Osake-toiminnan selvitys- ja arviointityö

Osake on Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu. Toiminta on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen koko henkilöstölle. Yhteistyössä ovat mukana kaikki Tampereen kaupunkiseudun kunnat. Selvitys- ja arviointityössä kuvattiin Osakkeen toiminnan nykytilaa, arvioitiin sen toiminnasta syntyviä vaikutuksia ja lisäarvoa, tunnistettiin mahdollisia kehittämistarpeita sekä tarkasteltiin mahdollisia vaihtoehtoisia toteutustapoja ja organisointimalleja. Työ koostui dokumenttianalyysistä, haastatteluista sekä tulostyöpajasta. Työn tulokset esiteltiin kevään Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalveluiden työryhmälle sekä kuntajohtajakokoukselle.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan