MDI:n ET-foorumi

Elinvoima ja työllisyys -foorumi tarjoaa mahdollisuuden liittyä työllisyysalueiden edelläkävijöiden joukkoon.

Tiiviisti

MITÄ Uusien työllisyysalueiden johdolle suunnattu kehittäjäfoorumi, joka tarjoaa tukea johtamiseen sekä mahdollisuuden verkostoitua alan huippujen kanssa.

MISSÄ Toteutetaan yhteisten verkostotapaamisten ja kullekin työllisyysalueelle räätälöityjen työkokousten muodossa.

KENELLE Vasta perustettujen työllisyysalueiden johdolle ja paikalliset tilaisuudet voivat olla vaikkapa koko henkilöstölle tai painotuksen mukaan osalle henkilöstöä.

Osallistumalla
työllisyysalue saa

  • Johdon yhteistapaamisen vuosittain
  • Kaksi kertaa vuodessa järjestettävän johdon yhteisen työpajan ajankohtaista teemoista
  • Kansallisen huippukokouksen vuosittain
  • Kaksi räätälöityä työllisyysaluekohtaista kehittämispajaa (3—4 h)
  • Työllisyysaluekohtaisen tietopaketin
  • Säännöllisen ajankohtaistiedon ja -katsaukset

Foorumin vuosittaiset painotukset

2024 Järjestämisvastuun onnistunut haltuunotto

Työllisyysalueen organisoituminen, verkostoituminen ja johtaminen.

Työllisyysstrategian laadinta tai olemassa olevien tavoitteiden täsmentäminen ja toimeenpano.

Palveluekosysteemin kartoitus ja roolien tunnistaminen.

2025 Toimivat ja tehokkaat palvelut sekä yhteisen työkulttuurin rakentaminen

Asiakasymmärryksen vahvistaminen ja tarpeita vastaavat palvelut.

Prosessien mallinnus ja kehittäminen.

Elinvoimapalveluiden paikallisen ekosysteemin kehittäminen.

2026 Vaikuttavat elinvoimapalvelut osana työllisyysalueen ekosysteemiä

Vaikuttavuusohjautuvat palvelut.

Jatkuva parantaminen asiakas- ja palveluryhmittäin tietoon perustuen.

Ekosysteemin jatkuva kehittäminen.

Tietoperusta, viestintä ja vuorovaikutus

Tietopalvelut työllisyysalueiden toiminnan tukena, vaikuttavuus, synteettinen kontrolli ja verrokkiasetelmat, viestintä ja tapaamiset verkoston sisällä ja sidosryhmille.

Älä nuku onnesi ohi

Ilmoittautuminen mukaan!

Lähetä viesti Anulle

Kohderyhmä, aikataulu ja ilmoittautuminen

Kenelle ET-foorumi on tarkoitettu?
MDI:n ET-foorumi tarjoaa parhaat eväät työllisyysalueiden johdolle ja kuntien elinvoiman sekä elinkeinojen kehittäjille.

Aikataulu
Foorumin tapaamiset työllisyysalueiden johdolle järjestetään keväällä 2024. Kaksi työllisyysalueiden johdon ja asiantuntijoiden työpajaa tai ohjattua työkokousta järjestetään toukokuussa, kesäkuun alussa ja marraskuussa 2024.

Ilmoittautuminen
Foorumiin voi ilmoittautua valmiiksi kolmeksi vuodeksi tai yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Ilmoittautumalla heti kolmeksi vuodeksi saa vuosittaisen kiinteän hinnan (vuosille 2025 ja 2026 hinta saattaa nousta tuotantokustannusten hintojen noususta johtuen).

Hinta

Työllisyysaluekohtainen osallistumismaksu perustuu alueen työvoimapohjaan. Osallistumismaksu on vuodessa

  • Työvoima alle 25 000: 8 000 € + alv
  • Työvoima 25 000–50 000: 11 000 € + alv
  • Työvoima yli 50 000: 14 000 € + alv

Lisäksi laskutetaan MDI:n/FCG:n asiantuntijoiden matkustuskustannukset toteutuneiden kulujen mukaisesti. Kokouksia ja työpajoja voidaan järjestää myös tarvittaessa etänä tai hybridinä.