EU-tasolle suunnattu Uudenmaan TKI-toiminnan ja yhteistyön strateginen konseptointi

Työssä laaditaan strateginen tilannekuva ja konseptikuvaus Uudellamaalla tapahtuvasta toiminnasta ja lähivuosien näkymistä. Laaditaan kuvaus näkymästä tulevaan EU-rahoitteisen TKI-toiminnan kehittämiseen Uudellamaalla sekä kuvataan mitä toimia tarvittaisiin, että TKI-panostukset Uudellamaalla nousisivat 5 % alueellisesta BKT:sta. Erityinen painotus on pk-yritysten TKI-potentiaalin arvioimisessa Uudellamaalla. MDI on mukana organisoimassa ja toteuttamassa työn tekemistä auttavaa vuorovaikutusprosessia sekä siihen liittyviä toimintoja. MDI toimii työssä Spinversen alihankkijana.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan