Tiekartasta askeleet Uudenmaan TKI-toimijoiden matkalle kohti Euroopan kärkeä

MDI oli mukana laatimassa Uudenmaan TKI-tiekarttaa, jossa määritellään alueen vahvuudet ja keinot edistää TKI-toimintaa kärkiklustereiden ja osaamisen avulla. Uudenmaan maakunta on asettanut tavoitteeksi nousta Euroopan innovatiivisimmaksi alueeksi vuoteen 2030 mennessä.

Silta tummuvan taivaan edessä. Kuva Tapio Haaja / Unsplash.

Uudenmaan tavoitteena on kasvattaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) panostuksia viiteen prosenttiin maakunnan bruttokansantuotteesta. Yhteistyössä MDI:n ja Spinversen kanssa laadittu tiekartta tarjoaakin konkreettisia keinoja lisätä EU-tasoista TKI-toimintaa.

Tiekartassa esitetään, että maakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vahvistamiseksi tulisi määritellä yhteiset tavoitteet, selkeyttää alueellista TKI-toimintamallia, vahvistaa EU-vaikuttamista, parantaa tukipalveluja ja lisätä Uudenmaan houkuttelevuutta TKI-ympäristönä.

– Uusimaa suuntaa katseensa vahvasti kansainväliseen TKI-toimintaan. Maakunta aikoo lisätä rahoituksen saamista suorista EU-rahoitusohjelmista sekä vahvistaa verkostoitumista muiden TKI-toimintaa tekevien alueiden ja toimijoiden kanssa, kertoo Uudenmaan maakuntajohtaja Tuija Telén.

Uudellamaalla voidaan ratkaista maailmanlaajuisia haasteita

Vaikka EU-rahoitus on euromääräisesti pieni osa organisaatioiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostuksista, sen merkitys on kasvanut viime vuosina. Uusimaalaiset TKI-toimijat ovat hyvin menestyneet kilpailluissa Horisontti Eurooppa -rahoituksessa, jota ovat saaneet erityisesti VTT, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto.

– Uudenmaan TKI-kärkinä korostuvat bio- ja kiertotalous, energiantuotanto, terveys- ja hyvinvointiala sekä kvanttiteknologian ja tekoälyn sovellutukset. Nämä kärjet heijastavat alueen vahvuuksia ja vastaavat maailmanlaajuisiin haasteisiin, korostaa tiekarttaa koonnut MDI:n asiantuntija Valtteri Laasonen.

On tärkeä tuoda esille vahvuuksiin liittyviä TKI-huippuosaamiskeskittymiä, joita tulisi vahvistaa ja hyödyntää aluemarkkinoissa. Huippuosaamiskeskittymissä yhdistyvät kansainvälisesti tunnustettujen tutkimusryhmien työskentely, yliopistokoulutus, tutkimusinfrastruktuurit sekä yritysten läsnäolo. Näistä korostuu erityisesti Otaniemi-Keilaniemi-alue. Lisäksi halutaan nostaa uusimaalaisia vahvoja toimintatapoja: innovaatioekosysteemimäistä toimintaa ja startup-kulttuuria.

Panostukset rahoitussaannon kasvattamiseen ja yhteistyöhön

Uudellamaalla kannattaa panostaa selkeisiin yhteisiin tavoitteisiin, kuten EU-rahoitussaannon kaksinkertaistamiseen vuoteen 2030 mennessä ja sitä tukevaan yhteistyöhön.

– Euroopan innovatiivisin alue Suur-Kööpenhamina tarjoaa meille inspiraatiota, sillä siellä yhteistyö ja eritasoinen koordinaatio eri TKI-toimijoiden välillä on laajempaa kuin Uudellamaalla. Uudenmaan TKI-kenttä hyötyisi esimerkiksi aktiivisemmasta ulkoisten investointien houkuttelusta ja innovaatioekosysteemien välisen yhteistyön kasvattamisesta parhaiden käytäntöjen ja oppien levittämiseksi, toteaa projektin vastaavana johtajana toiminut Spinversen Veera Mustonen.

– Tämä tehdään yhdessä. Tarvitsemme kaikkien uusimaalaisten TKI-toimijoiden panosta tiekartan toimeenpanoon ja vahvistamaan alueen kansainvälistä TKI-toimintaa. Uudenmaan liitto tulee perehtymään esitettyihin suosituksiin tarkasti omistajakuntien ja muiden TKI-toimijoiden kanssa, maakuntajohtaja Tuija Telén sanoo.

Tutustu Uudenmaan EU-tasoisen TKI-toiminnan tiekarttaan (pdf)

Tiekartan julkaisuwebinaarin tallenne katsottavissa täällä

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne