Innovaatioiden sukupuoli- ja monimuotoisuusparadoksit – kohti osallistavampaa politiikan suunnittelua (AGDA)

AGDA-hankkeessa pyrittiin pureutumaan innovaatioiden sukupuoliparadokseihin, erityisesti vihreään siirtymän alueella tehtävään TKI-toiminnan ohjelmalliseen tukemiseen liittyen. Tavoitteena oli tarjota tietopohjaa ja yhteinen dialogin ja kehittämisen alusta parempien käytäntöjen luomiseksi osallisuuden, monimuotoisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi TKI-ohjelmissa.

Innovaatiokykymme Pohjoismaissa on toistaiseksi riittänyt ratkaisemaan kesyjä ongelmia, mutta nyt kun edessämme on yhä monimutkaisempia haasteita (kuten ilmastonmuutos, energiasiirtymä, sosiaalinen kestävyys) jne., ratkaisukykymme on haasteissa. Innovaatioprosessit ovat täynnä paradokseja, joista monet liittyvät monimuotoisuuteen ja sukupuolten tasapainoon. Innovaatioparadoksi on myös se, että kiinnität enemmän huomiota ja pyrit edistämään innovaatioita, mitä vähemmän sinulla on vaikutusta innovaatioon. Monimuotoisuus-paradoksi innovaatioiden kehittämisen alueella on se, että vaikka diversiteetti lisää innovaatiovalmiutta, innovaatioiden kehittämisessä diversiteettiä ei välttämättä oteta lähtökohdaksi. Innovaatiosektorillekin tuttu diversiteettiparadoksi on puolestaan se, että vaikka monimuotoisuus tutkitusti synnyttää innovaatioita yrityksissä ja korkeakouluissa, eri näkökulmia ja ideoita ei välttämättä palkita ja organisaatioita monipuolistavat ja innovatiivisemmat aliedustetut ryhmät näyttävät hyötyvän näistä innovaatioista vähemmän.

Työ alkoi dokumenttianalyysilla ja kirjallisuuskartoituksella, joilla pureuduimme olemassa oleviin arviointi- ja seurantakehyksiin, ml. tasa-arvosuunnitelmat ja muut työkalut. Näiden synteesin lisäksi toteutimme kyselyjä ja tarjosimme yhteisluontifoorumin pohjoismaisten innovaatio- ja tutkimusrahoituselinten, niiden toimijoiden ja verkostojen sekä keskeisten sidosryhmien ja asiantuntijoiden verkottumisen tueksi.

Voi olla perusteltua väittää, että meidän on tiedettävä enemmän tavoista, joilla osallisuutta ja monimuotoisuutta voidaan ottaa paremmin huomioon innovaatioohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tällainen ymmärrys voisi olla rikastuttavaa organisaatioiden ja työyhteisöjen kannalta, mutta myös johtaa parempiin tuloksiin yksilön ja yhteiskunnan kannalta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan