Blogi

Blogi: Kolme skenaariota koronan jälkeisistä kaupungeista

Alue- ja kaupunkikehittämisen keskustelu on ollut sankkana erilaisia ennusteita ja ennustuksia koronapandemian vaikutuksista esimerkiksi kaupunkiasumisen suosioon, etätyön yleistymiseen ja mökkeilykulttuuriin. Yleinen narratiivi tuntuu sanovan, että jonkinlainen muutos tapahtuu varmasti, sillä pandemia-aika on ollut “disruptio” eli haastanut tähänastisia vakiintuneita toimintatapoja. On myös muodikasta todeta, että lyhyen aikavälin muutoksia liioitellaan ja pitkän aikavälin muutoksia aliarvioidaan. Harvemmin kuitenkin … Jatka lukemista Blogi: Kolme skenaariota koronan jälkeisistä kaupungeista

Blogi: Tarinakartoilla voimaa tiedon visualisointiin

Viimeisen 30 vuoden aikana on tuotettu enemmän informaatiota kuin edeltäneiden vuosituhansien aikana. Yhden huhtikuisen viikon Helsingin Sanomat sisältää oletettavasti enemmän tietoa kuin mitä keskiverto länsimaalainen ihminen kohtasi vaikka 1600-luvulla koko elämänsä aikana. Tänä päivänä ongelma ei ole tiedon saanti, vaan pikemminkin informaatiouupumus, infoähky. Tämän päivän käytännön paradoksi on, että liiallinen tieto voi olla yhtä vaarallista … Jatka lukemista Blogi: Tarinakartoilla voimaa tiedon visualisointiin

Blogi: Inhimillisyys on ohjauksen ytimessä

Keskustelu ”Ohjaus2020” -hankkeen julkistamistilaisuudessa alkoi korkealentoisesti. Useampikin puhuja avasi Hannah Arendtilla ja muistutti, että hänelle politiikka, puhe ja toiminta ovat inhimillisen toiminnan keskeisimpiä kanavia, joiden kautta ihmiset näyttäytyvät toisilleen. Tällaista asemoitumista inhimilliseen toimintaan, muutoksen tekemiseen ja osaksi kompleksisia yhteiskunnallisia järjestelmiä tunnistetaan myös ohjauksessa. Mikä onkaan lopulta vakaiden, selkeiden ja ennakoitavien päätöksentekoprosessien ja vaikeammin ennakoitavien inhimillisten … Jatka lukemista Blogi: Inhimillisyys on ohjauksen ytimessä

Blogi: Perustuvatko kunnissa tehtävät päätökset ajantasaiseen tietoon?

Kevään kuntavaalit siirtyivät, mutta monissa kunnissa kuntastrategioiden valmistelu rullaa jo hyvässä vauhdissa. Viranhaltijoilla ja tulevilla kuntien valtuustoilla on poikkeuksellisen iso työ edessään, kun ne rakentavat strategioita koronanviruksen mullistamassa uudenlaisessa tilanteessa. Vuonna 2015 voimaan tulleen uuden kuntalain mukaan kunnassa täytyy olla kuntastrategia, jonka tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta ja tulevista toimintaympäristön muutoksista sekä niiden vaikutuksista kunnan … Jatka lukemista Blogi: Perustuvatko kunnissa tehtävät päätökset ajantasaiseen tietoon?

Blogi: Huolinuoresta huoli nuoreen

Vuoden ajan uutisoinnin kärkenä on ollut korona. Viime vuonna huoli oli ikääntyneestä väestöstä, mutta viime aikoina otsikoihin ovat nousseet koronakriisin haitalliset vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Tuoreissa uutisotsikoissa on tuotu esille etenkin toisen asteen koulutuksessa olevien nuorten vaikeuksia selvitä arjessa etäopetuksen ja sosiaalisen verkoston kaventumisen vuoksi. Nuorisotiedon kirjaston sivustolle on koottu useita selvityksiä siitä, kuinka korona … Jatka lukemista Blogi: Huolinuoresta huoli nuoreen