MDI Akatemia

MDI Akatemia tukee julkishallinnon, sen kehittäjien, johtajien ja asiantuntijoiden työtä. Osallistujana saat rohkeaa näkemystä aluekehittämiseen, osaamista elinvoimapolitiikkaan, timanttista koulutusta ja uusia verkostoja!

Tiiviisti

MITÄ: MDI Akatemia on MDI:n asiantuntijoiden järjestämä aluekehittämisen koulutusohjelma, joka koostuu neljästä 1–2 päivän mittaisesta moduulista.

MISSÄ: Syksyn 2024 Akatemian ensimmäinen ja viimeinen moduuli järjestetään Helsingissä. Akatemian toisen ja kolmannen moduulin on paikka tarkentuu ennen seuraavaa toteutusta.

MILLOIN: Syksyllä 2024

KENELLE: Akatemia on suunnattu erityisesti kuntien ja maakuntien asiantuntija- ja johtohenkilöstölle, kuntien elinkeinoyhtiöiden asiantuntijoille, alan etujärjestöjen työntekijöille ja aluehallinnon virkahenkilöille.

KUINKA: Akatemian tilaisuuksiin on mahdollista osallistua etänä, mutta etäosallistumismahdollisuus ei kata esimerkiksi yritysvierailuja ja opintomatkaa. Moduulit muistuttavat seminaarityöskentelyä ja ne koostuvat asiantuntijaesityksistä, yhteisistä keskusteluista sekä kurssitehtävästä. Yksittäisen Akatemian osallistujamäärä on enintään noin 20 henkilöä.

Johtuen viime hetkellä tulleista muutoksista, emme valitettavasti voi järjestää MDI Akatemiaa keväällä 2024. Akatemia järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2024.

Seuraava MDI Akatemia toteutetaan syksyllä 2024

Kaupungistuminen kansainvälisenä ilmiönä

Moduulissa tarkastellaan kaupungistumista kansainvälisenä ilmiönä, jonka vaikutus näkyy esimerkiksi asutuksen keskittymisenä sekä alueiden erilaistumisena. Tämän rinnalla keskeisenä ilmiönä tarkastellaan väestörakenteen muutosta ja siihen sopeutumista erilaisilla alueilla. Lisäksi moduulissa pohditaan mahdollisia kaupungistumisen skenaarioita.

Puhujat: Rasmus Aro, MDI & Janne Antikainen, MDI

Siirtymä kestävään elinkeinotoimintaan aluekehittämisen haasteena

Opintomatka. Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut, että kestävään elinkeinotoimintaan siirtyminen on yksi aluekehittämisen ydintehtävistä. Moduulissa tarkastellaan alueiden ja kuntien roolia osana vihreää siirtymää ja tämän tuottamia mahdollisuuksia ja haasteita erilaisille alueille. Tämän ohella tarkastellaan elinvoiman käsitettä ja sen laajentamisen tarpeita kestävän kehityksen tukemiseksi.

Puhujat: Vera Järvenreuna, MDI & Valtteri Laasonen, MDI

Osaaminen, sivistys ja alueellinen polarisaatio

Tieto- ja osaamisperusteinen aluekehitys ovat korostaneet erityisesti väestöltään ja elinkeinorakenteeltaan monipuolisten kaupunkiseutujen merkitystä. Tällainen kehitys on kuitenkin ollut monille syrjäisille alueille haastavaa. Moduulissa pohditaan osaamisen vahvistamisen mahdollisuuksia erilaistuvilla alueilla sekä keinoja vaikuttaa alueelliseen polarisoitumiskehitykseen.

Puhujat: Samuli Manu, MDI & Kirsi Siltanen, MDI

Valmistujaiset ja MDI Akatemian alumniseminaari

Viimeinen moduuli rakentuu akatemialaisten kurssitehtävien esittelyistä sekä seminaarin keynote-puhujista, jotka ovat MDI Akatemian alumneja.

Älä nuku onnesi ohi

Ilmoittautuminen aukeaa keväällä 2024

MDI Akatemiassa saa mahdollisuuden kuulla muiden alueiden ja kuntien ajankohtaisista tilanteista. Akatemian anti tarjoaa arvokasta perspektiiviä omaan työhön.

MDI Akatemia on keskustelun herättäjä, hieno mahdollisuus havainnollistaa myös itselleen, minkä näköinen tämä maa on, ja nähdä isoja syy-seuraussuhteita.

Tunnelmia edellisiltä toteutuksilta

Kaksi henkilöä katsoo MDI kassia.

Rasmus Aro esittelee diaa.

Akatemialaiset pöydän ympärillä kuuntelemassa esitystä TE-uudistuksesta.

 

Ihmisiä istuu läppäreiden kanssa pöydän ymppärillä.

Joukko ihmisiä kävelee tiilirakennusta kohti.

Henri Helve esittelee dioja.

Ihmiset istuvat sohvalla ja juttelevat.

Kirsi Siltanen esittelee dioja.

Kohderyhmä ja aikataulu

Kenelle MDI Akatemia on tarkoitettu?
MDI Akatemia tarjoaa parhaat eväät erityisesti kuntien ja maakuntien asiantuntija- ja johtohenkilöstölle, kuntien elinkeinoyhtiöiden asiantuntijoille, alan etujärjestöjen työntekijöille ja aluehallinnon virkahenkilöille.

Aikataulu
Täsmentyy kevään 2024 aikana

Syksyn 2024 toteutuksen puhujalista päivittyy ja tarkentuu kevään aikana.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1400 euroa (+ alv 24 %), joka sisältää koulutuksen kaikki neljä moduulia, koulutusmateriaalit, opintomatkan ohjelman, lounaat ja kahvit. Koulutusmaksu laskutetaan 2. moduulin jälkeen yhdessä erässä.

MDI Akatemia tarjotaan -20 % alennettuun hintaan SEKES:n ja SUK:n jäsenille.

(Huom! Voit vähentää koulutusmenoja verotuksessasi, mikäli maksat osallistumisen itse. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.)

HUOM! Syksyn 2024 Akatemia järjestetään, kun osallistujia on ilmoittautunut mukaan vähintään 10.