Selvitys kehitysvammaisten ihmisten asumis- ja laitostilanteesta

Selvityksen tavoitteena on kartoittaa kehitysvammaisten ihmisten asumis- ja laitostilannetta sekä yksilöllistä asumisen ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta kehitysvammaisten henkilöiden asumisessa nykyisin ja tulevaisuudessa.

Selvityksessä hankitaan aineistoa kunnilta, järjestöiltä, vuonna 2023 käynnistyviltä hyvinvointialueilta sekä erityishuoltopiireiltä sekä yksityisiltä rakennuttajilta ja palveluntuottajilta. Tilannetietoa kehitysvammaisten henkilöiden asumisesta arvioidaan suhteessa YK:n vammaissopimuksen linjauksiin ja uudistuvaan vammaispalvelulakiin. Selvityksessä kartoitetaan, millaisia kehittämistarpeita Suomessa on kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja asumispalveluiden toteuttamisessa. Kehittämistarpeiden kartoituksen jälkeen laaditaan kehittämisehdotuksia valtiolle, kunnille ja hyvinvointialueille tilanteeseen vastaamiseksi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan