Väestöennuste 2040

MDI:n väestöennusteen 2022 luoma kuva tulevasta kehityksestä on entistä tarkempi ja monipuolisempi. Kaupungistuminen jatkuu, perinteisen kasvukolmion merkitys vahvistuu entisestään ja alueelliset erot kasvavat. Korona-ajan muuttoliike on kuitenkin lieventänyt monien kuntien ja alueiden muuttotappiota. Työperustaista maahanmuuttoa tarvitaan kasvattamaan työikäistä väestöä, niin koko maan, kuntien kuin hyvinvointialueidenkin näkökulmasta.

Julkaistu 30.9.2022

Ennusteessa on laskettu väestönkehityksen perusuran lisäksi kolme vaihtoehtoista skenaariota: kaupungistuva, hajautuva ja uutuutena kansainvälistyvä Suomi, jossa arvioidaan väestökehitystä, mikäli ulkomailta saatu muuttovoitto saavuttaisi Ruotsin tason vuoteen 2040 mennessä.

Väestöennusteen materiaalit

Uutinen, 30.9.2022

MDI:n väestöennuste 2022 -raportin kansi
MDI:n väestöennuste 2022 (PDF, 12 Mt)

MDI:n väestöennuste (PDF, 12 Mt)

Uuden väestöennusteen visualisointi

Alla olevassa visualisoinnissa on esitetty vuoden 2022 ennusteen mukainen väestönmuutos 2021–2040 kunta- ja maakuntatasolla. Visualisointi on interaktiivinen, ja voit valita alasvetovalikoista tarkateltavan skenaarion (perusuraennuste, kaupungistumisskenaario, hajautumisskenaario tai kansainvälistyvä Suomi).

Interaktiivinen visualisointi toimii parhaiten tietokoneen ja tabletin näytöillä. Visualisoinnit saat avautumaan koko näytön tilaan oikean alanurkan painikkeesta.

Videolla kerromme lisää väestöennusteen taustoista ja tuloksista

Mitä vuoden 2022 väestöennusteessa on?

  • On tehty kaikille kunnille sukupuolittain sekä ikä- ja kieliryhmittäin väestönkehityksen perusura (demografinen ennuste) vuoteen 2040 saakka ja perusuran rinnalle kolme vaihtoehtoista kehityspolkua (skenaariota). Vaihtoehtoiset kehityspolut liittyvät a) hajautumiskehityksen, b) keskittymiskehityksen jatkumiseen ja c) kansainvälistyvän Suomen kehitys
  • Jokainen kunta saa näin ollen neljä erilaista lukua, jotka kuvaavat tulevan kehityksen tilastollista vaihteluväliä erilaisissa väestönkehityksen kehityspoluissa.
  • Väestöennusteeseen yhtenä elementtinä koko maan tasolla kieliryhmittäinen ennuste, jossa tarkastellaan sekä kotimaista kieltä puhuvien että vieraskielisten ennakoitua kehitystä.
  • Väestöennusteeseen on lisäksi tehty tarkennuksia laskentamalleihin ja pieniä muutoksia mallinnuksessa.

Mitä hyötyä ennusteesta on kunnille ja alueille?

  1. Aiempiin ennusteisiin nähden MDI:n uusi ennuste tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet tarkempaan väestökehityksen analyysiin ja ennakointiin kuntatasolla ja kunnan sisällä.
  2. Ennusteen tulokset tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet arvioida eri aluetasolla nykyisiä ja tulevia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja haasteita väestönkehityksen näkökulmasta.
  3. Ennuste mahdollistaa tulevan väestönkehityksen tarkastelun myös kunnan omalla skenaariolla ja tarvittaessa ennusteen viemisen kunnan osa-aluetasolle.
  4. Uusi ennuste ja skenaariot antavat entistä tarkemman pohjan kuntien ja alueiden kehittämiselle ja suunnittelulle niin kaavoituksen ja asuntotuotannon, palvelurakenteen ja -tarpeen kuin muiden tulevaisuuden investointien näkökulmasta.
  5. Koronapandemia ja useat toimintaympäristön isot muutostekijät korostavat tarvetta arvioida kunnan kehitystä ja tulevaisuutta uuden ennusteen tietojen valossa – ennuste tarjoaa siis  kunnille mahdollisuuden reagoida riittävän ajoissa toimintaympäristön muutoksiin sekä huomioida ne pian alkavalla valtuuskaudella ja strategioissaan.

Haluatko tilata oman kuntasi tai alueesi tarkempia tietoja?

Voit tilata alueellisen väestöennustepaketin haluamallasi aluejaolla.

Ennuste voidaan tehdä mille tahansa suuralueelle, maakunnalle, seutukunnalle, kunnalle tai mille tahansa muulle alueelle, joka pohjautuu vuoden 2020 kuntajakoon.

Kuntakortti

Kuntakortti on palvelu kuntien tiedolla johtamisen tueksi. Robotti hakee, kokoaa ja visualisoi päätöksenteossa olennaisen tiedon seitsemälle teemasivulle joka päivä. Kuntakortti on aina ajan tasalla, ja siihen on koottu keskeisimmät aluekehityksen muuttujat seuraavista teemoista: väestö, vetovoima, työllisyys, koulutus ja hyvinvointi, yritystoiminta sekä alue- ja kuntatalous.

Kuntakortti voitti Tilastokeskuksen vuoden 2022 Datamenestyjät-kilpailun.

Väestöennuste mallinnetuilla skenaarioilla löytyy Kuntakortti-palvelusta. Tutustu palveluun ja hinnoitteluun.