Kestävä kaupunki -haastekimppu: Hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävissä kaupungeissa

Hanke oli osa ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelman poikkileikkaavaa yhteiskehittämistä, jonka tarkoituksena oli saada tietoa ja ratkaisuja kaupunkien yhteisiin kestävän kehityksen haasteisiin. Työssä tuotettiin konkreettisia kehittämistoimia, uudenlaisia ​​tekemisen tapoja ja vertaisoppimista. Fasilitoiva tiimimme kuunteli mukana olleiden kuntien tarpeita ja tarjosi heille tiiviin vuoropuhelun ja yhteistyön mahdollistavia tilaisuuksia

Tiimi panosti erityisesti läpileikkaavien haasteiden ratkaisemiseen, joissa yhdistyvät kestävän kehityksen teemojen käsitteleminen ja yhteistyön vahvistaminen niin kuntien välillä ja niiden sisällä sekä kaupunkien ja valtion välillä. Sosiaaliseen kestävyyteen nivoutuvien hyvinvointihaasteiden ydintiimissä oli viisi kuntaa: Imatra, Jyväskylä Karkkila, Kuopio ja Lahti.

Kaksi rinnakkaista hanketta toteutti konsortio ja toisen hankkeen vetäjänä toimi MDI ja toisen Demos Helsinki (MDI hyvinvointi- ja sosiaalinen kestävyys -teemassa, Demos kestävät tavoitteet huomioivassa kaupunkisuunnittelu -teemassa). Hyvinvoinnin haasteita tuki asiantuntijatyöllä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL):n tiimi, jota johti Paula Saikkonen.

Lisätietoja: samuli.manu@mdi.fi

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan