Hyvinvointi

Hyvinvointi on hyvän elämän mahdollisuuksien olemassaoloa ja niihin tarttumista. Hyvä elämä on eri näköistä erilaisilla ihmisillä ja erilaisilla alueilla. Siksi meille tärkeää on ihmiskeskeinen ja ilmiölähtöinen ote.

Hyvinvointi on tehtyjä tekoja. Tehdäänpä hyvinvointia edistävää työtä kansallisen tason politiikkakysymyksenä, arkisessa asiakastyössä tai rakenteellisten edellytysten luomisena, vasta tehty teko tuottaa vaikutuksia.  

Autamme tekemään hyvinvoinnista ymmärrettävää ja näkyvää kansalaisille, päättäjille, sidosryhmille ja ammattilaisille. Annamme arvoa jo tehdylle hyvälle työlle ja autamme vahvistamaan tavoitteellisuutta siellä, missä hyvinvointi ei niin kirkkaasti vielä näy. Kuulemme tarkalla korvalla tarpeita, mutta laskemme myös rahalliset vaikutukset ja mietimme organisoinnin reunaehdot. 

Meille hyvinvointi on läpileikkaava näkökulma. Lähes minkä tahansa toiminnan voi hyteistää – suunnitella hyvinvointia ja terveyttä edistävällä tavalla. Sitä varten tuotamme tietoa, suunnitelmia, palveluiden kehittämistä, kokeiluja ja arviointeja.  

Tältä sivulta löydät:

  • Tietoa MDI:n hyvinvointityöstä.
  • Asiantuntijoidemme näkemyksiä hyvinvoinnista ja sen edistämisestä.
  • Mitä palveluita tarjoamme HYTE-työhön liittyen?

Pyydä tarjous!

Vaikuttavuus on oikeastaan aika yksinkertaista. Jos toiminta ei ole sitä mitä tarvitaan tai sitä eivät käytä ne, jotka sitä tarvitsisivat, haluttuja vaikutuksia ei synny. 

-Kirsi Siltanen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toiminnan vaikuttavuuden ja mittaroinnin suunnittelu

Palvelukokonaisuudet ja -kuvaukset

Verkostotyön
kehittäminen

Ennakoiva vaikuttavuusarviointi. Ennakoiva vaikuttavuusarviointi tukee toiminnan johtamista ja toimeenpanoa nopeasti muut-tuvassa ja kompleksisessa ympäristössä. Mallintamalla aiottu vaikutusdynamiikka saadaan selville, ovatko tavoitteet saavutettavissa, miten kurssia voi muuttaa sitä kohti ja millä mittareilla haluttu vaikutus näkyy. Ennakoivan vaikuttavuusmallin voi rakentaa hankkeelle, verkostolle tai toimintakokonaisuudelle. 

Olemassa olevien palveluiden kuvaus ja konseptointi. Autamme viestimään, konseptoimaan ja tarkentamaan palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuuksien kartoitus ja kuvaus palvelutietovarantoon (PTV) on perusasioita, joihin ei aina löydy käsipareja. Kartoitamme palvelut ja kirjoitamme palvelutietovaranto-kuvauksia tekijöiden tukena.

Kartoitukset ja työpajat. Hyvinvoinnin haasteiden ja monitahoisten mahdollisuuksien kehittäminen edellyttää verkostomaista toimintaa, tuloksellisesti ja tavoitteellisesti. Kartoitamme asiakasryhmä- tai sektorikohtaisen kokonaisuuden toimijaroolit, tunnistamme puuttuvat lenkit ja hyvin toimivat prosessit. Konsultoimme verkostomallien, yhteisymmärryksen luomisen ja yhteisten tavoitteiden muotoilua.  

Hankearvioinnit

Kyselyt ja niiden analyysit

Työpajat ja dialogit

Kehittävä arviointi. Kehittävä arviointi on arvioinnin lähestymistapa, jossa korostuu muutoksen hahmottaminen, oppiminen ja osallisuus. Kehittävä arviointi tukee innovatiivista palvelukehitystä ohjaamalla sopeutumista nouseviin ja dynaamisiin muutoksiin toimintaympäristössä. Hankearviointi on olennainen osa mm. ESR+ -hankkeita.  

Käyttäjäkyselyt, kuntalaiskyselyt, palvelutuottajakyselyt. Tuotamme selkeät, vastaajaystävälliset kyselyt ripeästi ja ammattitaidolla. Tarjoamme myös käsipareja jo tehtyjen aineistojen analyysiin, kuten asiakas-, tyytyväisyys- ja kuntalaiskyselyihin. Tuotamme graafiset esitykset ja selkeät raportit tarvittaessa taitettuna painovalmiiksi saakka. 

Osallistumisen fasilitointi. Järjestämme työpajoja asukkaille, sidosryhmille tai päätöksentekijöille. Meiltä löytyy niin etä- kuin läsnätyöpajojen vetäjiä, koulutettuja Erätauko-dialogiohjaajia ja kokeneita päätöksentekijöiden keskusteluttajia. Autamme, kun haluat hyte-kysymykset keskusteluun ihmisläheisellä tavalla.  

Mitä ajattelemme

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tieto – kaikki mitä halusit tietää, muttet ehkä uskaltanut kysyä