhavan uutta strategiaa. Osana strategian toimeenpanoa kaupunki on käynnistänyt muutamia kärkihankkeita.…

Lue lisää

					

Kainuun nykytila-analyysi

 • Tulevaisuus

1.5.2018-31.10.2018

MDI toteutti Kainuun liitolle nykytilan analyysin ja auttoi liittoa kokoamaan tulevaisuuden skenaarioita. Tilastoanalyysin lisäksi työssä…

Lue lisää

					

Älyliikenteen politiikkasuosituspaperi NSB CoRe:lle

1.4.2018-30.11.2018

Hämeenlinnan kaupunki ja Suomen Kasvukäytävä -verkosto olivat mukana kansainvälisessä NSB CoRe -hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena…

Lue lisää

					

Hämeen elinvoimasparraus

 • Elinvoima

1.3.2018-

MDI avusti Hämeen liittoa Elinvoimaa Hämeeseen -hankkeen fasilitoinnissa ja koordinoinnissa. Sparraustyö oli konkreettisesti projektin hallintaa…

Lue lisää

					

Tulevaisuuden tietojohtaminen

 • Tiedolla johtaminen

1.2.2018-

MDI oli mukana maakuntien tietojohtamisen käytänteitä käsittelevässä VN TEAS -hankkeessa, jonka tavoitteena oli määritellä tavoitteet…

Lue lisää

					

TyöMäärä

 • Työllisyys

1.2.2018-28.2.2019

Vuoden 2017 alusta alkaen työttömät työnhakijat on haastateltu kolmen kuukauden välein. Haastattelujen aktivointi on yksi…

Lue lisää

					

Porvoon matkailu

 • Elinkeinot

1.3.-30.4.2018

Suomen vuotuinen matkailutulo oli tämän työn aikaan 14 miljardia euroa. Siitä riittää jaettavaa, ja jokainen…

Lue lisää

					

Pieksämäen päivitysajo

 • Väestö
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

1.3.-15.5.2018

MDI teki keväällä 2016 Pieksämäelle tilastoajon, jossa tehtiin kattava tilastoanalyysi väestön, työn, aluetalouden ja elinkeinorakenteen…

Lue lisää

					

Oma maakunta -kierros

 • Alueet

1.3.-30.6.2018

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät yhteistyössä maakuntien kanssa kevään 2018 aikana Oma maakunta -tilaisuudet…

Lue lisää

					

Helsinki Symposium

 • Kaupunki

1.12.2017-31.3.2018

Helsingin kaupunki kutsui 21.3. kaupungintalonsa Juhlasaliin joukot koolle keskustelemaan kaupunkien kehityksestä, kaupunkitutkimuksesta sekä kaupunkipolitiikan ajankohtaisista…

Lue lisää

					

Lapin maakuntastrategian valmistelu

 • Alueet

1.3.2018-

Lappi käynnisti laajalla porukalla maakunnan strategian valmistelun työpajalla Rovaniemellä 22.3.2018. Työ pohjautui luonnollisesti laaja-alaiseen maakuntauudistusmateriaaliin…

Lue lisää

					

VAKKA - Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen

 • Yhteiskunta
 • Hallinto

1.2.2018-

MDI jatkoi huippukiinnostavien valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeiden parissa. MDI:n johdolla tutkittiin vuoden 2018 aikana valtionosuusjärjestelmän…

Lue lisää

					

HYVINSIVI - Maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet sivistyksessä ja hyvinvoinnissa

 • Yhteiskunta
 • Tulevaisuus

1.2.2018-28.9.2018

Maakuntauudistuksen* myötä syntyy uusi yhdyspinta perustettavien maakuntien ja kuntien välille. Maakuntiin siirtyvien tehtävien ja järjestämisvastuun…

Lue lisää

					

Sote-alan TKI-toiminta -selvitys

 • Innovaatio

1.2.2018-31.8.2019

Osana maakunta- ja sote-uudistusta* kootaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ja sen koordinointi…

Lue lisää

					

Kasvuyritysten työllisyysohjelma ja kasvupalvelut

 • Työllisyys
 • Elinkeinot

19.12.2017-31.5.2018

MDI arvioi TEM:n toimeksiannosta vuonna 2016 käynnistynyttä kasvuyritysten työllisyysohjelmaa 2016–2018. Ohjelman tavoitteena oli tukea kasvuyritysten…

Lue lisää

					

Kokkolan kaupungin viestinnän kehittämisohjelman sparraus

 • Viestintä
 • Kaupunki

1.2.-30.4.2018

MDI osallistui Kokkolan uunituoreen kaupunkistrategian toimeenpanoon sparraamalla kaupungin viestintäsuunnitelmaa sekä fasilitoimalla kaupungin ja keskeisimpien sidosryhmien…

Lue lisää

					

Selvitys eurooppalaisista saaristo- ja vesistöaluepolitiikoista

 • Maaseutu
 • Ympäristö

13.11.2017-10.10.2018

MDI selvitti maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta eurooppalaisia saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja. Selvityksessä luodaan ensimmäistä kertaa kansainvälinen…

Lue lisää

					

Kaupunginosavisio: Länsi-Herttoniemi, Herttoniemenranta, Roihuvuori

 • Kaupunki
 • Osallisuus

1.9.2017-1.9.2018

Herttoniemen kaupunginosavisio oli kokeiluhanke, jossa Helsingin kaupunki ja alueen asukkaat loivat yhdessä kaupunginosan tulevaisuutta. Visiotyön…

Lue lisää

					

Ravinnekierrätyksen innovaatioleiri

 • Maaseutu
 • Innovaatio
 • Ympäristö

9.2.-11.4.2018

MDI suunnitteli ja fasilitoi 30 tunnin mittaisen ravinnekierrätyksen innovaatioleirin, joka järjestettiin huhtikuussa 2018. Leirin tavoitteina…

Lue lisää

					

Pohjanmaan ennakointipilotti

 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus

1.12.2017-31.3.2018

Pohjanmaan liitto käynnisti loppuvuodesta 2017 ennakointipilotin, jossa työstettiin työ- ja elinkeinoelämän tulevia kehityskulkuja. Pilotti loi…

Lue lisää

					

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen meriklusterin kehittäjäverkoston analyysi

 • Verkostot

26.10.2017-31.5.2018

Pohjoinen kasvuvyöhyke on Etelä-Suomen 13 kaupungin ja kuuden maakunnan muodostama yhteistyöverkosto. Yksi dynaamisimmista teollisuuden klustereista…

Lue lisää

					

Rajaton Tampereen seutu

 • Väestö
 • Alueet

1.11.2017-31.3.2018

Maankäytön, asumisen ja liikenteen hyvä suunnittelu luo yleistä vetovoimaa kaupunkiseudulle ja kilpailukykyä yritysten sijoittumisratkaisuissa muihin…

Lue lisää

					

Hämeenlinnan ja Janakkalan elinkeinoalueiden kehittämistä palveleva kartasto

 • Elinkeinot

1.3.-15.4.2018

MDI laati Hämeenlinnan kaupungille ja Janakkalan kunnalle visuaalisen diasarjan ja kartaston, joka palvelee vaikuttavalla tavalla…

Lue lisää

					

Hämeenkyrön alueelliseen asemaan ja kasvupotentiaaliin liittyvä kartoitus

 • Väestö
 • Kasvu
 • Alueet
 • Elinkeinot

15.1.-13.3.2018

MDI laati visuaalisen diasarjan Hämeenkyrön alueelliseen asemaan ja kasvupotentiaaliin liittyvistä kehitystiedoista ja analyyseistä. Nykyisen aseman…

Lue lisää

					

Hämeenkyrön elinkeinopoliittisten vahvuuksien tunnistamiseen ja elinvoimaisuuden vahvistamiseen liittyvä -selvitys

 • Elinkeinot

15.1.-31.5.2018

Projektin tavoitteena oli tunnistaa Hämeenkyrön kunnan elinkeinopoliittiset vahvuudet elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Tarkoituksena oli tunnistaa tärkeimmät yleiset…

Lue lisää

					

Satakunnan soten valinnanvapauden asiakaskysely

 • Tiedolla johtaminen
 • Osallisuus

1.1.2018-30.3.2018

Satakunnassa on panostettu uudistuksen suunnittelu- ja toimeenpanovaiheessa merkittävästi asukkaiden kuulemiseen monin eri tavoin, tiedon ja…

Lue lisää

					

Asiantuntijatuki ja asiantuntijasparraus Tampereen väestökasvun skenaarioista

 • Väestö

1.1.2018-30.5.2018

Tampereen kaupungin strategiayksikkö on määritellyt yhteistyössä kaupungin politiikkatoimijoiden kanssa väestöskenaariot vuoteen 2030 ulottuvasta väestökasvusta. Tampereen…

Lue lisää

					

Kanta-Hämeen väestösuunnite 2040

 • Väestö

15.12.2017-15.5.2018

MDI:n laatiman väestösuunnitteen 2040 päivittäminen jäsentyy kahteen toisiaan täydentävään vaihteeseen. Ensimmäinen vaihe painottui Kanta-Hämeen vaikutusten…

Lue lisää

					

Etelä-Savon hyvinvoinnin ja terveyden tila

 • Hyvinvointi

15.12.2017-15.3.2018

MDI:n laatimassa analyysissä tarkasteltiin Etelä-Savon kuntien hyvinvoinnin ja terveyden tilaa ja kehitystä keskipitkällä aikavälillä. Hyvinvoinnin…

Lue lisää

					

KUUMA-kuntien muuttoliikeanalyysi

 • Väestö
 • Muuttoliike

1.11.2017-31.2.2018

KUUMA-kuntien muuttoliikeanalyysin avulla pureuduttiin yleisesti sekä KUUMA-kuntien väestönkehityksen osatekijöihin (luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen muuttoliike ja…

Lue lisää

					

Yritysten kasvupalvelut Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla

 • Hallinto

1.9.-31.12.2017

Maakunta- ja sote-uudistus* muuttaa yrityksille tarjottavia kasvupalveluja, kun ELY-keskusten toiminnot siirtyvät perustettaviin maakuntiin. MDI sparrasi…

Lue lisää

					

Ylä-Savon keskustojen kehittämissuunnitelmat

 • Elinvoima
 • Alueet

15.10.2017-31.3.2018

Neljä Ylä-Savon kuntaa (Iisalmi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä) halusivat vahvistaa veto- ja elinvoimaansa kehittämällä kuntakeskustoja.…

Lue lisää

					

Elinvoimaohjelma Forssan seudulle

 • Elinvoima
 • Alueet

1.10.2017-31.8.2018

MDI sparrasi Forssan seudun kuntia yhteisen elinvoimaohjelman laadinnassa järjestämällä sarjan työpajoja, kartoittamalla seudun vahvuuksia sekä…

Lue lisää

					

Kartoitus luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja luonnonsuojelun tehtävistä

 • Hallinto
 • Ympäristö

1.10.-31.12.2017

Maakuntauudistuksen* yhteydessä luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen tehtävät kootaan osin itsehallinnollisiin maakuntiin ja osin valtiojohtoiseen…

Lue lisää

					

Reisjärven kunnan strategian sparraus

 • Alueet

1.12.2017-

MDI oli mukana Pohjois-Pohjanmaalla Uusi kunta 2019 -pohdinnoissa. Tämän jatkumona MDI osallistui Reisjärven kunnan strategian…

Lue lisää

					

Seinäjoen kaupunkistrategian sparraus II

 • Kaupunki

2.-31.1.2018

MDI auttoi Seinäjoen kaupunkia talvella 2015–2016 uuden kaupunkistrategian valmistelussa toteuttamalla Seinäjoki Roasted -projektin. Tammikuussa 2018…

Lue lisää

					

Interreg Nord ja Botnia Atlantica -ohjelmien arviointi

1.12.2017-15.11.2018

MDI oli mukana pohjoismaisessa konsortiossa, joka oli saanut tehtäväkseen toteuttaa Interreg Nord ja Interreg Botnia…

Lue lisää

					

Seutukaupunkien rooli maakuntauudistuksessa

 • Alueet
 • Hallinto

1.5.-31.10.2017

Seutukaupungit ovat maakuntakeskuksia pienempiä talousalueensa keskuskaupunkeja tai keskuspareja, joilla on myös merkittävä rooli koko maan…

Lue lisää

					

Yhteistyön johtamisen toimintamalli Suupohjaan

 • Alueet
 • Elinkeinot

1.3.2017-31.12.2018

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK) on Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan alueella toimiva elinkeino- ja aluekehitysorganisaatio.…

Lue lisää

					

Kansainvälinen innovaatioleiri

 • Viestintä
 • Maaseutu
 • Innovaatio
 • Verkostot

15.5.-30.6.2017

MDI fasilitoi Euroopan maaseutuverkostojen innovaatioleirin Keski-Suomessa 27-28.6.2017. Suomen maaseutuverkoston isännöimällä leirillä pureuduttiin käytännön toimiin, joilla…

Lue lisää

					

Lisää kokouksia ja tapahtumia Kouvolaan

 • Kaupunki

1.5.-30.6.2017

MDI sai ilon työstää yhteistyössä viestinnän ja markkinoinnin suunnittelutoimisto Nitroidin kanssa Kouvolaan kokous- ja tapahtumamatkailun…

Lue lisää

					

Länsi-Suomen ESR:n 60-vuotisjuhla

 • Rahastot

1.5.-15.9.2017

Länsi-Suomen ESR (Euroopan sosiaalirahasto) juhli 60-vuotista taivaltaan 2017. Helmikuussa järjestetyn valtakunnallisen juhlan imussa Länsi-Suomen ESR…

Lue lisää

					

Työllisyysstrategian laadinnan sparraus

 • Alueet
 • Työllisyys
 • Tulevaisuus

1.6.-31.12.2017

MDI sparrasi syksyn 2017 aikana Kaustisen seudun (Halsua, Lestijärvi, Kaustinen, Toholampi, Perho ja Veteli) työllisyysstrategian…

Lue lisää

					

Linke-ESR-hankkeen arviointi

 • Työllisyys

1.6.2017-31.5.2018

Seinäjoen kaupungin työllisyyspalvelut toteuttaa ESR-rahoitteista Linke-hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea työnhakija-asiakkaan työ- ja opiskeluvalmiuksia. Hankkeen…

Lue lisää

					

Mikkelin kehitysyhtiön tehtävänkuvan kirkastaminen

1.8.-15.9.2017

Kaupunkien ja seutujen kehittämisyhtiöiden toimintakenttä on suuressa muutoksessa. Maakuntauudistuksen* ja kuntien elinvoimatehtävien uudelleenmäärittelyn sekä pitkällä…

Lue lisää

					

Valtakunnallisten kehittämishankkeiden 2007 - 2013 ja 2014 - 2020 ja koordinaatiohankkeiden arviointi

 • Maaseutu

1.4.2017-31.12.2017

MDI ja TK-Eval (alihankkijana) toteuttivat maa-ja metsätalousministeriölle Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitettujen valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arvioinnin.…

Lue lisää

					

Tampere – Vaasa – Uumaja kasvukäytävän tutkiminen

 • Liikenne

1.8.2017-31.3.2018

Kasvuvyöhykkeisiin perustuvassa vyöhykekehittämisessä olennaista on yhteisen strategisen näkemyksen etsiminen yli hallinnollisten rajojen, jotta kehittämisratkaisuissa vältytään…

Lue lisää

					

FRUSH – kiertotalouden startup-tapahtuma

 • Ympäristö

15.8.-31.10.2017

FRUSH on kiertotalouden tapahtuma, joka kokoaa alan asiantuntijoita, kehittäjiä, yrityksiä ja rahoittajia 11.–12.10.2017 Forssan Kehräämöön.…

Lue lisää

					

Raahen kuntastrategian valmistelun sparraus ja luottamushenkilöiden koulutus

 • Alueet

15.8.-30.9.2017

Elo-syyskuussa 2017 MDI oli mukana kouluttamassa Raahen luottamushenkilöitä sekä sparrasi kuntastrategian kehittämistyötä. Alkuvaiheessa käytiin läpi…

Lue lisää

					

Analyysi yksinkertaistettujen kustannusmallien käytöstä

 • Rahastot

1.9.-31.12.2017

Nykyiselle ohjelmakaudelle otettiin käyttöön yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joiden tavoitteena on keventää ERI-rahastojen hallintoa. MDI oli mukana…

Lue lisää

					

Kuortaneen kuntastrategian sparraus

 • Alueet

1.8.-15.9.2017

Kuortane uusi strategiaansa syksyn 2017 aikana. MDI auttoi strategian sisältöjen muotoilussa toteuttamalla kunnanvaltuustolle ja johtoryhmälle…

Lue lisää

					

Asemanseutujen palvelupilotointi

15.8.-31.12.2017

Asemanseudut ovat nousseet kaupunkien kehittämisessä kupliviksi ja kiinnostaviksi keitaiksi, joiden ympärille voidaan suunnitella monenlaisia palveluja…

Lue lisää

					

ERI-rahastojen hallinnon kustannukset ja taakka

 • Rahastot
 • Hallinto

1.9.2017-30.6.2018

ERI-rahastot tarkoittavat Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, joista Suomessa ovat käytössä Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan…

Lue lisää

					

Helsingin matkailun ja tapahtumien visio ja tiekartta

8.9.-30.11.2017

Helsingin matkailun ja tapahtumien visiossa ja tiekartassa hahmotettiin, miten saadaan aikaan yhteisiä samansuuntaisia toimia, jotka…

Lue lisää

					

Kaakkois-Suomen malli yritysten kasvupalveluihin

 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Hallinto

1.5.-31.12.2017

Yritysten kasvu ja menestys viitoittaa merkittäviltä osin myös alueiden kasvua ja kehitystä. Yrityksille tarjolla olevat…

Lue lisää

					

Pohjoismaisten testi- ja demonstraatioalustojen kartoitus

1.5.2017-31.8.2017

MDI oli mukana yhteispohjoismaisessa hankkeessa, jossa kartoitettiin pohjoismaisia testi- ja demonstraatioalustoja tarjoavia toimijoita. Testi- ja…

Lue lisää

					

Helsingin seudun MAL-visiot vuoteen 2030 ja 2050

 • Kaupunki
 • Liikenne

1.4.2017-31.8.2017

Helsingin seudun liikenne (HSL) päivitti liikennejärjestelmäsuunnitelmaa sekä siihen liittyvä pitkän tähtäimen tulevaisuuskuvaa. MDI tuki työtä,…

Lue lisää

					

Kulttuuriympäristöt voimavarana tulevissa maakunnissa

 • Kulttuuri
 • Ympäristö

21.3.2017-30.3.2018

Kulttuuriympäristöasioiden hoitoa koskeva toimintaympäristö tulee muuttumaan huomattavasti maakuntauudistuksen* myötä. Ympäristöministeriö tilasi MDI:ltä selvityksen, jonka lähtökohtana…

Lue lisää

					

Selvitys maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn

 • Maaseutu

1.4.2017-30.4.2019

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 tavoitellaan maatalousalan kilpailukyvyn vahvistamista useiden eri toimenpiteiden kautta. Pellervon taloustutkimus PTT:n…

Lue lisää

					

ProAgria-ryhmän verkostojen kehittämisen sparraus

 • Maaseutu
 • Verkostot

20.3.2017

Toimintaympäristön muutos haastaa ProAgriaa yhä vahvemmin verkostomaiseen tapaan toimia, jotta voidaan löytää ratkaisuja asiakaskunnan muuttuviin…

Lue lisää

					

Muutoskitkasta elinvoimaa Sastamalaan

 • Elinvoima
 • Elinkeinot

1.4.2017-31.12.2018

Sastamala pyrkii kääntämään muutoskitkan elinvoimaksi. Työ sisälsi kaikkiaan kuusi kokonaisuutta: yhteistyön tiivistäminen elinkeinoelämän ja kolmannen…

Lue lisää

					

Seinäjoen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan sparraus

 • Kaupunki
 • Tulevaisuus

1.-30.4.2017

Seinäjoen kaupunki on päättänyt uudistaa organisaationsa 1.6.2017 alkaen. Uusi elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala ja sen…

Lue lisää

					

Kuntastrategian pikasparraus Limingalle

 • Väestö
 • Elinvoima
 • Tulevaisuus

15.2.-1.3.2017

Liminka on 2000-luvun kasvuihme. Oulun kupeessa sijaitseva kunta kasvaa edelleen hurjaa n. 2 %:n vuosi-vauhtia.…

Lue lisää

					

Kokkolan strategiaprosessi

 • Kaupunki

1.2.-31.10.2017

Kokkolan kaupunki uusii strategiansa samalla kun kaupunki valmistautuu juhlistamaan 400-vuotista taivaltaan vuonna 2020. Kokkola valitsi…

Lue lisää

					

Elinvoimapolitiikan toimintamallin suunnittelu

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Elinkeinot

1.8.2016-31.1.2017

Paikkakunnan kestävästä elinvoimasta huolehtiminen nousee kaupunkien ydintehtäväksi. Menestyvän kaupungin pitää olla vetovoimainen ja houkutteleva. Elinvoimapolitiikan…

Lue lisää

					

Tilannekuvatyökalun luominen maakuntauudistukseen - KAKITA

 • Alueet

1.2.2017-31.12.2017

MDI johti vuoden 2017 aikana konsortiota, joka loi aluetalouden tilannekuvatyökalun, jossa yhdistettiin käyttäjälähtöisesti valtion ja…

Lue lisää

					

Osallistuminen kuntien lakisääteisten tehtävien selvitykseen

 • Hallinto

1.2.2017-30.9.2017

Kuntien lakisääteisten tehtävien kuntakohtainen vaihtelu maakunta- ja sote-uudistuksen* jälkeen -selvityksessä kartoitettiin ne kuntien lakisääteiset tehtävät,…

Lue lisää

					

Sote- ja maakuntauudistuksen tuki

 • Hallinto

1.2.2017-30.6.2018

Maakunta- ja sote-uudistus* oli kokoluokassaan vertaansa vailla. Uudistuksen tavoitteena oli, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen…

Lue lisää

					

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisten kokeilujen arviointi- ja toimintatutkimus (YTYÄ)

 • Hallinto

1.2.2017-30.11.2018

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena oli nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Merkittävänä…

Lue lisää

					

Kaupunkipolitiikan tiekartta III

 • Kaupunki

1.12.2016-31.3.2017

Maakunta- ja sote-uudistus* haastoi 20 000 – 50 000 asukkaan kaupungit, jotka yrittävät löytää paikkansa…

Lue lisää

					

Keski-Uudenmaan strategiaprosessi

 • Tulevaisuus

1.9.2016-15.11.2016

MDI auttoi Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskusta hahmottelemaan uutta strategiaa vuoteen 2020. Strategiaprosessissa toteutettiin tulevaisuuskysely yrityksen henkilöstölle, hallitukselle…

Lue lisää

					

Myllypuron kampuksen elinkeinopoliittinen suunnitelma

 • Elinkeinot
 • Verkostot

11.11.2016-28.2.2017

MDI auttoi Metropolia ammattikorkeakoulua Myllypuron kampuksen paikallista elinkeinopoliittista hyödyntämistä koskevan suunnitelman laatimisessa. Suunnitelman tavoitteena oli…

Lue lisää

					

Selvitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 neuvontatoimenpiteen toteutuksesta, tuloksista ja alustavista vaikutuksista

 • Maaseutu

1.11.2016-31.3.2019

MDI arvioi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 neuvontatoimenpiteen toteutusta, tuloksia ja alustavia vaikutuksia vuosina 2016 –…

Lue lisää

					

Rakennerahasto-ohjelman arviointi

 • Rahastot

1.11.2016-30.6.2019

MDI:n johtama konsortio toteutti Suomen rakennerahasto-ohjelman arvioinnin. Konsortiossa olivat mukana MDI:n lisäksi Itä-Suomen yliopiston Alue-…

Lue lisää

					

Kehityskäytävien profilointi – Uusimaa osana Etelä-Suomen kehityskäytävien verkostoa

 • Alueet
 • Hallinto
 • Liikenne

10.11.2016-28.2.2017

Alueiden kehittyminen kanavoituu yhä enemmän hallinnolliset rajat ylittäviin käytäviin. Uudenmaan maakunnassa valmisteltiin uuden kokonaismaakuntakaavan käynnistämistä,…

Lue lisää

					

Puurakentamisen viennin toimintamallit

 • Elinkeinot

1.6.2016-31.12.2016

MDI ja Casagrande Laboratory Center of Urban Research kartoittivat Kuhmon Kantolan puutuoteteollisuuden viennin potentiaalisia toimintamalleja.…

Lue lisää

					

SEUTU-ohjelman sparraus

 • Elinvoima

1.10.2016-30.4.2017

Forssan seudun kunnat päättivät hakea suuntaviivoja seudun elinvoiman kehittämiseksi. MDI sparrasi seudun kuntia yhteisen elinvoimaohjelman…

Lue lisää

					

Asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskeva tutkimus

1.10.2016-30.6.2017

MDI oli vastuussa tutkimushankkeesta, jolla selvitetään, miten asuntopolitiikkaa tulisi kehittää erityisesti pääkaupunkiseudulla ja miten nykyisissä…

Lue lisää

					

Johdon konsultointipalvelujen puitesopimus

1.1.2017-

MDI on solminut Tampereen kaupungin kanssa puitesopimuksen johdon konsultointipalvelujen tuottamisesta kaupunkikonsernin strategisen kehittämisen osalta. Sopimus…

Lue lisää

					

Tulevaisuusselvitys Kotkan-Haminan seudun seuturakenteesta ja –hallinnosta sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeisenä aikana

 • Tulevaisuus

1.10.2016-30.9.2017

Kotkan-Haminan seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Cursor Oy tilasi MDI:ltä tulevaisuusselvityksen, jonka keskeisenä tavoitteena oli selvittää,…

Lue lisää

					

Alueprofiilit 2016

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet

1.10.2015-31.8.2016

MDI julkaisi 200-sivuisen Alueprofiilit 2016 –tietopaketin, joka koostuu kansallisen kehityksen analyysistä sekä maakuntien ja seutukuntien…

Lue lisää

					

Seutujen kehityksen analyysi

 • Alueet

1.6.-17.6.2016

Elite Varainhoito suuntasi kiinteistösijoittamistaan menestyviin paikkakuntiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. MDI toteutti Elite Varainhoito Oyj:lle analyysin Suomen…

Lue lisää

					

Elinvoimakysely kuntalaisille ja yrityksille

 • Elinvoima

15.5.-30.6.2016

MDI pohjusti Kannuksen kaupungin elinvoimaohjelman laadintaa toteuttamalla laajat kyselyt kuntalaisille ja yrityksille. Kyselyn avulla haluttiin…

Lue lisää

					

Tuunaa Tuottoa Vol. 2 – verkostotapaamisten fasilitointi

 • Elinkeinot
 • Verkostot

15.1.2016-

Luovien alojen yrittäjille kehitetty yhteistyön malli kokoaa yhteen yrityksiä, jotka haluavat panostaa aineettomaan arvonluontiin, toimia…

Lue lisää

					

Maakuntapalveluiden tulevaisuuskuva Kymenlaaksossa

 • Alueet
 • Tulevaisuus

26.5.-31.12.2016

MDI sparrasi Kymenlaakson liittoa maakuntapalveluiden tulevaisuuskuvan laadinnassa. Maakuntapalvelujen projektiryhmässä olivat edustettuina liitto, ELY-keskus, pelastuslaitos, sairaanhoito-…

Lue lisää

					

Tulevaisuuden polut KUUMA-seudulle

 • Tulevaisuus

1.5.2016-31.3.2017

MDI osallistui yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa Keski-Uudenmaan seudun toiminnan arviointiin (vuosilta 2013-2016). Pohjatiedot keräsi Laurea-ammattikorkeakoulu. MDI…

Lue lisää

					

Selvitys EU-ohjelmien ylileveästä kansallisesta täytäntöönpanosta

 • Rahastot

9.5.2016-31.12.2016

MDI selvitti yhdessä Swecon kanssa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallinnan yksinkertaistamismenettelyjen käyttöä. Tehtävänä oli tarkastella…

Lue lisää

					

VAAKA – vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa

 • Hallinto

12.5.2016-19.1.2017

VAAKA – vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa -tutkimushankkeen ytimenä oli tuottaa tutkimuksellista tietoa aluehallintouudistuksen…

Lue lisää

					

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien arviointi (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) II

 • Hallinto

1.7.-16.11.2016

MDI arvioi Pohjois-Suomen maakuntien maakuntaohjelmat yhteisarvioinnissa kesän ja syksyn 2016 aikana. Arvioinnissa keskityttiin selvittämään maakuntaohjelmien…

Lue lisää

					

Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet

 • Alueet

1.3.2016-28.2.2017

MDI ja Suomen ympäristökeskus pureutuivat Suomen toiminnallisiin alueisiin ja kasvuvyöhykkeisiin huhtikuussa 2016 käynnistyneessä ToKaSu-hankkeessa. Hanke…

Lue lisää

					

Kehityskuvatarkastelu Pieksämäen kaupungille

 • Väestö
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

29.2.-13.5.2016

MDI rakensi kevään 2016 aikana laajaa ja perusteellista alueellisen kehityksen tietokantaa. Pieksämäen kaupungilla oli kunnia…

Lue lisää

					

Tulevaisuuden kunta

 • Tiedolla johtaminen
 • Hallinto

9.5.-13.9.2016

Kuntien toimintaympäristö on suuren muutoksen kohteena sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen myötä*. Kuntien tehtävät, toiminta ja…

Lue lisää

					

Smart Countryside – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä

 • Maaseutu
 • Digitalisaatio

25.4.2016-25.1.2017

Yhteiskunnan digitalisoituminen ja kaupungistuminen ovat herättäneet ympäri maailmaa huomattavan määrän huomiota ja erilaisia älykkään kaupungin…

Lue lisää

					

Kanta-Hämeen muuttoliikeselvitys

 • Muuttoliike
 • Alueet

4.3.-11.5.2016

MDI analysoi huhti-toukokuussa Kanta-Hämeen aluekehitystä ja muuttoliikettä. Selvitys pureutui lähtö- ja tulomuuttajien motiiveihin, jotka selvittämällä…

Lue lisää

					

Investointeja Itä-Suomeen - kehittämisseminaari

 • Elinkeinot

17.3.-17.6.2016

23.–24.5.2016 Itä-Suomen, eli Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon, keskeiset investointien houkuttelijat kaupungeista, kehitysyhtiöistä ja alueilta kokoontuivat…

Lue lisää

					

Komia Camp 2016 -innovaatioleiri

 • Elinkeinot
 • Innovaatio

7.3.–30.6.2016

Into Seinäjoki järjesti Komia Camp 2016 -innovaatioleirin, jossa kohtasivat uuden elintarvikebisneksen tekijät. Leirin tavoitteena oli…

Lue lisää

					

Seinäjoen ydinkeskustan kehittäminen

 • Kaupunki

15.1.-28.2.2016

Into Seinäjoki käynnisti Operaatio Meidän Seinäjoki – Vaikuta ydinkeskustan kehittämiseen -projektin, jossa tarkoituksena oli kartoittaa…

Lue lisää

					

Liikkujain ääni

 • Liikenne

17.12.2015-9.5.2016

MDI selvitti alkuvuoden aikana erilaisia toimintamalleja, joilla voidaan kerätä aitoa ja jatkuvaa liikkumiseen ja liikennejärjestelmään…

Lue lisää

					

Kaupunkipolitiikan tiekartan päivitys

 • Kaupunki

18.12.2015-15.4.2016

Maaliskuussa 2015 valmistui ensimmäinen kaupunkipolitiikan tiekartta ”Onko maallamme malttia kaupungistua?”. Raportti toimi hallitusohjelmakeskustelujen taustamateriaalina. Kaupunkien…

Lue lisää

					

Pohjois-Savon maakuntaohjelman arviointi II

 • Alueet

15.1.2016-17.6.2016

Pohjois-Savossa tehtiin vuoden 2016 alkupuoliskon aikana maakuntaohjelman 2014–2017 ulkoinen arviointi. Maakuntaohjelma toteuttaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmaa, joka…

Lue lisää

					

Pielisen Karjalan elinkeinostrategian sparraus

 • Elinkeinot

1.12.2015-31.5.2016

MDI sparrasi Pielisen Karjalan (Lieksa, Nurmes, Valtimo) elinkeinostrategian valmistelua keväällä 2016. Työhön kuului strategian peruselementtien…

Lue lisää

					

Keski-Karjalan elinkeinostrategian päivitys

 • Elinkeinot

1.12.2015-31.5.2016

MDI laati Keski-Karjalan Kehittämisyhtiön toimeksiannosta seudun elinkeinostrategian, jossa linjattiin seudun elinkeinopolitiikan ja elinvoiman lähtökohdat, tilannekuva…

Lue lisää

					

Satakunnan alue-ennakoinnin toimintamallin suunnittelu

 • Alueet
 • Elinkeinot

1.12.2015-

Satakuntaliitto uudisti alueellista ennakointityötään kohti ennakoidun rakennemuutoksen hallintaa. Työssä korostuivat ennakoinnin hyödyntäminen, alueiden varautuminen elinkeinojen…

Lue lisää

					

Liikenne palveluna -malli Suomen kasvukäytävällä

 • Liikenne

13.11.2015-31.12.2015

Suomen kasvukäytävä pyrkii Euroopan johtavaksi älyliikenteen kokeilualustaksi vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen toteuttamisen tueksi MDI…

Lue lisää

					

Fillari – MaaSin puuttuva pyörä? Selvitys pyöräilyn asemasta liikkuminen palveluna-konseptissa

 • Liikenne

2.11.2015-15.3.2016

MDI oli mukana selvittämässä mikä on pyöräilyn asema MaaSissa (liikkuminen palveluna –konseptissa) maailmalla ja Suomessa.…

Lue lisää

					

Kouvolan elinvoimaraketti. Kouvolan elinvoimaisuutta vahvistava ohjelmatyö

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Elinkeinot

1.12.2015-1.3.2016

MDI rakensi Kouvolaan elinvoimaraketin, jonka osia ovat elinvoimapolitiikan väylät, saavutettavuus, yritysmyönteisyys, kaavoitus ja asuminen sekä…

Lue lisää

					

Kehittämisyhtiöiden rooli kansallisessa elinkeinopolitiikassa

 • Elinkeinot

1.9.2015-31.1.2016

SEKES ry tilasi MDI:ltä selvityksen, jonka tarkoituksena oli tuoda selvyyttä kehittämisyhtiöiden rooliin osana kansallista elinkeinopolitiikkaa.…

Lue lisää

					

Alueellisen yhteistyön organisoituminen Itä-Lapissa

 • Maaseutu
 • Alueet
 • Verkostot

1.8.2015-30.9.2015

Syys-lokakuussa 2015 MDI perehtyi nykyiseen Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen alueyhteistyön toimintamalliin, eli Itä-Lapin kuntayhtymään.…

Lue lisää

					

Nykarleby Kraftverkin strategiasparraus

 • Elinkeinot

1.10.2015–15.1.2016

Nykarleby Kraftverk Ab on Uudenkaarlepyyn kaupungin omistama energiayhtiö. Entinen kaupungin liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2014 alussa…

Lue lisää

					

Itä-Uudenmaan verkostovalmennus

 • Verkostot

26.11.2015-30.11.2016

Posintra on luomassa itäisellä Uudellamaalla uudenlaista oppimisympäristöä sote-alalle ja käynnistämässä sähköistä palvelualustaa, jonka on tarkoitus…

Lue lisää

					

Porin kaupungin elinvoimamittarit

 • Elinvoima

16.10.2015-30.11.2015

MDI sparrasi Porin kaupunkia elinvoimastrategian päivittämisessä, erityisesti sen mittaroinnissa ja strategia-prosessin pohdinnassa. Projektissa etsittiin tietoa…

Lue lisää

					

Available funding sources for the implementation of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region

23.9.2015-4.1.2016

Itämeristrategialla ei ole omaa rahoitusta, vaan sen toteutus on kiinni muista rahoituslähteistä. MDI skannasi eurooppalaisten…

Lue lisää

					

Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja

 • Tiedolla johtaminen
 • Digitalisaatio

1.9.2015-31.5.2016

MDI oli mukana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn vetämässä VNTEAS-tutkimuskonsortiossa, joka toteutti analyysin massadatan käytöstä. Tutkimuksen tavoitteena…

Lue lisää

					

Maaseutuverkoston alueelliset verkostopäivät

 • Maaseutu

1.9.2015-28.2.2016

MDI toteutti loppuvuoden 2015 aikana kuusi maaseutuverkoston alueellista verkostopäivää. Päivien tavoitteena oli koota maaseudun kehittäjät…

Lue lisää

					

Seinäjoen Kaupunkistrategian sparraus

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Kasvu

20.10.2015-

Seinäjoen kaupunki halusi, että uusi kaupunkistrategia on uudistumisen ja uusien tehtävien strategia. Keväällä 2017 päättyneen…

Lue lisää

					

KomiaCamp-innovaatioleiri

 • Maaseutu
 • Innovaatio
 • Liikenne
 • Digitalisaatio

23.3.2015-3.7.2015

Into Seinäjoki Oy isännöi 30-tuntisen innovaatioleirin, KomiaCampin, Seinäjoella 23.–24.6.2015. Leirillä haettiin uusia ohjelmisto- ja sovellusideoita…

Lue lisää

					

Lahden kaupunkiseudun kilpailukykyselvitys

 • Alueet

9.6.2015-8.9.2015

MDI teki Lahden seudun kilpailukykyselvityksen. Selvitys perustui tilastomurskaukseen ja strategioiden laadulliseen analyysiin, jossa päähuomio oli…

Lue lisää

					

MaaS-visio ja vaikutukset

 • Liikenne

20.4.2015-3.9.2015

MaaS-ideasta (Mobility as a Service, Liikenne palveluna) on kohkattu Suomessa ja maailmalla reilu vuosi. MaaS…

Lue lisää

					

MAL-verkoston arviointi

 • Alueet

1.10.-15.12.2020

Kansallinen Maankäytön, Asumisen ja Liikenteen kehittämisverkosto eli MAL-verkosto on 17 kaupungin ja kaupunkiseudun ja keskeisten…

Lue lisää

					

Evaluation of the MAL Network

 • Transport
 • Networks

19.5.2015-31.8.2015

MDI evaluated the operating of the MAL Network. The MAL Network is a national network…

Lue lisää

					

Maatilojen energiaohjelman arviointi

 • Maaseutu

29.4.2015-7.10.2015

MDI teki vaikuttavuusarvioinnin maatilojen energiaohjelmasta. Arviointi kohdistui vuosiin 2010–2014 ja sen tarkoituksena oli tuottaa kokonaisnäkemys…

Lue lisää

					

Porkkala – tulevaisuuden kunta

 • Kaupunki
 • Alueet

15.3.2015-

MDI tuuletti vuoden 2015 aikana tulevaisuuden kunta –ajatuksia Porkkalan kaupungin ympärillä. Kuntakenttä vaatii mullistusta –…

Lue lisää

					

Cooperation methods and tools applied by European Structural and Investment Funds programmes for 2014-2020 to support implementation of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region

 • Rahastot

25.11.2014-23.1.2015

MDI teki osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa analyysin EU:n Itämeristrategian huomioimisesta Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa, eli rakennerahastoissa,…

Lue lisää

					

Seudullisten yrityspalvelujen prosessikuvaukset

 • Elinvoima
 • Elinkeinot

1.3.-15.10.2015

Toimivat seudulliset yrityspalvelut ovat yksi kulmakivi alueen elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiselle. Usean eri organisaation toiminnasta…

Lue lisää

					

Euroopan investointipankin toimeksiannot

 • Rahastot

18.3.2015-10.11.2015

MDI oli mukana eurooppalaisessa konsortiossa, joka on toteuttanut Euroopan investointipankin toimeksiannosta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen…

Lue lisää

					

Kaupunkiverkkotutkimuksen päivitys

 • Kaupunki

4.3.2015-20.11.2015

MDI päivitti omana työnään kaupunkiverkkotutkimuksen, jolla on seurattu ja kehitetty kansallista kaupunkiverkkoa ja suomalaisia kaupunkiseutuja…

Lue lisää

					

Itä-Uudenmaan saariston kehittäminen

 • Maaseutu

21.1.2015-5.6.2015

Itä-Uudellamaalla on toteutettu saaristo-ohjelmaa vuodesta 2012 alkaen. Saaristossa on suuri kehittämispotentiaali, mutta se ei kehittämisen ympäristönä ole…

Lue lisää

					

JOSEKin strategian päivittäminen vuosille 2016–2020

1.12.2014-20.5.2015

MDI kirjoitti JOSEKin tarinaan uuden luvun päivittämällä yritykselle uuden strategian, joka tähtää vuoteen 2020. Strategian…

Lue lisää

					

Metropolipolitiikan kehittämistarpeet

 • Kaupunki

15.12.2014-31.3.2015

Metropolipolitiikkaa on Suomessa toteutettu vuodesta 2007 alkaen. Metropolipolitiikan kärkiteemoina ovat olleet maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen…

Lue lisää

					

Alueellisten ja paikallisten kehittämissuunnitelmien 2007–13 vaikuttavuuden arviointi

 • Maaseutu

1.1.2015-31.10.2015

MDI toteutti vuoden 2015 alkupuoliskolla selvityksen, jossa arvioitiin 15 ELY-keskuksen ja 55 paikallisen Leader-ryhmän kehittämissuunnitelmien…

Lue lisää

					

Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten yhteisen strategia-asiakirjan laadinta

 • Hallinto

1.1.2015-15.10.2015

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjausmallia selkeytettiin ja yksinkertaistettiin. Ennen vuoden 2016 alussa voimaan tullutta uudistusta ohjausasiakirjat…

Lue lisää

					

Innovaatioympäristön käytäntölähtöinen toimintamalli

 • Kasvu
 • Innovaatio

15.3.-15.6.2015

MDI osallistui kevään 2015 aikana keskipohjalaisen innovaatioympäristön kehittämiseen. KASVUINNO-hankkeen puitteissa hahmoteltiin kehittämisorganisaatioiden yhteistyön sisältöjä liittyen…

Lue lisää

					

Maaseutuverkoston toiminnan sparraus

 • Maaseutu
 • Verkostot

1.2.-31.3.2015

Maaseutuverkosto pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan maaseudun kehittämisohjelman toteutusta alkaneella ohjelmakaudella (2014 – 2020). MDI sparrasi Maaseutuverkostoa…

Lue lisää

					

Kaupunkipolitiikan tiekartan kirkastus 2020+

 • Kaupunki

1.1.2015-23.3.2015

Työssä laadittiin konkreettinen kaupunkikehityksen tiekartta, joka sisältää tiivistyksen Suomen kaupungistumisen näköaloista ja kansantaloudellisista mahdollisuuksista sekä…

Lue lisää

					

Maakunnallisen matkailustrategian valmistelun fasilitointi ja työpajatyöskentely

15.9.-31.10.2014

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen kolmanneksi suurin matkailumaakunta yöpymisten määrällä mitattuna Lapin ja Uudenmaan jälkeen. Alueella on…

Lue lisää

					

Innovatiivisten julkisten hankintojen valmennus Hämeenlinnan kaupunkikonsernille

1.8.-30.9.2014

MDI toteutti innovatiivisten julkisten hankintojen valmennuksen Hämeenlinnassa Innopark Programmes Oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin toimeksiannosta. Valmennus…

Lue lisää

					

Lahden radanvarren ja asemanseutujen kehittämisen tiekartan laatiminen

 • Alueet
 • Tulevaisuus

1.12.2014-15.2.2015

Lahden kaupunkiseudun kasvusopimuksessa ja INKA -ohjelmassa Lahden seudun radanvarren alue nostettiin merkittäväksi investointikohteeksi. Lahden seudun…

