Valtion ohjaus 2020-luvulla (Ohjaus2020-hanke)

Lisää vuorovaikutusta, kokeiluja, ennakointia ja nöyryyttä julkishallinnon ohjaukseen

Yksittäisten ja selkeästi rajautuvien asiakokonaisuuksien sijaan ohjauksessa ollaan tekemisissä hallinnonalojen rajat ylittävien ilmiöiden kanssa. Systeemistä muutosta ei saada aikaiseksi sektoreittain rakentuvien toimintatapojen kautta ja vain perinteisten säädös- ja resurssiohjauksen keinoin, vaan niiden ohjaaminen vaatii kokonaisvaltaista näkemystä sekä erilaisia ohjauskeinoja ja niiden yhdistelmiä. Myös kansainvälisistä esimerkeistä oppiminen on tärkeä osa systeemisen ohjauksen suuntaan siirtymistä.

Ohjaus 2020 -hanke (VN TEAS) tuotti kokonaiskuvan valtion ohjaustoiminnan kehityksestä ja nykytilasta Suomessa sen yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa ja käytiin vuoropuhelua suomalaisen ohjauspoliittisen keskustelun tueksi. Tavoitteena oli paremmin ymmärtää, millaisia peruspiirteitä liittyy ohjaukseen eri sektoreilla ja erilaisissa politiikkatavoitteissa, miten ylikansallinen sääntelyjärjestelmä vaikuttaa siihen ja miten ohjausta tulisi tavoitteellisesti kehittää entistäkin paremmin tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Hanke oli osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. MDI toteutti selvityshankkeen yhdessä Vaasan yliopiston, Demos Helsingin ja Frisky & Anjoyn kanssa helmikuusta 2020 helmikuuhun 2021. Hankkeen tulokset julkistettiin 19.3.2021.

[frame src=”https://mdi.kuvat.fi/kuvat/OHJAUS2020-hankkeen+julkistustilaisuuden+visualisointi/embed” width=”877″ height=”620″ /]

<iframe src=”https://mdi.kuvat.fi/kuvat/OHJAUS2020-hankkeen+julkistustilaisuuden+visualisointi/embed” width=”877″ height=”620″ frameborder=”0″ scrolling=”no” allowfullscreen=”allowfullscreen”><span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span><span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span><span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span></iframe>

Materiaalit

Julkaisu

Blogit

Policy Briefit

Podcastit