MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lamppuja. Kuva: Kendall Ruth Aiju / Unsplash

Euroopassa Uusimaa tunnetaan korkeatasoisen tutkimus- ja kehittämistyön veturina ja innovaatioiden edelläkävijänä. Kansainvälisestikin noteerattua huippuosaamista syntyy niin lukuisissa osaamisverkostoissa ja ekosysteemeissä kuin erilaisissa TKI-hankkeissa.

– Uudenmaan liitto haluaa löytää parhaat keinot alueen TKI-toiminnan voimakkaaseen vauhdittamiseen ja EU-tason toiminnan lisäämiseen, kertoo va. maakuntajohtaja Juha Eskelinen Uudenmaan liitosta.

– Käynnistämämme työn kautta etsimme tehokkaimpia keinoja tukea ja kasvattaa maakunnan roolia kansainvälisenä edelläkävijänä, Eskelinen lisää.

Tavoitteena kasvattaa Uudenmaan TKI-toiminnan panostukset viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta

TKI-toimijoiden yhteistyön tiivistämisellä ja alueellisen kehittämistoiminnan vahvistamisella on merkittävä rooli siinä, että Uusimaa onnistuu vuoteen 2030 mennessä saavuttamaan hiilineutraaliuden, nostamaan tutkimus- ja kehittämispanostuksia viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta sekä kasvattamaan maakunnan työllisyysastetta 80 prosenttiin. Näiden Uusimaa-ohjelman tavoitteiden toteutuminen on mahdollista vain kaikkien toimijoiden yhteistyöllä ja tietoon perustuvalla päätöksenteolla.

Uudenmaan liitto on jo aiemmin tehnyt tiivistä yhteistyötä maakunnan TKI-toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tuoda selkeämmin esiin se, mitä alueen toimijat jo tekevät sekä vahvistaa ja selkeyttää koko alueemme yhteistyötä erityisesti suhteessa EU:n tavoitteisiin, rahoitusohjelmiin ja kumppanuuksiin.

Tilannekuvasta tulevaisuuden TKI-tiekarttaan

Syksyn ja talven aikana tehtävä työ koostuu nykytilaa kartoittavasta tilannekuvasta ja tulevaisuuteen suuntaavasta tiekartasta. Uudenmaan tutkimus- ja kehityspanostusta sekä EU-rahoituksen saantia tarkastellaan suhteessa muihin eurooppalaisiin edelläkävijäalueisiin. Yhteisen vision ja tiekartan laatimiseen kutsutaan laaja joukko alueen TKI-toimijoita kyselyiden, haastattelujen ja pyöreän pöydän keskustelujen muodossa.

Uudenmaan TKI-toimijoita halutaan mukaan hahmottamaan strategista tilannekuvaa sekä suunnittelemaan, miten maakunnan TKI-toiminnassa vastataan EU:n tavoitteisiin ja päästään yhä paremmin kiinni strategisiin rahoitusohjelmiin. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

– Tulevien kuukausien aikana kutsumme lukuisia alueen toimijoita mukaan strategiatyöhön, sanoo johtaja Veera Mustonen Spinverseltä.

– Taustatutkimuksen ja sidosryhmien osallistamisen kautta luodaan kokonaiskuva siitä, mikä on Uudenmaan tämänhetkinen tilannekuva ja miten erityisesti EU-tasoista TKI-toimintaa voitaisiin kasvattaa nykyisestä tulevina vuosina, täydentää Mustonen.

Työ valmistuu ja tulokset julkaistaan vuoden 2024 alkupuolella.

Lisätietoja

Venla Virkamäki, EU-erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto, venla.virkamaki@uudenmaanliitto.fi

Veera Mustonen, Johtaja, Spinverse, veera.mustonen@spinverse.com

Janne Antikainen, Kehitysjohtaja, MDI, janne.antikainen@mdi.fi

Referenssi

EU-tasolle suunnattu Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strateginen konseptointi