Kirittämisväline kuntien ilmasto- ja kiertotalouteen

Kunnilla on ilmasto- ja kiertotaloustyössä ratkaiseva rooli. Kuntien työkaluihin kuuluvat mm. yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen, koulutus, elinkeinopolitiikka, julkiset hankinnat ja omistajaohjaus. Kunnilla on myös hyvät edellytykset tarjota osallistumisen mahdollisuuksia kuntalaisille ja tuoda paikallisia toimijoita yhteen esimerkiksi viestinnän, yhteiskehittämisen ja kokeilujen keinoin.

Esiselvityksessä hahmoteltiin, millaiset uudet ohjauskeinot eli ”kiritysvälineet” voisivat tuoda lisäarvoa sekä kansallisten ilmastopolitiikan ja kiertotalouden tavoitteiden, että kaupunkien ja kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimien edistämiseen.

Esiselvityksen aikana toteutettiin haastatteluja, joihin osallistui 18 kuntaa sekä asiantuntijoita Suomen ympäristökeskuksesta, Kuntaliitosta ja Kuntarahoitukselta. Lisäksi toteutettiin työpajojen sarja, joissa käytiin kohdennettuja keskusteluja kuntakoon ja -tyypin mukaan. Työpajat järjestettiin suurille kaupunkiseuduille (MAL-sopimusseudut), keskisuurille maakuntakeskuksille seutuineen, seutukaupungeille seutuineen sekä maaseutumaisille kunnille. Työpajoissa pohdittiin erityisesti mahdollisia “kiritysvälineitä”. Lisäksi käytiin aktiivista keskustelua sekä ohjausryhmän että laajennetun sidosryhmäjoukon kesken.

Esiselvityksen pohjalta ympäristöministeriö ja muu valtioneuvosto jatkaa välineiden pohdintaa ja keskustelua sidosryhmien kesken.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan