MDI Tietopalvelu

Haluamme tukea tiedolla Suomen alueiden kehitystä.

Tietopalvelumme pitää sisällään koottua tietoa aluekehityksestä ja sen keskeisistä teemoista, kuten väestöstä, työllisyydestä, osaamisesta, aluetaloudesta, vetovoimasta sekä terveydestä ja hyvinvoinnista. Tietopalvelustamme löytyy kaikille avointa tietoa ja maksullisia tietopalveluita, joissa voit pureutua tarkemmin tietoihin, aikasarjoihin sekä syventyä vertailemaan eri tyyppisiä alueita. Tutustu tietopalvelun tietosisältöjen laskentaperusteisiin. Halutessanne teemme toimeksiannosta analyyttisia, vertailevia ja yksityiskohtaista tietopaketteja. Räätälöimme myös valmiita tietopalveluita tarpeisiinne (tutustu esimerkiksi Business Tampereelle toteutettuun tietopalveluun sekä Kuntakorttiin, joka on automatisoitu tilannekuva kunnan aluekehityksestä).

Aluekehityksen tilannekuva

Teemoittaiset tietopalvelut

Työllisyys

Kunta- ja aluetietoa työllisyyden ja työttömyyden rakenteesta ja kehityksestä.


Osaaminen

Kunta- ja aluetietoa osaamisen ja koulutuksen rakenteesta ja kehityksestä.

 

Aluetalous

Kunta- ja aluetalouden tila ja kehitys.

 

Vetovoima

Kuntien ja alueiden vetovoima keskeisin indikaattorein tarasteltuna.

 

Terveys ja hyvinvointi

Kunta- ja aluetietoa terveydestä ja hyvinvoinnista .

 

MDI on poliittisesti riippumaton ja kokonaisuudessaan yksityishenkilöiden omistama yritys. Tietopalvelun tiedot koostuvat julkisista tilastoista ja MDI:n keräämistä aineistoista. 

 

Anna meille palautetta tietopalvelusta. Esitä myös toiveesi, mitä tietoa ja vertailua toivoisit täältä löytäväsi.

Siirry tästä tietopalvelun maksulliseen versioon.

Ota yhteyttä:

VALTTERI LAASONEN

johtava asiantuntija

050 533 0604

valtteri.laasonen@mdi.fi