Enemmän yksilöllisyyttä ja parempaa perusoikeuksien toteuttamista kehitysvammaisten ihmisten asumiseen

MDI laati yhdessä Markku Niemelän kanssa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja ympäristöministeriön toimeksiannosta selvityksen kehitysvammaisten ihmisten asumis- ja laitostilanteesta vuoden 2023 alussa ja tulevina vuosina.

Asuminen kerrostalossa metsän laidalla.

Selvityksessä tarkasteltiin asumisen yksilöllisyyden ja yhdenvertaisuuden toteutumista YK:n vammaissopimuksen toimeenpanon näkökulmasta. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin, millaisia kehittämistarpeita on kehitysvammaisten ihmisten asumisen ja asumispalveluiden toteuttamisessa sekä esitettiin kehittämisehdotuksia valtiolle, kunnille ja hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueet ovat keskeisessä roolissa kehitysvammaisten asumisratkaisujen toteuttamisessa. Hyvinvointialueiden toimenpide-ehdotuksissa esitetään muun muassa suunnitelman laatimista laitoshoidon vähentämiseksi, asumispalvelujen hankintojen kehittämistä yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi sekä lasten ja nuorten yksilöllisten asumisratkaisujen parempaa ennakointia. Hyvinvointialueet voivat yhdessä kuntien sivistys-, hyvinvointi- ja työllisyyspalveluiden kanssa edistää kehitysvammaisten ihmisten aktiivisuutta ja osallisuutta yhteiskunnan toimintaan.

Kunnille esitetyt toimenpide-ehdotukset tähtäävät siihen, että erityisryhmien asunnot sijaitsevat tavallisen asumisen yhteydessä. Kuntien tulee tehdä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa kehitysvammaisten asumisratkaisujen monipuolistamiseksi sekä kartoittaa ja hyödyntää tavallista asuntokantaa, josta voidaan tarjota asuntoja kehitysvammaisille. Valtiolle suunnatuissa toimenpide-ehdotuksissa esitetään, että sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö seuraavat ja arvioivat yhteistyössä laitoshoidon lakkauttamiseen tähtäävien suunnitelmien toteutumista.

Selvitysraportti

Yksilöllisyys kehitysvammaisten ihmisten asumisessa

Referenssi

Selvitys kehitysvammaisten ihmisten asumis- ja laitostilanteesta

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne