Tiedotteet

Tiedote: Koronakriisi vauhditti nuorisotoimialan digiloikkaa

MDI ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ovat toteuttaneet selvityksen koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan. Selvityksen toimeksiantaja on valtion nuorisoneuvosto. Tulosten perusteella nuorisotoimiala reagoi koronakriisiin nopeasti. Siirtyminen verkkoympäristöön muutti alan käytäntöjä ja toiminnan tavoittamaa joukkoa. Koronakriisin keskeinen vaikutus on ollut alan digitalisaatiokehityksen nopea kiihtyminen. Siirtyminen verkkoympäristöön muutti alan käytäntöjä ja toiminnan tavoittamaa joukkoa. Koronakriisin myötä … Jatka lukemista Tiedote: Koronakriisi vauhditti nuorisotoimialan digiloikkaa

Tiedote: Suomi kaupungistuu, seutuistuu ja kansainvälistyy 2020- ja 2030-luvuilla

MDI:n päivitetty väestöennuste vuoteen 2040 osoittaa, että Suomen sisäinen väestönkehitys eriytyy ja erilaistuu edelleen 2020- ja 2030-luvuilla. Ennusteessa näkyvät suurten kaupunkien kasvu ja kaupungistumisen jatkuminen, seutuistumisen kolmas aalto eli kasvun laajeneminen ja vahvistuminen suurten kaupunkien kehysalueella sekä vieraskielisen väestön kasvava merkitys koko maan tulevassa väestönkehityksessä. MDI:n väestöennusteeseen on laskettu väestökehityksen perusura vuoteen 2040 saakka perustuen … Jatka lukemista Tiedote: Suomi kaupungistuu, seutuistuu ja kansainvälistyy 2020- ja 2030-luvuilla

Tiedote: Miten työvoimakoulutus toimii työttömän ja järjestäjän näkökulmista?

Seuraavan vuoden aikana Pellervon taloustutkimus, Palkansaajien tutkimuslaitos ja MDI Public Oy selvittävät, miten työvoimakoulutus kohdentuu ja vaikuttaa työttömien työllistymiseen, mitkä olivat vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset työvoimakoulutukseen sekä miten työvoimakoulutuksen eri järjestämistavat toimivat. Tutkimus selvittää työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta monipuolisesti useasta eri näkökulmasta. “Tutkimme miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien työllistymiseen, ja miten työvoimakoulutuksen kohdentuminen ja … Jatka lukemista Tiedote: Miten työvoimakoulutus toimii työttömän ja järjestäjän näkökulmista?

Tiedote: Kaupungistuminen jatkuu koronasta huolimatta – kaupunkipolitiikkaa on terävöitettävä kriisin voittamiseksi

Vaikka kaupungistuminen jatkuu, suuret kaupungit ovat pandemian aiheuttaman globaalin shokin polttopisteessä. Kriisistä ulospääsy vaatii nopeita kaupunkipoliittisia toimia. Kaupunkien tulee nousta ilmastonmuutoksen torjunnan suunnannäyttäjiksi, panostaa rakennuskannan kiertotalouden joustavuuteen ja torjua asuinalueiden polarisaatiota. Kaupunkien roolia innovaatiovetoisen talouskasvun vetureina on voimistettava.  Tänään julkaistava Kaupunkipolitiikan koronalääkkeet -raportti kertoo, millaista kaupunkipolitiikkaa Suomessa tarvitaan koronasta elpymiseen. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n ja kumppaniensa … Jatka lukemista Tiedote: Kaupungistuminen jatkuu koronasta huolimatta – kaupunkipolitiikkaa on terävöitettävä kriisin voittamiseksi

Tiedote: Uusien hyvinvointialueiden alueanalyysi – Hyvinvointialueet jakaantuvat alueellisten erojen, alueprofiilin ja väestöpohjan perusteella neljään ryppääseen

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on tehnyt analyysin uusien hyvinvointialueiden alueellisista ominaisuuksista ja alueprofiilista lähtökohtatilanteessa. Hyvinvointialueita vertaillaan alueanalyysissä elinvoiman, kantokyvyn, sairastavuuden ja tulevan väestönkehityksen näkökulmasta. Tulosten perusteella aluetaloudelliset ja demografiset erot hyvinvointialueiden välillä ovat merkittävät. Suurimmat erot ovat alueiden elinvoimaisuuden olosuhdetekijöissä, kuten Uudenmaan ja Itä-Suomen alueiden välillä. Hyvinvointialueet voidaan jakaa alueanalyysin ja -profiloinnin tulosten perusteella neljään ryhmään, … Jatka lukemista Tiedote: Uusien hyvinvointialueiden alueanalyysi – Hyvinvointialueet jakaantuvat alueellisten erojen, alueprofiilin ja väestöpohjan perusteella neljään ryppääseen