Toimintaympäristön analyysi EVP-indeksin mukaan

EVP-indeksin tavoitteena on tarkastella kokonaisvaltaisesti ja samanaikaisesti sekä alueiden elinvoimaa että veto- ja pitovoimaa.

  • Alueen tilannetta tarkastellaan muuttuja kerrallaan elinvoimaindeksin sekä veto- ja pitovoimaindeksin 20 muuttujan perusteella.
  • Jokaisesta muuttujasta piirretään graafi, josta ilmenee alueen kehitys vuosina 2015-2021/2022 tai poikkileikkaustilanteessa viimeisimpinä käytettävissä olevana tilastovuotena.
  • Lisäksi analyysi sisältää graafin alueen positiosta suhteessa valittuihin verrokkeihin. Verrokit (n. 10 kpl) valitaan koon, sijainnin ja ominaisuuksien perusteella.
  • Jokaisen muuttujakohtaisen graafin yhteyteen kirjoitetaan sanallisesti keskeiset nostot sekä alueen että koko maan näkökulmasta.

Lue lisää EVP-indeksistä.

Elinvoimaan liittyvät muuttujat kohdistuvat alueiden tulo- ja talous-, yritys-, työllisyys-, koulutus- ja terveysdynamiikkaan.

Veto- ja pitovoimaan liittyvät muuttujat kohdistuvat alueiden väestö- ja vetovoima, asumis- ja rakentamis- ja vapaa-ajan dynamiikkaan.

Tarkemmat tiedot indeksin muuttujista.