Hyvinvointi

Analysoimme yhteiskunnassa tapahtuvaa toimintaa ja politiikkatoimenpiteitä yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Hyvinvointia on vaikeaa, ellei mahdotonta mitata, sillä se toteutuu välillisesti yhteiskunnan tarjotessa riittävästi turvaa ja mahdollisuuksia sekä hyvinvointia tukevan ympäristön läpi elämänkaaren. 

Agenda2030 ja yhdessä sovitut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat ohjauksen työkalu, jolla pyritään edistämään hyvinvointia läpi sukupolvien maailmanlaajuisesti. Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano vaatii toimia kaikilla päätöksenteon tasoilla, poikkihallinnollisesti. Kestävä kehityksen tavoitteiden toteutuminen vaati ajantasaista tietoa niistä tekijöistä, jotka edistävät hyvinvointia alati muuttuvissa toimintaympäristöissä meillä ja muualla. Tämän ohella tarvitaan tietoa, miten politiikkatoimenpitein voidaan julkisia varoja tehokkaasti kohdentaa edistämään näiden tekijöiden toteutumista. 

Luotettavat instituutiot, julkisin varoin rahoitetut palvelut, tulonsiirtojärjestelmä ja elinkeinotoiminnan edistäminen ovat keskeisessä asemassa osaavan, terveen ja työllistyvän väestön hyvinvoinnin tukemisessa, unohtamatta saavutettavissa olevaa luonto- ja kulttuuripääomaa. Toimivaa lainsäädäntöä ja muita toimenpiteitä tarvitaan osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien osalta.

Seuraavat teemat kuuluvat hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyvään osaamiseemme:

  • Hyvinvointi ja hyvän elämän suhde sekä elämänlaatu
  • Osallisuus
  • Yhdenvertaisuus
  • Hyvinvointitalous
  • Tulonsiirto- ja sosiaaliturvajärjestelmä
  • Julkiset palvelut