Kestävä kaupunki -haastekimput / Hyvinvointi sosiaalisesti kestävässä kaupungissa

Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyön fasilitointi osa 1: Hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa. Hanke on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelman poikkileikkaavaa yhteiskehittämistä, jonka tarkoituksena on saada tietoa ja ratkaisuja kaupunkien yhteisiin kestävän kehityksen haasteisiin. Työssä tuotetaan konkreettisia kehittämistoimia, uudenlaisia ​​tekemisen tapoja ja vertaisoppimista.

Fasilitoiva tiimimme kuuntelee mukana olevien kuntien tarpeita ja tarjoaa heille ja muille aiheeseen liittyville verkostoille ja toimijoille toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tiiviin vuoropuhelun ja yhteistyön mahdollistavia tilaisuuksia

Tiimi panostaa erityisesti läpileikkaavien haasteiden ratkaisemiseen, joissa yhdistyvät kestävän kehityksen teemojen käsitteleminen ja yhteistyön vahvistaminen niin kuntien välillä ja niiden sisällä sekä kaupunkien ja valtion välillä.

Hyvinvointihaasteiden ydintiimissä on aluksi viisi kuntaa, jotka ovat Imatra, Jyväskylä Karkkila, Kuopio ja Lahti. Sosiaaliseen kestävyyteen nivoutuvien hyvinvointihaasteiden rinnalla on toteutuksessa vastaavanlainen oppimis- ja yhteisluomisprosessi myös kestävän kaupunkisuunnittelun alalla. Tässä hankkeessa ovat mukana Espoo, Helsinki, Karkkila, Kemi, Oulu ja Turku.

Kaksi rinnakkaista hanketta toteuttaa konsortio, jossa vetävät MDI ja Demos Helsinki (MDI hyvinvointi- ja sosiaalinen kestävyys -teemassa, Demos kaupunkisuunnittelussa). Hyvinvoinnin haasteita tukee asiantuntijatyöllä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL):n tiimi, jota johtaa Paula Saikkonen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan