Ami-säätiön strategian tarkennus

Ami-säätiön hallitus hyväksyi keväällä 2022 säätiön uuden roolin, mission ja pitkän tähtäimen vision määrittävän strategian vuosille 2022–2025, jonka mukaan Ami-säätiö tuottaa vaikuttavaa tietoa pääkaupunkiseudun työmarkkinoista tavoitteenaan tehdä niistä Pohjoismaiden parhaat ja osaavimmat. Valittu strategia perustuu arvioon, että pääkaupunkiseudun työmarkkinoita ja osaamista voidaan kehittää paremmaksi tiedon ja sen soveltamisen voimalla sekä seudun toimijoita yhteen tuomalla.

MDI jatkoi 2020 tekemäänsä taustoittavaa konsultointia tiiviillä kesän ja alkusyksyn aikana toteutetulla strategiasparrauksella, jossa mm. laadittiin tulevalle vaikuttavuuden arvioinnille pohjan tarjoava ennakoiva vaikuttavuusmalli. Työ toteutettiin yhteistyössä Ami-säätiön ja sen keskeisten sidosryhmien kanssa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan