Kokkolan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksen tuki

MDI tukee Kokkolan kaupunkia toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisessä. Työssä keskeistä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien tavoitteiden ja reunaehtojen lisäksi kaupungin eri väestöryhmien ja heidän kanssaan toimivien kokemukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ajankohtaisista haasteista. Lisäksi työssä huomioidaan sekä kansalliset tavoitteet että Kokkolan vahvuudet ja olemassa olevat toimintamallit tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä. Työn edetessä kiinnitetään erityistä huomiota toimintaympäristön muutoksiin kuten väestörakenteen muutokseen sekä polarisaatioon. 

MDI:n osuus työssä koostuu kahdesta vaiheesta. Työ aloitetaan nykytilan analyysissa, joka pitää sisällään keskeisten taustatietojen koonnin. Työvaiheessa perehdytään nykyiseen suunnitelmaan, Kokkolan strategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan sekä käydään läpi aiheesta tehdyt kantelut ja kootut tilastot. Tilaaja organisoi asukastilaisuuden, jonka tavoitteena on osallistaa kuntalaisia suunnitelman päivittämiseen. Työn viimeisessä vaiheessa MDI:n asiantuntijat laativat ensin alustavan ehdotuksen Kokkolan päivitetystä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, joka viimeistellään tilaajan kommenttikierroksen jälkeen. 

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan