Väestöennuste 2040

Uusi väestöennuste 2040: Suomi kaupungistuu, seutuistuu ja kansainvälistyy 2020- ja 2030-luvuilla

Julkaistu 2.6.2021

MDI:n päivitetty väestöennuste vuoteen 2040 osoittaa, että Suomen sisäinen väestönkehitys eriytyy ja erilaistuu edelleen 2020- ja 2030-luvuilla. Ennusteessa näkyvät suurten kaupunkien kasvu ja kaupungistumisen jatkuminen, seutuistumisen kolmas aalto eli kasvun laajeneminen ja vahvistuminen suurten kaupunkien kehysalueella sekä vieraskielisen väestön kasvava merkitys koko maan tulevassa väestönkehityksessä.

MDI:n väestöennusteeseen on laskettu väestökehityksen perusura vuoteen 2040 saakka perustuen 2015–2020 kehitykseen. Tämän lisäksi on laadittu kaksi vaihtoehtoista kehityspolkua: kaupungistumisen skenaario, joka ei ota huomioon lainkaan koronavuotta 2020 ja hajautumisen skenaario, joka on laskettu vain koronavuoden 2020 kehityksen mukaan. Väestö kasvaa ennusteen kaikissa kolmessa skenaariossa vain Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla sekä kuntatasolla noin joka kuudennessa kunnassa vuosina 2020–2040. Uudessa väestöennusteessa kaupungistuminen jatkuu, mutta aiempaa suurempi osa kasvusta suuntautuu erityisesti suurten kaupunkien kehysalueelle ja entistä laajemmalle maantieteelliselle alueelle.

Väestöennusteen materiaalit

Tiedote: Suomi kaupungistuu, seutuistuu ja kansainvälistyy 2020- ja 2030-luvuilla

Uusi väestöennuste -esitys (diasarja)

Uusi väestöennuste -diasarja (PDF)

Uuden väestöennusteen visualisointi

Alla olevassa visualisoinnissa on esitetty uuden ennusteen mukainen väestönmuutos 2020–2040 kunta- ja maakuntatasolla. Visualisointi on interaktiivinen, ja voit valita alasvetovalikoista tarkateltavan skenaarion (perusuraennuste, kaupungistumisskenaario tai hajautumisskenaario).

Interaktiivinen visualisointi toimii parhaiten tietokoneen ja tabletin näytöillä. Visualisoinnit saat ladattua omalle koneellesi visualisointien oikeasta alanurkasta.

var divElement = document.getElementById(’viz1622582552755’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(’object’)[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width=’850px’;vizElement.style.height=’1150px’;} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width=’850px’;vizElement.style.height=’1150px’;} else { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=’750px’;} var scriptElement = document.createElement(’script’); scriptElement.src = ’https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);
Väestöennuste 2021_maakunnat
var divElement = document.getElementById(’viz1622583244123’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(’object’)[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width=’850px’;vizElement.style.height=’1150px’;} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width=’850px’;vizElement.style.height=’1150px’;} else { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=’727px’;} var scriptElement = document.createElement(’script’); scriptElement.src = ’https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);

Videolla kerromme lisää väestöennusteen taustoista ja tuloksista

Q&A – Julkistustilaisuuden kysymykset ja vastaukset 2.6.2021

Mitä uutta vuoden 2021 väestöennusteessa on?

 • On huomioitu viimeisimmät muutokset väestönkehityksen dynamiikassa korona-aikana ja välittömästi ennen koronaa
 • On tehty kaikille kunnille sukupuolittain sekä ikä- ja kieliryhmittäin väestönkehityksen perusura (demografinen ennuste) vuoteen 2040 saakka ja perusuran rinnalle kaksi vaihtoehtoista kehityspolkua (skenaariota). Vaihtoehtoiset kehityspolut liittyvät a) hajautumiskehityksen ja b) keskittymiskehityksen jatkumiseen.
 • Jokainen kunta saa näin ollen kolme erilaista lukua, jotka kuvaavat tulevan kehityksen tilastollista vaihteluväliä erilaisissa väestönkehityksen kehityspoluissa.
 • Väestöennusteeseen tuodaan uutena elementtinä ensimmäistä kertaa koko maan tasolla kieliryhmittäinen ennuste, jossa tarkastellaan sekä kotimaista kieltä puhuvien että vieraskielisten ennakoitua kehitystä.
 • Uusi väestöennuste on aiempaa tarkempi käytettyjen oletusten ja vaihtoehtoisten kehityspolkujen sekä kieliryhmittäisen ennusteen ansiosta.

Mitä hyötyä ennusteesta on kunnille ja alueille?

 1. Aiempiin ennusteisiin nähden MDI:n uusi ennuste tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet tarkempaan väestökehityksen analyysiin ja ennakointiin kuntatasolla ja kunnan sisällä.
 2. Ennusteen tulokset tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet arvioida eri aluetasolla nykyisiä ja tulevia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja haasteita väestönkehityksen näkökulmasta.
 3. Ennuste mahdollistaa tulevan väestönkehityksen tarkastelun myös kunnan omalla skenaariolla ja tarvittaessa ennusteen viemisen kunnan osa-aluetasolle.
 4. Uusi ennuste ja skenaariot antavat entistä tarkemman pohjan kuntien ja alueiden kehittämiselle ja suunnittelulle niin kaavoituksen ja asuntotuotannon, palvelurakenteen ja -tarpeen kuin muiden tulevaisuuden investointien näkökulmasta.
 5. Koronapandemia ja useat toimintaympäristön isot muutostekijät korostavat tarvetta arvioida kunnan kehitystä ja tulevaisuutta uuden ennusteen tietojen valossa – ennuste tarjoaa siis  kunnille mahdollisuuden reagoida riittävän ajoissa toimintaympäristön muutoksiin sekä huomioida ne pian alkavalla valtuuskaudella ja strategioissaan.

Haluatko tilata oman kuntasi tai alueesi tarkempia tietoja?

Voit tilata alueellisen väestöennustepaketin haluamallasi aluejaolla.

Ennuste voidaan tehdä mille tahansa suuralueelle, maakunnalle, seutukunnalle, kunnalle tai mille tahansa muulle alueelle, joka pohjautuu vuoden 2020 kuntajakoon.

Alla on esitetty mallipaketteja, joista on kuvattu taulukon alle tarkemmin sisältö ja hinta.

 
KUNTAKORTTI
PERUSPAKETTI
RÄÄTÄLÖITY
ENNUSTEPAKETTI
RÄÄTÄLÖITY
OSA-ALUEITTAINEN
ENNUSTEPAKETTI
Väestöskenaariot 2021 - 2040
Väestöennusteen verrokkitarkastelu
Väestöennusteen skenaarioiden perusdata excel-muodossa
Väestöennusteen skenaarioiden laaja data excel-muodossa
PPT-analyysiraportti väestökehityksestä ja väestöennusteesta kolmella eri skenaariolla
Väestöennusteen räätälöinti
Kunnan sisäisiin alueisiin perustuva ennuste
HINTA (hintaan lisätään alv 24 %)
Ks. hinnoittelu tarkemmin kuntakoon mukaan
5 000€
7 000€
10 / 12 / 14 000 €
(kuntakoon mukaan)

Kuntakortti

Kuntakortti on palvelu kuntien tiedolla johtamisen tueksi. Robotti hakee, kokoaa ja visualisoi päätöksenteossa olennaisen tiedon seitsemälle teemasivulle joka päivä. Kuntakortti on aina ajan tasalla, ja siihen on koottu keskeisimmät aluekehityksen muuttujat seuraavista teemoista: väestö, vetovoima, työllisyys, koulutus ja hyvinvointi, yritystoiminta sekä alue- ja kuntatalous.

Väestöennuste mallinnetuilla skenaarioilla löytyy Kuntakortti-palvelusta. Tutustu palveluun ja hinnoitteluun.

Peruspaketti

Peruspaketti sisältää alueen väestöennusteen perusura -skenaarion tiedoilla sekä kahdella eri skenaariolla, joista toinen kuvaa keskittymistä (vuosien 2015–2019 trendi jatkuu) ja toinen hajautumista (vuoden 2020 trendi jatkuu). Paketti sisältää koko kunnan väestön ennustetun kehityksen kolmessa projektiossa vuosien 2020–2040 aikana sekä taustoittavan tietopaketin aiemmasta alueen väestönkehityksestä. Paketti mahdollistaa alueen väestönkehityksen vaikutuksien tarkemman arvioinnin esimerkiksi alueen palvelutarpeen kehityksen tai kunnallistalouden kehityksen näkökulmasta ja toimii esimerkiksi taloudenpidon, työvoimapolitiikan, koulutuspolitiikan tai asuntopolitiikan apuvälineenä.

Ennustepaketin sisältö

 • Taustoittava tietopaketti alueen väestönkehityksestä ja demografisesta rakenteesta sekä kehityksestä 2010-luvulla.
 • Ennustettu väestönkehitys kolmella skenaariolla koko ennustejakson aikana.
 • Ennustetun väestönkehityksen muodostuminen (väestönkehityksen osatekijät, muuttoliike, syntyvyys, kuolleisuus).
 • Väestön ikärakenteen kehitys eri skenaarioilla tilaajan määrittämissä ikäryhmissä.
 • Väestön kielirakenteen kehitys ja kehitystä selittävät tekijät.
 • Ikä- ja kielirakenteen kehitys tilaajan määrittämissä ikäryhmissä.
 • Huoltosuhteiden kehitys ennustejakson aikana.
 • Asiantuntija-analyysi ja johtopäätökset kehityksen vaikutuksista, toteuman todennäköisyydestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa näihin muutostekijöihin.

Tuotos raportoidaan joko visuaalisena ppt-raporttina (suositeltu muoto) tai Word-raporttina. Lisäksi tilaaja saa Excel-muodossa ennustedatan.

Ennustepaketin hinta on 5 000 € yhden kunnan/alueen osalta. Vertailuissa/laajemman alueen kuntatasontiedoissa ohjehinta on yksi kunta = yksi lisäpäivä. Laajemmista tilauksista sovitaan erikseen.

Räätälöity ennustepaketti

Räätälöity ennustepaketti sisältää alueen väestöennusteen perusura -skenaarion tiedoilla sekä kahdella eri skenaariolla, joista toinen  kuvaa keskittymistä (vuosien 2015–2019 trendi jatkuu) ja toinen hajautumista (vuoden 2020 trendi jatkuu). Ennustepaketissa muodostetaan tilaajalle kustomoituja skenaarioita yhdessä tilaajan kanssa. Kustomoidut skenaariot voivat olla esimerkiksi kunnan omia tavoitteita, väestösuunnitteita, vaihtoehtoista kehityskulkua kuvaavia skenaarioita tai esimerkiksi kunnan omat tulevaisuuden näkymät, rakentamisen, investoinnit jne. paremmin huomioon ottavia skenaarioita. Ennustepaketti mahdollistaa paremmin kunkin alueen omat lähtökohdat huomioivan kehityksen tarkastelun, johon on mahdollista lisätä tavoitteellisuutta ja tarkastella tämän vaikutuksia kunnan kehitykseen. Räätälöity ennustepaketti tarjoaa laajemmat mahdollisuudet suunnitella omista lähtökohdista kunnan tulevaisuutta.

Ennustepaketin sisältö

 • Taustoittava tietopaketti alueen väestönkehityksestä ja demografisesta rakenteesta sekä kehityksestä 2010-luvulla.
 • Kustomoitujen skenaarioiden luominen tilaajan omista lähtökohdista, huomioiden esim. rakentamisen, investoinnit kaavoituksen, tavoitteellisuuden jne.
 • Kaikki ennustetiedot kustomoitujen skenaarioiden mukaan.
 • Ennustettu väestönkehitys valmiilla ennusteilla sekä alueelle kustomoiduilla skenaarioilla koko ennustejakson aikana.
 • Ennustetun väestönkehityksen muodostuminen (väestönkehityksen osatekijät, muuttoliike, syntyvyys, kuolleisuus).
 • Väestön ikärakenteen kehitys eri skenaarioilla tilaajan määrittämissä ikäryhmissä.
 • Väestön kielirakenteen kehitys ja kehitystä selittävät tekijät.
 • Ikä- ja kielirakenteen kehitys tilaajan määrittämissä ikäryhmissä.
 • Huoltosuhteiden kehitys ennustejakson aikana.
 • Asiantuntija-analyysi ja johtopäätökset kehityksen vaikutuksista, toteuman todennäköisyydestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa näihin muutostekijöihin.

Tuotos raportoidaan joko visuaalisena ppt-raporttina (suositeltu muoto) tai Word-raporttina. Lisäksi tilaaja saa Excel-muodossa ennustedatan.

Räätälöidyn ennustepaketin hinta on 7 000 €. Vertailuissa/laajemman alueen kuntatasontiedoissa ohjehinta on yksi kunta = yksi lisäpäivä. Laajemmista tilauksista sovitaan erikseen.

Räätälöity osa-alueittainen ennustepaketti

Räätälöidyssä osa-alueittaisessa ennustepaketissa väestönkehitystä ennakoidaan myös kunnan sisällä, viemällä vastaavat ennusteen olettamat kunnan osa-aluetasolle, huomioiden myös kunnan sisäisen muuttoliikkeen sekä kaavoituksen ja rakentamisen vaikutuksen. Ennustepaketissa kunnan kanssa muodostetaan kunnan sisälle ennustealueita kuntien osa-aluejaon pohjalta*, joille rakennetaan väestöennuste ja skenaariot, joista selviää täsmälleen sama tietosisältö kuin koko kunnan ennusteesta. Osa-alueittainen ennuste mahdollistaa esimerkiksi palveluverkon tarkastelun kunnan/alueen sisällä väestön ikä- ja kielirakenteen osalta 2020- ja 2030-luvuilla, sekä mahdollistaa rakentamisen tarpeen arviointia alueen sisällä.

Ennustepaketin sisältö

 • Taustoittava tietopaketti alueen väestönkehityksestä ja demografisesta rakenteesta sekä kehityksestä 2010-luvulla koko kunnan tasolla ja kunnan ennustealueilla.
 • Kustomoitujen skenaarioiden luominen tilaajan omista lähtökohdista, huomioiden esim. rakentamisen, investoinnit kaavoituksen, tavoitteellisuuden jne.
 • Ennustealueiden luominen kuntien osa-aluejaosta yhdessä kunnan kanssa.
 • Kaikki ennustetiedot vastaavat edellä kuvattua räätälöidyn ennustepaketin sisältöä (väestönkehityksen muodostuminen, ikäryhmittäinen ja kieliryhmittäinen kehitys, huoltosuhteet jne.), mutta tiedot tuotetaan koko kunnan lisäksi myös tarkemmilla ennustealueille. Ennustealueiden tiedot sisältävät kaiken saman tietosisällön, joissa voidaan huomioida ja mallintaa kaavoituksen ja rakentamisen sekä kunnan sisäisen muuttoliikkeen vaikutusta kunnan sisäisen väestönkehityksen muodostumiseen.

Tuotos raportoidaan joko visuaalisena ppt-raporttina (suositeltu muoto) tai Word-raporttina. Lisäksi tilaaja saa Excel-muodossa  ennustedatan.

Räätälöidyn osa-alueittaisen ennustepaketin hinta kuntakoosta riippuen on 10–14 000 €. Laajemmista tilauksista sovitaan erikseen.