MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lamppuja. Kuva: Kendall Ruth Aiju / Unsplash

Euroopassa Uusimaa tunnetaan korkeatasoisen tutkimus- ja kehittämistyön veturina ja innovaatioiden edelläkävijänä. Kansainvälisestikin noteerattua huippuosaamista syntyy niin lukuisissa osaamisverkostoissa ja ekosysteemeissä kuin erilaisissa TKI-hankkeissa.

– Uudenmaan liitto haluaa löytää parhaat keinot alueen TKI-toiminnan voimakkaaseen vauhdittamiseen ja EU-tason toiminnan lisäämiseen, kertoo va. maakuntajohtaja Juha Eskelinen Uudenmaan liitosta.

– Käynnistämämme työn kautta etsimme tehokkaimpia keinoja tukea ja kasvattaa maakunnan roolia kansainvälisenä edelläkävijänä, Eskelinen lisää.

Tavoitteena kasvattaa Uudenmaan TKI-toiminnan panostukset viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta

TKI-toimijoiden yhteistyön tiivistämisellä ja alueellisen kehittämistoiminnan vahvistamisella on merkittävä rooli siinä, että Uusimaa onnistuu vuoteen 2030 mennessä saavuttamaan hiilineutraaliuden, nostamaan tutkimus- ja kehittämispanostuksia viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta sekä kasvattamaan maakunnan työllisyysastetta 80 prosenttiin. Näiden Uusimaa-ohjelman tavoitteiden toteutuminen on mahdollista vain kaikkien toimijoiden yhteistyöllä ja tietoon perustuvalla päätöksenteolla.

Uudenmaan liitto on jo aiemmin tehnyt tiivistä yhteistyötä maakunnan TKI-toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tuoda selkeämmin esiin se, mitä alueen toimijat jo tekevät sekä vahvistaa ja selkeyttää koko alueemme yhteistyötä erityisesti suhteessa EU:n tavoitteisiin, rahoitusohjelmiin ja kumppanuuksiin.

Tilannekuvasta tulevaisuuden TKI-tiekarttaan

Syksyn ja talven aikana tehtävä työ koostuu nykytilaa kartoittavasta tilannekuvasta ja tulevaisuuteen suuntaavasta tiekartasta. Uudenmaan tutkimus- ja kehityspanostusta sekä EU-rahoituksen saantia tarkastellaan suhteessa muihin eurooppalaisiin edelläkävijäalueisiin. Yhteisen vision ja tiekartan laatimiseen kutsutaan laaja joukko alueen TKI-toimijoita kyselyiden, haastattelujen ja pyöreän pöydän keskustelujen muodossa.

Uudenmaan TKI-toimijoita halutaan mukaan hahmottamaan strategista tilannekuvaa sekä suunnittelemaan, miten maakunnan TKI-toiminnassa vastataan EU:n tavoitteisiin ja päästään yhä paremmin kiinni strategisiin rahoitusohjelmiin. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

– Tulevien kuukausien aikana kutsumme lukuisia alueen toimijoita mukaan strategiatyöhön, sanoo johtaja Veera Mustonen Spinverseltä.

– Taustatutkimuksen ja sidosryhmien osallistamisen kautta luodaan kokonaiskuva siitä, mikä on Uudenmaan tämänhetkinen tilannekuva ja miten erityisesti EU-tasoista TKI-toimintaa voitaisiin kasvattaa nykyisestä tulevina vuosina, täydentää Mustonen.

Työ valmistuu ja tulokset julkaistaan vuoden 2024 alkupuolella.

Lisätietoja

Venla Virkamäki, EU-erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto, venla.virkamaki@uudenmaanliitto.fi

Veera Mustonen, Johtaja, Spinverse, veera.mustonen@spinverse.com

Janne Antikainen, Kehitysjohtaja, MDI, janne.antikainen@mdi.fi

Referenssi

EU-tasolle suunnattu Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strateginen konseptointi

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen