Aluekehityksen laaja tilannekuva

Aluekehityksen laaja tilannekuva tarkastelee alueiden kehitystä 17 tarkoin valikoidun indikaattorin avulla.

Nämä mittarit on ryhmitelty kuuteen dynamiikkaan, jotka tarkastelevat kuntien työllisyyttä, yritystoimintaa, vetovoimaa, tuloja, koulutusta ja hyvinvointia sekä muuta elinvoimaa. Tämän kokonaisuuden perusteella piirtyy aluekehitystä kuvaava kokonaisindeksi.

Kunkin dynamiikan pisteet syntyvät 2–3 indikaattorin perusteella. Jokaisesta indikaattorista kunta saa 0–100 pistettä. Heikoimmin sijoittunut kunta saa 0 pistettä ja parhaiten pärjäävä 100 pistettä. Dynamiikoissa yksittäisten indikaattorien pisteet lasketaan yhteen.

Aluekehityksen kokonaisindeksin pisteet muodostuvat jakamalla dynamiikkojen yhteispisteet 17, jolloin kokonaispisteiden teoreettinen vaihteluväli on 0–100 pistettä. Vuoden 2022 indeksissä kuntien todellisten pisteiden vaihteluväli on 9–91 pistettä.

Aluekehityksen kokonaispisteiden ja dynamiikkojen taustalla olevien indikaattorien tarkemmat määrittelyt ja kuvaukset löytyvät täältä.

Suomen kuntien aluekehityksen kokonaispisteet

Alla olevat luvut kertovat kunnan saamat kokonaispisteet sekä sijoittumisen suhteessa Manner-Suomen kuntiin (1 on paras ja 293 heikoin) ja väestöltään saman kokoluokan verrokkikuntiin (1 on paras, heikoin vaihtelee kokoluokan mukaan). Kuntien kokoluokat ovat vähintään 100 000 asukasta, 50 000–99 999 asukasta, 25 000–49 999 asukasta ja 10 000–24 999 asukasta, 4 000–9 999 asukasta ja alle 4 000 asukasta.

Palkkikuvaaja kertoo kunnan saamat yksittäisten indikaattorien pisteet (0 heikoin, 100 paras). Kartalla esitetään kokonaispisteet kunnittain. Kuntien väri määräytyy kokonaispisteiden perusteella.

Tarkasteltavaa kuntaa voit vaihtaa alasvetovalikosta. Visualisoinnit toimivat parhaiten tietokoneen ja tabletin näytöllä.

Aluekehityksen dynamiikkatarkastelu nelikenttänä

Seuraavassa visualisoinnissa esitetään kuntien sijoittuminen hajontakuviona aluekehityksen dynamiikkapisteiden perusteella. Käyttäjä voi valita molempiin akseleihin, mitä dynamiikkoja haluaa vertailla. Tarkasteltavaksi voi valita maakunnan, seutukunnan, kunnan tai kunnat kokoluokan mukaan. Useamman valinnan tekeminen on mahdollista pitämällä Ctrl-painike pohjassa.

Valittavissa olevat dynamiikat ovat: työllisyysdynamiikka, yritysdynamiikka, vetovoimadynamiikka, tulodynamiikka, koulutus- ja hyvinvointidynamiikka sekä muu elinvoimadynamiikka. Muiden dynamiikkojen pisteet vaihtelevat kunnittain 0–300p välillä, mutta muun elinvoimadynamiikan maksimipisteet ovat 200 pistettä.

Eri dynamiikkaparien perusteella parhaiten menestyvät kunnat sijoittuvat kuvion oikeaan ylänurkkaan. Vastaavasti vasemmassa alanurkassa on heikoimmin pärjäävät kunnat. Vasemmassa ylänurkassa ja oikeassa alanurkassa kunnan jompikumpi osa-alue on keskimääräistä heikompi.

TOP10-kunnat indeksin kokonaispisteiden mukaan

Kuntien vertailun avulla voidaan ymmärtää kuntien välisiä eroja ja löytää mahdollisia selittäviä tekijöitä sille, miksi toiset kunnat pärjäävät paremmin kuin toiset. Syyt ilmiöiden takana auttavat kuntia kehittämään omaa toimintaansa, ja kuntavertailujen avulla voidaan nopeasti tunnistaa, minkä kunnan toiminnasta voitaisiin saada uusia keinoja oman kunnan kehittämiseksi.

Kuntien välinen vertailu on mielekkäintä relevantteihin verrokkeihin. Kuntien kokonaispisteisiin perustuvan vuosittaista sijoitusta seurataan kunnan väkilukuun perustuen. Alla olevassa visualisoinnissa kuvataan Top10-kuntien indeksipisteillä mitattua sijoituksen kehitystä vuodesta 2014 lähtien.

Lisätietoja

Tutustu tarkemmin aluekehityksen kokonaispisteiden ja dynamiikkojen taustalla oleviin indikaattoreihin (avautuu uuteen välilehteen).