Lue lisää

					

INKA-ohjelman sparraus kaupungeille, maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille

15.6.-31.8.2014

MDI sparrasi Tekesiä, INKA-kaupunkeja, maakuntien liittoja ja ELY-keskuksia syksyn 2014 aikana. Työn tavoitteena oli muodostaa…

Lue lisää

					

Selvitys hiihto-, seikkailu- ja luontoliikuntakeskuksesta

 • Hyvinvointi
 • Elinkeinot

1.6.2015-15.11.2015

Hiihtourheilu, luontoliikunta ja seikkailu-urheilu ovat Etelä-Suomessa suosittuja ja suosiotaan kasvattavia liikuntamuotoja. Lahden alue on kansainvälisesti…

Lue lisää

					

Hankegallerian käytettävyystestaus

 • Tiedolla johtaminen

4.7.2014-15.9.2014

Valtioneuvoston keskeisenä tavoitteena on tutkimustiedon parempi hyödyntäminen päätöksenteossa. Valtioneuvoston kanslia on tunnistanut tarpeen tiedon paremmalle…

Lue lisää

					

Kainuun kuntarakenneselvitys

 • Elinvoima
 • Alueet

1.8.2014-25.5.2015

MDI:n tiimi Janne Antikaisen johdolla selvitti Kainuun kuntarakennetta juhannukseen 2015 mennessä. Työn ydinajatuksena oli elinvoiman…

Lue lisää

					

Selvitys ja vertailu eurooppalaisten kasvukäytävien älykkään liikkumisen palveluista ja matkaketjuista

 • Liikenne

6.5.2014-11.9.2014

MDI toteutti selvityksen eurooppalaisten kasvukäytävien älykkään liikkumisen palveluista ja matkaketjuista HHT-käytävän kehittämisen tueksi. Työ sisälsi…

Lue lisää

					

ELYjen elinkeino- ja innovaatiopalveluiden sparraus

 • Elinkeinot
 • Innovaatio

15.4.-30.6.2014

MDI tuki työ- ja elinkeinoministeriötä alueellisten elinkeino- ja innovaatiopalveluiden kriittisten menestystekijöiden kirkastamisessa ELY-keskuksissa. Työssä tunnistettiin…

Lue lisää

					

Oulun seudun kuntarakenneselvitys

1.3.2014-31.3.2015

MDI:n osakas, design director Janne Antikainen kutsuttiin Oulun seudun kuntarakenteen selvittäjäksi maaliskuun 2014 alusta alkaen.…

Lue lisää

					

HHT-kasvukäytävän kehittäminen

 • Liikenne

1.2.2014-30.4.2014

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-käytävä on Suomen merkittävin kehitysvyöhyke. Käytävä on ollut suunnittelupöydillä vahva jo vuosikymmenten ajan – nyt…

Lue lisää

					

Innovaatioleirien sadonkorjuu, leirin tulosten kokoaminen ja julkaisun tuottaminen

 • Maaseutu
 • Innovaatio

1.12.2013-31.12.2014

Syksyllä 2013 toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön Maaseutuverkostoyksikön rahoittamana viiden alueellisen innovaatioleirin sarja. MDI teki sukelluksen…

Lue lisää

					

Yritysten näkemysten kokoaminen Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaan

 • Elinkeinot

1.3.-30.4.2014

Etelä-Pohjanmaalla on valmisteltu älykkään erikoistumisen strategiaa, joka yhdistää maakuntastrategian painoitukset ja niitä läpäisevät horisontaaliset teemat,…

Lue lisää

					

Vierumäen kansainvälistymisen pelikirjan kokoaminen

 • Hyvinvointi

1.10.2013-30.4.2014

MDI teki Heinolan seudulle kansainvälistymisen pelikirjan. Pelikirja piirrettiin kyselyn, pajojen ja ohjausryhmän voimin. Työ liittyi…

Lue lisää

					

DG Region puitesopimus

1.1.2014-

MDI oli mukana eurooppalaisessa konsortiossa, joka valittiin yhdeksi DG Region puitesopimustoimittajaksi. Maaliskuun 2014 alussa tehdyn…

Lue lisää

					

EU:n koheesiopolitiikan 2007–2013 jälkiarviointi

21.1.2014-31.12.2014

MDI oli mukana eurooppalaisessa konsortiossa, joka valittiin yhdeksi DG Region puitesopimustoimittajaksi. Maaliskuun 2014 alussa tehdyn…

Lue lisää

					

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman valmistelu

 • Alueet
 • Tulevaisuus

21.10.-31.12.2020

Maakuntastrategiat ja maakuntaohjelmat ovat olleet ja tulevat olemaan ALKEN tarkoittamia kehittämissuunnitelmia. Uudet maakuntastrategiat ja -ohjelmat…

Lue lisää

					

Preparing the regional programme of Central Ostrobothnia

 • Regions

1.3.-15.3.2014

MDI drew up the regional programme for Central Ostrobothnia with 60 regional developers in a…

Lue lisää

					

JOSEK Oy:n alueellisen vaikuttavuuden arviointi

 • Alueet

20.11.2013-17.4.2014

Joensuun seutu on kehittynyt olosuhteisiin nähden hyvin läpi 2000-luvun. Huolimatta rakennemuutoksista niin yksityisellä kuin julkisellakin…

Lue lisää

					

Yrityshautomotoiminnan vaikuttavuuden arviointi

 • Alueet

19.11.2013-12.2.2014

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen eli Keuken aloittaville yrityksille tarkoitettu yrityshautomo on toiminut jo lähes vuosikymmenen ajan. Toiminta…

Lue lisää

					

Hyvinvointialan innovaatiotoiminta

 • Hyvinvointi
 • Innovaatio

24.10.2013-18.6.2014

MDI avitti kehitysyhtiö Posintraa hyvinvointialan innovaatiotoiminnan kehittämisessä järjestämällä syksyn 2013 aikana innovaatioleirin hyvinvointikeskuksen idean jalostamiseksi…

Lue lisää

					

Keksintötoiminnan siirto, prosessituki TEM:lle ja Uudenmaan ELY-keskukselle

 • Hallinto

1.11.2013-31.3.2014

MDI auttoi työ- ja elinkeinoministeriötä ja Uudenmaan ELY-keskusta prosessissa, jossa keksintötoiminta siirretään Keksintösäätiön alaisuudesta Uudenmaan…

Lue lisää

					

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen työpajat

 • Hallinto

1.11.2013-31.5.2015

Helsingin johtamisjärjestelmä muuttui vuoden 2017 alussa. Kaupunki käynnisti jo vuoden 2013 lopulla keskustelun uudistamisesta. Keskustelua…

Lue lisää

					

Seinäjoen ja Jalasjärven erityinen kuntajakoselvitys

 • Alueet

1.1.2014-31.3.2014

Janne Antikainen toimi valtiovarainministeriön virkamiehenä tehdessään erityisen kuntajakoselvityksen vuoden 2014 alussa Seinäjoen ja Jalasjärven kunnista.…

Lue lisää

					

Eurooppalaisen innovaatioyhteistyön kehittäminen

 • Maaseutu
 • Innovaatio

1.2.2014-31.5.2014

Eurooppalainen innovaatioyhteistyö (European Innovation Partnership, EIP) tuo uusia välineitä uudistuville maatalouden elinkeinoille. EIP:n tavoitteena on…

Lue lisää

					

Maaseutuverkostoyksikön ja maaseutuviraston kehittämispäivä

 • Maaseutu

16.12.2013

Maaseutuverkostoyksikkö muutti vuoden 2014 alussa maa- ja metsätalousministeriön alaisuudesta Maaseutuvirastoon. MDI järjesti yhdistyvien organisaatioiden henkilöstölle…

Lue lisää

					

Resurssiviisauden alueellinen skannaus

 • Ympäristö

1.10.2013-15.11.2013

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja – kuten luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja palveluja, tilaa…

Lue lisää

					

Alueelliset maaseudun kehittämisen innovaatioleirit

 • Maaseutu
 • Elinkeinot
 • Innovaatio
 • Verkostot

1.4.2013-31.12.2014

MDI toteutti maa- ja metsätalousministeriön maaseutuverkostoyksikön kanssa alueelliset innovaatioleirit vuosina 2013 ja 2014. Kahden vuoden…

Lue lisää

					

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston digitutkijoiden työpajafasilitointi

 • Tulevaisuus
 • Digitalisaatio

1.12.2013-31.1.2014

MDI fasilitoi Otaniemessä digitutkijoiden tehopajaa. Open Innovation Houseen kokoontui kymmeniä Aallon ja Helsingin yliopiston aktiivisimpia…

Lue lisää

					

Luovan talouden kehittämistoimenpiteiden arviointi

12.6.2013-5.12.2013

MDI arvioi Keski-Suomen liiton toimeksiannosta Keski-Suomen luovan talouden kehittämistoimenpiteitä. Työ koskee vuosia 2004–2013 pääpainon ollessa…

