Eeva Leskinen

​​Työskentelen avustavissa tutkimustehtävissä pääasiassa työllisyyteen, koulutukseen ja hyvinvointiin liittyvissä hankkeissa. Muista teemoista minua kiinnostavat koulutus ja kulttuuri. Olen opiskellut pääaineenani sosiologiaa Tampereen yliopistossa ja sivuaineenaani maantiedettä Turun yliopistossa. Olen taitava tekemään laadullista analyysia.
Profiilikuvassa Eeva Leskinen

Referenssini

Näytä