Blogi

Blogi: Tarvitseeko Suomi kansallisen etätyöstrategian?

Etätyöskentely on eittämättä noussut viimeisen vuoden aikana kuumaksi puheenaiheeksi sekä osaksi hyvin monen suomalaisen arkielämää. SYKEn arvion mukaan ennen pandemiaa 350 000 palkansaajaa teki vähintään viikoittain etätöitä, kun taas koronapandemian aikana 1,2 miljoonaa suomalaista on pääsääntöisesti etätöissä. Koronapandemia on kiistatta vaikuttanut työn paikkasidonnaisuuteen perustavanlaatuisesti, ja on odotettavaa, että etätyöskentelyn käytännöt jäävät osaksi työkulttuuriamme myös pandemia-ajan … Jatka lukemista Blogi: Tarvitseeko Suomi kansallisen etätyöstrategian?

Blogi: Ihmiset tekevät digitalisaation – osaaminen on avainasemassa

Teollisuudessa vallitsee paradoksi. Suomi on monien mittareiden mukaan lähes maailman parhaiten digitalisoitunut maa. Silti tuottavuus näyttäisi osassa teollisuusyrityksistä tilastojen mukaan kärsivän, kun digitalisaatioon ei ole investoitu riittävästi. MDI fasilitoi työ-ja elinkeinoministeriön strategiaprosessia, jonka tähtäimessä on nostaa valmistavan teollisuuden tuottavuutta kestävän digitalisaation avulla. TEM onkin käynnistänyt Tekoäly 4.0 -ohjelman vauhdittamaan liiketoiminnan digitalisaatiota, jossa myös valmistava teollisuus … Jatka lukemista Blogi: Ihmiset tekevät digitalisaation – osaaminen on avainasemassa

Blogi: Mahtuuko sosiaalisesti kestävä kehitys tulevaisuuden kuntapolitiikan agendalle?

Loppuvuodesta 2020 kiersimme seitsemän kuntaa, joissa järjestettiin ryhmähaastattelut kaupunkien ja kuntien viranhaltijoille. Haastatteluissa käsittelimme kuntastrategian keskeisiä sisältöjä, niiden mittaamista sekä strategian laadintaa ja toimeenpanoa. Tarkemmin pureuduimme yhdessä esimerkiksi supistumiseen ja älykkääseen sopeutumiseen osana kunnan strategista tahtotilaa sekä hyvinvoinnin ja elinvoiman mittareihin. HYVIS-hankkeen näkökulmasta yksi kiinnostavimmista teemoista oli hyvän elämän mahdollisuudet kunnassa. Järjestimme lisäksi kaikille avoimia … Jatka lukemista Blogi: Mahtuuko sosiaalisesti kestävä kehitys tulevaisuuden kuntapolitiikan agendalle?

Blogi: Uusi innovaatiopolitiikka ja kaupunkien haaste

Leveä, syvä ja samea Saimme hiljattain julkaistua Valtteri Laasosen ja Markku Sotaraudan kanssa artikkelin, jossa pyrimme hahmottamaan suomalaisen innovaatiopolitiikan kehityskaarta, nykytilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia. Artikkelin keskeinen löydös tai väite on, että suomalainen innovaatiopolitiikka on samanaikaisesti sekä leventynyt että syventynyt. Leventyminen viittaa esimerkiksi siihen, että innovaatiopolitiikka kytkeytyy nykyään hyvin erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden ratkaisemiseen (esim. ilmastonmuutos, kestävyyshaaste). … Jatka lukemista Blogi: Uusi innovaatiopolitiikka ja kaupunkien haaste

Blogi: Kaupungistumisen rytmihäiriö: Pääkaupunkiseutu suistui muuttotappiolle

Horjuttaako koronakriisi kaupungistumisen megatrendiä vai jatkaako se luonnonvoimaista kulkuaan? Tätä ovat monet tutkijat ja aluekehittäjät pohtineet päättyneen vuoden kuluessa. Suomen mainio väestötietojärjestelmä antaa mahdollisuuden etsiä kysymykseen vastausta. Rasmus ja Timo Aron joulukuussa (HS 12.12.2020) julkaiseman katsauksen mukaan kaupungistumisen iso kuva ei ole juurikaan muuttunut. Monet suuret kaupungit ovat vuoden 2020 kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana saaneet … Jatka lukemista Blogi: Kaupungistumisen rytmihäiriö: Pääkaupunkiseutu suistui muuttotappiolle