Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Polkupyörät koulun edessä. Kuva: Anssi Kumpula.

MDI toteutti kyselyn yhteistyössä Kuntaliiton ja Tampereen yliopiston tutkijatohtori Heli Kurikan kanssa. Kohderyhmänä olivat kaikkien Manner-Suomen kuntien valtuustojen jäsenet sekä johtavat viranhaltijat. Kyselyyn tuli yhteensä 1101 vastausta kaikkiaan 280 kunnasta.  

Kuntien elinvoimapolitiikalle annettu kouluarvosana oli tuoreessa kuntakyselyssä vuoden 2022 tasolla. Arviot elinvoimatoimille kaikilla kuntaa laajemmilla aluetasoilla eli seudullisella, maakunnallisella ja ylimaakunnallisella sen sijaan heikkenivät vuodesta 2022 ja niille annettiin selvästi huonommat arvosanat kuin kunnan elinvoimapolitiikalle. 

Oman kunnan kehitysnäkymät lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä nähtiin kyselyssä selvästi heikompina kuin ennen. Vähemmistö vastaajista uskoi kuntansa kehitysnäkymien olevan nykyistä paremmat puolen vuoden tai 3–5 vuoden päästä ja useampi arvioi niiden heikkenevän kuin pysyvän ennallaan. Keskipitkän aikavälin kehitysnäkymät koettiin aiempien vuosien tapaan valoisammiksi kuin lyhyen tähtäimen tulevaisuus. 

Kyselyn teemoina olivat muun muassa oman kunnan kehitysnäkymät, eri aluetasojen elinvoimapolitiikan arviointi, kunnan toimintaedellytysten ajankohtaiset haasteet, arvio hallitusohjelmaan sisältyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta kuluvalla hallituskaudella sekä TE2024-uudistuksen tavoitteen toteutumisesta omassa kunnassa ja kansalliseen aluekehittämispäätökseen liittyvät näkemykset.  

Kyselyn tulokset

Tiivistelmään on koottu Kuinka kuntasi sykkii? -kyselyn tuloksista elinvoimapolitiikan arvosanat kunta-, seutu- ja maakunta- sekä ylimaakunnallisella tasolla ja arviot oman kunnan kehitysnäkymistä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Lisää tuloksia julkaistaan MDI:n ja Kuntaliiton viestintäkanavissa sekä verkkosivuilla alkuvuoden aikana.  

Lue lisää kuntakyselystä