Vapaa-ajan palveluiden kulttuurihyvinvointituotteiden selvitys

Turun kaupungin kulttuurin kärkihankkeen yhtenä vuoden 2023 tavoitteena on selvittää yhdessä kuntalaisten ja kulttuuripalveluiden toimijoiden kanssa, millaisia tarpeita kulttuurihyvinvoinnin palveluille on, millaisia tuotteita ja palveluita vapaa-ajan palvelukokonaisuudessa on jo olemassa ja miten palvelutarjontaa voisi kehittää edelleen. MDI toteuttaa yhdessä Luovan Lapion kanssa selvityksen lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikäihmisten tarpeista, nykyisistä kulttuurihyvinvointipalveluista ja näiden kehittämistarpeista. Tavoitteena on, että vuoden työn aikana syntyy kokonaiskäsitys sekä yksittäisten tuotteiden kehitystarpeista että tarpeista mahdollisille uusille tuotteille tai toimintatavoille, jotta kulttuurihyvinvoinnin tuotteet ja palvelut kohdistuisivat entistäkin paremmin niille ihmisille, jotka niitä tarvitsevat.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan