Samuli Manu

I believe that an understanding of administration and its operational environment helps us to outline the means and possibilities to move to a more sustainable society. I work in particular with projects commissioned and/or funded by actors in the state administration that are typically different kinds of research and study assignments. The strategic cultural development of cities and municipalities is another central entity in my work portfolio. My strengths as a specialist relate to the changes occuring in public administration and public governance, the relationship between administration and societal phenomena and the transformation and steering of different kinds of policy mixes.
Soloing belongs to playing guitar, not specialist work.

Lähteenmäki-Smith, K. & Manu, S. Siiloista silloiksi: systeeminen ohjaus kokonaisuuksien hallinnan välineenä. Teoksessa Petri Uusikylä & Harri Jalonen (toim.) 2023. Epävarmuuden aika – Kuinka ymmärtää systeemistä muutosta? Helsinki: Into Kustannus.

Manu, S., Lähteenmäki-Smith, K. & Rannanpää S. (2023) Paikkariippumattoman työn yhteydet maaseudun tietotalouden kehittämisen edellytyksiin. Focus Localis. 51(1), 120-126.

Jalonen, H., Lähteenmäki-Smith, K., Manu, S., Uusikylä, P. & Branders, M. Ilmiölähtöinen hallinta sotkuisessa maailmassa. Teoksessa Anni Jäntti ym. (toim.) 2022. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus. Tampere: Vastapaino. https://vastapaino.fi/sivu/tuote/hallinnon-tutkimuksen-tulevaisuus/4191901

Aira, T., Kannasoja, S., Kekäläinen, T. & Manu, S. (2021). Hyvinvoinnin mittaaminen edellyttää valintoja – näkökulmana julkishallinnollinen tiedon tarve. Focus Localis 50(3) 125-131. Saatavilla: https://journal.fi/focuslocalis/issue/view/7929/1268 

Manu, S., Lähteenmäki-Smith, K., Siltanen, K. & Huttunen, J. (2020). Kuntastrategiat paikallisen elinvoiman tekijöinä ja sanoittajina – ”oikean kokoinen kaupunki” supistumisen olosuhteissa. Terra 132(3) 154-157. Saatavilla: https://terra.journal.fi/article/view/95229

Kaisa Lähteenmäki-Smith, Samuli Manu & Sinikukka Pyykkönen (2020). Ilmiöpohjainen politiikka haastaa perinteisiä ohjausmalleja. Blogi: Tieto käyttöön! Saatavilla: https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/ilmiopohjainen-politiikka-haastaa-perinteisia-ohjausmalleja

My References

Term List