Julkishallinnon ohjaus ja uudistukset

Tuemme julkisen hallinnon suunnittelun, ohjauksen ja toimeenpanon prosesseja ja toimintatapoja sekä näiden uudistamista sekä paikallisella, alueellisella että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hallinnon ohjauksella tarkoitetaan julkista johtamista ja sitä toteuttavaa prosessien, menettelyjen, järjestelmien ja toimintatapojen kokonaisuutta. Johtamisella ja ohjauksella on läheinen suhde toisiinsa. Johtamisella tarkoitetaan erityisesti niitä toimintatapoja ja menettelyjä, joilla yhteisön tai organisaation johto pyrkii saavuttamaan asetetut tavoitteensa. Ohjauksen kehittämisellä pyritään puolestaan toiminnan, talouden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden tasapainoon.

Julkisessa ohjauksessa tuemme sekä perinteisen että uutta luovan systeemisen ohjauksen ja johtamisen prosesseja ja hallitsemme sekä perinteiset keinot eli tulosohjauksen, resurssi-, normi- ja informaatio-ohjauksen että verkosto-ohjauksen ja monialaisen systeemisen ja ilmiölähtöisen ohjauksen. 

Tuemme julkisen vallan prosessien uudistamista ja ohjausta sekä rakenteiden ja instituutioiden, organisaatioiden että yksikköjen ja yhteisöjen tietoperusteista uudistamista.

Viime vuosina olemme selvittäneet Ohjaus 2020 -hankkeella (VN TEAS) muun muassa valtion ohjaustoiminnan nykytilaa ja kehitystä sekä tuottaneet tietoa suomalaiseen ohjauspoliittiseen keskusteluun politiikkasuosituspapereilla, blogikirjoituksilla ja podcasteilla.