Sidosryhmädialogi kuntien kestävyystoimien skaalausta tukevista toimista

MDI toteutti Kuntaliitolle ja ympäristöministeriön koordinoimalle Kestävä kaupunki -ohjelmalle sidosryhmädialogin, joka tukee kuntien ja kaupunkien kestävyystoimien skaalausta. Työ toimi jatkumona MDI:n toteuttamalle kartoitukselle kestävyysratkaisujen skaalausta edistävistä toimista. Sidosryhmädialogin myötä selvitettiin, miten kansainvälisiä skaalautumisen malleja ja työkaluja voidaan hyödyntää kansallisessa kehittämistyössä. MDI toteutti työpajasarjan skaalauksen eri rooleissa oleville kunnille, kaupungeille ja kestävyysverkostoille. Työpajoissa käytiin keskustelua skaalauksen edellytyksistä ja parhaista käytännöistä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan