Väestöennuste

MDI:n vuoden 2023 väestöennuste tarkastelee, miltä Suomi näyttää tulevina vuosikymmeninä. Erityisen tarkastelun kohteena on laskeva syntyvyys ja sen seuraukset esimerkiksi peruskoululaisten määrään tulevaisuudessa. Ennuste on päivitetty uusimmilla tiedoilla eli siihen on laskettu väestönkehityksen perusura vuoteen 2040 saakka. Perusuran lisäksi väestöennusteeseen on kuvattu kolme vaihtoehtoista skenaariota: kaupungistuva, hajautuva ja kansainvälistyvä Suomi.

Keskeisimmät nostot

Vuoden 2023 väestöennuste tarkentaa kuvaa Suomen väestönkehityksestä, mutta suuret linjat ja etenkin väestönkehityksen aluetason erot ovat yhä hyvin samankaltaisia kuin aiemmissa ennusteissa. 2020-luvun tasoinen maahanmuutto riittäisi ylläpitämään kansallisen tason hidasta väestön ja työikäisen väestön kasvua, toisin kuin (edeltävässä ennusteessa) oletettu 2010-luvun taso. Maahanmuuton lisääntyminen ei muuta kovin merkittävästi väestönkehitystä noin 75 prosentissa kuntia.

Syntyvyyden laskun seurauksena peruskouluikäisten määrä tulee romahtamaan koko maassa: vuonna 2030 peruskoulussa on 82 000 oppilasta nykyistä vähemmän. Vaikka kansallinen kuva syntyvyydestä seuraavasta koululaisikäluokkien supistumisesta on synkeä, aluetason kuva on vielä paljon haastavampi suurimmassa osassa kuntia. Ennusteessa on laskettu väestönkehityksen perusuran lisäksi kolme vaihtoehtoista skenaariota: kaupungistuva, hajautuva ja kansainvälistyvä Suomi. Skenaarioita erottaa olettamat maan sisäisestä ja kansainvälisestä muuttoliikkeestä.

Rasmus Aro esittelee Väestöennustetta.
Rasmus Aro väestöennusteen julkistustilaisuudessa

Muita väestöennusteeseen liittyviä julkaisuja

Mitä väestöennuste tarjoaa kunnille ja alueille?

Aiempiin ennusteisiin nähden MDI:n uusi ennuste tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet tarkempaan väestökehityksen analyysiin ja ennakointiin kuntatasolla ja kunnan sisällä. Tulokset tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet arvioida eri aluetasolla nykyisiä ja tulevia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja haasteita väestönkehityksen näkökulmasta.

Uusi ennuste ja skenaariot antavat entistä tarkemman pohjan kuntien ja alueiden kehittämiselle ja suunnittelulle niin kaavoituksen ja asuntotuotannon, palvelurakenteen ja -tarpeen kuin muiden tulevaisuuden investointien näkökulmasta. Koronapandemia ja useat toimintaympäristön isot muutostekijät korostavat tarvetta arvioida kunnan kehitystä ja tulevaisuutta uuden ennusteen tietojen valossa:

Ennuste tarjoaa kunnille mahdollisuuden reagoida riittävän ajoissa toimintaympäristön muutoksiin sekä huomioida ne pian alkavalla valtuuskaudella ja strategioissaan.

Voit tilata alueellisen väestöennustepaketin haluamallasi aluejaolla. Lisäksi väestöennuste mallinnetuilla skenaarioilla löytyy Kuntakortti-palvelusta.

Kuntakohtainen väestöennuste ja Kuntakortti

Kuntakohtainen väestöennuste mallintaa erikseen jokaisen kunnan väestönkehitystä sukupuolittain, ikäryhmittäin ja kieliryhmittäin ja sisältää avoimesti saatavilla olevaa ennustetta tarkemmat tiedot kunnan väestönkehityksestä. Sen avulla kunnat voivat tarkastella pinnalla olevia ilmiöitä ja kysymyksiä oman kuntansa tulevan väestönkehityksen näkökulmasta.

Lisäksi väestöennuste mallinnetuilla skenaarioilla löytyy Kuntakortti-palvelusta. Kuntakortti on palvelu kuntien tiedolla johtamisen tueksi. Robotti hakee, kokoaa ja visualisoi päätöksenteossa olennaisen tiedon seitsemälle teemasivulle joka päivä.

Visualisoitu väestöennuste

Alla olevassa visualisoinnissa on esitetty vuoden 2023 väestöennusteen mukainen muutos 2022–2040 kunta- ja maakuntatasolla.

Väestöennuste mediassa

Kauppalehti: Uhkaako meitä näivettymisen kierre? Uusi väestöennuste näyttää Suomen syvän jakautumisen – Katso oman kuntasi ennuste. 13.9.2023.

YLE: Joka viides pulpetti tyhjenee peruskouluissa lähivuosina – tuore väestöennuste antaa kylmää kyytiä valtaosaan Suomea. 13.9.2023.

Helsingin Sanomat: Koululaisten määrä romahtaa lähivuosina suurimmassa osassa kuntia – Katso oman kuntasi tilanne. 13.9.2023.

Huomenta Suomi: Syntyvyyden lasku vaarantaa monen kunnan tulevaisuuden. 18.9.2023

| Iltalehti | STT Info | Svenska Yle | Hämeen Sanomat | YLE Kanta- ja Päijät-Häme | Aamuposti | YLE kommentti | Suomenmaa | Verkkouutiset | Savon Sanomat | Yle Kainuu | Etelä-Suomen Sanomat | Kauppalehti | Lapin Kansa | Uusi Suomi | Ilkka-Pohjalainen |


Sivu julkaistu 13.9.2023

MDI on nykyään osa Finnish Consulting Groupia. fcg.fi