Uutiset

Saariston käsitettä ja saaristokriteerejä määritellään uudelleen

MDI ja Ubigu toteuttavat maa- ja metsätalousministeriölle selvityksen, joka tukee Saaristoasian neuvottelukuntaa saariston käsitteen ja saaristokriteerien määrittelytyössä. Saaristoasiain neuvottelukunta on perustanut työryhmän, jonka tavoitteena on määritellä saaristoalueita ja saaristokuntia paremmin kuvaavat kriteerit. Kriteerien määrittämisen tueksi laaditaan selvitys, joka valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Selvityksen tuloksena syntyy kriteeristö, joka vähentää tulkinnanvaraisuutta saariston käsitteestä ja saaristokunnan määritelmästä. … Jatka lukemista Saariston käsitettä ja saaristokriteerejä määritellään uudelleen

Sparraamme Maaseutupolitiikan neuvostoa ohjelmatyöhön ja Maaseutuparlamentin toteutukseen

Tuemme Maaseutupolitiikan neuvostoa (MANE) Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 laatimisprosessissa. Uusi, seitsemäs kokonaisohjelma laaditaan alhaalta ylöspäin, laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on nykyistä strategisempi kokonaisohjelma. Fasilitoimme osallistavia työpajoja, jatkuvaa työskentelyä verkkoalustalla ja ohjelman kirjoitusleiriä. Lisäksi tuemme Maaseutuparlamentin onnistunutta toteutusta työpajojen vetäjien fasilitointikoulutuksen avulla. Maaseutuparlamentti järjestetään Kurikassa 1.–3.10.2020. Tapahtumassa keskustellaan valtakunnallisesta maaseutukehittämisestä ja -politiikasta.

Suosimme etätöitä, projektit rullaavat digiä hyödyntäen

Koronatilanteesta ja viranomaisten antamista suosituksista johtuen olemme siirtyneet ensisijaisesti tekemään etätöitä. Sovimme asiakkaidemme kanssa projektien toteutustavoista – tarvittaessa hyödynnämme palaverien ja tilaisuuksien järjestelyissä etäyhteyksiä. Tulevien tapahtumien osalta tiedotamme muutoksista somekanavissamme ja uutiskirjeessämme. Pyrimme siirtämään tapahtumiamme soveltuvin osin verkkoon, näistä kerromme lisää myöhemmin.

Uraohjauspalvelut tukevat työn ja koulutuksen siirtymävaiheissa

Tutkimus TE-toimistojen ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluiden saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta osoittaa, että palvelut koetaan tärkeäksi osaksi TE-palveluita. Annettu ohjaus vaikuttaa myönteisesti asiakkaan töihin, opintoihin ja palveluihin hakeutumiseen, ja asiakkaat ovatkin olleet ohjaukseen pääosin tyytyväisiä. Tutkimuksessa ilmeni, että resursseja tarvittaisiin kuitenkin lisää ja moniammatillista yhteistyötä tulisi lisätä. MDI toteutti tutkimuksen työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Tutkimuksen taustalla on … Jatka lukemista Uraohjauspalvelut tukevat työn ja koulutuksen siirtymävaiheissa

Nuoret saavat monialaista palvelua Ohjaamoista nopeasti ja tehokkaasti

Ohjaamon vaikuttavuutta käsittelevän tutkimuksen mukaan Ohjaamoissa nuorta pystytään palvelemaan kokonaisvaltaisesti monialaisesta toimintamallista johtuen. Ohjaamotoiminnan positiiviset vaikutukset syntyvät palveluun pääsyn nopeutumisesta ja palveluihin ohjaamisen tehokkuudesta. Moniammatillisuus ja palvelujen kokoaminen yhteen edistävät ohjauksen osuvuutta ja mahdollistaa nuoren asian edistämisen joustavasti ja oikea-aikaisesti. Yksilöllinen asiakasohjaus ja vahva palvelukoordinaatio puolestaan edistävät palveluihin kiinnittymistä. Lisäksi Ohjaamon verkostomaisella toimintamallilla on potentiaalia … Jatka lukemista Nuoret saavat monialaista palvelua Ohjaamoista nopeasti ja tehokkaasti