Blogi

Blogi: Alueiden hierarkiaa – urbanisaatiopotentiaali ja sen sudenkuopat

Tässä blogisarjassa Ilppo esittelee väitöstutkimustaan. Tutkimuksessaan Ilppo tarkastelee kaupungistumisen politiikkaa ja rakenteita. Ensimmäisessä osiossa pureuduttiin kaupungistumisen kieleen ja narratiiveihin. Tässä osiossa käsitellään suomalaisia alueellisia imaginaareja sekä hierarkioita. Blogi pohjautuu artikkeliin, joka on julkaistu Territory, Politics, Governancessa 2021: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21622671.2021.1918574  Muistutellaanpa mieleen edellisen blogin johtopäätös: Suomalaisessa poliittisessa järkeilyssä kaupungistuminen on (1) vääjäämätön ulkoinen ilmiö, vaatii välitöntä sopeutumista, … Jatka lukemista Blogi: Alueiden hierarkiaa – urbanisaatiopotentiaali ja sen sudenkuopat

Blogi: Kaupungistumisen narratiivit – Globaalit sulkeumat, kansalliset avaukset

Tässä blogisarjassa Ilppo esittelee väitöstutkimustaan. Tutkimuksessaan Ilppo tarkastelee kaupungistumisen politiikkaa ja rakenteita. Ensimmäisessä osiossa pureudutaan kaupungistumisen kieleen ja narratiiveihin. Tutkimus, johon tämä blogi pohjautuu, on julkaistu Geografiska Annalerissa vuonna 2020 (Open Access): www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/04353684.2020.1827279 Kaupungistuminen on globaali megatrendi. Tätä lausetta tunnutaan toistavan silloin, kun ei jakseta selittää, miksi kaupungit nyt vaan kasvavat ja kehittyvät, ja kuinka … Jatka lukemista Blogi: Kaupungistumisen narratiivit – Globaalit sulkeumat, kansalliset avaukset

Blogi: Vegaaninen kouluruoka on pitkän tähtäimen elinvoimapolitiikkaa

Seinäjoen kaupunginvaltuuston päätös (pdf) palauttaa valmisteluun nuorisovaltuuston aloite vegaani- ja kasvisruoan lisäämisestä kouluissa on saanut suurta valtakunnallista huomiota niin sosiaalisessa mediassa kuin perinteisemmisäkin medioissa. Seinäjoki ei ole ainoa kunta, jolle vegaaniruoka on ollut vaikea kysymys. Ainakin Oulun ja Kajaanin päätöksenteosta on uutisoitu valtakunnallisesti, ja paikallistasolla päätöksiä on veivattu lukuisissa kunnissa. Usein kysymys on ollut kustannuksista, … Jatka lukemista Blogi: Vegaaninen kouluruoka on pitkän tähtäimen elinvoimapolitiikkaa

Vieraskynä: Yhteiskunnallisten muutosten dynamiikka, kokonaiskuva ja tavoiteltava suunta

Maailman muutokset haastavat kansalaisten, yritysten ja poliittis-hallinnollisten instituutioiden itsestäänselvyyksiksi muodostuneita toimintatapoja, tulkintakehyksiä ja ongelmanratkaisumalleja. Nykyisellään yrityksemme vastata muutoksiin ja aikaansaada tarvittavia uudistuksia pirstaloituvat toisaalta toiminnallisesti hallinnon raja-aitoihin ja toisaalta ajallisesti hallituskausien sykleihin. Yhteiskuntaa muuttavat ilmiöt eivät ole yksittäisten instituutioiden hallittavissa, koska muutokset ovat yhä useammin systeemisiä, maantieteelliset ja institutionaaliset rajat ylittäviä. Muutoksia ei voi hallita … Jatka lukemista Vieraskynä: Yhteiskunnallisten muutosten dynamiikka, kokonaiskuva ja tavoiteltava suunta

Blogi: Kolme skenaariota koronan jälkeisistä kaupungeista

Alue- ja kaupunkikehittämisen keskustelu on ollut sankkana erilaisia ennusteita ja ennustuksia koronapandemian vaikutuksista esimerkiksi kaupunkiasumisen suosioon, etätyön yleistymiseen ja mökkeilykulttuuriin. Yleinen narratiivi tuntuu sanovan, että jonkinlainen muutos tapahtuu varmasti, sillä pandemia-aika on ollut “disruptio” eli haastanut tähänastisia vakiintuneita toimintatapoja. On myös muodikasta todeta, että lyhyen aikavälin muutoksia liioitellaan ja pitkän aikavälin muutoksia aliarvioidaan. Harvemmin kuitenkin … Jatka lukemista Blogi: Kolme skenaariota koronan jälkeisistä kaupungeista