Tiekartasta askeleet Uudenmaan TKI-toimijoiden matkalle kohti Euroopan kärkeä

MDI oli mukana laatimassa Uudenmaan TKI-tiekarttaa, jossa määritellään alueen vahvuudet ja keinot edistää TKI-toimintaa kärkiklustereiden ja osaamisen avulla. Uudenmaan maakunta on asettanut tavoitteeksi nousta Euroopan innovatiivisimmaksi alueeksi vuoteen 2030 mennessä.

Silta tummuvan taivaan edessä. Kuva Tapio Haaja / Unsplash.

Uudenmaan tavoitteena on kasvattaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) panostuksia viiteen prosenttiin maakunnan bruttokansantuotteesta. Yhteistyössä MDI:n ja Spinversen kanssa laadittu tiekartta tarjoaakin konkreettisia keinoja lisätä EU-tasoista TKI-toimintaa.

Tiekartassa esitetään, että maakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vahvistamiseksi tulisi määritellä yhteiset tavoitteet, selkeyttää alueellista TKI-toimintamallia, vahvistaa EU-vaikuttamista, parantaa tukipalveluja ja lisätä Uudenmaan houkuttelevuutta TKI-ympäristönä.

– Uusimaa suuntaa katseensa vahvasti kansainväliseen TKI-toimintaan. Maakunta aikoo lisätä rahoituksen saamista suorista EU-rahoitusohjelmista sekä vahvistaa verkostoitumista muiden TKI-toimintaa tekevien alueiden ja toimijoiden kanssa, kertoo Uudenmaan maakuntajohtaja Tuija Telén.

Uudellamaalla voidaan ratkaista maailmanlaajuisia haasteita

Vaikka EU-rahoitus on euromääräisesti pieni osa organisaatioiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostuksista, sen merkitys on kasvanut viime vuosina. Uusimaalaiset TKI-toimijat ovat hyvin menestyneet kilpailluissa Horisontti Eurooppa -rahoituksessa, jota ovat saaneet erityisesti VTT, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto.

– Uudenmaan TKI-kärkinä korostuvat bio- ja kiertotalous, energiantuotanto, terveys- ja hyvinvointiala sekä kvanttiteknologian ja tekoälyn sovellutukset. Nämä kärjet heijastavat alueen vahvuuksia ja vastaavat maailmanlaajuisiin haasteisiin, korostaa tiekarttaa koonnut MDI:n asiantuntija Valtteri Laasonen.

On tärkeä tuoda esille vahvuuksiin liittyviä TKI-huippuosaamiskeskittymiä, joita tulisi vahvistaa ja hyödyntää aluemarkkinoissa. Huippuosaamiskeskittymissä yhdistyvät kansainvälisesti tunnustettujen tutkimusryhmien työskentely, yliopistokoulutus, tutkimusinfrastruktuurit sekä yritysten läsnäolo. Näistä korostuu erityisesti Otaniemi-Keilaniemi-alue. Lisäksi halutaan nostaa uusimaalaisia vahvoja toimintatapoja: innovaatioekosysteemimäistä toimintaa ja startup-kulttuuria.

Panostukset rahoitussaannon kasvattamiseen ja yhteistyöhön

Uudellamaalla kannattaa panostaa selkeisiin yhteisiin tavoitteisiin, kuten EU-rahoitussaannon kaksinkertaistamiseen vuoteen 2030 mennessä ja sitä tukevaan yhteistyöhön.

– Euroopan innovatiivisin alue Suur-Kööpenhamina tarjoaa meille inspiraatiota, sillä siellä yhteistyö ja eritasoinen koordinaatio eri TKI-toimijoiden välillä on laajempaa kuin Uudellamaalla. Uudenmaan TKI-kenttä hyötyisi esimerkiksi aktiivisemmasta ulkoisten investointien houkuttelusta ja innovaatioekosysteemien välisen yhteistyön kasvattamisesta parhaiden käytäntöjen ja oppien levittämiseksi, toteaa projektin vastaavana johtajana toiminut Spinversen Veera Mustonen.

– Tämä tehdään yhdessä. Tarvitsemme kaikkien uusimaalaisten TKI-toimijoiden panosta tiekartan toimeenpanoon ja vahvistamaan alueen kansainvälistä TKI-toimintaa. Uudenmaan liitto tulee perehtymään esitettyihin suosituksiin tarkasti omistajakuntien ja muiden TKI-toimijoiden kanssa, maakuntajohtaja Tuija Telén sanoo.

Tutustu Uudenmaan EU-tasoisen TKI-toiminnan tiekarttaan (pdf).

Tiekartan julkaisuwebinaarin tallenne katsottavissa täällä

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen