Kymenlaakson sopeutumissuunnitelman laadinta

Sopeutumissuunnitelmatyön tuloksena syntyi ensimmäinen kokonaisvaltainen selvitys Kymenlaakson tarpeista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa. Työn ensimmäisessä osassa kartoitettiin ilmastoriskejä sekä niiden haavoittuvuustekijöitä eri yhteiskunnan sektoreiden näkökulmasta. Tavoitteena oli tunnistaa, mitkä ilmastoriskit ja niihin liittyvät haavoittuvuustekijät ovat keskeisimpiä juuri Kymenlaakson näkökulmasta. Riski- ja haavoittuvuusanalyysin laadinnassa hyödynnettiin aineistoanalyysiin sekä asiantuntija-arvioihin perustuvia näkemyksiä. Asiantuntijatiedon kokoamiseksi järjestettiin työpaja sekä täydentäviä haastatteluita. Analyysi laadittiin soveltaen viisivaiheista indikaattoriperusteista haavoittuvuusarvioinnin mallia ( Indicator Based Vulnerability Assesment). Riskejä ja haavoittuvuustekijöitä tarkasteltiin erityisesti kahtena eri ajankohtana (2035 sekä 2050) erilaisten päästöskenaarioiden mukaan. Työn toisessa vaiheessa linjattiin riski- ja haavoittuvuusanalyysiin perustuen toimenpiteitä eri sektoreiden haavoittuvuuksien vähentämiseksi. Sopeutumistoimia tunnistettiin ja linjattiin yhdessä sidosryhmien kanssa, niin että toimenpiteiden laadintaan osallistui edustajia keskeisiltä yhteiskuntasektoreilta. Lisäksi osana sopeutumissuunnitelman laadintaa järjestettiin tilaisuus maakunnan kuntien päättäjille sekä fokusryhmätilaisuus sopeutumissuunnitelman seurantamallin laatimiseksi. Sopeutumissuunnitelma julkaistiin erillisessä julkistusseminaarissa. MDI :n kumppanina työssä oli Tapio Palvelut Oy:n, joka toimi työssä erityisesti metsäsektorin asiantuntijana.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan