Valtteri Laasonen

Olen vuosien varrella piirtänyt kuvaa alueiden kehityksestä, kehittänyt MDI:n tietopalveluita sekä työskennellyt aluekehittämiseen ja elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvien selvitysten, tutkimusten ja arviointien parissa. Koulutukseltani olen suunnittelumaantieteilijä ja viimeistelen aluetieteen väitöskirjaani Tampereen yliopistoon. Väitöskirjassa tarkastelen Suomen innovaatiopolitiikkaa, alueiden ja organisaatioiden uudistumiskykyä ja verkostomaista innovaatiotoimintaa suomalaisilla kaupunkiseuduilla. Olen työskennellyt MDI:llä jo vuodesta 2010 asiantuntijana ja myöhemmin osakkaana.

Kolehmainen, J., Sotarauta, M., Laasonen, V. Innovaatiopolitiikan kehitys Suomessa. Teoksessa Anni Jäntti ym. (toim.) 2022. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Tampere: Vastapaino.

Lähteenmäki-Smith, K., Laasonen, V., Mayer, M., Nyman J. & S. Pyykkönen (2020). Kokeilujen ohjaus ja oppiminen: paikallis- ja aluetason kokeilut metahallinnan viitekehyksessä.  Focus Localis Vol 48 Nro 4, Arvioinnin teemanumero.

Jääskeläinen, A., Sillanpää, V., Helander, N., Leskelä, R-L., Haavisto, I., Laasonen, V. & P. Torkki (2020). Designing a maturity model for analyzing information and knowledge management in the public sector. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems Information and Knowledge Management Systems.

Laasonen V., Kolehmainen, J. & M. Sotarauta (2020). The complexity of contemporary innovation policy and its governance in Finland, Innovation: The European Journal of Social Science Research, DOI: 10.1080/13511610.2020.1842176

Laasonen V. & J. Kolehmainen (2017) Capabilities in knowledge-based regional development – towards a dynamic framework, European Planning Studies, 25:10, 1673-1692, DOI: 10.1080/09654313.2017.1337727

Tutustu viimeisimpiin kirjoituksiini

Maakuntien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta nousukäyrälle – Etelä-Savon uudistumisen uusi pelitaktiikka

Suomessa halutaan nyt tutkimus- , kehittämis- ja innovaatiotoiminta kansallisen kilpailukyvyn kärjeksi. Me MDI:ssä pääsemme hyödyntämään uusia kansallisia linjauksia tuoreeltaan, sillä juuri nyt laadimme Etelä-Savon TKI-tiekarttaa.

Lue lisää Maakuntien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta nousukäyrälle – Etelä-Savon uudistumisen uusi pelitaktiikka

Referenssini

Näytä