Sidosryhmädialogi kuntien kestävyystoimien skaalausta tukevista toimista

MDI toteuttaa Kuntaliitolle ja ympäristöministeriön koordinoimalle Kestävä kaupunki -ohjelmalle sidosryhmädialogin, joka tukee kuntien ja kaupunkien kestävyystoimien skaalausta. Työ toimii jatkumona MDI:n toteuttamalle kartoitukselle kestävyysratkaisujen skaalausta edistävistä toimista. Sidosryhmädialogin myötä selvitetään, miten kansainvälisiä skaalautumisen malleja ja työkaluja voidaan hyödyntää kansallisessa kehittämistyössä. MDI toteuttaa työpajasarjan skaalauksen eri rooleissa oleville kunnille, kaupungeille ja kestävyysverkostoille. Työpajoissa käydään keskustelua skaalauksen edellytyksistä ja parhaista käytännöistä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan