Tietopalvelut ja data-analyysit

Tuotamme asiakkaillemme monenlaista tietoa esimerkiksi päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi. Teemme dataan perustuvia syvällisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä. Tilastot kääntyvät käsissämme ymmärrettävään muotoon. Analyysin tuloksia voi tulkita helposti ja nopeasti.

Tiedolla johtaminen

Erityisalaamme on tiedolla johtaminen julkisella sektorilla kuten kunnissa. alueiden kehitykseen liittyvät analyysit ja tarkastelut, jotka perustuvat tilasto-, paikkatieto-, rekisteri- ja kyselyaineistoihin. Suosituimpia palvelujamme ovat elinvoima- ja vetovoima-analyysit eri alueille, joiden pohjalta kehittäminen tapahtuu todellisen tiedon avulla. Tarjoamme tiedolla johtamisen työkaluja ja palveluja.

Haluamme tuoda yhteiskuntaan lisää luotettavaa tietoa.

Eväitä julkishallinnon tietojohtamiseen

Olemme apuna kehittämässä tiedon hyödyntämisen ja kokoamisen prosesseja. Tunnemme julkishallinnon laaja-alaisen aluekehityksen datan ja tietotarpeet, mutta työnämme syntyy myös syvemmälle asiakkaiden toimintamalleihin ja tiedon hyödyntämisen pureutuvia kehittämissuunnitelmia. Tiedolla johtaminen tehostuu.

Kehitämme tietoperustaa sekä seuraamme ja ennakoimme aluekehitystä. Rakennamme käytettävissä olevasta tiedosta merkityksellisiä, tavoitteisiin vastaavia indikaattorikokonaisuuksia. Ratkomme myös tiedon tuottamiseen ja saatavuuteen liittyviä haasteita yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Saat käyttöösi taitomme datan käsittelyyn, analysointiin, visualisointiin, tulkintaan ja hyödyntämiseen.

Analyysit, tilastopaketit ja kehitystarkastelut

Pureksimme tiedon ja yksinkertaistamme sen helposti sisäistettävään muotoon. Käytössämme on monenlaisia menetelmiä, joiden avulla luomme erilaisia tietotuotteita. Tiedolla johtaminen saa näiden avulla voimaa.

Käyttämiämme menetelmiä

 • tietoprosessien automatisointi
 • tiedon laadun varmistaminen
 • tilastomallintaminen
 • paikkatietoanalyysit
 • visuaalinen analytiikka
 • ennakoiva analytiikka ja 
 • optimointi. 

Työhömme liittyviä tunnussanoja ovat kehitys, nykytila, ennakointi ja skenaariot.

Valmiit tietotuotteet

 • ajatuksia herättävät esitykset ja datavisualisoinnit
 • julkisten (kehitys)hankkeiden ja toimenpiteiden laajempien vaikutusten tarkastelut
 • saavutettavuusanalyysit, mallinnukset ja palveluverkkoselvitykset

Kauniista kädenjäljestään tunnetut visualisointieksperttimme loihtivat datoista innostavia ja ymmärrettäviä tietokokonaisuuksia. Tuotamme esimerkiksi 

 • interaktiivisia graafeja
 • karttoja 
 • infografiikkaa

Visualisoinneissa käytämme monipuolisesti erilaisia työkaluja, kuten Power BI:tä ja Tableauta sekä QGIS- ja Esri ArcGIS -paikkatieto-ohjelmia.

Palvelemme kuntia ja alueita tiedolla johtamisessa

Olemme tehneet data-analyyseja sekä tiedolla johtamisen kehittämistä muiden muassa kunnille, kaupungeille ja erityyppisille alueille. Autamme dataan liittyvissä kysymyksissä. Jos tarvitset tietoa tai analyysia, ota rohkeasti yhteyttä!

Katso kaikki toteuttamamme tietopalveluihin ja data-analyyseihin sekä tiedolla johtamiseen liittyvät toimeksiannot referensseistä.

Tutustu myös tietopalveluumme ja kuntien tueksi rakennettuun Kuntakorttiin, joka on automatisoitu ja päivittyvä tilannekuva oman kunnan aluekehityksestä yhdessä paketissa valmiiksi visualisoituna.

Lue kuntien tiedolla johtamisesta myös asiantuntijoidemme artikkelista:

Pyydä tarjous

Voimmeko auttaa sinua tietopalveluissa?