Kokkolan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksen tuki

MDI tuki Kokkolan kaupunkia toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisessä. Työssä keskeistä oli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien tavoitteiden ja reunaehtojen lisäksi kaupungin eri väestöryhmien ja heidän kanssaan toimivien kokemukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ajankohtaisista haasteista. Lisäksi työssä huomioitiin sekä kansalliset tavoitteet että Kokkolan vahvuudet ja olemassa olevat toimintamallit tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä. 

MDI:n osuus työssä koostui kahdesta vaiheesta. Työ aloitettiin nykytilan analyysilla, joka piti sisällään keskeisten taustatietojen koonnin. Työvaiheessa perehdyttiin nykyiseen suunnitelmaan, Kokkolan strategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan sekä käytiin läpi aiheesta tehdyt kantelut ja kootut tilastot. Työn viimeisessä vaiheessa MDI:n asiantuntijat laativat ensin alustavan ehdotuksen Kokkolan päivitetystä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, joka viimeisteltiin tilaajan kommenttikierroksen jälkeen. 

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan