Laura Väliniemi

Mielenkiinnon kohteenani on sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentaminen ja uudistaminen. Parhaillaan opiskelen yhteiskuntatutkimusta Tampereen yliopistossa pääaineenani sosiologia ja vahvuudekseni luen laadullisten tutkimusmenetelmien soveltamisen yhteiskunnallisten teemojen tutkimiseen. Uskon, että ajassa muuttuvien hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen on elinehto toimivalle yhteiskunnalle.

Tutustu viimeisimpiin kirjoituksiini

Referenssini

Näytä