Lue lisää

					

Porvoo-Loviisa-Lapinjärvi alueen opastesuunnitelmaan liittyvä matkailun kehittämisen osio

20.5.2013-12.9.2013

MDI laati kesän 2013 aikana Porvoo-Loviisa-Lapinjärvi-alueen palvelukohteiden opastussuunnitelman. Työssä inventoitiin olemassa olevat palvelukohteiden opastusmerkit, priorisoitiin…

Lue lisää

					

Lapin maakuntasuunnitelman päivitys

 • Alueet

1.8.2013-31.1.2014

MDI päivitti Lapin liiton toimeksiannosta Lapin maakuntasuunnitelman, jossa osoitettiin alueen tavoiteltu kehitys ja strategia vuoteen…

Lue lisää

					

Luontopääoman osaamiskeskittymän rakentaminen Kanta-Hämeeseen

 • Innovaatio
 • Ympäristö

2.5.-30.11.2013

Kehittämiskeskus Oy Hämeen Luontoinnovaatiot -hankkeen tavoitteena oli synnyttää Kanta-Hämeeseen kansallisen tason luontopääoman osaamiskeskittymä. MDI toteutti…

Lue lisää

					

Kuortaneen kunnanvaltuuston strategiaseminaari

 • Elinvoima
 • Alueet
 • Hallinto

1.-21.9.2019

MDI toteutti Kuortaneen kunnanvaltuustolle seminaarin kuntastrategian puolivälin tarkastelusta. Seminaarin aikana käytiin läpi menneiden kahden vuoden…

Lue lisää

					

Strategy seminar for the municipal council of Kuortane

 • Business

1.8.-31.8.2013

MDI implemented an intensive seminar for the municipal council of Kuortane, Finland, focused on analysing…

Lue lisää

					

Seutukaupunkien sparraus

 • Alueet

2.5.2013-31.1.2014

Seutukaupungit ovat maakuntiensa kakkos- ja kolmoskaupunkeja, joiden menestys heijastuu miljoonan suomalaisen arkeen. Nämä 50 seutukaupunkia…

Lue lisää

					

Leader-toimintaryhmän arviointi ja strategian sparraus

 • Maaseutu

1.3.-30.6.2013

MDI teki Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:lle arvioinnin toiminnasta kuluneella ohjelmakaudella. Tehtävänä oli analysoida Liiverin…

Lue lisää

					

MicroNanoBio ekosysteemin konseptointi

1.4.-15.10.2013

MDI toteutti VTT:lle ja Aalto-yliopistolle neljän työpajan sarjan, jonka tuotoksena syntyi konsepti mikro-, nano- ja…

Lue lisää

					

Lakkautettavien varuskunta-alueiden tulevaisuustyö

1.-31.10.2013

Valtio päätti vuoden 2012 helmikuussa lakkauttaa kuusi varuskuntaa. MDI sparrasi lakkautettavia varuskunta-alueita kahden päivän ajan…

Lue lisää

					

Lapin innovaatio-ohjelman päivittäminen

 • Innovaatio

1.5.-30.9.2013

Lapin korkeakoulukonserni on kolmen lappilaisen korkeakoulun strateginen yhteenliittymä. Konserni uudisti innovaatio-ohjelmansa vuoden 2013 aikana ja…

Lue lisää

					

SeAMK tarinaleiri

1.6.-31.10.2013

Tänä päivänä kehitetään ja vaikutetaan tarinoiden kautta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu halusi liittää OKM:lle toimitettavaan toimilupahakemukseensa oman…

Lue lisää

					

Kansallisen ohjelmallisen kehittämisen tietojen kerääminen

1.3.2013-31.5.2013

Muut pohjoismaat seuraavat aktiivisesti Suomen aluekehittämisen kenttää. MDI kokosi keväällä 2013 perustiedot työ- ja elinkeinoministeriön…

Lue lisää

					

Rail Baltica Growth Strategy Moderation and Corridor Analysis, kasvustrategian hallintomallin suunnittelu

 • Liikenne

1.1.2013-19.6.2013

Kehityskäytävät ovat vahvistumassa sekä Suomessa että kansainvälisesti. MDI oli mukana laatimassa Rail Baltican kasvustrategiaa. Rail…

Lue lisää

					

Kirkkonummen valtuustoseminaarin fasilitointi

 • Alueet

1.3.2013-30.4.2013

MDI toteutti Kirkkonummen kunnanvaltuuston seminaarin työpajaosiot 19.–20.4.2013. MDI rakensi myös sillan asiantuntija-alustusten ja työpajojen välillä…

Lue lisää

					

CREATOR-miniohjelman alueellinen työpaja

1.-31.3.2013

MDI toteutti Hämeen liiton toimeksiannosta CREATOR-miniohjelman alueellisen työpajan Hämeenlinnassa 20.3.2013. Työpajan tavoitteena oli ideoida, muokata,…

Lue lisää

					

Etelä-Savon maakuntaohjelman arviointi

 • Alueet

14.3.2013-14.5.2013

Arviointi koski Etelä-Savon maakuntaohjelmaa 2011–2014 ja se toteutettiin intensiivisenä ja vuorovaikutteisena prosessina, jossa erityisen tärkeää…

Lue lisää

					

Keski-Suomi ennakoi -hankkeen arviointi

19.3.2013-29.5.2013

Keski-Suomessa on tehty alueellista ennakointityötä hankkeiden kautta vuosikymmenen ajan. Hankkeiden sijaan ennakointi haluttiin viedä osaksi…

Lue lisää

					

Seinäjoen, Jalasjärven ja Kurikan (SJK) kuntarakenneselvitys

 • Alueet

1.1.2013-30.11.2013

Janne Antikainen toimi Seinäjoen, Jalasjärven ja Kurikan kuntarakenteen selvittäjänä vuoden 2013 aikana. Selvitysmies ehdotti, että…

Lue lisää

					

Tulevaisuustyöpajat

 • Tulevaisuus

1.1.2013-28.2.2013

MDI toteutti Pohjanmaan liiton tilauksesta kaksi sparraavaa tulevaisuustyöpajaa, joiden tavoitteena oli keskustella tulevaisuuden muutosvoimista ja…

Lue lisää

					

Etelä-Pohjanmaan liiton skenaariotyö ja tulevaisuustyöpajat

 • Alueet
 • Tulevaisuus

1.1.-28.2.2013

MDI tuki Etelä-Pohjanmaan liittoa maakuntastrategian laadintaan liittyvän pitkän tähtäyksen skenaariotyön toteuttamisessa. Skenaariotyössä rakennettiin vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia…

Lue lisää

					

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakuntaohjelmien arviointi (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa)

 • Alueet

14.12.2012-30.4.2013

MDI toteutti Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen – Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan – maakunnille maakuntaohjelmien arvioinnin. Arvioinnissa selvitettiin,…

Lue lisää

					

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien arviointi (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)

 • Alueet

10.1.2013-7.6.2013

MDI toteutti Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien jälkiarvioinnin Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Arvioinnissa selvitettiin, miten maakuntaohjelmatyö…

Lue lisää

					

Arktisen tiekartan laatiminen ja arktisen osaamisen määrittely osana Tekesin strategista avausta

1.1.2013-31.12.2014

Tekes teki strategisen avauksen Suomen arktisen toimintaympäristön ja sen mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Tavoitteena oli kehittää Suomelle…

Lue lisää

					

Pääkaupunkiseudun innovaatiokeskittymän (INKA) valmistelu

 • Innovaatio

1.9.-30.9.2013, 8.1.–1.2.2013

MDI tuki Culminatumia pääkaupunkiseudun innovaatiokeskittymän valmistelun ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2012. Valmistelun käynnistysvaiheen tavoitteena oli kartoittaa…

Lue lisää

					

Työelämä 2020 -hankkeen avaustilaisuus

 • Työllisyys
 • Verkostot

1.9.2012-31.12.2012

Suomalaisen työelämän visiona on olla Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. TEM:ssä käynnistyi vuodenvaihteessa työelämän kansallinen…

Lue lisää

					

Pikkukaupunkien innovaatioympäristöjen kehittäminen ja InnoHub-konseptin rakentaminen

 • Maaseutu
 • Innovaatio
 • Verkostot

1.9.-31.12.2012

MDI antoi tukea maaseutualueiden innovaatioympäristöjen kehittämiseen vuoden 2012 aikana. Ensimmäisessä osassa tuettiin Kaustisen seutua ja…

Lue lisää

					

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 ennakkoarviointi

 • Rahastot

24.9.2012-31.3.2014

MDI teki vuosina 2014–2020 toteutettavan rakennerahasto-ohjelman ennakkoarvioinnin. Arvioinnin kohteena oli tuleva Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan…

Lue lisää

					

