MDI Tietopalvelu

Haluamme tukea tiedolla Suomen alueiden kehitystä.

Kuluvan syksyn ja ensi kevään 2020 aikana julkaisemme tietopalveluita aluekehityksestä ja sen keskeisistä teemoista, kuten väestöstä, työllisyydestä, osaamisesta, aluetaloudesta, vetovoimasta sekä terveydestä ja hyvinvoinnista. Jokaisesta teemasta löytyy jatkossa sekä kaikille avointa tietoa että maksullisia tietopalveluita, joissa voit pureutua tarkemmin tietoihin, aikasarjoihin sekä syventyä vertailemaan eri tyyppisiä alueita. Tutustu tietopalvelun sisältöihin tarkemmin. Halutessanne teemme toimeksiannosta analyyttisia, vertailevia ja yksityiskohtaista tietopaketteja. Räätälöimme myös valmiita tietopalveluita tarpeisiinne (tutustu esimerkiksi Business Tampereelle toteutettuun tietopalveluun).

Ensimmäisenä tietopalveluna olemme avanneet aluekehityksen nopeaa tilannekuvaa, eli kvartaalitietoa, koskevan tietopalvelun.

Väestö

Tietoa Suomen kuntien ja alueiden väestöstä, väestörakenteesta sekä väestökehityksestä ja -ennusteista.

TIETOPALVELU AVAUTUU SYKSYLLÄ 2019

Työllisyys

Kunta- ja aluetietoa työllisyyden ja työttömyyden rakenteesta ja kehityksestä.

TIETOPALVELU AVAUTUU SYKSYLLÄ 2019

Osaaminen

Kunta- ja aluetietoa osaamisen ja koulutuksen rakenteesta ja kehityksestä.

TIETOPALVELU AVAUTUU KEVÄÄLLÄ 2020

Aluetalous

Kunta- ja aluetalouden tila ja kehitys.

TIETOPALVELU AVAUTUU KEVÄÄLLÄ 2020

Vetovoima

Kuntien ja alueiden vetovoima keskeisin indikaattorein tarasteltuna.

TIETOPALVELU AVAUTUU KEVÄÄLLÄ 2020

Terveys ja hyvinvointi

Kunta- ja aluetietoa terveydestä ja hyvinvoinnista .

TIETOPALVELU AVAUTUU KEVÄÄLLÄ 2020

MDI on poliittisesti riippumaton ja kokonaisuudessaan yksityishenkilöiden omistama yritys. Tietopalvelun tiedot koostuvat julkisista tilastoista ja MDI:n keräämistä aineistoista. 

 

Klikkaa tästä ja anna meille palautetta tietopalveluista. Esitä myös toiveesi, mitä tietoa ja vertailua toivoisit tietopalveluista löytäväsi.

 

Ota yhteyttä:

TOMMI RANTA

Toimitusjohtaja, osakas

040 588 2839

tommi.ranta@mdi.fi