Laura Väliniemi

Mielenkiinnon kohteenani on sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentaminen ja uudistaminen. Parhaillaan opiskelen yhteiskuntatutkimusta Tampereen yliopistossa pääaineenani sosiologia ja vahvuudekseni luen laadullisten tutkimusmenetelmien soveltamisen yhteiskunnallisten teemojen tutkimiseen. Uskon, että ajassa muuttuvien hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen on elinehto toimivalle yhteiskunnalle.

Tutustu viimeisimpiin kirjoituksiini

Mitä yhteiskunnalliset asiantuntijat ajattelevat työelämästä?

Haastattelin MDI:n työntekijöitä alkusyksystä koulutehtävääni varten. Halusin selvittää, mitä on yhteiskunnallinen asiantuntijuus ja millaisia ihmisiä kyseisen nimikkeen alla työskentelee. Jututin yhteensä 12 midiläistä ja kyselin heidän työhistoriastaan, arvoistaan työtä kohtaan sekä heidän asiantuntijuudestaan yhteiskunnassa.

Lue lisää Mitä yhteiskunnalliset asiantuntijat ajattelevat työelämästä?

Referenssini

Näytä