PAALI – Paikkariippumattomuus yrityksissä ja miten se vaikuttaa maasetuun

Hankkeessa vastaan tutkimuskysymykseen ”Miten yritysten mahdollistama paikkariippumaton työ vaikuttaa asuinpaikkavalintoihin ja maaseudun elinvoimatekijöihin?”

Paikkariippumattomasta työstä tiedetään vasta vähän. Yksityisen sektorin toimijoiden näkemykset ja valinnat paikkariippumattoman työn suhteen pandemian väistyttyä joko palauttavat paikkariippuvuuden työmarkkinoille tai ylläpitävät pandemia-aikana syntynyttä paikkariippumattomia tai osin paikkariippumattomia työmarkkinoita. Myös tieto yritysten paikkariippumattomuutta koskevien päätösten yhteyksistä ja potentiaalisista vaikutuksista asuinpaikkavalintoihin ja maaseudun elinvoimaan on vähäistä.

Hankkeessa pureuduttiin paikkariippumattomuuteen yritysten, niiden työntekijöiden, johtamiskäytäntöjen ja toimintaprosessien näkökulmasta. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä mm. Maaseudun Tulevaisuus -lehden kanssa ja se toteutettiin aikavälillä 1.8.2022 –23.6.2023.

Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Julkaisut

Loppuraportti

Policy Brief

Huoneentaulu

Keskustelua paikkariippumattomuudesta

Kaisa Lähteenmäki-Smith ja Samuli Manu (MDI) keskustelevat Stina Haason (Maaseudun tulevaisuus) sekä Olli Voutilaisen (LUKE) kanssa paikkariippumattomuudesta yritysten, alueiden sekä yksilöiden näkökulmasta.

Keskustelun voi kuunnella myös podcastina Soundcloudissa: https://soundcloud.com/mdifriends/kehittava-ote-jakso-10

Ilmakuva metsästä ja merestä