Aluekehityksen nopea tilannekuva

Nopean tilannekuvan indeksimme piirtää kuvaa alueellisesta kehityksestä uusimpien kuukausittaisten väestö- ja kuukausitietojen perusteella. Indeksi on muodostettu kuukausitasolla saatavilla olevista ja päivittyvistä keskeisistä muuttujista väestönkehityksen ja työllisyyden osalta. Aluekehityksen kattavampaa kokonaiskuvaa tarkastellaan laajassa tilannekuvassa, johon on koostettu laajempi joukko aluekehitystä kuvaavia tilastotietoja.

Nopean tilannekuvan indeksissä on huomioitu kaksi aluekehityksen kannalta oleellista osa-aluetta eli väestödynamiikka ja työllisyysdynamiikka.

Väestödynamiikkaan sisältyvät:

 • luonnollinen väestönlisäys
 • kuntien välinen nettomuutto
 • nettomaahanmuutto

Työllisyysdynamiikkaaan sisältyvät:

 • työttömyysaste
 • pitkäaikaistyöttömyys
 • nuorisotyöttömyys

Indikaattorien perusteella kunnille annetaan kokonaispisteet, jotka muodostavat alueiden sijoituksen toisiinsa nähden. Kaikki kunnat on tehty vertailukelpoisiksi suhteuttamalla eri indikaattorit joko kunnan väkilukuun tai työvoiman määrään. Tiedot koostuvat Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön kuntatason tilastoista. Tarkemmat tietosisällöt löydät täältä.

Suomen kuntien väestö- ja työllisyysdynamiikka

Alla olevassa nelikentässä on esitetty nopean tilannekuvan indeksin kahden eri osa-alueen pistemäärät kunnittain.

 • Vaaka-akseli kuvaa väestödynamiikan muuttujien perusteella laskettua pistemäärää
 • Pystyakseli kuvaa kunnan saamaa pistemäärää työllisyysdynamiikan muuttujien perusteella

Näin luet vuorovaikutteista nelikenttää

 • Oikeassa ylänurkassa ovat väestö- ja työllisyysdynamiikan osalta parhaiten menestyvät kunnat.
 • Vasemmassa alanurkassa ovat heikoimmin pärjäävät kunnat.
 • Vasemmassa ylänurkassa ja oikeassa alanurkassa kunnan jompikumpi osa-alue on keskimääräistä heikompi.
 • Ympyrän koko kuvaa kunnan väkilukua.

Kartalla kuvataan kuntien saamat nopean tilannekuvan indeksin kokonaispisteet. Parhaat indeksipisteet saaneet kunnat näkyvät kartalla tummimmalla punaisen sävyllä.

Visualisointi on vuorovaikutteinen. Kuvan vasemmalta puolelta löydät valikoita, joiden avulla voit tarkastella

 • tiettyä kuntaa
 • tietyn maakunnan kuntia
 • tietyn kuntakokoluokan kuntien tilannetta

Lisäksi voit kuljettaa hiirtä visualisointien päällä ja klikata kuntia, jolloin saat tarkempia tietoja osoitettavasta kunnasta. Vuorovaikutteiset visualisoinnit toimivat parhaiten tietokoneen ja tabletin näytöillä. Voit myös valita tarkasteltavan kunnan kartalta.

Top 10 kunnat kokoluokan mukaan

Alla on listattu Suomen aluekehityksen TOP 10 kunnat eri kokoluokissa indeksin kokonaispisteiden osalta uusimman kuukausitiedon perusteella. Taulukko on vuorovaikutteinen. Viemällä hiiren halutun kunnan pistemäärän päälle tai klikkaamalla saat esiin tarkemmin kyseisen kunnan indeksin pistemäärät ja osatekijät.

Väkiluvun muutos ja työttömyysaste kunnittain

Seuraavassa visualisoinnissa on esitetty kuntien väkiluvun muutos (%) sekä työttömyysaste (%).

 • Vaaka-akseli kuvaa väkiluvun muutosta suhteessa vuoden takaiseen kuukauteen
 • Pystyakseli kuvaa tuoreinta tietoa kunnan työttömyysasteesta.

Näin luet vuorovaikutteista visualisointia

 • Parhaiten menestyvät kunnat sijoittuvat kuvion oikeaan ylänurkkaan, mikä tarkoittaa positiivista väestönkehitystä ja keskimääräistä alhaisempaa työttömyyttä.
 • Heikoimmin pärjäävät kunnat ovat vasemmassa alanurkassa. Niiden väkiluku vähenee ja työttömyys on korkealla.
 • Vasemmassa ylänurkassa ja oikeassa alanurkassa kunnan jompikumpi osa-alue on keskimääräistä heikompi.

Visualisointi on vuorovaikutteinen. Kuvan oikealta puolelta löydät valikoita, joiden avulla voi korostaa tietyn tyyppisiä kuntia ja alueita. Lisäksi voit kuljettaa hiirtä kuvien päällä tai klikata kuntia, jolloin saat tarkempia tietoja osoitettavasta kunnasta.

Tarkemmat tietosisällöt

Väestödynamiikka

 • Indikaattorit
 • Tietokanta
 • Indeksin pisteytys
 1. Luonnollinen väestönlisäys (1000 asukasta kohden)
  Tilastokeskus, väestönmuutosten kuukausitiedot -tietokanta, 0–20 pistettä (p.)
 2. Kuntien välinen nettomuutto (1000 asukasta kohden)
  Tilastokeskus, väestönmuutosten kuukausitiedot -tietokanta, 0–20 p.
 3. Nettomaahanmuutto (1000 asukasta kohden)
  Tilastokeskus, väestönmuutosten kuukausitiedot -tietokanta, 0–20 p.

Yhteensä 0–60 pistettä

Työllisyysdynamiikka

 • Indikaattorit
 • Tietokanta
 • Indeksin pisteytys
 1. Työttömyysaste (%)
  StatFin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (TEM), kuukausitilastot (0–20 p.)
 2. Nuorisotyöttömyysaste (alle 25v)
  StatFin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (TEM), kuukausitilastot. Mikäli kunnan tiedot on salattu vähäisten lukumäärien vuoksi, on määräksi muutettu 0. (0–10 p.)
 3. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä (%)
  StatFin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (TEM), kuukausitilastot. Mikäli kunnan tiedot on salattu vähäisten lukumäärien vuoksi, on määräksi muutettu 0. (0–10 p.)

Yhteensä 0–40 pistettä

Väkiluvun muutos

StatFin, Väestörakenteen ennakkotiedot alueittain

Työttömyysaste (%)

StatFin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (TEM), kuukausitilastot