Samuli Manu

Uskon, että ymmärrys hallinnosta ja sen toimintaympäristöstä auttaa meitä hahmottamaan keinoja ja mahdollisuuksia siirtyä aiempaa kestävämpään yhteiskuntaan. Työskentelen erityisesti valtionhallinnon toimijoiden toimeksi antamissa ja/tai rahoittamissa hankkeissa, jotka ovat tyypillisesti erilaisia tutkimus- ja selvitystöitä. Kaupunkien ja kuntien strateginen kulttuurikehittäminen on toinen keskeinen kokonaisuus töissäni. Vahvuuteni asiantuntijana koskevat erityisesti julkishallinnossa ja julkisessa hallinnassa tapahtuvia muutoksia, yhteiskunnallisten ilmiöiden ja muutosprosessien suhdetta hallintoon sekä erilaisia politiikkakokonaisuuksia toteuttavaa ohjausta.
Sooloilu kuuluu kitaransoittoon, ei asiantuntijatyöhön

Jalonen, H., Lähteenmäki-Smith, K., Manu, S., Uusikylä, P. & Branders, M. Ilmiölähtöinen hallinta sotkuisessa maailmassa. Teoksessa Anni Jäntti ym. (toim.) 2022. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Tampere: Vastapaino. 

Aira, T., Kannasoja, S., Kekäläinen, T. & Manu, S. (2021). Hyvinvoinnin mittaaminen edellyttää valintoja – näkökulmana julkishallinnollinen tiedon tarve. Focus Localis 50(3) 125-131.  

Manu, S., Lähteenmäki-Smith, K., Siltanen, K. & Huttunen, J. (2020). Kuntastrategiat paikallisen elinvoiman tekijöinä ja sanoittajina – ”oikean kokoinen kaupunki” supistumisen olosuhteissa. Terra 132(3) 154-157. 

Kaisa Lähteenmäki-Smith, Samuli Manu & Sinikukka Pyykkönen (2020). Ilmiöpohjainen politiikka haastaa perinteisiä ohjausmalleja. Blogi: Tieto käyttöön! Saatavilla: 

Tutustu viimeisimpiin kirjoituksiini

Julkishallinnon systeeminen ohjaus ja politiikan tekemisen uudistuslupaukset:
kaksoissiirtymästä julkisen johtamisen neloslutziin?

Oletko koskaan ajatellut, miten paljon yhteistä julkisella johtamisella ja politiikalla on urheilun ja taiteen kanssa? Politiikka on “mahdollisen taidetta” — se rajautuu siihen, mikä kulloinkin kyetään viemään yhteiselle agendalle ja toteutukseen. Kompromissien takia sinne harvoin päätyy äärisaavutuksia tai tajunnanräjäyttäviä taidonnäytteitä.

Lue lisää Julkishallinnon systeeminen ohjaus ja politiikan tekemisen uudistuslupaukset:
kaksoissiirtymästä julkisen johtamisen neloslutziin?

Referenssini

Näytä