Kymenlaakson sopeutumissuunnitelman laadinta

Sopeutumissuunnitelmatyön tuloksena syntyy ensimmäinen kokonaisvaltainen selvitys Kymenlaakson tarpeista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa. Työn ensimmäisessä osassa kartoitetaan ilmastoriskejä sekä niiden haavoittuvuustekijöitä eri yhteiskunnan sektoreiden näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa, mitkä ilmastoriskit ja niihin liittyvät haavoittuvuustekijät ovat keskeisimpiä juuri Kymenlaakson näkökulmasta. Riski- ja haavoittuvuusanalyysin laadinnassa hyödynnetään aineistoanalyysiin sekä asiantuntija-arvioihin perustuvia näkemyksiä. Asiantuntijatiedon kokoamiseksi järjestetään työpaja sekä täydentäviä haastatteluita. Analyysi laadintaan soveltaen viisivaiheista indikaattoriperusteista haavoittuvuusarvioinnin mallia ( Indicator Based Vulnerability Assesment). Riskejä ja haavoittuvuustekijöitä tarkastellaan erityisesti kahtena eri ajankohtana (2035 sekä 2050) erilaisten päästöskenaarioiden mukaan. Työn toisessa vaiheessa linjataan riski- ja haavoittuvuusanalyysiin perustuen toimenpiteitä eri sektoreiden haavoittuvuuksien vähentämiseksi. Sopeutumistoimia tunnistetaan ja linjataan yhdessä sidosryhmien kanssa, niin että toimenpiteiden laadintaan osallistuu edustajia keskeisiltä yhteiskuntasektoreilta. Lisäksi osana sopeutumissuunnitelman laadintaa järjestetään tilaisuus maakunnan kuntien päättäjille sekä fokusryhmätilaisuus sopeutumissuunnitelman seurantamallin laatimiseksi. Sopeutumissuunnitelma julkaistaan erillisessä julkistusseminaarissa. MDI :n kumppanina työssä on Tapio Palvelut Oy:n, joka toimii työssä erityisesti metsäsektorin asiantuntijana.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan