Blogi

Blogi: Kouluverkkoja myllerretään Suomen kunnissa

Suomessa on viime vuosina lakkautettu kouluja vauhdilla. Vuonna 2017 laskettiin peruskoulujen määrän puolittuneen noin 25 vuodessa. Lähtökohtaisesti on pyritty lakkauttamaan huonokuntoisia ja pieniä kouluja. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 lopulla alle 50 oppilaan kouluja oli 338 eli kaikkiaan 22 prosenttia Suomen kaikista alakouluista. Kymmenen vuotta aiemmin osuus oli 34 prosenttia. Lukioita on Suomesta kadonnut kymmenen vuoden … Jatka lukemista Blogi: Kouluverkkoja myllerretään Suomen kunnissa

Blogi: Mitä ekosysteemillesi kuuluu?

*Teksti on julkaistu alun perin Pohjois-Karjalan liiton vieraskynänä.* Kullakin ajalla on käsitteensä. Tämän ajan innovaatiopolitiikan käsitteistöön kuuluvat ekosysteemit. Nykyisessä hallitusohjelmassakin ekosysteemit nostetaan elinkeino- ja innovaatiopolitiikan avainkäsitteiden joukkoon. Tavoitteeksi on asetettu uusien “miljardiluokan” ekosysteemien syntyminen Suomeen sekä nykyisten ekosysteemien vahvistuminen. Poliitikot, virkamiehet sekä konsultit ja tutkijat saattavat puhua korkealentoisilla ja vaikeilla käsitteillä, mutta yhteisen käsitteistön tarkoitus … Jatka lukemista Blogi: Mitä ekosysteemillesi kuuluu?

Blogi: Kuka pelkää isoa pahaa kuntaliitosta?

Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreen tutkimuksen mukaan enemmistö (58 %) suomalaisista vastustaa oman asuinkunnan liittämistä yhteen yhden tai useamman naapurikunnan kanssa talouden tilan parantamiseksi. Samalla kuntatalouden yllä leijuvat myrskypilvet, kun kuntien talous kääntyi viime vuonna valtaosin negatiiviseksi. Kaikkiaan 196 kuntaa Manner-Suomen 295 kunnasta teki miinusmerkkisen tuloksen. Edellisvuonna 55 kuntaa joutui vastaavaan tilanteeseen. Edunvalvojien ja virkamiesten näkökulmasta suhtautuminen … Jatka lukemista Blogi: Kuka pelkää isoa pahaa kuntaliitosta?

Blogi: Kenen ongelmia sote-uudistus pyrkii ratkaisemaan?

Historiallisen heikko kuntatalouden tilanne on tänä vuonna puhututtanut kunnissa. Sosiaali- ja terveysmenojen voimakas kasvu on merkittävä kuntien talouteen vaikuttava tekijä, jota verotulojen kehitys ei kuitenkaan ole seurannut. Vaikka kyseessä on monimutkainen ilmiö, jota ei voi yksiselitteisesti palauttaa johonkin yhteen tekijään, taustalla vaikuttavat keskeisinä tekijöinä tämän päivän yhteiskunnallisen keskustelun vakiopahikset, ikärakenteen muutos ja väestökehitys. Teija Sutinen … Jatka lukemista Blogi: Kenen ongelmia sote-uudistus pyrkii ratkaisemaan?

Blogi: Järjestelmä ei tue vuorovaikutusta

Asiantuntijatyössä ehkä suurinta ylellisyyttä on osallistua toisten organisoimiin työpajoihin ja keskusteluihin – saada kuunnella ja keskustella riviosallistujan roolissa. Tällä kertaa sain ilon osallistua STN:n CORE-hankkeen työpajaan yhteistoiminnallisesta hallinnasta ja sen vahvistamiseksi rakennetusta koulutuksesta. Lasse Peltosen erinomainen blogi Oregonin yhteistoiminnallisen hallinnan ja konfliktinratkaisun mallista kuvasi aiemmin Oregonin oppeja strategisen tutkimuksen neuvoston CORE-hankkeessa tehdyn tutkimustyön ja -vierailujen … Jatka lukemista Blogi: Järjestelmä ei tue vuorovaikutusta