Kuntakyselyn taustaa ja aiempien kuntakyselyjen tulokset

Tältä sivulta löydät tarkemmat tiedot MDI:n kuntakyselyn toteutuksesta sekä pääset tutustumaan aiempien kuntakyselyjen tuloksiin

Kuntakyselyn toteutus

Teemme kuntakyselyn omana työnämme eli ilman tilausta. Kyselyn tavoitteena on koota mahdollisimman kattava tilannekuva kaikista Suomen kunnista. Kokonaiskuva auttaa kuntia profiloimaan omaa strategia- ja kehittämistyötään sekä ministeriöitä hallituksen keskeisten uudistusten toimeenpanossa. Teemmekin aktiivista työtä kaupunkien ja kuntien, maaseudun ja muuttuvien alueiden kehittämisen parissa.

Kyselyn tietoja hyödynnetään MDI:n tekemissä valtakunnallisissa selvityksissä ja kuntien elinvoima- ja strategiapohdinnoissa. Kattava ja kokonaisvaltainen vertailutieto parantaa kuntien mahdollisuuksia tehdä valintoja omassa kehittämistyössään.

Kysymysteemamme valtuutetuille ja johtaville viranhaltijoille

Taustatiedot

  • Kunta
  • Rooli vastaajana (luottamushenkilö/viranhaltija)
  • Sukupuoli
  • Äidinkieli
  • Ikä
  • Kuntakokemus (luottamushenkilönä tai virassa)
  • Puolue

Kyselyn vastauspolku

1. Kehitysnäkymät kunnassa A) puolen vuoden ja B) 3–5 vuoden päästä
2. Kouluarvosana elinvoimapolitiikalle eri aluetasoilla
3. Kouluarvosana kunnan ns. pehmeille elinvoimatekijöille
4. Kuntien toimintaedellytysten ajankohtaiset haasteet
5. Hallitusohjelmaan sisältyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen
6. Kuntiin liittyvien eri väittämien toteutuminen nykyisellä hallituskaudella
7. Kuntien edellytykset hyödyntää EU:n rahoitusvälineitä
8. Työ- ja elinkeinopalveluiden toimivuus kunnassa ja TE2024-uudistuksen vaikutus
9. Kokonaisturvallisuuden tunne kunnassa, sen kehitys ja kokonaisturvallisuuden tehostaminen
10. Puurakentaminen kunnan strategiassa
11. Kevyenliikenteen siltatietojen ylläpito ja päivittäminen kunnassa
12. Tutkimuksellinen osio alueen elinvoiman rakentumiseen liittyvistä näkemyksistä

Aiempien kuntakyselyjen tulokset

2022: Tiivistelmä tuloksista (pdf)
2022: Sammanfattning på svenska (pdf)

2021: Tiivistelmä tuloksista (pdf)
2021: Sammanfattning på svenska (pdf)

2020: Tiivistelmä tuloksista (pdf)

2019: Tiivistelmä tuloksista (pdf)
2019: Sammanfattning på svenska (pdf)

2018: Kyselyn tulokset (pdf)

2017: Kyselyn tulokset (pdf)
2017: Länk till sammandrag (pdf)

2016: Kyselyn tulokset

2014: Ensimmäinen kysely toteutettiin elokuussa 2014. Tuloksia ei saatavilla.

Tietosuoja

MDI noudattaa tietojen keräämisessä ja henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta.