Kuntakysely

Kuntakysely on MDI:n vuosittainen kysely, jolla keräämme Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen. Yhdeksännen kerran kysely toteutetaan marras-joulukuussa 2023.

Vuoden 2023 valtakunnallinen Kuntakysely: Kuinka kuntasi sykkii?

Täältä löydät vuoden 2023 Kuntakyselyn tietosuojaselosteen.

Vuoden 2022 valtakunnallinen Kuntakysely

MDI toteutti kahdeksannen kerran valtakunnallisen kuntakyselynsä. Kyselyssä kartoitettiin Manner-Suomen kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntansa kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Kuntakysely kohdistettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien (293 kpl)
viranhaltijoille, valtuutetuille ja hallitusten jäsenille. Näkemyksensä antoi yhteensä 1059 vastaajaa kaikkiaan 270 kunnasta.

Tiivistelmään olemme koonneet kouluarvosanat kuntien, seutujen ja maakuntien elinvoimapolitiikalle sekä kuntien lyhyen ja keskipitkän aikavälin kehitysnäkymät. Tilaa kuntakyselyn tarkempia alueellisia ja kysymyskohtaisia koosteita ottamalla meihin yhteyttä

Vuoden 2021 kyselyn tulokset

Kuntakyselyn tietopalvelu

Kuntakyselyn tietopalveluun on koottu kysymykset, jotka toistuvat kyselyssä vuosittain. Mikäli kysymykseen on saatu alueelta alle kolme vastausta, ei tietoja ilmoiteta. Huom. Tietopalvelu päivittyy helmikuun aikana vuoden 2022 kuntakyselyn tiedoilla.

Kuntakartan aluejako on vuoden 2021, mutta aikaisempien vuosien tiedot on kerrottu kunnan nimen mukaan. Tiedoista on poistettu lakkautettujen kuntien vastaukset.

Seutukuntakartan aluejako on vuoden 2021, mutta aikaisempien vuosien tiedot on kerrottu seutukunnan nimen mukaan ja kunnat kuuluvat seutukuntiin kulloisenkin vuoden tilanteen mukaisesti. Lakkautettujen kuntien vastaukset ovat muutoin mukana, mutta lakkautetun Kyrönmaan seutukunnan ja siihen kuuluneiden kuntien tiedot on poistettu.

Maakuntakartan aluejako on vuoden 2021 mukaan, mutta historiatiedot on kerrottu maakunnan nimen mukaan ja kunnat kuuluvat maakuntiin kulloisenkin vuoden tilanteen mukaisesti.

Kouluarvosanat

Kuntakyselyssä vastaajia on pyydetty antamaan kouluarvosana asteikolla 4–10.

  1. kunnan omille
  2. seudun eli kuntien yhteisille
  3. maakunnan toimille elinvoiman vahvistamiseksi, ja vuodesta 2017 alkaen myös
  4. ylimaakunnallisille toimille elinvoiman vahvistamiseksi.

Alla olevat kartat kertovat kouluarvosanat kunnan, seutukunnan ja maakunnan toimille. Kuntakyselyvuoden voi valita oikeasta yläreunasta. Viemällä hiiren kartan päälle näkee tarkempia tietoja kyseisestä alueesta.

Kehitysnäkymät

Kuntakyselyssä on pyydetty vastaajia arvioimaan kuntansa kehitysnäkymiä puolen vuoden päästä ja 3–5 vuoden päästä. Kartoissa on esitetty tulokset kunnittain, seuduittain ja maakunnittain. Oikean yläreunan valikosta voi valita kuntakyselyvuoden ja tarkasteleeko lyhyemmän vai pidemmän tähtäimen kehitysnäkymiä. Viemällä hiiren kartan päälle saat esiin lisätietoja kyseisestä alueesta.

Maakunnittainen tarkastelu

Maakunnittaisessa tarkastelussa voi valita joko koko maan tai yhden maakunnan tiedot oikean yläreunan valikosta. Vasemmanpuoleiset kuvaajan kertovat kyselyjen vastaukset kuntien kehitysnäkymistä. Oikeanpuoleiset kuvaajat kertovat kehittämiselle annetut kouluarvosanat. Ylemmässä kuvaajassa on kunnan, seutukunnan ja maakunnan toimille elinvoiman vahvistamiseksi. Yleiskouluarvosana on eri aluetasojen kouluarvosanojen keskiarvo. Alemmassa kuvassa on esitetty kouluarvosanat kunnan panostuksille menestymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Kysymys on ollut mukana kolmena viimeisimpänä vuonna.

Lue lisää kuntakyselystä

Lue lisää kuntakyselyn toteutuksesta ja tutustu aiempien kuntakyselyjen tuloksiin täällä.

Ota yhteyttä