Kuntakysely

Kuntakysely on MDI:n vuosittainen kysely, jolla keräämme kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä aluekehitykseen ja alueiden kehittämiseen liittyen. Seitsemännen kerran kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2021.

Kuntakyselyn tietopalvelu

Kuntakyselyn tietopalveluun on koottu kysymykset, jotka toistuvat kyselyssä vuosittain. Mikäli kysymykseen on saatu alueelta alle kolme vastausta, ei tietoja ilmoiteta.

Kuntakartan aluejako on vuoden 2021, mutta aikaisempien vuosien tiedot on kerrottu kunnan nimen mukaan. Tiedoista on poistettu lakkautettujen kuntien vastaukset.

Seutukuntakartan aluejako on vuoden 2021, mutta aikaisempien vuosien tiedot on kerrottu seutukunnan nimen mukaan ja kunnat kuuluvat seutukuntiin kulloisenkin vuoden tilanteen mukaisesti. Lakkautettujen kuntien vastaukset ovat muutoin mukana, mutta lakkautetun Kyrönmaan seutukunnan ja siihen kuuluneiden kuntien tiedot on poistettu.

Maakuntakartan aluejako on vuoden 2021 mukaan, mutta historiatiedot on kerrottu maakunnan nimen mukaan ja kunnat kuuluvat maakuntiin kulloisenkin vuoden tilanteen mukaisesti.

Kouluarvosanat

Kuntakyselyssä vastaajia on pyydetty antamaan kouluarvosana asteikolla 4–10.

  1. kunnan omille
  2. seudun eli kuntien yhteisille
  3. maakunnan toimille elinvoiman vahvistamiseksi, ja vuodesta 2017 alkaen myös
  4. ylimaakunnallisille toimille elinvoiman vahvistamiseksi.

Alla olevat kartat kertovat kouluarvosanat kunnan, seutukunnan ja maakunnan toimille. Kuntakyselyvuoden voi valita oikeasta yläreunasta. Viemällä hiiren kartan päälle näkee tarkempia tietoja kyseisestä alueesta.

Kehitysnäkymät

Kuntakyselyssä on pyydetty vastaajia arvioimaan kuntansa kehitysnäkymiä puolen vuoden päästä ja 3–5 vuoden päästä. Kartoissa on esitetty tulokset kunnittain, seuduittain ja maakunnittain. Oikean yläreunan valikosta voi valita kuntakyselyvuoden ja tarkasteleeko lyhyemmän vai pidemmän tähtäimen kehitysnäkymiä. Viemällä hiiren kartan päälle saat esiin lisätietoja kyseisestä alueesta.

Maakunnittainen tarkastelu

Maakunnittaisessa tarkastelussa voi valita joko koko maan tai yhden maakunnan tiedot oikean yläreunan valikosta. Vasemmanpuoleiset kuvaajan kertovat kyselyjen vastaukset kuntien kehitysnäkymistä. Oikeanpuoleiset kuvaajat kertovat kehittämiselle annetut kouluarvosanat. Ylemmässä kuvaajassa on kunnan, seutukunnan ja maakunnan toimille elinvoiman vahvistamiseksi. Yleiskouluarvosana on eri aluetasojen kouluarvosanojen keskiarvo. Alemmassa kuvassa on esitetty kouluarvosanat kunnan panostuksille menestymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Kysymys on ollut mukana kolmena viimeisimpänä vuonna.

Vuoden 2021 valtakunnallinen kuntakysely

Vuonna 2021 kuntakysely kohdistettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien (293 kpl) johtaville viranhaltijoille, valtuutetuille ja hallitusten jäsenille. Kysely lähetettiin sähköpostitse 9 554 henkilölle Lisäksi kysely lähetettiin yhdeksään kuntaan kirjaamojen kautta osoitteiden puuttuessa. Näkemyksensä antoi 1992 vastaajaa yhteensä 284 kunnasta. 

Tiivistelmään olemme koonneet kouluarvosanat kuntien, seutujen ja maakuntien elinvoimapolitiikalle sekä kuntien lyhyen ja keskipitkän aikavälin kehitysnäkymät. Haluatko tarkempia tietoja omasta kunnastasi? Tilaa kuntakohtainen raportti ottamalla meihin yhteyttä.

Lataa tulokset

Lue lisää kuntakyselystä

Lue lisää kuntakyselyn toteutuksesta ja tutustu aiempien kuntakyselyjen tuloksiin täällä.