Kansallinen Kiinteistöstrategia 2040

Työssä tehtiin tarkastelu kiinteistöjen kehitykseen Suomessa vuoteen 2040 asti. Työn perustana käytettiin MDI:n päivitettyjä väestöennusteita syksyltä 2023. Väestöennusteista rakennettiin neljä erilaista skenaariota. Tietojen pohjalta arvioitiin asuntokuntien määrän kehitystä. Laskelmissa tehtiin trendilaskelma myös oletettavasta asuntokuntien koon pienemisestä. Asuinkiinteistöjen lisäksi työssä arvioitiin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen sekä hoivakiinteistöjen määrän kehitystä vuoteen 2040 asti. Tulokset esitetään hyvinvointialueiden tasolla.

Työn tulokset julkaistaan keskiviikkona 28.2.2024 kello 13. MDI lisäksi työhön osallistuvat FCG:n kiinteistöosaajat. Työn tilaajia ovat VM, YM, Rakli, Kiinteistöliitto ja Kuntaliitto.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan