Aluekehitys

Tuemme alueita tiedolla. Keräämme ja analysoimme tilasto- ja paikkatietodataa ja vahvistamme sitä asiantuntijoiden tulkinnalla ja näkemyksillä. Olemme myös arvioineet useita aluekehittämisen, maaseudun ja kaupunkien kehittämisen kannalta keskeisiä ohjelmia ja strategioita.

Missionamme on tehdä paremmin kehittävää ja kehittyvää Suomea. Asiantuntijamme ovat tutkineet, kehittäneet, arvioineet ja kutoneet verkkoja kuntien ja alueiden kehittämiseksi kymmeniä vuosia.

Aluekehitys koskettaa kaupunkeja, seutukuntia, maakuntia, hyvinvointialueita ja kansallista tasoa. Kaupunkien ja maaseudun kehittämisen kysymykset ovat osin samoja, osin erilaisia.

Aluekehittämisessä ajankohtaisia teemoja ovat muiden muassa

  • elinvoiman vahvistaminen
  • palveluiden tuotanto
  • osaavan työvoiman houkuttelu
  • yritysten toimintaympäristö
  • ympäristö- ja ilmastokysymykset
  • taloudelliset tekijät

Väestö- ja muuttoliike

Yksi aluekehittämisen bravuurejamme on väestöön ja muuttoliikkeeseen liittyvät analyysit. Väestönkehitys koskettaa ja vaikuttaa käytännössä kaikkiin aluekehityksen teemoihin. Analysoimme väestönkehitystä, demografiaa sekä muuttoliikettä kaikilla aluetasoilla, maakunnista kaupunginosiin.

Väestöön ja muuttoliikkeeseen liittyvissä analyyseissa tutkimme valitun alueen väestön rakennetta sekä väestön rakenteen muutoksia, esimerkiksi ikärakenteen, kielirakenteen tai sosioekonomisen rakenteen näkökulmasta. Väestönkehityksen muodostumista tarkastelemme etenkin muuttoliikkeen näkökulmasta, huomioiden moninaiset muuttajien virrat ja muuttovirtojen rakenteen.

Tietoa aluekehittämisen tueksi

Tuemme aluekehityksestä kiinnostuneiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden toimintaa ja päätöksentekoa muun muassa toteuttamalla nykytila-analyyseja, tulevaisuutta hahmottavia skenaario- ja strategiatöitä sekä toimijoita ja verkostoja kartoittavia verkostoanalyysejä.

Viime aikoina olemme tutkineet monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden nykytilaa ja tulevaisuuden kuvia, feministisen elinvoiman edellytyksiä sekä sparranneet kuntia strategiatöissä.