Valtteri Laasonen

Olen vuosien varrella piirtänyt kuvaa alueiden kehityksestä, kehittänyt MDI:n tietopalveluita sekä työskennellyt aluekehittämiseen ja elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvien selvitysten, tutkimusten ja arviointien parissa. Koulutukseltani olen hallintotieteiden tohtori ja suunnittelumaantieteilijä. Tein aluetieteen alaan kuuluvan väitöskirjani Tampereen yliopistoon. Väitöskirjassa tarkastelin Suomen innovaatiopolitiikkaa sekä innovaatiotoiminnan kyvykkyyksiä ja siirtymää kohti biotaloutta erityyppisissä yrityksissä ja tutkimus- ja julkisorganisaatioissa. Olen työskennellyt MDI:llä vuodesta 2010 asiantuntijana ja myöhemmin johtajavana asiantuntijana.

Väitöskirja

Laasonen, V. (2023). Alueiden kyky uudistua: Kyvykkyydet siirtymässä kohti osaamis- ja innovaatiovetoista biotaloutta. Tampereen yliopiston väitöskirjat 797. PunaMusta Oy, Joensuu 2023.

Luvut tieteellisissä teoksissa

Sotarauta, M., Kolehmainen, J. & V. Laasonen (2023). Evolving Innovation Policy Rationales in Finland in (Eds.) Pekkola, E., Johanson, J-E. & M. Mykkänen, Public Administration in Finland. Nordic Public Space and Agency. Palgrave Macmillan.

Kolehmainen, J., Sotarauta, M., & V. Laasonen (2022). The development of Innovation Policy in Finland. In (Eds.) A. J., A-A. Kork, K. Kurkela, U. Leponiemi, H. Paananen, L-M. Sinervo, & S. Tuurnas, The Future of Government Research (pp. 341-364). Vastapaino.

Kolehmainen, J., Sotarauta, M., Laasonen, V. Innovaatiopolitiikan kehitys Suomessa. Teoksessa Anni Jäntti ym. (toim.) 2022. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Tampere: Vastapaino.

Tieteelliset artikkelit

Laasonen, V. (2023). Building Dynamic Capabilities in the Transition Toward a Knowledge-Based Bioeconomy: A Case Study of Three Finnish Regions. Regional Studies. https://doi.org/10.1080/00343404.2023.2249499

Laasonen, V. (2023). Exposing the role of relational capabilities in business–research–government cooperation: examples from the transition towards a bioeconomy in Finland, European Planning Studies, 31:6, 1226-1246, DOI:10.1080/09654313.2022.2112152

Jääskeläinen, A., Sillanpää, V., Helander, N., Leskelä, R.-L., Haavisto, I., Laasonen, V. and Torkki, P. (2022). Designing a maturity model for analyzing information and knowledge management in the public sector, VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. 52 No. 1, pp. 120-140. DOI: 10.1108/VJIKMS-01-2020-0017

Lähteenmäki-Smith, K., Laasonen, V., Mayer, M., Nyman J. & S. Pyykkönen (2020). Kokeilujen ohjaus ja oppiminen: paikallis- ja aluetason kokeilut metahallinnan viitekehyksessä. Focus Localis 48:4.

Laasonen V., Kolehmainen, J. & M. Sotarauta (2020). The Complexity of Contemporary Innovation Policy and Its Governance in Finland. Innovation: The European Journal of Social Science Research.

Laasonen V. & J. Kolehmainen (2017) Capabilities in knowledge-based regional development – towards a dynamic framework, European Planning Studies, 25:10, 1673-1692, DOI: 10.1080/09654313.2017.1337727

Tutustu viimeisimpiin kirjoituksiini

Blogi: Maakuntien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta nousukäyrälle — Etelä-Savon uudistumisen uusi pelitaktiikka

Suomessa halutaan nyt tutkimus- , kehittämis- ja innovaatiotoiminta kansallisen kilpailukyvyn kärjeksi. Me MDI:ssä pääsemme hyödyntämään uusia kansallisia linjauksia tuoreeltaan, sillä juuri nyt laadimme Etelä-Savon TKI-tiekarttaa.

Lue lisää Blogi: Maakuntien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta nousukäyrälle — Etelä-Savon uudistumisen uusi pelitaktiikka

Referenssini

Näytä