Uutiset

VN TEAS -selvitys: Toimeentulotuen nykyinen rahoitusmalli ei vaikuta kuntien toimintaan juurikaan

NHG:n ja MDI:n toteuttaman selvityksen mukaan kunnat voivat vaikuttaa toimeentulotuen tarpeeseen lähinnä välillisesti, kuten edistämällä työllisyyttä, tukemalla terveyttä ja hyvinvointia sekä lisäämällä kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta. Kunnat seuraavat perustoimeentulotukimenoja aiempaa epäsäännöllisemmin. Perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin vuonna 2017 kunnilta Kelaan, eikä kuntien 50 prosentin rahoitusosuus enää näy kunnille erillisenä menoeränä. Selvitys ‘Kuntien toimintamallit ja rahoitusvastuu toimeentulotukitarpeen ehkäisyssä ja … Jatka lukemista VN TEAS -selvitys: Toimeentulotuen nykyinen rahoitusmalli ei vaikuta kuntien toimintaan juurikaan

Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta –hankkeen kehityskeskusteluselvityksessä huomio kiinnittyy kiireen vähentämiseen ja kehityskeskusteluprosessin uudistamiseen

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mällä on käynnissä Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hank­e 1.2.2020-31.1.2023, jonka tavoitteena on edistää ja tukea Kai­nuun so­ten hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tia se­kä vä­hen­tää toi­min­taym­pä­ris­tön luo­mia pai­nei­ta. Lisäksi tavoitteena on kehittää tiedolla johtamista sekä tuottavuutta. Osana hanketta MDI toteutti Kainuun soten tilauksesta kehityskeskusteluselvityksen, jossa tarkasteltiin kehityskeskustelujen nykytilaa sekä sen mahdollisia vaihtoehtoja. Selvityksen tehtävänä … Jatka lukemista Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta –hankkeen kehityskeskusteluselvityksessä huomio kiinnittyy kiireen vähentämiseen ja kehityskeskusteluprosessin uudistamiseen

Kevään aikana hyvän elämän jäljillä HYVIS-hankkeessa

Talven ja kevään mittaa HYVIS-hankkeessa on kokoonnuttu yhteen webinaarien merkeissä. Hankkeessa tavoitteena on nostaa huomion keskipisteeseen siirtyminen kestävään yhteiskuntaan ja toimijuus: miten muutos toteutetaan niin, että samalla edistetään asukkaiden hyvinvointia sekä yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on monipuolistaa keskustelua supistumisesta ja erityisesti mittareista liittyen supistuvien alueiden tulevaisuuteen. Hankkeen avulla halutaan tarjota välineitä vaikuttavalle … Jatka lukemista Kevään aikana hyvän elämän jäljillä HYVIS-hankkeessa

MDI mukana selvittämässä koronakriisin vaikutuksia nuorisoalaan

MDI on mukana selvittämässä, millaisia vaikutuksia koronakriisillä on ollut nuorisoalaan. Työn avulla tuetaan nuorisotyön ja -toiminnan tulevaisuuden varautumista sekä alan roolin hahmottamista pandemian jälkeisenä aikana. Selvityksessä muun muassa kuullaan nuorten kanssa toimivien näkökulmia esimerkiksi siihen, miten toiminta muuttui koronakriisin myötä ja mikä on nuorisotyön rooli jatkossa nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa. Lisäksi tarkastellaan, miten nuorisotyössä voidaan tulevaisuudessa … Jatka lukemista MDI mukana selvittämässä koronakriisin vaikutuksia nuorisoalaan

MDI selvitti ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytymisen syitä

ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytyminen aiheuttaa eri osapuolille negatiivisia vaikutuksia, joten on tarve saada tietoa asuntotarjouksista kieltäytymisen syistä sekä kehittää asuntotarjousten vastaanottamiseen liittyvää prosessia kieltäytymisten määrän vähentämiseksi.  Selvityksessä tuotettiin tietoa, mitä ovat asuntoon, asuntotarjouksiin ja asukasryhmiin liittyvät syyt asuntotarjouksesta kieltäytymiselle. Toisena päätehtävänä oli tuottaa tietoa siitä, millaisilla asuntotarjousprosessiin, asuntojen markkinointiin ja asuntokantaan liittyvillä toimilla kieltäytymisiä voitaisiin vähentää. Kyselyyn … Jatka lukemista MDI selvitti ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytymisen syitä