Aluekehitys nyt

Haluamme tukea tiedolla Suomen alueiden kehitystä.

Aluekehityksen tietopalvelumme pitää sisällään koottua tietoa aluekehityksestä. Keskeisiä teemoja ovat

  • väestö
  • työllisyys
  • osaaminen
  • aluetalous
  • vetovoima
  • terveys
  • hyvinvointi

Tietopalvelustamme löydät kaikille avointa tietoa ja maksullisia tietopalveluita, joissa voit pureutua tarkemmin tietoihin ja aikasarjoihin sekä syventyä vertailemaan eri tyyppisiä alueita. Tutustu tietopalvelun tietosisältöjen laskentaperusteisiin.

Halutessanne teemme toimeksiannosta analyyttisia, vertailevia ja yksityiskohtaista tietopaketteja. Räätälöimme myös valmiita tietopalveluita tarpeisiinne.

MDI on poliittisesti riippumaton konsultointitoimisto, jonka omistaa Finnish Consulting Group (FCG). Tietopalvelun tiedot koostuvat julkisista tilastoista ja MDI:n keräämistä aineistoista.