Kristiina Erkkilä

Olen koulutuksen ja kaupunkikehittämisen kokenut asiantuntija. Kokemukseni on karttunut koulutuksen eri tasoilla, ja viimeksi Espoon kaupungin sivistystoimessa sekä sen monissa verkostoissa. Tohtoriopinnot Yhdysvalloissa yrittäjyyskasvatuksen parissa avasivat minulle ovia kansainvälisiin kumppanuuksiin. Työssäni olen vienyt koulutuksen innovaatioita eteenpäin ja edistänyt kansainvälistymistä. OIen kiinnostunut kaupunkien strategisesta ja kestävästä kehittämisestä, kokeilukulttuurista, ketteristä ekosysteemeistä ja verkostojen hyödyntämisestä.

Tutustu viimeisimpiin kirjoituksiini

Referenssini

Näytä