Elinvoima

Tutkimme ja kehitämme alueiden, toimialojen ja yritysten elinvoiman toiminta- ja kehittämisedellytyksiä. Yritystoiminta ja työpaikat tarvitsevat osaamista ja toimintaympäristön, jossa uudenlaista elinkeinotoimintaa voi syntyä, kasvaa ja alati muuntautua kilpailukykyiseksi ja arvonlisää tuottavaksi. 

Sääntely, julkinen rahoitus ja tuki ovat keskeisessä asemassa luomassa kannusteita kehittymiseen, joka tuottaa etua koko kansantaloudelle. Julkisen vallan rooli taloudessa vaatii kuitenkin tarkoituksenmukaisesti kohdennettuja toimia kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. 

Vihreä siirtymä ja ilmastonmuutoksen vaikutukset muuttavat digitalisaation ja perinteisillä toimialoilla tapahtuvien muutosten ohella tuotannon rakenteita ja työvoimatarpeita. Muutoksessa tarvitaan vahvaa tietopohjaa toimivista julkisista interventioista, samalla kun tuetaan toimijoita siirtymävaiheiden yli.  

Pyrimme tukemaan vireyttä ja tulevaisuudenuskoa erilaisissa yhteisöissä, maaseudulla ja kaupungeissa. Elinvoimaa tukevat selvityksemme ja tutkimuksemme ovat usein luonteeltaan kehittäviä, jolloin tuemme asiakkaita tunnistamaan ja vahvistamaan elinvoimatekijöitä.

Viimeaikaisia elinvoimaan liittyviä töitämme ovat olleet muiden muassa erilaisten kaupunkien elinvoimaa ja kasvua tukeneet ohjelmat ja strategiat, feministisen elinvoimapolitiikan avaukset ja elinkeinorakennetta tarkastelleet työt.