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 ennakkoarviointi

 • Maaseutu

1.1.2013-31.3.2014

MDI teki Manner-Suomen maaseutuohjelmaan 2014–2020 ennakkoarvioinnin. Ennakkoarvioinnin tavoitteena on parantaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 suunnittelua,…

Lue lisää

					

Pohjois-Savon maakuntaohjelman arviointi

 • Alueet

31.3.-31.10.2020

MDI ja TK-Eval toteuttivat Pohjois-Savon maakuntaohjelman arvioinnin. Arvioinnissa pureuduttiin ohjelman tavoitteiden toteutumiseen, painopisteiden osuvuuteen ja…

Lue lisää

					

Evaluation of the Regional Development Programme of Northern Savo

 • Regions

4.6.2012-1.2.2013

The Regional Council of the Northern Savo ordered the mid-term evaluation of their Regional Development…

Lue lisää

					

Laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelun haravointityöpajat

 • Alueet

1.9.2012-31.12.2012

MDI vastasi laajan metropolialueen, eli Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen, yhteistoiminta-alueen tulevaisuuden haravointityöpajojen suunnittelusta, toteutuksesta ja…

Lue lisää

					

Sparraus Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelmavalmisteluun

 • Rahastot

1.3.-31.5.2012

MDI tuki Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakuntaliittoja uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelussa. Etelä- ja Länsi-Suomi tuottavat Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmaan…

Lue lisää

					

Etelä-Suomen EAKR-ohjelman TL5 ylimaakunnallisten temaattisten hankkeiden arviointi ja älykkään erikoistumisen työpajat

 • Rahastot

1.3.2012-30.4.2013

MDI toteutti Päijät-Hämeen liitolle / Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikölle EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 arvioinnin. Työn tavoitteena oli…

Lue lisää

					

Yritysystävällisyyden edistäminen Päijät-Hämeessä

 • Elinkeinot

1.4.2012-30.9.2012

Lahden seutu tahtoi olla Suomen yritysystävällisin kasvukeskus vuoteen 2015 mennessä. MDI laati kuntakohtaiset toimintasuunnitelmat yritysystävällisyyden…

Lue lisää

					

Julkiset innovaatiopalvelut alueilla -selvitys

 • Innovaatio

1.4.-16.11.2012

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksen innovaatiotoimintaa tukevista palveluista Suomessa. Tutkimuksen…

Lue lisää

					

Länsi-Uudenmaan elinkeino- ja elinvoimastrategian laadinta

 • Elinvoima
 • Elinkeinot

1.3.-30.9.2012

MDI laati Länsi-Uudellemaalle elinkeino-, elinvoima- ja kilpailukykystrategiaa, jossa esitettiin visio, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset alueen kehittämiseksi…

Lue lisää

					

Kansallinen sidosryhmäkysely uuden innovaatiopoliittisen ohjelmainstrumentin (INKA) valmisteluun

 • Innovaatio

15.5.-30.6.2012

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle laajahkon valtakunnallisen sidosryhmäkyselyn uuden innovaatiopoliittisen ohjelman valmistelun tueksi kesäkuussa 2012.…

Lue lisää

					

Arvokas työelämä -prosessi – kick off ja asiantuntijoiden näkemykset

 • Hyvinvointi
 • Työllisyys
 • Kulttuuri

24.8.2012-1.12.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti työelämän kehittämisen taiteen, kulttuurin ja liikunnan keinoin. MDI fasilitoi Arvokas työelämä…

Lue lisää

					

Invest in -työkalun suunnittelu

1.3.2012-31.5.2012

MDI suunnitteli kehittämisyhtiöiden ja yrityskehittäjien käyttöön yritysneuvonnan apuvälineen venäläisten yritysten invest in -toimintaan. Työkalu yhdenmukaistaa…

Lue lisää

					

Katse pohjoiseen – Itä- ja Pohjois-Suomi ohjelma Kataisen hallituksen kärkihankkeena

 • Alueet

1.3.-13.6.2012

MDI tuki työ- ja elinkeinoministeriötä Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman valmistelussa kevään 2012 aikana avustamalla pääsihteeriä…

Lue lisää

					

Alueellisen innovaatiotoiminnan painotukset Suomessa, vertailu alueiden valinnoista suhteessa Tekesin strategiaan ja kansalliseen innovaatiopolitiikkaan

 • Alueet
 • Innovaatio

1.5.2011-31.1.2012

MDI toteutti Tekesin toimeksiannosta projektin, jonka tavoitteena oli viestittää kansallisen innovaatiopolitiikan valintoja alueille ja arvioida…

Lue lisää

					

Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyysohjelman suunnittelu

 • Elinkeinot

1.10.2011-5.3.2012

MDI suunnitteli Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimeksiannosta Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyysohjelman, joka kantaa nimeä Kasvuyrittäjyyden tahtomaa. Suunnitteluprosessissa analysoitiin aikaisempien…

Lue lisää

					

Suuri kuva – Suomen kone- ja metallituoteteollisuuden tulevaisuus

 • Tulevaisuus

1.1.-31.7.2011

MDI teki PKT-säätiön toimeksiannosta tutkimusta, jossa selvitetään suomalaisten kone- ja metallituoteteollisuuden tulevaisuuden kuvaa. Työssä keskityttiin…

Lue lisää

					

Palveluinnovaatioiden edistäminen Seinäjoen kaupungin organisaatiossa

 • Innovaatio

1.2.-31.5.2011

MDI teki selvityksen palveluinnovaatioiden edistämisestä Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa. Selvityksessä haettiin sisältöjä palvelutuotannon kehittämiseksi. Selvityksen perusteella Seinäjoen…

Lue lisää

					

Teknologiateollisuuden osaamiskeskittymän strateginen tiekartta

 • Elinkeinot

1.2.-15.5.2010

MDI laati Ylä-Savon teknologiateollisuuden osaamiskeskittymän strategisen tiekartan keväällä 2011. Prosessin tavoitteena oli tarkastella ja arvioida…

Lue lisää

					

Kuljetusalan toimialaselvitys

 • Elinkeinot

1.2.-15.4.2010

MDI toteutti Kokkolan seutukunnassa kuljetusalan toimialaselvityksen. Selvityksen tavoitteena oli arvioida kuljetusalan yritysten nykytilaa ja tulevaisuuden…

Lue lisää

					

DEMO-verkoston kehittäminen osana Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa

 • Verkostot

1.6.-31.12.2010

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle vuonna 2010 selvitystyön, jossa hahmotettiin DEMO-verkoston lähtökohtia, tunnistettiin yhteisiä tavoitteita…

Lue lisää

					

Pirkanmaan maakuntaohjelman valmistelu ja työpajojen toteuttaminen

 • Alueet

1.1.-31.3.2010

MDI toteutti Pirkanmaan maakuntaohjelman valmistelun tueksi valmisteluprosessin, jossa järjestettiin neljä vuorovaikutteista työpajaa maakunnan keskeisten toimijoiden…

Lue lisää

					

Koheesio- ja kilpailukykyohjelman ennakkoarviointi

 • Alueet

1.5.-15.10.2009

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman, KOKO:n, etukäteisarvioinnin kesällä 2009. Arviointityössä…

Lue lisää

					

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ylimaakunnallinen innovaatiostrategia

 • Innovaatio

1.1.-31.8.2010

MDI laati Tekesin toimeksiannosta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien yhteisen innovaatiostrategian. Strategian pohjaksi laadittiin ylimaakunnalliset…

Lue lisää

					

Maatalouskoneteollisuuden palveluliiketoiminta -selvitys

 • Maaseutu

1.4.-30.9.2010

MDI toteutti Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n toimeksiannosta Maatalouskoneteollisuuden palveluliiketoiminta -selvityksen. Toimeksiannon tavoitteena oli selvittää kotimaisen maatalouskoneteollisuuden…

Lue lisää

					

Pirkanmaan kehitysyhtiöiden (Tredea, Vaske, Sastamalan Yrityspalvelu, Virtain yrityspalvelu, MW-Kehitys, Ikaalisten Yrityspalvelu) strategiasparraus

 • Alueet

1.11.2009-30.6.2010

MDI toteutti Pirkanmaan liiton toimeksiannosta valmennusprosessin pirkanmaalaisille kehitysyhtiöille. Prosessin tavoitteena oli arvioida Pirkanmaan kehitysyhtiöiden työssään…

Lue lisää

					

Innovaatioympäristön yhteisöllinen toimintamalli

 • Innovaatio

1.1.-31.12.2009

MDI toteutti Tekesin toimeksiannosta Pohjois-Suomeen kolmen maakunnan alueelle (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) innovaatioympäristön yhteisöllinen toimintamallin.…

Lue lisää

					

Etelä-Pohjanmaan maakuntakonsernin strategiasparraus

1.11.2017-

MDI toteutti Etelä-Pohjanmaan maakuntakonsernin strategiaprosessiin liittyvien työpajojen sarjan. Ensimmäiset kaksi työpajaa liittyivät toimintaympäristön muutosten ennakointiin…

Lue lisää