Kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu

MDI:n asiantuntijat tarjoavat tukea kunnan lakisääteisen toiminnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun toteutukseen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelussa meille keskeistä on:

  • Herkkyys eri väestöryhmien tilanteille ja risteäville syrjintäperusteille
  • Erilaiset tavoitteiden mittakaavojen ja vaikutusten tunnistaminen
  • Selkeä ja ymmärrettävä kieli sekä esitystapa
  • Työn kytkeminen kaupungin olemassa oleviin prosesseihin ja toimintatapoihin sekä strategiaan

Näkemyksemme mukaan ohjelman laadinnassa on huomioitava erityisesti seuraavat näkökulmat:

  • Kaupungin eri väestöryhmien ja heidän kanssaan toimivien kokemukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden keskeisistä haasteista​
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien tavoitteet ja reunaehdot​
  • Ajankohtaiset kansalliset tavoitteet ja kysymykset​
  • Kunnan vahvuudet ja toimintamallit tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä​
  • Toimintaympäristön muutostekijät, kuten väestörakenteen muutos ja polarisaatio

Henkilö puhuu kokoustilassa yleisölle.