Paikkariippumaton arvonluonti ilmiönä (PAALI)

Hankkeessa pureudumme paikkariippumattomuuteen yritysten, niiden työntekijöiden ja johtamiskäytäntöjen ja toimintaprosessien näkökulmasta. Päätavoitteenamme on selvittää, vaikuttaako paikkariippumattomuuden yrityksissä mahdollistaminen työntekijöiden asuinpaikkavalintoihin ja onko paikkariippumattomuus hyödyttänyt maaseutua käytännössä. Hankkeessa vastaan tutkimuskysymykseen ”Miten yritysten mahdollistama paikkariippumaton työ vaikuttaa asuinpaikkavalintoihin ja maaseudun elinvoimatekijöihin?”

Hankkeen osatavoitteet ovat: 1) Syventää tietoa siitä, miten yritykset paikkariippumattomilla rekrytoinneillaan ja muilla monipaikkaisuutta tukevilla toimillaan vastaavat työntekijöiden odotuksiin ja toimintaympäristön muutoksiin; 2) Millaisia ratkaisuja paikkariippumattomuus yrityksille ja niiden työntekijöille käytännössä tarjoaa ja miten nämä muuttavat työkulttuuria ja yritysten monipaikkaisuuden kyvykkyyksiä? Miten johtaminen muuttuu, miten työkäytännöt ja yhteisölliset tekijät? Mikä on yritysten, niiden johdon ja työntekijöiden kokemus: toteutuuko työntekijöiden näkökulmasta lupaus paremmasta työelämän ja muun arjen tasapainottamisesta? Parantaako paikkariippumattomuus työnantajakuvaa tai syntyykö siitä muuta yrityksiä hyödyttäviä lisäarvoa? sekä 3) Miten paikkariippumattoman työn ja rekrytointien potentiaali maaseutualueiden kannalta toteutuu ja miten sitä voisi edelleen vahvistaa?

Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Maaseudun Tulevaisuus -lehden kanssa. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät ovat kaksi kyselyä, jotka on suunnattu yrityksille sekä Maaseudun Tulevaisuuden lukijoille. Kyselyillä ja täydentävillä haastatteluilla saadaan tietoa yksittäisten työntekijöiden motivaatiotekijöistä, muuttamisen esteistä ja mahdollistajista, paikkariippumattoman urakehityksen ja tukiverkostojen muodoista ja merkityksestä. Yritystasolla kartoitetaan johtamisen muutosta, itseohjautuvuuden toteutumista käytännössä ja eri johtamisen työkalujen sopeutumista paikkariippumattomuuden olosuhteisiin. Lisäksi tiedonkeruumenetelminä hyödynnetään kirjallisen aineiston analyysia (keskittyen erityisesti viimeaikaisiin monipaikkaisuutta ja paikkariippumattomuutta käsitteleviin hankkeisiin), hyviä käytäntöjä ja paikkariippumattomuutta vahvistavia toimintamalleja analysoivia tapaustutkimuksia sekä työpajoja ja ideariihiä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan