Kuntakyselyn taustatiedot ja aiempien kuntakyselyjen tulokset

Tältä sivulta löydät tarkemmat tiedot MDI:n kuntakyselyn toteutuksesta sekä pääset tutustumaan aiempien kuntakyselyjen tuloksiin

Kuntakyselyn toteutus

Teemme kuntakyselyn omana työnämme eli ilman tilausta. Kyselyn kautta tuotetaan puolueetonta tietoa kunnille ja ministeriöille. Kyselyn tavoitteena on koota mahdollisimman kattava tilannekuva kaikista Suomen kunnista. Kokonaiskuva auttaa kuntia profiloimaan omaa strategia- ja kehittämistyötään sekä ministeriöitä hallituksen keskeisten uudistusten toimeenpanossa. Teemmekin aktiivista työtä kaupunkien ja kuntien, maaseudun ja muuttuvien alueiden kehittämisen parissa.

Kyselyn tietoja hyödynnetään MDI:n tekemissä valtakunnallisissa selvityksissä ja kuntien elinvoima- ja strategiapohdinnoissa. Kattava ja kokonaisvaltainen vertailutieto parantaa kuntien mahdollisuuksia tehdä valintoja omassa kehittämistyössään. MDI on mukana myös valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvityshankkeissa (VN TEAS), joissa kerättyä tietoa voidaan hyödyntää.

Kysymysteemamme valtuutetuille ja johtaville viranhaltijoille

Taustatiedot

 • Kunta
 • Rooli vastaajana (luottamushenkilö/viranhaltija)
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Kuntakokemus (luottamushenkilönä tai virassa)
 • Puolue

Kyselyn vastauspolku

 • Kouluarvosana elinvoimapolitiikalle
 • Kouluarvosana kunnan menestymiseen vaikuttaville tekijöille
 • Kunnan tilannekuvan ja päätöksenteon arviointi
 • Kehitysnäkymät kunnassa
 • Soteuudistuksen vaikutukset
 • Työ- ja elinkeinopalvelu-uudistuksen vaikutukset
 • Hyvinvointialueiden verotusoikeus
 • Kuntien kyky tehtäviensä hoitamiseen
 • Tarve kuntien eriyttämiselle tehtävien perusteella
 • Luontevin taso palvelujen järjestämiselle
 • Tarve kuntaliitoksille
 • Tavoiteltavat kuntien ja maakuntien lukumäärät
 • Arvio aluevaltuustoon valittavien edustajien määrästä suhteessa kunnan väkimäärään
 • Arvio aluevaalien äänestysprosentista kunnassa ja koko maassa
 • Kunnan toimintaympäristöön vaikuttavat trendit tai ilmiöt
 • Kuntien strategioiden valmistelun tilanne, valmistelun onnistuminen ja haasteet
 • Kunnan tärkein erottautumistekijä
 • Kunnan slogan
 • Kunnan strategian toteutumisen seuranta
 • Kuntien investointien piirteet, investointirohkeus ja merkittävimmät yksityiset investoinnit
 • Covid-19 -pandemian vaikutukset kuntaan
 • Tilastokeskuksen väestöennusteen toteutumisen arviointi
 • Alueelliseen supistumiseen varautuminen
 • Maahanmuuttajien koulutus ja työllisyys sekä merkitys kunnannelle
 • Monipaikkaisuuden merkitys kunnalle
 • Kulttuurin merkitys kunnalle
 • Kiertotalous ja ilmastotoimet kunnassa
 • Tuulivoiman lisääminen kuntaan
 • SOTE-uudistus ja erityisryhmien asuminen kunnassa

Aiempien kuntakyselyjen tulokset

2020: Lataa ja lue vuoden 2020 kyselyn tulokset (pdf)

2019: Lataa ja lue vuoden 2019 kyselyn tulokset (pdf)
2019: Länk till sammandrag på svenska (pdf)

2018: Lataa ja lue vuoden 2018 kyselyn tulokset (pdf)

2017: Lataa ja lue vuoden 2017 kyselyn tulokset (pdf)
2017: Länk till sammandrag (pdf)

2016: Vuoden 2016 kuntakysely toteutettiin valtiovarainministeriön toimeksiannosta Tulevaisuuden kunta -uudistukseen liittyen. Kyselyn ja siihen liittyneen selvityksen tulokset ja taustat löytyvät sivuiltamme.

2014: Ensimmäinen kysely toteutettiin elokuussa 2014. Tuloksia ei saatavilla.

Tietosuoja

MDI noudattaa tietojen keräämisessä ja henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta.

Kysyttävää? Ota yhteyttä