Kuntakohtainen väestöennuste

Kuntakohtaisessa väestöennusteessa mallinnetaan erikseen jokaisen kunnan väestönkehitystä sukupuolittain, ikäryhmittäin ja kieliryhmittäin. Väestöennuste ja skenaariot tarjoavat pohjan kuntien sekä alueiden kehittämiselle kaavoituksen, asuntotuotannon, palvelutarpeen ja tulevaisuuden investointien näkökulmasta. 

Koronapandemia, energiakriisi ja muut toimintaympäristön isot muutostekijät korostavat tarvetta arvioida kunnan kehitystä ja tulevaisuutta väestöennusteen tietojen valossa. Väestöennuste tarjoaa kunnille mahdollisuuden reagoida riittävän ajoissa toimintaympäristön muutoksiin ja huomioida ne sekä kuluvalla että tulevilla valtuustokausilla. Tarvittaessa ennusteen voi viedä osa-aluetasolle, esimerkiksi kaupunginosatasolle.

 

 

 

780  (ALV 0%)

Rasmus Aro esiintyy.