Kestävä kaupunki -haastekimppu: Hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävissä kaupungeissa

Hanke on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelman poikkileikkaavaa yhteiskehittämistä, jonka tarkoituksena on saada tietoa ja ratkaisuja kaupunkien yhteisiin kestävän kehityksen haasteisiin. Työssä tuotetaan konkreettisia kehittämistoimia, uudenlaisia ​​tekemisen tapoja ja vertaisoppimista.

Fasilitoiva tiimimme kuuntelee mukana olevien kuntien tarpeita ja tarjoaa heille ja muille aiheeseen liittyville verkostoille ja toimijoille toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tiiviin vuoropuhelun ja yhteistyön mahdollistavia tilaisuuksia

Tiimi panostaa erityisesti läpileikkaavien haasteiden ratkaisemiseen, joissa yhdistyvät kestävän kehityksen teemojen käsitteleminen ja yhteistyön vahvistaminen niin kuntien välillä ja niiden sisällä sekä kaupunkien ja valtion välillä.

Sosiaaliseen kestävyyteen nivoutuvien hyvinvointihaasteiden ydintiimissä on aluksi viisi kuntaa, jotka ovat Imatra, Jyväskylä Karkkila, Kuopio ja Lahti.

Kaksi rinnakkaista hanketta toteuttaa konsortio, jossa vetävät MDI ja Demos Helsinki (MDI hyvinvointi- ja sosiaalinen kestävyys -teemassa, Demos kestävät tavoitteet huomioivassa kaupunkisuunnittelu -teemassa). Hyvinvoinnin haasteita tukee asiantuntijatyöllä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL):n tiimi, jota johtaa Paula Saikkonen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan