Taiteen edistämiskeskuksen palvelupilotit tukevat taiteen tekijöitä ja vastaanottajia 

MDI toteutti tänä vuonna Taiteen edistämiskeskuksen palvelupilottien arvioinnin. Arvioinnin toteutuksesta vastanneet MDI:n asiantuntijat Kirsi Siltanen ja Samuli Manu kertovat nyt, mistä palvelupiloteissa on kyse ja mitä niillä tavoitellaan.

Kädet piirtämässä. Kuva: Anssi Kumpula

Mitä Taiteen edistämiskeskuksen palvelupilotit ovat?  

Palvelupilotit ovat olleet Taiteen edistämiskeskukselle (Taike) keino hyödyntää viraston asiantuntijuutta, yhteistyösuhteita ja ihmisiä yhteiskunnan tarpeisiin. Palvelupilotit on perustettu määräaikaisiksi, joista ensimmäinen (julkinen taide) tulee päätökseen elokuussa 2024.  

Taike toteuttaa parhaillaan palvelupilotteja kolmella eri teema-alueella: julkinen taide (mukaan lukien arkkitehtuuripolitiikka), kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut ja kuntien kulttuuritoiminnan asiantuntijapalvelut. 

Mitä teema-alueet pitävät sisällään? Mitä erityistä niissä on?  

Julkinen taide, siis esimerkiksi rakennusten tai kaupunkitilan taide, kuten paraikaa suuressa suosiossa olevat muraalit, ovat ilmiönä vanha, mutta nyt uudessa nosteessa. Julkista taidetta hankitaan kasvavissa määrin, mutta niin tilaajilla kuin taiteen tekijöillä on tarvetta tuelle esimerkiksi hankintakäytäntöjen onnistumisessa kaikille oikeudenmukaisella tavalla.  

Kuntien kulttuuritoiminta on yhtä lailla vakiintunutta toimintaa, joka on uusien haasteiden edessä. Tuore lakiuudistus ja kuntien monimuotoistuminen hyötyvät tuesta, jota Taike voi antaa esimerkiksi paikallisten verkostojen kokoamisessa.  

Kulttuurihyvinvointi on asiana vanha, mutta politiikanalana uusi, ja siksi se tarvitsee erityisesti tukea käytäntöjen ja hallinnon kehittämiseen. Kulttuurihyvinvoinnin tavoitteena on saada taiteen ja kulttuurin hyvää tekevät vaikutukset kaikkien siitä kiinnostuneiden ulottuville.  

Millaisia tavoitteita asiantuntijapalveluille on annettu?  

Asiantuntijapalvelut tukevat viraston tavoitteita laajasti, mutta tärkeimpiä ovat taiteilijoiden työllisyysmahdollisuuksien lisääntyminen sekä hyöty kunnille, maakunnille ja muille toimijoille, jotka työssään edistävät taiteen ja kulttuurin asiaa. Se tuo myös pitkäjänteisyyttä, joka on ollut haasteellista viraston määräaikaisissa kehittämistehtävissä ja läänintaiteilijatoiminnassa.  

Mitä tarkoitetaan palveluiden yhteiskunnallisella vaikuttavuudella?  

Palveluiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus kytkeytyy ennen kaikkea virastona toimimisen kehittymiseen: Taike on kymmenvuotiaana suhteellisen nuori virasto. Taiteen ja kulttuurin asiantuntijavirastona sillä on tärkeä rooli, että taiteen ja kulttuurin toiminta, rahoitus ja kehittäminen toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.  

Lisätietoja

Taiken asiantuntijapalvelut

Referenssi

Taiken palvelupilottien arviointi 2023

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne